Ανακοίνωση ΥΠΕΘΑ: “Η ΝΔ έχει μετατραπεί σε γραφείο Τύπου της συμμορίας”


Ανακοίνωση ΥΠΕΘΑ για την επιστολή του τέως Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ κ. Βούρη

“Η κατρακύλα της ΝΔ που έχει μετατραπεί σε γραφείο Τύπου της συμμορίας, καθώς και του κ. Λοβέρδου που έχει μετατραπεί σε εκπρόσωπό της αποδεικνύεται μέσα από την επιστολή του τέως Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α Κοσμά Βούρη”.

Ακολουθεί η επιστολή του κ. Κοσμά Βούρη:

Αθήνα 14 Δεκ. 2017

Από: Κοσμά Βούρη

Προς: Αξιότιμο Διευθυντή Εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»
Κύριο Παναγιώτη Λάμψια

Κύριε Διευθυντά,

Αναφερόμενος σε άρθρο της εφημερίδας σας με αριθμό Φύλλου 94 της 14-12-17, σχετικά με την διαδικασία πώλησης πλεονάζοντος υλικού των Ε.Δ (σελ. 1 και 10), διαπίστωσα ότι μέσα από την επιχειρηματολογία που παρατίθεται από τη δημοσιογράφο που συνέταξε το συγκεκριμένο άρθρο, γίνεται μια προσπάθεια (ίσως και δικαιολογημένα, ελλείψει άλλων στοιχείων) να «αποδειχθεί», ότι για τη συγκεκριμένη διαδικασία υπήρχε «συντονισμένη» προσπάθεια των Υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να προωθηθεί η πώληση του υλικού αυτού μέσω συγκεκριμένης εταιρείας.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία του εν λόγω άρθρου εστιάζει κατά κύριο λόγο στις ενέργειες της ΓΔΑΕΕ και όχι μόνο, αφού η επίμαχη σημείωση που δημοσιοποιείται, με αφορά προσωπικά.

Ο λόγος της παρέμβασής μου αυτής υπό την ιδιότητα του πρώην Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, που ήμουν εν Υπηρεσία την περίοδο αναφοράς του εν λόγω άρθρου, έχει δύο διαστάσεις:

– Κατά πρώτο και κύριο λόγο, θεωρώ υποχρέωσή μου να υπερασπιστώ την τιμή και την αξιοπρέπεια των συνεργατών μου στη ΓΔΑΕΕ, για όλο το διάστημα που ήμουν προϊστάμενός τους (13-3-15 μέχρι 12-3-17) δεδομένου ότι πρόκειται για πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό με υψηλή επιστημονική και Υπηρεσιακή κατάρτιση και πλήρη αφοσίωση, με σχολαστικότητα και τυπολατρία θα έλεγα, στην αποστολή του.

– Αφετέρου να σας δώσω την πλήρη και απόλυτα διαφανή εξήγηση της ιδιόχειρης σημείωσης πάνω στο σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ με ημερομηνία 22 Ιουλ. 2016, η οποία εγράφη και προσυπεγράφη από εμένα τον ίδιο με ημερομηνία γραφής-υπογραφής 26-7-16.

Για τον πρώτο λόγο της παρέμβασής μου, εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου γενικώς, όχι συγκεκριμένα στην εφημερίδα σας, διότι πολλές φορές στις μέρες μας, το προσωπικό της ΓΔΑΕΕ έχει γίνει στόχος απαράδεκτων σχολίων, δηλώσεων και υπαινιγμών, για δήθεν δικές του αδιαφανείς και υποβολιμαίες υπηρεσιακές ενέργειες.

Ένα μόνο επιθυμώ να τονίσω, για να καταρρίψω την οποιαδήποτε υπόνοια περί του αντιθέτου:

– Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη ΓΔΑΕΕ, ειδικά για υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων (πώλησης ή αγοράς), διαμορφώνονται και προωθούνται μέσα από συλλογικά όργανα.

– Το κυριότερο εξ’ αυτών όργανο, στο επίπεδο της Υπηρεσίας αυτής, είναι η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (ΚΓΕΠ), στην οποία συμμετέχουν όλοι οι Διευθυντές των επί μέρους Διευθύνσεων της ΓΔΑΕΕ, προεδρεύοντος αποκλειστικά και μόνο του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

– Στις συνεδριάσεις της υπόψη Επιτροπής, δεν μπορεί να συμμετέχει ο Γενικός Διευθυντής, παρά το γεγονός ότι προΐσταται συνολικά της ΓΔΑΕΕ, αλλά ούτε έχει δικαίωμα να αναπέμψει για επανεξέταση τις σχετικές γνωμοδοτήσεις που εκδίδει η ΚΓΕΠ προς τον Υπουργό, παρά μόνο να τις προωθήσει προς αυτόν με θετική ή αρνητική εισήγηση.

