olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιανουαρίου

Posted by IGOR στο Ιανουαρίου 9, 2018


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ
Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ο θαυματουργός
Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ επίσκοπος Σεβαστείας
Η ΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΝΑ που μαρτύρησε στη Νικομήδεια
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΣΕΙΣΜΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μητροπολίτης Μόσχας και πάσης Ρωσίας
Ο ΑΓΙΟΣ ΑDRΙΑΝ, ηγούμενος Καντουαρίας
Ο ΑΓΙΟΣ ΒRITHWALD, αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ

Καταπληκτικά μηνύματα μας δίνει ο στρατιωτικός Άγιος Πολύευκτος. Ήταν από την Μελιτηνή της Μεσοποταμίας. Στα χρόνια 253-256 ο αυτοκράτορας Ρώμης Ούλεριανός διέταξε σκληρό διωγμό κατά της Εκκλησίας. ο Πολύευκτος δεν κρύβει την πίστη του στο Χριστό μέσα στο στράτευμα. Αυτό, βέβαια, αναφέρεται στον αυτοκράτορα, πού τον καλεί να απολογηθεί. Τότε, ο πεθερός του Πολύευκτου τον συμβουλεύει να πειθαρχήσει σαν στρατιωτικός στο αυτοκρατορικό πρόσταγμα. ο Πολύευκτος, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Απ. Πέτρου σαν αποστομωτική απάντηση, υπενθυμίζει στον πεθερό του ότι «υποχρέωση και καθήκον έχουμε να πειθαρχούμε περισσότερο στο Θεό, παρά στους ανθρώπους»1, καθώς επίσης και τα λόγια του Κυρίου μας, πού είπε: -Θα σας σύρουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλείς σαν κατηγορουμένους να μαρτυρήσετε για μένα,… και όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου, πού είναι στους ουρανούς». Ή νεαρή σύζυγος του τον Ικετεύει να σώσει με κάθε τρόπο τη ζωή του και να μην την αφήσει χήρα. ο Πολύευκτος στα δάκρυα της γυναίκας του αντιτάσσει και πάλι τα λόγια του Κυρίου μας, ότι -όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα… ή γυναίκα… περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος μου». Έπειτα, την εξορκίζει να μη θελήσει να έχει σύζυγο έναν εξωμότη και προδότη του Σωτήρα μας και Θεού μας. Και πράγματι, στέρεος και άμετασάλευτος στην πίστη, αποκεφαλίζεται και παραδίδει την ψυχή του στο Χριστό.

Πράξεις των Αποστόλων ε’ 29.

Ευαγγέλιο Ματθαίου ι’ 18,32-33.

Ευαγγέλιο Ματθαίου Γ 37-38,

Λουκά ιδ’ 26-27.

Άπολυτίκιον. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.

Μυηθείς ούρανόθεν ευσέβειας την έλλαμψιν, ώφθης στρατιώτης γενναίος, του Σωτήρος Πολύευκτε και ξίφει έκτμηθείς την κεφαλήν, Μαρτύρων ήριθμήθης τοις χοροίς, μεθ’ ων πρέσβευε θεόφρον δια παντός, υπέρ των έκβοώντων σοι · δόξα τω δεδωκότι σοι Ίσχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τώ δωρουμένω διά σου, πάσι τα κρείττονα.

Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ο θαυματουργός

Γεννήθηκε στο χωριό Βιτζινιανή, από γονείς ευσεβείς τον Γεώργιο και τη Μεγέθη. Σε ηλικία 20 χρονών ο Ευστράτιος, έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στο όρος Όλυμπος της Βιθυνίας, στη μονή Αύγάρων, όπου εκεί ήταν μοναχοί οι θείοι του δηλαδή τ’ αδέλφια της μητέρας του Γρηγόριος και Βασίλειος. Αφού παιδαγωγήθηκε άπ’ αυτούς στα ασκητικά πράγματα, έκάρη μοναχός και αναδείχθηκε με την αυστηρή ζωή του, ένας από τους οσιότερους άνδρες της εποχής του. Τόσο μάλιστα, πού στη συνέχεια οι μοναχοί του εμπιστεύτηκαν και τη διοίκηση της μονής, αναδεικνύοντας αυτόν ηγούμενο. Όταν όμως αυτοκράτωρ, ήταν ο είκονομάχος Λέων ο Ισαυρος, ο Ευστράτιος με προτροπή του Ίωαννικίου του μεγάλου, απομακρύνθηκε από τη μονή του και έφυγε στην πατρίδα του. Επανήλθε με την αναστήλωση των αγίων εικόνων, και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του με άσκηση, προσευχή και μελέτη. Πέθανε δε ειρηνικά, αφού έπετέλεσε πολλά θαύματα, σε ηλικία 95 ετών. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια των τελευταίων του ωρών: «Αδελφοί και πατέρες, ο καιρός της ζωής μου έλαβε τέλος. Παιδιά μου αγαπητά, φυλάξατε την παρακαταθήκην του αγίου σχήματος πού παραλάβατε, και να ξέρετε ότι τα μεν παρόντα πράγματα είναι πρόσκαιρα και μάταια, τα δε μέλλοντα είναι αιώνια και παντοτινά.»

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ επίσκοπος Σεβαστείας

Ό όσιος Πέτρος, υπήρξε αδελφός του Μ. Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης (349-392). Καθοδηγήθηκε από την αδελφή του Μακρινά στην αυστηρή ασκητική ζωή και έγινε μοναχός και ηγούμενος του Κοινοβίου πού ίδρυσε ο Μ. Βασίλειος, ο οποίος το 370 τον χειροτόνησε πρεσβύτερο και το 380 επίσκοπο Σεβαστείας στη Μ. Αρμενία. ΄Ελαβε μέρος στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο (Κωνσταντινούπολη 381). Απεβίωσε ειρηνικά.

Η ΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΝΑ που μαρτύρησε στη Νικομήδεια

Σώζεται μόνο ή φράση: » Ή αγία Άντωνίνα ή εν Νικομήδεια εν τη θαλασσή».

Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

Αγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Μνημονεύεται στον Λαυριωτικό Κώδικα Γ 74 φ. 112α, όπου υπάρχουν και δύο ιδιόμελα σ’ αυτόν, στα όποια λέγεται ότι «εν σταδίω έτέλεσε τον καλόν αγώνα, και εκ των έσπερίων ως άστρον ανέτειλε καταφωτίζων την σύμπασαν, ότι έστη εν μέσω τών διωκτών ειδωλολατρών και καθείλε τη σφενδόνη των θείων λόγων αυτών το ανίσχυρον, διό και κοσμηθείς τω στεφάνω της νίκης καθορά το αμήχανον κάλλος Χριστού».

ΜΝΗΜΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Κατά τον Συναξαριστή του Delehaye, αυτή τη μέρα έγινε σεισμός επί βασιλείας Βασιλείου (867) και κατέπεσε ο μεγάλος ναός της Ύπεραγίας Θεοτόκου «εν τω Σίγματι», καθώς και πολλές άλλες εκκλησίες. Το γεγονός αυτό αναφέρεται και στον Παρισινό Κώδικα 1578, αλλά στις 10 Ιανουαρίου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μητροπολίτης Μόσχας και πάσης Ρωσίας

Ίερομάρτυρας (Ρώσος + 1568)

Ο ΑΓΙΟΣ ΑDRΙΑΝ, ηγούμενος Καντουαρίας (Άγγλος)

Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτού του αγίου της Όρθοδοξίας μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο ΟΙ ΄Αγιοι των Βρεττανικών Νήσων» του Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, επισκόπου Τελμησσού, Αθήναι 1985.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒRITHWALD. αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας (Άγγλος)

Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτού του αγίου της Όρθοδοξίας μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο ΟΙ Αγιοι των Βρεττανικών Νήσων» του Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, επισκόπου Τελμησσού, Αθήναι 1985.

20 Σχόλια to “Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιανουαρίου”

 1. http://orthodoxathemata.blogspot.gr/2018/01/blog-post_8.html

  φυσικο ειναι.

  Αν μας πουν αφηστε τα κατω , βαρεθηκαμε να βλεπουμε τη σημαια σας, εσεις δεν πιστευετε , τι θα τους απαντησει και ποιος …

  Μου αρέσει!