Αυτή και μόνο η διαδικασία λήψης των αποφάσεων και έκδοσης γνωμοδοτήσεων προς τον Υπουργό, όπως εκτέθηκε πιο πάνω, δείχνει το επίπεδο της Υπηρεσιακής Διαφάνειας στη ΓΔΑΕΕ.

Αναφορικά με το δεύτερο μέρος της παρέμβασής μου, παραθέτω τα ακόλουθα:

Είναι γνωστό, ότι λόγω των δύσκολων δημοσιονομικών στόχων που τίθενται σε κυβερνητικό επίπεδο, ένεκα της οικονομικής κρίσης στη Χώρα μας, γίνονται περικοπές σε όλα τα επίπεδα και δεν θα μπορούσε βέβαια να εξαιρεθεί από τη γραμμή αυτή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Από τη χρηματοδότηση αποπληρωμής αλλά και σύναψης εξοπλιστικών προγραμμάτων που έφθανε σε ύψος 2 δις € περίπου το 2010, η αντίστοιχη σημερινή χρηματοδότηση είναι της τάξεως των 500 εκ. € ετησίως.

Για να αντιμετωπιστεί η περιορισμένη σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότηση, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου είχε δεσμευτεί και είχε ανακοινώσει επανειλημμένα στα Γενικά Επιτελεία, όπως επίσης σε άλλους υπηρεσιακούς φορείς, αλλά και δημόσια, ότι θα εξευρεθούν τρόποι, για πρόσθετη χρηματοδότηση του ετήσιου προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών, μεταξύ των οποίων και δια της διαδικασίας εκποίησης «εύχρηστου και μη επιχειρησιακά αναγκαίου υλικού». Αυτή είναι η μοναδική και ξεκάθαρη ερμηνεία της «πολιτικής δέσμευσης» που αναφέρω στην ιδιόχειρη σημείωσή μου.

Ως συνέπεια της επίμαχης «πολιτικής δέσμευσης», το Υπουργείο είχε από καιρό προωθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση και έτσι η ρητορική «δέσμευση» έγινε πράξη. Δηλαδή, σύμφωνα με το Νόμο 4407/2016 άρθρο 34, δια του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 107 του Νόμου 3978/2011, προβλέπονται τα ακόλουθα: «……Τα έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ως άνω εξοπλισμού εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πλέον του ανώτατου ορίου των πιστώσεών του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών του ΓΕ στο οποίο ανήκει ο αξιοποιούμενος εξοπλισμός……».

Δηλαδή, οι ενέργειες του Υπουργείου για τροποποίηση του αναφερθέντος νόμου 4407/2016, είχαν προηγηθεί πολύ πριν την έκδοση των εγγράφων που δημοσιοποιήσατε, ενώ ο ίδιος ο νόμος αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την επομένη της αναγραφής του σχολίου μου με ημερομηνία 26-7-16. Συνεπώς ήταν σε πλήρη γνώση της ΓΔΑΕΕ η «πολιτική δέσμευση» του Υπουργείου που έγινε νόμος του Κράτους την 27-7-2016 (ΦΕΚ αρ. φ. 134, τεύχος α’).

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, που ξεκαθαρίζουν την οποιαδήποτε ομίχλη και παρερμηνεία των πραγματικών στοιχείων και γεγονότων με απόλυτη διαφάνεια, θα επιθυμούσα να επισημάνω και το εξής που είναι μεν γνωστό στον κάθε Έλληνα Πολίτη, αλλά πολλές φορές διαφεύγει της προσοχής και της κρίσης μας, όχι βέβαια πάντα με σκοπιμότητα: «Οποιοδήποτε στοιχείο δημοσιοποιείται ή ευρίσκεται σε κοινή θέα και γνώση πολλών υπηρεσιακών παραγόντων και άλλων φυσικών προσώπων, όπως η επίμαχη σημείωση που ετέθη από εμένα σε ένα από τα έγγραφα του άρθρου σας, είναι κατά αυστηρό κανόνα απόρροια διαδικασιών διαφάνειας».

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στην κατάλληλη κατά την κρίση σας διόρθωση του σχετικού δημοσιοποιημένου άρθρου της έγκριτης εφημερίδας σας.

Κοσμάς Βούρης

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α, Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ
τέως Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ

Υ.Γ Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στα sites εκείνα που υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι ανήρτησαν μέχρι τώρα παρόμοια σχετικά άρθρα, όπως και στην Εισαγγελία Διαφθοράς που γνωρίζω ότι διενεργεί εισαγγελική έρευνα, για ενημέρωση και πάσα νόμιμη χρήση και εκμετάλλευση των παρατιθέμενων στοιχείων.

Επιστολή κ. Βούρη

7 thoughts on “Ανακοίνωση ΥΠΕΘΑ: “Η ΝΔ έχει μετατραπεί σε γραφείο Τύπου της συμμορίας””

 1. Ρόμπα πάλι η Νουδούλα του Κούλη Μιζοτάκη και τα τσιράκια του κλεφτοπασόκ.

  Like

  1. Αναφορικά με το δεύτερο μέρος της παρέμβασής μου, παραθέτω τα ακόλουθα:

   Είναι γνωστό, ότι λόγω των δύσκολων δημοσιονομικών στόχων που τίθενται σε κυβερνητικό επίπεδο, ένεκα της οικονομικής κρίσης στη Χώρα μας, γίνονται περικοπές σε όλα τα επίπεδα και δεν θα μπορούσε βέβαια να εξαιρεθεί από τη γραμμή αυτή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

   Από τη χρηματοδότηση αποπληρωμής αλλά και σύναψης εξοπλιστικών προγραμμάτων που έφθανε σε ύψος 2 δις € περίπου το 2010, η αντίστοιχη σημερινή χρηματοδότηση είναι της τάξεως των 500 εκ. € ετησίως.

   Για να αντιμετωπιστεί η περιορισμένη σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότηση, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου είχε δεσμευτεί και είχε ανακοινώσει επανειλημμένα στα Γενικά Επιτελεία, όπως επίσης σε άλλους υπηρεσιακούς φορείς, αλλά και δημόσια, ότι θα εξευρεθούν τρόποι, για πρόσθετη χρηματοδότηση του ετήσιου προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών, μεταξύ των οποίων και δια της διαδικασίας εκποίησης «εύχρηστου και μη επιχειρησιακά αναγκαίου υλικού». Αυτή είναι η μοναδική και ξεκάθαρη ερμηνεία της «πολιτικής δέσμευσης» που αναφέρω στην ιδιόχειρη σημείωσή μου.

   Ως συνέπεια της επίμαχης «πολιτικής δέσμευσης», το Υπουργείο είχε από καιρό προωθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση και έτσι η ρητορική «δέσμευση» έγινε πράξη. Δηλαδή, σύμφωνα με το Νόμο 4407/2016 άρθρο 34, δια του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 107 του Νόμου 3978/2011, προβλέπονται τα ακόλουθα: «……Τα έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ως άνω εξοπλισμού εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πλέον του ανώτατου ορίου των πιστώσεών του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών του ΓΕ στο οποίο ανήκει ο αξιοποιούμενος εξοπλισμός……».

   Δηλαδή, οι ενέργειες του Υπουργείου για τροποποίηση του αναφερθέντος νόμου 4407/2016, είχαν προηγηθεί πολύ πριν την έκδοση των εγγράφων που δημοσιοποιήσατε, ενώ ο ίδιος ο νόμος αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την επομένη της αναγραφής του σχολίου μου με ημερομηνία 26-7-16. Συνεπώς ήταν σε πλήρη γνώση της ΓΔΑΕΕ η «πολιτική δέσμευση» του Υπουργείου που έγινε νόμος του Κράτους την 27-7-2016 (ΦΕΚ αρ. φ. 134, τεύχος α’).

   Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, που ξεκαθαρίζουν την οποιαδήποτε ομίχλη και παρερμηνεία των πραγματικών στοιχείων και γεγονότων με απόλυτη διαφάνεια, θα επιθυμούσα να επισημάνω και το εξής που είναι μεν γνωστό στον κάθε Έλληνα Πολίτη, αλλά πολλές φορές διαφεύγει της προσοχής και της κρίσης μας, όχι βέβαια πάντα με σκοπιμότητα: «Οποιοδήποτε στοιχείο δημοσιοποιείται ή ευρίσκεται σε κοινή θέα και γνώση πολλών υπηρεσιακών παραγόντων και άλλων φυσικών προσώπων, όπως η επίμαχη σημείωση που ετέθη από εμένα σε ένα από τα έγγραφα του άρθρου σας, είναι κατά αυστηρό κανόνα απόρροια διαδικασιών διαφάνειας».

   Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στην κατάλληλη κατά την κρίση σας διόρθωση του σχετικού δημοσιοποιημένου άρθρου της έγκριτης εφημερίδας σας.

   Κοσμάς Βούρης

   Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α, Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ
   τέως Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ
   ———————————–

   Λες και δεν ήξερε η Νουδούλα και το κλεφτοπασόκ,αλλά όλα ήταν σχεδιασμένα για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να συκοφαντήσουν τον Πάνο Καμμένο και κατά επέκταση την κυβέρνηση.

   Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως Νουδούλα και κλεφτοπασόκ δεν διστάζουν να να παίξουν βρώμικα ακόμα και με ευαίσθητα θέματα όπως αυτά της Άμυνας.

   Τόσο δοσίλογοι και προδότες είναι.

   Τα 66. εκατ. ευρώ που χάθηκαν τώρα από την πώληση του πλεονάζοντος υλικού,θα τα πληρώσει η Νουδούλα και το κλεφτοπασόκ ?

   Όπως πλήρωσαν και τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων τους…..

   Like

  1. H Νέα Δημοκρατία σε ρόλο συνιστώσας του Ερντογάν στην Ελλάδα
   Εάν κάποιος Τούρκος αναγνώστης διάβαζε τις ελληνικές αντιπολιτευόμενες εφημερίδες ή τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας και τις δηλώσεις των πολιτικών της για την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα, μάλλον θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Πειραιώς έχει μετατραπεί σε συνιστώσα του κυβερνώντος κόμματος του Τούρκου προέδρου, ΑΚΡ.

   Του Χρήστου Αλεξίου

   Άπαντες αναπαρήγαγαν την «επιχειρηματολογία» Ερντογάν και τις θέσεις του, μόνο και μόνο για να αρθρώσουν – δήθεν – αντιπολιτευτικό λόγο. Εάν, πάντως, ο Τούρκος αναγνώστης διάβαζε τον τουρκικό αντιπολιτευόμενο Τύπο (για την ακρίβεια, ό,τι έχει απομείνει από αυτόν), τότε σίγουρα θα βρισκόταν ενώπιον σοβαρού … υπαρξιακού διλήμματος. Ο τουρκικός Τύπος να κάνει αντιπολίτευση στον Τ. Ερντογάν και τα – φίλια στη Νέα Δημοκρατία – ΜΜΕ να φτάνουν σε τέτοιο σημείο που λίγο έλειψαν να τον ικετεύσουν για να πει κι’ άλλες χοντράδες.

   Για του λόγου το αληθές, ιδού ορισμένοι τίτλοι και δηλώσεις σε τουρκικά αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ: Πρόσφατα, η εφημερίδα Posta είχε τίτλο «Πίσω από τη Λωζάνη βρίσκεται η νήσος Μαν», αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι ο Τούρκος πρόεδρος ύψωσε τους τόνους για τη Συνθήκη της Λωζάνης, προκειμένου να θολώσει τα νερά και να καλύψει τα σκάνδαλα με τις offshore του περιβάλλοντός του.

   Ο τίτλος αυτός προέκυψε από τις δηλώσεις της δυναμικά ανερχόμενης, Μεράλ Αξενέρ, προέδρου του νέου πολιτικού σχηματισμού, «Καλό κόμμα», η οποία, με αφορμή την δήλωση Ερντογάν περί ανάγκης «επικαιροποίησης» της Συνθήκης της Λωζάνης, είπε: «Τι βρίσκεται πίσω από αυτή την κίνηση; Το νησί Man, η δίκη Zarrab (σ.σ. ο Ιρανός που κατ’ εντολή Ερντογάν, έσπασε το εμπάργκο με το Ιράν); H Λωζάνη είναι ιδρυτικός τίτλος τους κράτους μας», δήλωσε η Αξενέρ. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η εφημερίδα Hurrıyet με τίτλο «H Λωζάνη είναι ιδρυτικό έγγραφο του κράτους μας».

   Ενδιαφέρον είναι ότι την ίδια ημέρα που ερχόταν ο Ερντογάν στην Ελλάδα, ο βουλευτής του αντιπολιτευόμενου, κεμαλικού κόμματος, CHP, Μπαρίς Γιαρκαντάς, κατ’ εντολή, όπως λέγεται του αρχηγού του κόμματός του, Κιλιντζάρολογου, έδωσε συνέντευξη Τύπου, όπου πάλι, με αφορμή τα περί «επικαιροποίησης» της Συνθήκης της Λωζάνης, είχε πει: «Ο Ερντογάν λέει ότι οι συμφωνίες δεν μπορούν να διαρκούν αιωνίως. Οι δηλώσεις του Ερντογάν είναι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτές τις τρέλες του Τραμπ (σ.σ. για την Ιερουσαλήμ). Άραγε, ο κατέχων τον προεδρικό θώκο της Τουρκίας λέει ότι μπορεί να θέσει προς συζήτηση την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας; Το Εθνικό Συμβόλαιο και η Συνθήκη της Λωζάνης συνιστούν τον τίτλο ιδιοκτησίας της Τουρκίας. Το να θέτει προς συζήτηση τη Συνθήκη, να την απορρίπτει και να λέει ότι μπορεί να ανανεωθεί, σημαίνει την κατάργηση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Ο Ερντογάν πρέπει να διορθώσει τις ατυχείς δηλώσεις του».

   Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και άλλοι πολιτικοί χώροι.

   -Εν μέσω του ταξιδιού Ερντογάν στην Ελλάδα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ – η οποία κατά τα λοιπά κόπτεται για την «εθνική ομοψυχία» – αφήνιασε τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Λίγο προσπάθησε να κρατήσει τα προσχήματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προέβη σε κριτική της κυβέρνησης αφότου αναχώρησε ο Ερντογάν, αλλά ο ίδιος είχε αφήσει στο μεταξύ τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ να οργιάζει. Πιο πιστό σύμμαχο από την ελληνική αντιπολίτευση – και τα ΜΜΕ της – δεν θα μπορούσε να βρει ο Ταγίπ Ερντογάν σε αυτό το ταξίδι του.

   -Η Νέα Δημοκρατία, σε μια άλλη πρωτοφανή επίδειξη γκάφας, στήριξε τον Ισπανό πρέσβη, όταν αυτός κατήγγειλε την ελληνική κυβέρνηση, δήθεν για απουσία θέσεων στο «Καταλωνικό ζήτημα». Ακόμα και όταν ο ίδιος ο Ισπανός υφυπουργός Εξωτερικών εγκάλεσε τον πρέσβη του, και η ισπανική πρεσβεία στην Ελλάδα ζήτησε «συγγνώμη», η ΝΔ προσποιείτο ότι δεν γνώριζε τίποτα για τον φόνο, και σφύριζε αδιάφορη κοιτώντας το ταβάνι.

   -Προ μηνών, εν μέσω των δυο διεθνών Διασκέψεων για το Κυπριακό, η Νέα Δημοκρατία ζητούσε «ενημέρωση» στη Βουλή και στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, εγκαλώντας την κυβέρνηση, ούτε λίγο ούτε πολύ για μυστική διπλωματία και για ξεπούλημα του εθνικού θέματος. Όταν, βέβαια, τελείωσαν οι Διασκέψεις και έγινε αναλυτική ενημέρωση στην Ολομέλεια της Βουλής, τότε αίφνης η Πειραιώς ανακάλυψε ότι, γύρω από το θέμα, υπάρχει «εθνική ομοψυχία». Εθνική συνεννόηση μπορεί να υπάρχει, ως έναν βαθμό, πόσο μάλλον που ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, επανειλημμένως είχε ενημερώσει και για το Κυπριακό, αλλά και για σειρά θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής τη Βουλή και τους εκπροσώπους των κομμάτων, αλλά «εθνική ομοψυχία» μάλλον είναι άγνωστες λέξεις για τη ΝΔ, για την οποία, φαίνεται, προέχει η αντιπολιυετική σπέκουλα στα εθνικά ζητήματα.

   -Λίγο πριν την κρίσιμη διαπραγμάτευση με την αλβανική πλευρά, περίπου προ μηνός στην Κρήτη, και πάλι η ΝΔ εγκαλούσε την κυβέρνηση, και καλούσε τον Ν. Κοτζιά στη Βουλή για «ενημέρωση». Δηλαδή, του ζητούσε το … απίστευτο. Να πάει στη Βουλή και να δημοσιοποιήσει ποια διαπραγματευτική γραμμή θα ακολουθήσει στις συνομιλίες του. Αυτά, ούτε σε κοινοβούλια νήσων – εξωχώριων παραδείσων για offshore στελεχών της ΝΔ δεν γίνονται. Τα ίδια αιτήματα ήγειρε η ΝΔ και πριν την επίσκεψη Ερντογάν. Να πει η κυβέρνηση τι έχει συμφωνηθεί (το πρωτόκολλο) για την επίσκεψη Ερντογάν. Κι’ αυτό, αν και ήξεραν πολύ καλά, ότι το πρωτόκολλο ήταν σχεδόν αντιγραφή εκείνου της επίσκεψης Ερντογάν στην Ελλάδα (ως πρωθυπουργός της γείτονος τότε) του 2004.

   -Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού και πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου στις ΗΠΑ, και πάλι η ΝΔ, δια στόματος ακόμα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, καλούσε τον Αλέξη Τσίπρα «να τα δώσει όλα». Ακόμα, και στο θέμα της βάσης της Σούδας με απανωτές ανακοινώσεις της, ζητούσε να υπογράψει ο πρωθυπουργός μακροχρόνια συμφωνία διευκολύνσεων στη βάση για τις ΗΠΑ.

   -Για τους ελέγχους των πτήσεων από την Ελλάδα στα γερμανικά αεροδρόμια, αλoίμονο! Και βέβαια φταίει η «επάρατος» κυβέρνηση. Ούτε μια λέξη δεν βρήκε η ΝΔ για να στιγματίσει τις γερμανικές πρακτικές. Αντίθετα, κατά την προσφιλή λογική της ΝΔ («Γερούν, γερά με τσαμπουκά»), η Γερμανία έχει απόλυτο δίκιο. Δεν έχει σημασία που με τις ευλογίες της κ. Μέρκελ, η Γερμανία «εισήγαγε» περί το ένα εκατομμύριο ψυχές – πληθυσμό – εργατική δύναμη. Και, εννοείται, πως δεν φταίει ούτε η Τουρκία. Εξάλλου, εκεί περνούν ζωή και κότα οι πρόσφυγες και μετανάστες. Τέλος, προφανώς, για όλα τα κακά φταίνε οι πρόσφυγες που δεν κάθονται στα σπίτια τους να τρώνε βόμβες, ή να πεθαίνουν της πείνας, αλλά θέλουν κιόλας να πάνε στην Ευρώπη.

   -Το αντιπολιτευτικό κρεσέντο της ΝΔ τείνει να γίνει σόου γκάφας αλα μίστερ Μπίν. Ιδού ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το μεσημέρι της Δευτέρας (11-12-2017), με ανακοίνωσή της, η ΝΔ ενημερώνει ότι το πρωί της ίδιας ημέρας ζήτησε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, Κώστα Δουζίνα, να κληθεί ο Νίκος Κοτζιάς για να ενημερώσει τη Βουλή, σχετικά με την επίσκεψη Ερντογάν. Εν τω μεταξύ, μια ημέρα πριν, την Κυριακή το απόγευμα (10-12-2017), ήδη ο υπουργός Εξωτερικών είχε συνεννοηθεί με τον πρόεδρο της Επιτροπής, να ενημερώσει τους βουλευτές την Πέμπτη (14-12). Μα, καλά, ακόμα και σε τόσο απλά πράγματα, η ΝΔ θέλει να δείξει ότι αυτή παίρνει τις πρωτοβουλίες και ότι αυτή «σύρει» τον υπουργό Εξωτερικών στη Βουλή;

   Η επίσκεψη του Ερντογάν, ούτως ή άλλως θα ήταν δύσκολη. Η Αθήνα, σε όλα τα επίπεδα, έδωσε σκληρή μάχη, τη στιγμή που η τουρκική πλευρά προσπάθησε επανειλημμένως να παραβιάσει τις συμφωνίες και τις συνεννοήσεις που είχαν προηγηθεί της επίσκεψης. Η Ελλάδα δεν βγήκε «λαβωμένη», όπως θέλουν κάποιοι να λένε, από αυτή την επίσκεψη. Αντίθετα, αποδείχτηκε ότι οι θεσμοί και η κυβέρνησή της υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα, και ταυτόχρονα καταβάλλουν ουσιαστικές προσπάθειες για να στηθούν γέφυρες συνεννόησης.

   Αναμφισβήτητα, εάν η στάση της αντιπολίτευσης ήταν διαφορετική, το μήνυμα της «εθνικής ενότητας» που θα στελνόταν, θα ήταν πολύ ισχυρότερο. Προτίμησε, όμως, να παίξει το ρόλο της συμπολίτευσης του Ερντογάν.

   Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s