 2. ΕΛΛΗΝΑΣ said

  ….Καταπληκτικά μηνύματα μας δίνει ,ο άγιος Πολύευκτος…, γράφει ο IGOR ,για τον εορτάζοντα » άγιο».
  Ο περί ου Πολύευκτος ,υπήρξε άλλος ένας «καταπληκτικός» ανθέλληνας καταστροφέας και τα » μηνύματα του ,που ξέχασε να μας πληροφορήσει ,ο φίλτατος κατά τα άλλα IGOR ,δεν διαφέρουν από αυτά , αυτών των «αγίων» ,που αφηνίαζαν όταν έβλεπαν μπροστά τους ,οτιδήποτε Ελληνικό….
  Δείτε τι γράφει ο ορθόδοξος Συναξαριστής ,για το ποιόν και τις πράξεις του εν λόγω ανθέλληνα…» …ο αθλητής του Χριστού Πολύευκτος ,χωρίς να δειλιάσει ,εκήρυξε παρρησία τον Χριστόν και με το πολύ θάρρος και την μεγαλοψυχίαν του ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ
  ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ (ΕΛΛΗΝΩΝ) ΛΑΤΡΕΥΟΜΕΝΑ…..»
  Αυτός λοιπόν είναι ακόμη ένας «άγιος» ,τον οποίο τιμά η ανθελληνική ορθοδοξία ,ακριβώς για τις καταστροφές ,εναντίον του Ελληνικού πολιτισμού και ιδιαίτερα εναντίον των ηθών και των εθίμων ,που η θρησκεία της «αγάπης» ,θέλησε να ξεκληρίσει από προσώπου γης !
  Αυτοί που αγαπάνε την Πατρίδα ,ας κρίνουν…

  Μου αρέσει!

  • Panos Diakos said

   Στα χρόνια 253-256 ο αυτοκράτορας Ρώμης Ούλεριανός διέταξε σκληρό διωγμό κατά της Εκκλησίας. ο Πολύευκτος δεν κρύβει την πίστη του στο Χριστό μέσα στο στράτευμα. Αυτό, βέβαια, αναφέρεται στον αυτοκράτορα, πού τον καλεί να απολογηθεί.

   νταξ , δε χρειαζεται θαρρος αυτο

   ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ
   ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ σε καιρο διωγμου κατα των χριστιανων ? αυτο παλι ? οχι , ουτε κατι τετοιο αν εγινε ηθελε κουραγιο απο καποιον που θα το εκανε αν ειχε τετοια μπρατσα
   ουτε το να’ρχεσαι και να κανεις κολοτουμπες γραφοντας σαχλαμαρες θελει θαρρος, συνεχισε τον αγωνα σου λοιπον αφοβα και θα καταφερεις ν’αποτρελλαθεις σιγουρα κι εγγυημενα και ουτε ο αγιος ΠΟΛΥ-ΕΥΚΤΟΣ με το ανθελληνικο ονομα θα μπορεσει να σε βοηθησει

   Μου αρέσει!

   • ΕΛΛΗΝΑΣ said

    Σε εμένα τα λες αυτά ,ρε ανόητε θρησκόληπτε εβραιολάγνε ; Γιατί δεν διαβάζεις τον ορθόδοξο συναξαριστή σου;

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    εσυ τον διαβαζεις ανελλειπως μηπως βρεις κατι να μας πεις ,βαζεις και μερικα δικα σου μεσα, δικος σου ειναι.

    Μου αρέσει!

   • Επιλεκτικές ευαισθησίες said

    Δυστυχώς δεν γράφτηκαν συναξάρια για τους σφαγισθέντες εθνικούς κατόπιν των ανηλεών διωγμών τους όταν έγινε θριαμβεύουσα θρησκεία ο χριστιανισμός.
    Πρέπει να ακούμε μόνο κλάψες για τα θύματα τους όταν ήταν στην παρανομία (που οι περισσότερες διηγήσεις, εντελώς ανιστόρητες, κάνουν μπαμ ότι είναι φαντασιόπληκτες μαϊμουδιές)
    Και γιατί να κλάψουμε γι αυτούς άλλωστε;
    Ο νικητής δεν γράφει την ιστορία; Ο κυρίαρχος δεν δεδικαίωται;

    Μου αρέσει!

  • Panos Diakos said

   ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ
   https://www.pemptousia.gr/2014/01/agios-martis-poliefktos/

   Μου αρέσει!

 3. Panos Diakos said

  Μαρτυρας της εποχης μας

  https://www.impantokratoros.gr/BDC5C441.el.aspx

  Μου αρέσει!

 4. Panos Diakos said

  Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ, Το πιο καλοδιατηρημένο Λείψανο της Ορθοδοξίας (Βίντεο)

  https://www.impantokratoros.gr/alexander_svir.el.aspx

  http://www.hsir.org/Theology_el/3d5033AlexandreSvir.pdf

  Μου αρέσει!

 5. Panos Diakos said

  Επιστολή του πατροΚοσμά από την Παραμυθιά στον αδελφό του Χρύσανθο.

  Από την περιοχή της Παραμυθιάς ο πατροΚοσμάς έγραψε στον αδελφό του Χρύσανθο μια επιστολή, όπου συνόψιζε όλη τη ζωή και την πολυχρόνια δράση του και εκφράζει την απορία του για πολλά πράγματα, που του «φαίνονται απίστευτα». Το γράμμα έχει ημερομηνία 2 Μαρτίου του 1779.
  Ὅπως σχολιάζει ο αείμνηστος βιογράφος του ΦάνηςΜιχαλόπουλος η ἐπιστολή αυτή μας λέει πολλά για την εκαπιδευτική και εθνική δράση του στις διάφορες επαρχίες της εθνότητας. «Πανοσιώτατε ἀγαπητέ μοι ἀδελφέ κύρ Χρύσανθε, ἀσπαζόμενος προσκυνῶ σε καί παρακαλῶ τόν Ἅγιον Θεόν διά την ψυχικήν σου καί σωματικήν ὑγείαν. Τά κατ’ ἐμέ καί περί ἐμέ φαίνονται πολλά καί ἀπίστευτα εἰς τούς πολλούς καί μήτε ἐγώ δύναμαι νά τά καταλάβω. Τόσον δέ μόνον λέγω σοι διά νά δοξάσης τον Κύριον και να χαρῆς ὅτι γίνεται ἀρκετή μετάνοια εἰς τούς ἀδελφούς.Ἕως τριάκοντα ἐπαρχίας περιῆλθον, δέκα σχολεῖα Ἑλληνικά ἐποίησα, διακόσια διά κοινά γράμματα, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καί τόνλόγον μου βεβαιοῦντος διά τινων ἐπακολουθησάντων σημείων. Πλήν, δόξα τῷ λέγοντι, ἡ γάρ δύναμις μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Περιέρχομαι δέ κατά τό παρόν τήν Παραμυθίαν καί Μαργαρίτην, ἐλπίζω δέ εἰς ὀλίγον καιρόν νά σᾶς ἀπολαύσω, ἄν ὁ Θεός θέλῃ. Περιῆλθον δέ καί τήν πατρίδα καί πάντες οἱ συγγενεῖς σέ προσκυνοῦσι καί οἱ φίλοι. Ἀσπάζομαί σε καί τόν πανιερώτατον Δεσπότην καί εὔχομαι πάντας τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς. Ὑγίαινε ψυχικά καί σωματικά. Δέκα χιλιάδες Χριστιανοί μέ ἀγαπῶσι καί ἕνας μέ μισεῖ. Χίλιοι Τοῦρκοι μέ ἀγαπῶσιν καί ἕνας ὄχι τόσον. Χιλιάδες Ἑβραῖοι θέλουν τόν θάνατόν μου καί ἕνας ὄχι. ᾳψοθ Μαρτίου 6. Ὁ σός ἀδελφός Κοσμᾶς ἱερομόναχος».

  http://orthodoxathemata.blogspot.gr/2018/01/blog-post_70.html

  Μου αρέσει!

 6. © ΧƦΙσ†☺Ϟ ®™. said

  Οι πεθαμενοι με τους πεθαμενους.
  Εδω μιλήσαμε τις προάλλες για την ψυχούλα,
  αν οχι ψυχαρα,
  καλά να ‘ ναι ο αγιοσυνάτος κληρικός που προσφατα επισκεφθηκα το μοναστήρι του στη Φθια,
  μιλώ για τον Γλυκυτατο Βησσαριωνα κι εγινε της κακομοίρας.
  Ποίος να καταλάβει τι λες εσυ εάν ο ιδιος δεν αισθάνεται είτε δεν ειναι έτοιμος να ακούσει.
  Εχω αδικο;

  Μου αρέσει!

 7. ΑΣΤΡΟΝΙΟΣ said

  Κυριακη της Ορθοδοξιας – μια απο της πολλες καταρες κατα των Ελληνων, και του ελληνικου πνευματος.
  Σε οσους παριστανουν τους ευσεβεις ενω την ιδια στιγμη εισαγουν με θρασος η πολυ περισσοτερο με ασεβεια στην Ορθοδοξη και Καθολικη εκκλησια, της ασεβεις δοξασιες των ΕΛΛΗΝΩΝ και για της ανθρωπινες ψυχες και για τον ουρανο και την γη, και για αλλα κτισματα, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ.
  Τρεις φορες ΑΝΑΘΕΜΑ; Δηλαδη στον Ορφεα, Θλη, Αναξιμανδρο,Αναξιμενη, Πυθαγορα, Ξενοφανη, Παρμενιδη, Ζηνωνα, Εμπερδοκλη, Ηρακλειτο, Αναξαγορα, Δημοκριτο, Σωκρατη, Πλατωνα κ.α.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: