olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

8-10 Αυγούστου η μάχη όπου έπεσε ηρωϊκα ο Μάρκος Μπότσαρης…Αν και δεν ηταν «Άριστος»…έγινε Στρατηγός και έμεινε στο Πάνθεον των Ηρώων…

Posted by netakias.com στο Αύγουστος 8, 2017

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΑ ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ
imageΑΚΟΜΗ ΚΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΥΠΟΚΛΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ 33χρονου μόλις Μάρκου Μπότσαρη (10 Αυγούστου 1823) – Κώστα Δ. Παπαδημητρίου.

Κακοφάνηκε πολύ στους άλλους καπεταναίους, Στερεολαδίτες και Σουλιώτες, που η κυβέρνηση έδωσε το βαθμό του στρατηγού μόνο στο Μάρκο Μπότσαρη. Ιδιαίτερα πειράχτηκαν οι πρώτοι. «Ουδέποτε», είπε ο Ίσκος από μέρους και των άλλων, «ώφειλεν αύτη (η Διοίκηση) να δώση την αρχηγίαν του Μπότσαρη, όστις ήτο ξένος, ότι δια του διορισμού τούτου περιφρονούντο οι εντόπιοι…» Αλλά και οι Σουλιώτες αρχηγοί δεν ήταν λιγότερο χολιασμένοι.

Ο Μάρκος βρέθηκε σε δύσκολη θέση- και για να πάψει ο φθόνος ανάμεσα τους καλεί μια μέρα όλους τους Σουλιώτες αγωνιστές που βρίσκονταν στο Μεσολόγγι «εις το προαύλιον μεγάλης τουρκικής οικίας, καλούμενης Βοϊβονταλίτικο και τους είπε ανάμεσα στα άλλα και τούτα:
«Σπαράζεται η καρδιά μου βλέποντας τους συμπατριώτες μου χωρισμένους, όπως νομίζουν πως εγώ, από εγωισμό, επιθυμώ να τους διαφεντεύω. Εμείς παρατήσαμε την πατρίδα μας και τώρα γυρεύουμε ν’ αποχτήσουμε καινούργια. Σας ρωτώ. Μπορούμε να το πετύχουμε όσο θα είμαστε χωρισμένοι; Ας θυμηθούμε τι χρωστάμε στο Σούλι, στους γονιούς μας στον ίδιο τον εαυτό μας…
Εγώ, πατριώτες μου, δε ζήτησα αξιώματα από τη Διοίκηση και ούτε αρχηγός σας διορίστηκα. Ένα βαθμό μου δώσανε. Τάχατες και σεις όλοι οι καπεταναίοι δεν είσαστε άξιοι να τον πάρετε; Για να σας αποδείξω πως δεν με κατέχει κανένας εγωισμός και καμιά δίψα για μεγαλείο και πως είμαι εκείνος ο Μάρκος, που τον γνωρίσατε να πολεμάει πάντα στο πλευρό σας, να, εδώ μπροστά σας σκίζω το δίπλωμα της στρατηγίας που μου στείλανε. Και σας ορκίζομαι πως κανένα άλλο αξίωμα δε θέλω από κείνο που είχανε οι προγονοί μας και σεις οι ίδιοι έχετε. Εμάς, αδέρφια, δεν μας απόμεινε τίποτα να μοιράσουμε ανάμεσα μας. Το μόνο κοινό που έχουμε είναι η τιμή και η δόξα. Να ο εχθρός μας περιμένει! Στον πόλεμο που θ’ ανοίξουμε μαζί του, θα δοξαστεί και θα τιμηθεί εκείνος από εμάς, που θα σταθεί αληθινό παληκάρι».

Όλοι που τον άκουσαν «συγκινήθηκαν μέχρι δακρύων», γράφει ο Μεταξάς «και αμέσως εγερθέντες ησπάσθησαν αλλήλους».

Κόντευε στο τέλος του ο Ιούλιος του 1823. Η επανάσταση δεν έχει ριζοπιάσει ακόμα καλά. Ασκέρια τούρκικα κινούνται νότια να την καταπνίξουν. Ένα απ’ αυτά είναι και του Μουσταή πασά της Σκόδρας, που άφησε τα Τρίκαλα και τραβά για το Μεσολόγγι, απ’ το Καρπενήσι. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Φοβέρες και απειλές εξαπολύει όπου διαβεί.
Ο Μάρκος Μπότσαρης αποφασίζει να του χαλάσει τα σχέδια, γιατί, αν έμπαινε στο Μεσολόγγι, εύκολα θα περνούσε στο Μωριά, θα αντάμωνε με άλλα ασκέρια και η επανάσταση θα έσβηνε. Θα αντιμετώπιζε το διαλεχτό στρατό του Μουσταή με τα εννιακόσια περίπου παλικάρια του, απ’ τα οποία τα μισά ήταν Σουλιώτες.
Φτάνει στο Σοβολάκκο. Και από κει στις 3 (15) Αυγούστου, γράφει στον μητροπολίτη της Άρτας Ιγνάτιο:

«Αγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Μητροπολίτα!
ο εχθρός επροχώρησεν εις την Δυτικήν Ελλάδα, υπέταξε τον Ασπροπόταμον και τα Αγραφα, αιχμαλώτισε και κατέσφαξε πολλούς των κατοίκων, όσοι εξέφυγαν την ορμήν του, κατέφυγον εις τα ενδότερα του Σοβολάκκου μέρη, εις τον Ζυγόν και εις τας λοιπάς χώρας. Ημείς εξήλθομεν εις απάντησίν του και είμεθα εστρατοπεδευμένοι εις το μέρος του Καρπενησίου- τας δε αναγκαίας θέσεις του Κερλελίου τας κρατούν οι εντόπιοι. Αρχηγός του εχθρικού στρατεύματος του ερχομένου προς το μέρος τούτο είναι ο Σκόδρας Πασάς. Είθε η θεία δύναμις να μας δώση θάρρος προς αντίστασιν των εχθρών και να εξοικονόμηση τα πάντα.
μαρκος μποτςαρης»

Προχωρώντας προς το Καρπενήσι ο Μάρκος Μπότσαρης, πέρασε απ’ το μοναστήρι του Προυσσού. Μπήκε στην εκκλησιά, προσευχήθηκε και στην πόρτα βγαίνοντας, συναντά τον ηγούμενο. Του δίνει μερικά νομίσματα και του λέει:
-Πάρτα, καλόγερε, να τα μοιράσεις στους φτωχούς, για την ψυχή του Μάρκου Μπότσαρη.
-Τι; πέθανε ο Μάρκος; τον ρωτάει ξαφνιασμένος ο ηγούμενος, που είχε ακούσει τόσα γι’ αυτόν, χωρίς όμως να τον γνωρίζει.
-Όχι, δεν πέθανε, πηγαίνει όμως για να πεθάνει, του αποκρίνεται ο Μάρκος. Λες και γνώριζε το τέλος του.

Το πολεμικό του σχέδιο το παραγγέλνει με το Γραμματικό του το Γούδα στον έπαρχο του Μεσολογγίου Κώστα Μεταξά. «Μόλις ο Τσελελεντήμπεης εστρατοπέδευσεν εις Καρπενήσι, ο Βότσαρης συνεννοηθείς μετά των οπλαρχηγών Σουλιωτών, έμελλε να πέση την νύκτα εις το εχθρικόν στρατόπεδον, το οποίον ευρίσκων ανέτοιμον, επόμενον ήτο να το καταστρέψη. Οι Τούρκοι διωκόμενοι υπό των Ελλήνων, ήθελον συναντήσει καθ’ οδόν τον λοιπόν στρατόν και τον Σκόντρα. Ανέτοιμος ο στρατός ούτος, ήθελε δειλιάσει και οπισθοχωρήσει- οι Έλληνες τότε ήθελον καταδιώξει τους Τούρκους μέχρι των Αγράφων, δια της συνδρομής και των πέριξ επαρχιών, και ούτω κατεστρέφετο άπασα αύτη η εκστρατεία. Μου έλεγε ο Γούδας, ότι μη εμπιστευόμενος το σχέδιον τούτο εις τους λοιπούς οπλαρχηγούς της Δυτικής Ελλάδος, αυτούς όλους τους είχε τοποθετήσει ο Βότσαρης επί μιας ράχης, ολίγον απεχούσης του στρατοπέδου του και του Τουρκικού, με ρητήν παραγγελίαν να μη κινηθώσι κατά του εχθρού, ειμή όταν τους ειδοποίηση. Αν δε ήθελον ακούσει πυροβολισμόν, να πυροβολώσι και αυτοί αδιακόπως, αλλά να μη παραιτήσωσι τας θέσεις των. Το μέτρον τούτο έλαβεν ο Μάρκος, φοβούμενος μη κινούμενοι την νύκτα, άπειροι όντες του νυκτερινού πολέμου, φονεύσωσι Σουλιώτας αντί Τούρκων, καθ’ όσον μάλιστα δεν εγνώριζον και το σύνθημα το οποίον ήτο: Τις είσαι; αλβανιστί Κίστε, η δε απάντησις: Στουρνάρι. Αν δε τις προς στιγμήν ήθελεν αναβάλλει την απάντησιν, υπελαμβάνετο ως Τούρκος και εφονεύετο».

Το τούρκικο στρατόπεδο το αποτελούσαν Σκοντριανοί Τούρκοι, Μερέτιδες, Τσάμηδες και Αλβανοί. Η φορεσιά τους ήταν απαράλλαχτη με κείνη των Σουλιωτών. Και η γλώσσα των Αλβανών δεν διέφερε σε τίποτα με τη γλώσσα των Σουλιωτών. Αυτές τις ομοιότητες εκμεταλλεύεται ο Μάρκος και στέλνει στο στρατόπεδο του εχθρού τα δύο ξαδέρφια του, τον Θανάση Τούσια Μπότσαρη και τον Θανάση Κουτσονίκα, καθώς και τον Γιάννη Μπαϊρακτάρη. Τρία μερόνυχτα αλώνιζαν το τούρκικο στρατόπεδο οι τρεις κατάσκοποι και στις 8 Αυγούστου έφεραν στο Μάρκο, που ήταν στρατοπεδευμένος στο Μικρό Χωριό, κάθε λεπτομέρεια. Και κείνος γράφει προς τους άλλους καπεταναίους που ήταν στρατοπεδευμένοι στη θέση Λακκώματα:

«Αδελφοί καπεταναίοι, Εγώ ήρθα εδώ και έχω σκοπό να προσβάλω τον πασά. Αν θέλετε κατεβάτε κάτω εις τον Αγιον Νικόλαον του χωρίου Κλαψίου να κουβεντιάσωμεν και να τον κτυπήσωμεν μαζί- και αν δε θέλετε, μην έρχεσθε».

Το ίδιο βράδυ κατεβαίνουν στην εκκλησιά του Αγίου Νικολάου και οι άλλοι καπεταναίοι και βρίσκουν το Μάρκο να τους περιμένει. Τους είπε το σχέδιό του:
«Την νύκτα της επιούσης αυτός μεν θα έμβη από την ποταμιά, δηλονότι από την δια μέσου του ρεύματος του χειμάρου είσοδον της κοιλάδος και θα κτυπήση τον πασά. Εκείνοι δε πρέπει να επιπέσωσιν από το διάσελο του Αγίου Ανδρέου και από του Δεσπότη το γεφύρι και να τους βάλουν εις την μέσην».
Όλοι συμφώνησαν, εκτός απ’ τον καπετάν Γιολδάση που είχε αντιρρήσεις:
-«Καπετάν Μάρκο, του λέει, να μου δώσεις την άδεια να σου μιλήσω. Οι Τούρκοι είναι πολλοί και δεν μπορούμε να τους εξολοθρεύσωμεν όλους. Αλλά να τους κτυπήσωμεν από την ποταμιά και να τους σπρώξωμεν να πάνε όλοι κατά τη Θεσσαλία.
-Οχι, καπετάν Γιαννάκη, αποκρίνεται ο Μάρκος. Έτσι που είπα να γίνεται και ό,τι δώση ο Θεός».
Προσδιόρισαν και την ώρα της ταυτόχρονης επίθεσης την πέμπτην μετά την δύσιν του ηλίου της επαύριον.
Ο Γιολδάσης ζητά αναβολή λέγοντας:
-«Έχω ρεέμια (ομήρους), άφησε να κάμω τρόπο πρώτα να τους γλυτώσω.
-Ας πάν και αυτοί κουρμάνι (θυσία) για το γένος», του απαντά ο Μάρκος.

Η απόφαση πάρθηκε και ο Μάρκος, σε συγκέντρωση όλων των παλικαριών, μίλησε στα παλικάρια του. Είπε και τούτα:
«Αγαπητοί αδελφοί και συστρατιώται! Όσοι πιστεύουσιν εις Χριστόν, του οποίου το πιστόν σύμβολον κυματίζει προ ημών, ας ετοιμασθώσι να πολεμήσωσι νικώντες ή αποθνήσκοντες! Εάν συγκρίνωμεν τας δυνάμεις ημών προς τους βαρβάρους, είμεθα ασυγκρίτως κατώτεροι τον αριθμόν αλλά θα εκρίνατε εκ των μέτρων τα οποία έλαβον, εάν μας είναι αδύνατον να αντιστώμεν κατ’ αυτών μεμονωμένως εν κοιλάδι. Δυνάμεθα να πολεμήσωμεν και τους εκμηδενίσωμεν μεμονωμένους. Τοιούτον ήτο το σχέδιόν μου κατά πρώτον αλλά περικυκλωθέντες, όπως τώρα είμεθα, θα ήτο επίσης επονείδιστον εις τους Σουλιώτας ν’ αποχωρήσωμεν όσον ανωφελές το να διαμφισβητώμεν προς αυτούς το έδαφος δι’ ενεδρών. Υπό του Θεού αυτού οδηγηθέντες εις την κεκλεισμένην ταύτην πεδιάδα, η πατρίς και το μέλλον αναμένουσιν εξ ημών αξιομνημόνευτον παράδειγμα!
Την νύκταν ταύτην, αδελφοί, κατ’ αυτήν την νύκτα, κατά την τρομεράν ταύτην νύκτα, υπό το σκότος αυτής, απεφάσισα να εισδύσω εις το στρατόπεδον των απίστων χωρίς ούτε ένα καψίλιον να καύσω. Το εγχειρίδιον και η σπάθη θα είναι τα μόνα θανατηφόρα όπλα μας, η φρίκη και ο φόβος οι αχώριστοι σύντροφοι των κτυπημάτων, άτινα εν σκότει θα καταφέρωμεν. Η επιχείρησις είναι τολμηρά, το αισθάνομαι μεθ’ υπερηφανείας! Έκαστος εξ ημών ας αποφασίσει ελευθέρως, διότι δεν αποδέχομαι εις τοιούτους ευγενείς κινδύνους, άνδρας μη έχοντας καλήν θέλησιν».

Παραμονή της επίθεσης. Ώρα δέκα το βράδυ της 9ης Αυγούστου. Ο Μάρκος συνειδητοποιώντας τα ανθρώπινα όρια της δύναμης του, ζητά τη θεϊκή βοήθεια. Προσεύχεται και ικετεύει τον Παντοδύναμο:
-Κάνε, Θεέ μου, να νικήσουμε απόψε!
Και η μεγάλη ώρα φτάνει.
Ήταν πανσέληνος, φυσούσε δυνατός αέρας και το φως του φεγγαριού ευτυχώς σκεπάστηκε από μερικά σύννεφα. Οι Σουλιώτες πλησιάζουν στις σκηνές των Μιρδιτών, δένουν τα κεφάλια τους με μαντήλι, ανασκουμπώνουν τα μανίκια τους, ρίχνουν από μια τουφεκιά, σέρνουν τα γιαταγάνια τους και εξορμούν. Και ύστερα;
Διαβάζουμε στα «Απομνημονεύματα» του τότε έπαρχου του Μεσολογγίου Κώστα Μεταξά:
«…Ούτως αβλαβώς εισήλθεν εις το Τουρκικόν στρατόπεδον, μίαν και ημίσειαν ώρα προ του φωτός της ημέρας. Τους Τούρκους εύρον κοιμωμένους. Εξ αμφοτέρων των μερών του Μάρκου και του Τζαβέλα διήρκεσεν η σφαγή υπέρ την ημίσειαν ώραν δια του ξίφους. Μετά ταύτα, ήρχισεν ο πυροβολισμός. Ταυτοχρόνως ήρχισαν να πυροβολώσι και οι εν τη παρακείμενη ράχει ευρισκόμενοι Έλληνες. Εν τοσούτω πληγώνεται ο Μάρκος ελαφρώς εις τηνπλευράν, πληγώνεται βαρέως και ο σαλπιγκτής του, αλλ’ η σφαγή και οι αλαλαγμοί των Τούρκων και Ελλήνων εξηκολούθουν. Ο Τσελελεντήμπεης εκπλήττεται κατ’ αρχάς δια την απροσδόκητον ταύτην προσβολήν, συνάζει τους περί αυτόν Σκοδριάνους, και ευρισκομένης εκεί πλησίον μιας μάνδρας, εισέρχεται εντός αυτής και αρχίζει τακτικώτερον πυροβολισμόν κατά της συμπλοκής, ήτις εγίνετο, αγνοών αν εκτύπα τους εκτός της μάνδρας Έλληνας ή τους στρατιώτας Τούρκους. Η βλάβη όμως απέβαινεν επαισθητοτέρα τοις Έλλησιν, οίτινες εφορμούν κατά των πέριξ της μάνδρας εσκηνωμένων Τούρκων.

Σκεπτόμενος όμως ο Μάρκος ότι ήθελεν αποτύχει το σχέδιόν του εάν προ του φωτός της ημέρας δεν ήθελεν εκδίωξη τους εν τη μάνδρα τοποθετημένους Τούρκους, ειδοποιεί τους περί αυτόν αξιωματικούς, τον αδελφόν του Κώνσταν, τον Νούτσον, και εν μέσω του θορύβου της σφαγής, συνάζει υπέρ τους διακόσιους περί αυτόν και ορμά κατά των εν τη μάνδρα Τούρκων. Αγνοών όμως τον αριθμόν αυτών, λέγει εις τους στρατιώτας του να πυροβολήσωσιν, ίνα εννοήση εκ του αντιπυροβολισμού των Τούρκων, πόσος ήτον ο αριθμός των, και τότε να πηδήσωσιν εντός της μάνδρας. Εις τον αντιπυροβολισμόν τούτον κτυπά σφαίρα τον Μάρκον εις το μέτωπον, προς τον δεξιόν οφθαλμόν και πίπτει νεκρός. Οι περί αυτόν δειλιάσαντες, ήρπασαν τον νεκρόν, ίνα μη τον λάβωσιν οι τούρκοι, και ήρχισαν να οπισθοδρομώσιν, ειδοποιούντες με τρόπον τους άλλους να οπισθοδρομήσωσι και αυτοί, επί λόγω ότι ήρχιζε το φως της ημέρας και δεν τοις έμενε πλέον καιρός- έκρυπτον δε και τον θάνατον του Μάρκου, ίνα μη δειλιάσωσιν οι στρατιώται. Αλλ’ εν μέσω της τρομεράς εκείνης συγχύσεως, δεν ειδοποίησαν τον Τζαβέλαν όστις μετ’ επιτυχίας εμάχετο προς το δεξιόν κέρας, εις τρόπον ώστε οι υπό τον Μάρκον υπεχώρουν και εξήρχοντο του εχθρικού στρατοπέδου, ενώ ο Τζαβέλας εξηκολούθει να μάχεται. Ο Τσελελεντήμπεης βλέπων την οπισθοδρόμησιν των Ελλήνων, ενταυτώ δε ότι εξηκολούθει η μάχη εις το δεξιόν κέρας, διατάττει περίπου των διακοσίων ιππέων, όπως διευθυνθώσιν από το κάτωθεν μέρος, διέλθωσι γέφυραν τινά και πέσωσιν εις τα νώτα του Τζαβέλα, ώστε οι Έλληνες οπισθοδρομούντες να καταστραφώσιν. Ο Ιωάννης Τσαούσης, αξιωματικός του Βότσαρη, βλέπων το κίνημα των ιππέων, τρέχει με τινάς στρατιώτας, προκαταλαμβάνει την γέφυραν, κτυπά τους ιππείς θέλοντας να την διέλθωσι, φονεύει πολλούς εξ αυτών και αναγκάζει τους λοιπούς να οπισθοδρομήσωσιν. Εντοσούτω ειδοποιηθείς ο Τζαβέλας, υποχωρεί εν τάξει, ενούται με τον Τσούσην και τους λοιπούς, μανθάνει τον θάνατον του Μάρκου και την αιτίαν δι’ ην δεν ειδοποιήθη δια της σάλπιγγος, πληγωθέντος του σαλπιγκτού. Ούτως αποτυχόντος του σχεδίου τούτου, οι Έλληνες επέστρεψαν ανενόχλητοι, ανατέλλοντος του ηλίου, εις ην κατείχον πρότερον θέσιν. Εις την μάχην ταύτην έμειναν επί του πεδίου περίπου των εξήκοντα Ελλήνων, οι δε πληγωθέντες ήσαν τεσσαράκοντα δύο, ους μετέφερον εις Μεσολόγγιον, ως προείρηται. Εκ δε των Τούρκων έπεσον χίλιοι πεντακόσιοι: οι πληγωθέντες ήσαν ολίγοι, επειδή δε εμάχοντο πρόσωπον και προσώπου, τα τραύματα ήσαν φονικώτατα. Ελαφυραγώγησαν δε οι Έλληνες χίλια εξακόσια τουφέκια, χιλίας οκτακοσίας πιστόλας, τριακόσια μικρά και μεγάλα ξίφη, εζώγρησαν προς τούτοις χίλιους διακόσιους ίππους, τριάκοντα ημιόνους, και άλλας πολεμικάς αποσκευάς. Μοι έφεραν προς τούτοις εις Μεσολόγγιον και τεσσάρας σημαίας, εξ ών μία ήτον εκμετάξης, εφ’ ής και εφαίνετο κεντημένη χείρ δεικνύουσα ημισέληνον: αι άλλαι τρεις έφερον μόνην την ημισέληνον, άπασαι δε αι σημαίαι ήσαν εκ πρασίνου χρώματος».

Η νυχτομαχία του Κεφαλόβρυσου τέλειωσε. Ο αετός του Σουλίου ήταν πια νεκρός και η νεκρική πομπή ξεκινά για το Μεσολόγγι. Είχαν φορτώσει τον μεγάλο νεκρό σ’ ένα μουλάρι και όπως το κεφάλι του νεκρού κουνιόταν πέρα δώθε, το στήριξαν με μια φούρκα.
Περνώντας απ’ το μοναστήρι του Προυσσού, στάθηκαν λίγο να ξανασάνουν. Σαν άκουσε τη θλιβερή είδηση ο Καραϊσκάκης που αναπαυόταν εκεί, σηκώθηκε, μπήκε στην εκκλησιά, φίλησε τον νεκρό κλαίγοντας και είπε:
-Άμποτες, αδερφέ μου, Μάρκο, από τέτοιο θάνατο να πάω κι εγώ. Και όταν σε λίγο απομακρύνθηκε το λείψανο, πρόστεσε:
«Μάνα δε γέννησε στην Ελλάδα δεύτερο Μάρκο… Ούτε είδα, ούτε θα ιδώ τέτοιον πολεμάρχη».

Το πρωί της 10ης Αυγούστου φτάνει η συνοδεία στο Μεσολόγγι. Ο Κ. Μεταξάς συνεχίζει:
«…Την πρωϊαν της 10ης (Αυγούστου 1823) ακούω φωνάς και κλαυθμούς έξω του οίκου μου. Βλέπω δε τον Γούδαν εισερχόμενον, φωνάζοντα και με αναγγέλλει τον θάνατον του Μάρκου και ότι φέρουσι τον νεκρόν του.
Αφωνος έμεινα υπό της λύπης μου, ένεκα της αιφνίδιου ταύτης αγγελίας.
Εξήλθον αμέσως του οίκου και εν ακαρεί, συνάξας τους πολίτας του Μεσολογγίου, έδραμον έξω της πόλεως, προϋπαντώ δε και δέχομαι εις τας αγκάλας μου τον νεκρόν του μεγάλου τούτου ανδρός.
Εις Μεσολόγγιον υπήρχε και μία αδελφή του Μάρκου καλούμενη Μάρω, νυμφευμένη με τινα Αγραφιώτην, ήτις πριν εισέλθω εις την πόλιν, με ειδοποιεί δια του Γούδα ότι με παρακαλεί να μετακομισθή ο νεκρός εις τον οίκον της, όπως γίνωσιν αι συνήθεις εθιμοταξίαι του τόπου της και μετά ταύτα θέλει τον συνοδεύσωμεν εις την Εκκλησίαν, όπως τελεσθή η θρησκευτική τελετή και ενταφιασθή. Τον νεκρόν λοιπόν εφέρομεν εις τον οίκον της Μάρως, προς ήν εξέφρασα την μεγάλην απώλειαν ήν υπέστη η πατρίς και το Έθνος, με τον θάνατον του αδελφού της, την άκραν μου λύπην και απελπισίαν, στερουμένου τοιούτου φίλου και ενός των ισχυρότερων προμάχων της Ελληνικής Επαναστάσεως. Παρατηρών ταυτοχρόνως αυτήν δια την στέρησιν την οποίαν έλαβε, τη είπον τότε: δεν είναι εις χείρας μας ν’ αποφύγωμεν τας βουλάς του Υψίστου. Η Μάρω ευχαριστούσα με δια τας φιλικάς εκφράσεις μου, μετά δακρύων μοι είπεν:
-«Ημείς είμεθα συνηθισμένοι εις τοιαύτης φύσεως θανάτους, διότι αφ’ ής ώρας εννοήσαμεν τον κόσμον, ουδέ βλέπομεν, ουδέ ακούομεν άλλο εις τους συγγενείς μας, εις τους πατέρας μας, εις τους αδελφούς μας, ειμή πολέμους και θανάτους. Τοιούτον ήτο και το πεπρωμένον του ατυχούς Μάρκου».
Και ταύτα λέγουσα, έπεσεν επί του νεκρού αδελφού της. Απελθών μετά ταύτα, διέταξα τα της κηδείας.
Τριάκοντα επτά βολαί κανονίου, ανά παν τέταρτον της ώρας ανήγγειλον την ηλικίαν του Μάρκου. Ο Αρχιερεύς και ο του Μεσολογγίου κλήρος, Αιτωλικού και πέριξ, πάντες οι πολίται και στρατιώται, πάσαι αι γυναίκες του Μεσολογγίου με την κόμην ερριμένην επί των ώμων, συνώδευσαν τον νεκρόν εις την εκκλησίαν. Περαιωθείσης δε της ακολουθίας, ετέθη εις τον τάφον και πρώτος μετά του Αρχιερέως, έρριψα γην δια να θάψω τον γενναίον άνδρα και τας μεγάλας ελπίδας τας οποίας εν αυτώ έτρεφεν η πατρίς».

Την κηδείαν του προμάχου Μάρκου την δίνει με ζωντάνια και συγκίνηση ο Γάλλος ιστορικός Πουκεβίλ:
«Προηγουντο τούτου αιχμάλωτοι Μωαμεθανοί, αλυσίδετοι, ακολουθούμενοι υπό πολεμικών ίππων των δύο πασάδων και μπέηδων, των φονευθέντων εν τη νυχτερινή μάχη, τους οποίους ωδήγουν επισεσαγμένους δια επιστρωμμάτων, λοφίων, ροπάλων, Περσικών απαθών, και ασπίδων των ευγενών δούλων εις τους οποίους ανήκουν. Ηρίθμουν ακολούθως πεντήκοντα τεσσάρας σημαίας τας οποίας οι φιλοπόλεμοι Έλληνες είχον κηριεύσει – αλλ’ άπασα η προσοχή συνεκεντρώθη επί του Μάρκου Μπότσαρη, κεκαλυμμένου δια της κυανής αυτού χλαμύδος, τον οποίον (Μάρκον) τα αρχαιότερα αυτού παλληκάρια έφερον επί των ώμων των. Οκτώ χιλιάδες πρόβατα ή αίγες, παρά των βαρβάρων αφαιρεθέντα, εσχημάτιζον την τιμητικήν φρουράν, ως δια να ενθυμίσωσι την αρχικήν αυτού τάξιν. Τέλος η πορεία εκλείετο δι’ ίππων άνω των χιλίων, και δια μεγάλου αριθμού ημιόνων, πεφορτωμένων εκ τριών χιλιάδων διακοσίων όπλων, επτακοσίων ζευγών πιστολιών, σκηνών, πολεμοφοδίων, αποσκευών, και μέρος του θησαυρού του Οθωμανικού στρατού.
Το σώμα του Μάρκου Μπότσαρη κατετέθη εν τη οικία του Επαρχου. Ώρισεν ακολούθως τεσσαράκοντα στρατιώτας πάνοπλους και με μαύρον φέσιον όπως αποτελέσωσι τιμητικήν φρουράν και του Πορφυρίου Αρχιεπισκόπου Μητροπολίτου Αρτης, Αιτωλίας και Ναυπάκτου, διατάξαντος δημοσίας δεήσεις, αθρόοι οι χριστιανοί μετέβαινον εις τας εκκλησίας των όπως αιτήσωσι παρά του Υψίστου την αιωνίαν ειρήνην, υπέρ του χριστιανού ήρωος, του αποθανόντος υπέρ του Θεού και της πατρίδος…
Εν ώ εν τοις ναοίς του Υψίστου τοιαύτα αντηχούν άσματα ιλαστήρια, εν τω στρατοπέδω, επί των οχυρωμάτων, εν τη πόλει, ήκουέ τις, στεναγμούς και ολολυγμούς. Αι γυναίκες αυτοσχεδιάζουσι μοιρολόγια γοερά, επανέλεγον υπό όλας τας φάσεις την ζωήν του Μάρκου Μπότσαρη, ποιμένος, στρατιώτου, ταξιδιώτου, συζύγου και πατρός, αποθνήσκοντος εντός του κόλπου της νίκης αλλά μακράν της Χρυσής αυτού και των τέκνων του…
Ο ήχος των κωδώνων και ο κρότος των κανονιών (το πρωί της άλλης ημέρας) ανήγγειλον τας προετοιμασίας της νεκρικής πομπής του ήρωος, όν εθρήνουν.
Το σώμα του αετού του Σουλίου, περιβεβλημένον την ελληνικήν ενδυμασίαν, το μέτωπον εστεφανωμένον με δάφνην, έχον ως σάβανον την κυανήν αυτού χλαμύδα, και ως παράσημον την σπάθην του, δι’ εχθρικού αίματος βεβαμμένην, εξετέθη εις το προαύλιον του Παλατιού του Επαρχου. Παλάτιον όντως άξιον φθόνου, ήτο η ταπεινή οικία αλιέως τινός, αλλ’ ήτο κεκοσμημένη δι’ είκοσι συμπλεγμάτων σημαιών και δια τροπαίων αποσπασθέντων εκ των απίστων δια της ανδρείας του υιού ποιμένος του Σουλίου.
Από της οικίας του Επαρχου μέχρις της εκκλησίας, αι οδοί ήσαν επεστρωμέναι δια δαφνών και ανθέων. Οι κώδωνες αντηχούν, το κανόνιον εκρότει από του Ανατολικού μέχρι το Βασιλάδι, ότε το φέρετρον, κεκοσμημένον δι’ ανθοδεσμών, αθανάτων, ρόδων, και ασφοδέλων, ανυψώθη επί των ώμων δώδεκα των αρχαιοτέρων παλληκαριών του Μάρκου Μπότσαρη. Πληθύς αξιωματικών και στρατιωτών, φερόντων πένθιμον σκέπην εν τω δεξιώ βραχίονι, συνηθροίσθησαν κύκλω και της σημαίας του σταυρού αναπετασθείσης, το σύνθημα της αναχωρήσεως εδόθη.
Ηκολουθείτο υπό του Μητροπολίτου Πορφυρίου, των υπ’ αυτόν Επισκόπων και του κλήρου του συνοδευόμενου υπό χορού διακόνων, φερόντων θυμιατήρια και ψαλλόντων…
Έφτασαν εις την εκκλησίαν… όπου… επηκολούθησεν ο τελευταίος ασπασμός, τον οποίον ο νικητής έλαβεν υπό των στρατιωτών του, ονομαζόντων αυτόν πατέρα. Ετοποθέτησαν ακολούθως (τον νεκρόν) εντός της εκκλησίας, όπως παραχωρήσωσι την θέσιν των εις τους Μεσολογγίτας, εις τους Αιτωλούς, και εις τον λαόν, οίτινες ησπάζοντο την χείρα και το μέτωπον εκείνου, όντινα εκάλουν ελευθερωτήν και σωτήρα της πατρίδος.
Του τελευταίου ασπασμού δοθέντος, ο Πορφύριος, στηριζόμενος επί της πατερίτσας, ενήργησε το ευχέλαιον… (και) κατεβίβασαν το σώμα εν τω τάφω. Του τάφου δε πληρωθέντος υπό των κληρωθέντων προς την λυπηράν ταύτην λειτουργίαν, ο λαός και ο στρατός παρερχόμενος εν σιγή προ του ηρωικού αναχώματος, ηύχετο την ειρήνην του Ουρανού και της αιωνιότητος εις τον ήρωα, όστις αναμφιβόλως θα έλαβε θέσιν μεταξύ των μαρτύρων του Κυρίου.
Ο Μητροπολίτης πλησιάσας ακολούθως προς το τελευταίον άσυλον του δικαίου, απήγγειλε λόγον απλούν και συγκινητικόν, λήγοντα δια των εξής φράσεων: Η Ελλάς άπασα ανεγνώριζεν εν τω Μάρκω Μπότσαρη, αίτιον ήδη της θλίψεώς της, δεύτερον Λεωνίδαν! Υιοθετεί την οικογένεια του, τοιαύτη είναι η τιμή των υπηρεσιών του- αναπαύσου εν τοις κόλποις του Υψίστου, ψυχή γενναία, γαίαν έχοις ελαφράν, αετέ του Σουλίου! Χαίρε, Μπότσαρη χαίρε, Χαίρε!».

Οι στρατιές των αγγέλων ακουμπούν στον νωπό τάφο. Οι άλλοι τάφοι τρέμουν εκείνη την ώρα που άνοιξε το χώμα για να δεχτεί το αιώνιο. Ο Μάρκος είδε σωστά, βάδισε σωστά κι έπεσε σωστά. Γι’ αυτό κι η ταφή του είταν ένα γοργό φτερούγισμα στο Παγκόσμιο Πάνθεον.

Την άλλη μέρα από τη μάχη του Κεφαλόβρυσου, συνάχτηκαν οι πασάδες και οι αγάδες στη σκηνή του Σκόδρα πασά. Άξαφνα αναστενάζει ο Ισμαήλ πασάς Πλιάσας και λέει:
-Κρίμα, κρίμα τέτοιο παλικάρι που χάθηκε απ’ τον κόσμο.
-Φαρμακώνεσαι πασά, γιατί σκοτώθηκε ο Ρωμιός; Τον ρωτάει ο Χασάν μπέης Ντίμπρας.
Και ο Τουρκαρβανίτης Πλιάσας του αποκρίνεται:
-Δεν πικραίνομαι, ορέ μπέη, γιατί σκοτώθηκε ο Ρωμιός. Εγώ θέλω και Ρωμιός και Τούρκος, όποιος είναι αποστάτης στο ντοβλέτι μας,να γίνη στάχτη. Πικραίνομαι όμως που χάθηκε ένα παλικάρι από τον κόσμο, που κι’ αυτή η ίδια η Αρβανιτιά, συντρόφους του Μάρκου σπάνια γεννάει. Και συ, Χασάν μπέη, αν γνώριζες το Μάρκο, θα λυπόσουνα περσότερο από μένα.

Η κυβέρνηση κήρυξε την πατρίδα σε πένθος. Στις 19 Αυγούστου έκαμε επίσημο μνημόσυνο στον ήρωα. Κι έστειλε διακήρυξη σ’ όλες τις επαρχίες που ανάμεσα στα άλλα έγραφε και τούτα:
«Ευτυχισμένη και τρισμακάριστη σκιά του αθάνατου στρατάρχη Μάρκου Μπότσαρη.
Καθώς πετάς πάνω από όλες τις ελληνικές συγκεντρώσεις, αγάλλεσαι βλέποντας όλα τα μάτια δακρυσμένα με δάκρυα που βγαίνουν απ’ την καρδιά κι ακούοντας να διασαλπίζουν δυνατά τα παλικάρια σου και να προφέρουν το ένδοξο και λαμπρό σου όνομα, με γλυκεία συναίσθηση ευγνωμοσύνης και θαυμασμού…
Φίλτατοι Έλληνες, να κι άλλος Λεωνίδας του αιώνα μας… Στ’ άρματα Χριστιανοί! Μιμηθείτε τον αθάνατο προπάτορά σας Λεωνίδα και τον σύγχρονο σας Μπότσαρη!».

Από το βιβλίο του Κώστα Δ. Παπαδημητρίου: «ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΩΡΕΣ -ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ των ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ του 21.» Αθήνα, Φλεβάρης 1993.

90 Σχόλια to “8-10 Αυγούστου η μάχη όπου έπεσε ηρωϊκα ο Μάρκος Μπότσαρης…Αν και δεν ηταν «Άριστος»…έγινε Στρατηγός και έμεινε στο Πάνθεον των Ηρώων…”

 1. Reblogged στις penelopap.

  Μου αρέσει!

  • Anaconda said

   Ρε Νετάκια, πόσο άλλο να ξεφτιλίζεις τη ψυχή σου;
   Σε λίγο ο υπουργός Παιδείας που βάζετε -εσύ, ο Καμμένος, ο Παυλόπουλος και οι υπόλοιποι Καραμανλικοί- πλάτη θα επιβάλει τη διδασκαλία της Κοντσίτα ως ήρωα αντί του Μπότσαρη.
   Βγάζουν οτιδήποτε εθνικό έξω.
   Μισούν την πατρίδα και το έθνος.
   ΛΙΓΗ ΤΣΙΠΑ

   Αρέσει σε 1 άτομο

   • ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ said

    Μου αρέσει!

   • Anaconda said

    Οτιδήποτε είναι εθνικό εξοβελίζεται ως χρυσαυγίτικο;
    Πόσο τελειωμένοι είστε, πόσο…

    Μου αρέσει!

   • Ακέλας said

    Φίλε Αnaconda.Ένας Στάλιν τους χρειάζεται για να τους διδάξει «πατριωτισμό» με το όπλο καρφωμένο στην πλάτη!

    Μου αρέσει!

   • ΜΑΙΡΗ said

    Για να μπορείς να μιλάς εσύ και εγώ σήμερα ελεύθερα, η αριστερά έδωσε αγώνες και αίμα, την ίδια ώρα που άλλοι, άλλης παράταξης έτρεχαν να πλαισιώσουν Παπαδόπουλους και Μεταξάδες.

    Μου αρέσει!

   • o kontos said

    Ρούλα !!!Τι λες να κάνουμε στρατηγό το σαβούρογλου?? Αριστοαστρατευτος…χααχαχαχαχαχαχαχ

    Μου αρέσει!

   • Ακαταλληλος μεν , με το κλασσικο δωρο των μουσουλμανων ανα χειρας δε. Να γραφουμε και καμμια μπουρδιτσα μεν , να μη γελανε και τα μωρα μαζι μας δε !

    Μου αρέσει!

   • mt pentelikon said

    Πρός : κους Μαλακόντα, Μακέλα
    & συναφή κουλτουριασμένα απολειφάδεια της pouchas.

    Δεν χρειαζόμαστε μαθήματα ούτε απο τον Λένιν ούτε απο Χίτλερ, ούτε απο σοσιαλίστες ή wannabe εθνικόπρονες μαχητές και ήρωες του κώλου.
    Μπορείτε να ξεκουμπιστείτε και να πάτε όλοι σας απο ‘κεί που ήρθατε και να μας αφήσετε ήσυχους.!

    Μου αρέσει!

   • Anaconda said

    Τί λε ρε χθεσινέ!

    Η απόφαση για η δημιουργία των ΑΝΕΛ πάρθηκε από 4 ανθρώπους στο γραφείο συνεδριάσεων του 6ου στη Συγγρού:
    Εμένα, τον Ιεροφάντη, τον Πόρτα και τον Καμμένο για μπροστινό.
    Όταν ήρθαν οι πρώην βουλευτές της ΝΔ για να φτιαχτεί κοινοβουλευτική ομάδα, ο Καμμένος τους είπε ξεκάθαρα όλοι το κόμμα ήταν των τριών, γιαυτό και ήρθαν, γιαυτό και έμειναν.
    Το πρόγραμμα είναι δικό μου, γράφτηκε από εμάς τους τρεις.

    ΚΑΝΑΤΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΠΗΡΑΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ
    ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ ΑΠΟ 60% ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΕ ΟΡΙΑΚΑ ΕΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ,
    ΚΑΤΑΛΥΣΑΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ «ΟΧΙ» «ΝΑΙ»,
    ΠΟΥΛΗΣΑΤΕ ΤΗ ΨΥΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΥΛΙΤΣΕΣ,
    ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ;

    ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΤΣΙΠΑ, ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΣΑΣΤΑΝ.

    …αλλά, αν είχατε τσίπα, δεν θα είχατε κάνει κάνει όλα αυτά, τί λέω…

    Μου αρέσει!

   • Πύκτης said

    Προς Mt Pentelikon
    Oύτε εμείς χρειαζόμαστε εσένα και την άποψη σου εδώ μέσα και αν σε πειράζει η αγανάκτηση του λαού , ΝΑ και μας !
    Να ξεκουμπιστούμε από που ρε αριστοκράτη ;;;;…σε βλέπουμε πρώτη φορά να σχολιάζεις
    Μου θες κα ΗΣΥΧΙΑ λιμοκοντόρε !

    Μου αρέσει!

   • μην πεις αυτός said

    θυμάμαι πως είσαι λέουρας σχολιαστής
    ποιός είσαι αν επιτρέπεται Anaconda;

    Μου αρέσει!

   • Anaconda said

    Αυτός. 1-0

    Μου αρέσει!

   • Ακέλας said

    Προς «Πεντελικόν».-Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να σας ξεφορτωθούμε!…Αρκετή «σαβούρα»κουβαλάμε στις πλάτες μας!-Αλλά για γίνε πιο συγκεκριμένος:-Ποίους ακαμάτηδες πρέπει να ξεφορτωθούμε;-Κουβαλάμε τόσους που έχουμε χάσει το λογαριασμό!

    Μου αρέσει!

   • Minus1 said

    Μου αρέσει!

   • Πύκτης said

    xχιιχιχιχιιχχιιχιιχιιχιιιχιχιιχιιχιχιχιιιχιχιιχιχιιχιχιχιιχιχιχιχιχιιχιχιιχιιιχ…..

    Μου αρέσει!

   • Ακέλας said

    …Ναι Μαρούλα όντως έδωσε πολύ αίμα,και πήρε όμως πολύ!-Πάρα πολύ!..Και το δυσάρεστο είναι όπου εδραιώθηκε ,έγινε ίδια (για να μην πω χειρότερη),..με ότι κατηγορούσε!

    Μου αρέσει!

  • Μέτων said

   O Mάρκος επεχείρησε να εμποδίση τον μπέη της Σκόδρας να ενισχύση την πολιορκία του Μεσολογίου με τους 7000 Αλβανούς, τους απογόνους των οποίων οι προδοτικές κυβερνήσεις των εσχάτων χρόνων απονέμουν την ιδιότητα του πολίτου του Ελληνικού Κράτους και τους εντάσσουν στο Στράτευμα.
   Σε υψόμετρο 1800 μέτρα, επί του όρους Καλιακούδα, οι Έλληνες εξόντωσαν 2.000 Αλβανούς, όμως ο θανάσιμος τραυματισμός του Μπότσαρη επέφερε σύγχυση με αποτέλεσμα οι κωλοαλβανοί να φθάσουν στο Μεσολόγγι και μαζί με τους αιγυπτίους του άλβανού Ιμπραήμ να περισφίξουν τον κλοιό.

   Αρέσει σε 1 άτομο

 2. Αιας said

  Στρατηγός Μάρκος Μπότσαρης εκ κακοσουλιου Ηπείρου.
  Θυμάμαι μια νυχτερινή άσκηση όταν υποτίθεται προσέβαλαν το στρατόπεδο μας άλλοι στρατιώτες για να μας εφνιδιασουν μέσα στην νύχτα.
  Άσκηση ήταν τίποτα δεν θα παθαιναμε όμως τρεχοντας προς το μέρος που υποτίθεται είχαμε δεχθεί επίθεση θυμάμαι από την ένταση της στιγμής έβλεπα μέσα στην νύχτα σαν να ήταν μέρα όλα καθαρά.
  Φαντάζεστε ρε συνελληνες αυτούς τους ανθρώπους 4 με 5 η ώρα το πρωί να σφάζονται .Προσπαθηστε να φανταστείτε την ενταση της στιγμής να πρέπει να σκοτώσεις με μαχαίρι μέσα στην νύχτα όχι έναν αλλά πολλούς και να πρέπει να σωθείς και να μην τρελαθείς και από πανω. Και όλα αυτά για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και μεις να μην τιμούμε την πατρίδα μας σήμερα και να έχουμε γίνει δούλοι στους τοκογλύφους από ένα τσογλανι προδότη μιγα, που δεν τον τιμωρεί κάνεις και να αγκαλιάζουμε ότι μας φέρνουν οι δουλέμποροι χάριν της ειρήνης και της προόδου που έλεγε και η άλλη η μυημενη στον άλλο με τα εγγόνια τα τουρκοπουλα.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 3. ΜΑΙΡΗ said

  Ιδιος ο Πάνος Καμμένος μας !!!

  Μου αρέσει!

  • Anaconda said

   Πίνεις και εσύ τόσο πολύ;

   Αρέσει σε 2 άτομα

   • Πύκτης said

    χαχχαχχαχααααχχαχχχχχχχχαχχχααχχαααααααααααααααααααχχχχχχχχχχχχχχχχχχααχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχαααααααααα

    Αρέσει σε 1 άτομο

   • Anaconda said

    Δεν εξηγείται αλλιώς:
    αν δεν είναι εγκεφαλικά ή ψυχολογικά διαταραγμένη,
    ή είναι διαρκώς ντίρλα ή ρουφάει κόκα – ή και τα δύο μαζί.
    Μιας και το ανέφερα, μήπως έχει χαθεί κανένας πολιτικός αυτές τις μέρες γιατί έχει πάει για θεραπεία;

    Μου αρέσει!

   • ΜΑΙΡΗ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ said

    Μου αρέσει!

   • Anaconda said

    Μια παρεούλα είσαστε οι μνημονιακοί με τη Χρυσή Αυγή.
    Πλάτες σας κάνει.

    Μου αρέσει!

   • ΜΑΙΡΗ said

    @Anaconda

    Μόνο που απάντησες σε τρολ,πανέξυπνε,δεν ήταν δικό μου σχόλιο.

    Είδα και ποιοι αβαντάρουν με τα like και γέλασα πολύ !!

    Το γνωστό παρεάκι του μπλοκ,με τα Αδωνοτρολ και Μουρουτοτρολ,δηλαδή BegaroΠύκτης,Ζαγκλός,Διογένης και ο νέος,δηλαδή εσύ.

    Μου αρέσει!

   • ΜΑΙΡΗ said

    @ΜΑΙΡΗ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

    Ας τους να γελάνε με τη βλακεία τους,που την θεωρούν κατόρθωμα.

    Εγώ να δεις γέλια που κάνω με αυτούς !!

    Μου αρέσει!

   • Πύθιον said

    Anaconda said
    Αύγουστος 8, 2017 στις 7:58 πμ

    search for «cocaethylene»

    Μου αρέσει!

   • Anaconda said

    Μιας και το ανέφερες Πύθιον, δεν μας λες Μαίρη, συμφωνείς να κάνουμε τεστ στους υπουργούς για κοκαΐνη;
    Όχι αμέσως μετά τις διακοπές (που κάποιος μπορεί να έχει πάει για αποτοξίνωση), λίγο μετά.
    Για πες…

    Και αλκοτέστ να κάνουμε, το ίδιο κάνει.
    Θα βγάλει αποτέλεσμα για να συμπεράνουμε πόσο επικίνδυνα είναι τα εξαρτημένα άτομα σε θέσεις ευθύνης.

    Κάνουν κωλοτούμπες από εθνικές θέσεις σε εθνομηδενιστικές, καταλύουν το πολίτευμα κάνοντας το «ΟΧΙ» «ΝΑΙ», όλα για την καρέκλα, γιατί φοβούνται τί θα συμβεί όταν τη χάσουν.
    Όσο πιο πολύ φοβούνται, τόσες περισσότερες αρρώστιες κάνουν.
    Τόσο πιο πολύ ανοίγονται.
    Τόσο πιο πολύ την πληρώνουν.

    Μου αρέσει!

   • Πύθιον said

    Δημιουργειται, φιλε ανακονδα, βιοχημιικα στο ηπαρ, η εν λογω ενωση, το «κοκα-αιθυλενιο» (με κοκα και αλκοολ), το οποιο ειναι δεν ξερω κεγω ποσες φορες δραστικοτερο της κοκας κ με μεγαλη διαρκεια, γι αυτο πολλοι πινουν βυτια οινοπνευματος μεσα σε κλλαμπ, ντισκο, παρτυ, πανηγυρια, γαμοπανηγυρα κλπ., σε εξωφρενικες ποσοτητες, διοτι μεσω του διεγερικου και της εν λογω ενωσης, αντεχουν να πινουν μονορουφι λίτρα με ουϊσκια βοτκες τεκιλλες κ κανουν κ αλλα διαφορα, απο σιχαμμερα εως τερμα εμμετογονα κ δε συμμαζευεται…ΠΑΡΑΝΟΙΑ Κ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΤΕΤΟΙΑ…ΣΧΙΖΑ.

    Αρέσει σε 1 άτομο

  • ΟΥΤΕ ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ said

   Μου αρέσει!

  • ΜΑΙΡΗ said

   ΜΑΙΡΗ said

   Αύγουστος 8, 2017 στις 7:41 πμ
   ——————————-

   Το «σχόλιο» αυτό όπως και τα περισσότερα από ότι είδα,δεν είναι δικά μου.

   Εγώ μπήκα απόγευμα στο μπλοκ.

   Αδωνοτρολ και Μουρουτοτρολ,από το γνωστό παρεάκι,BegaroΠύκτης,Ζαγκλός,Διογένης,Anacoda κτλ.κτλ.

   Καρφώνονται και με τα like οι γελοίοι !!

   Καημένα Νουδουλικά τρολ

   Μου αρέσει!

 4. Ακέλας said

  ….’Οταν λες στο «Λεβεντόπαιδο» τον Αρίστο:-Μπες στο μαγαζί και κλείστο!…Μετά μην παραπονιέσαι που στο έκανε ..γυαλιά καρφιά!

  Αρέσει σε 1 άτομο

  • Ακέλας said

   Με βάζετε σε μεγάλο πειρασμό για το τι είναι τελικά «αριστεία»!΄-Πάντως ΟΧΙ σίγουρα αυτό που εννοεί ο κος Μητσοτάκης,γενικά και αφηρημένα! Τι είναι όμως τελικά η «Αριστεία»;-Μήπως το όνομα που αφήνεις πίσω σου;-Προφανώς ΟΧΙ, γιατί και ο Εφιάλτης,ο Ιούδας,ο Αλκιβιάδης,ο Μαυροκορδάτος κλπ, άφησαν ένα όνομα πίσω τους, κατάλληλο μόνο για ..φτύσιμο!
   …Μήπως είναι το γνωστικό επίπεδο;..Και αυτό παίζεται,γιατί αφ’ενός οι γνώσεις του χθές σε μεγάλο βαθμό αποδεικνύονται από λανθασμένες έως επικίνδυνες και αφ’ εταίρου πάρα πολλές φορές είναι πληρωμένες,ψεύτικες ,πως το λένε!
   -Μηπως είναι η ποιότητα του χαρακτήρα;-ΚΑΙ αυτό παίζεται, γιατί άλλο να ΕΙΣΑΙ ποιοτικός και άλλο να εκτονώνεσαι σαν το «λεβεντόπαιδο»τον Αρίστο!
   ….Πολλά θα μπορούσα να σας γράψω αλλά νομίζω ότι αυτά αρκούν για να κατανοήσετε οτι ΑΡΙΣΤΟΣ είναι ο ΚΟΙΝΑ αποδεκτός,ότι έχει κάνει «πράξιν σπουδαία και τελείαν»όχι για ίδιον όφελος αλλό γι’αυτό του συνόλου!

   Αρέσει σε 2 άτομα

 5. Ακέλας said

  …Ποία Οικογένεια,από αυτές που μας κυβερνάνε,είχε ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ νεκρό κατά τους αγώνες του Εθνους μας ,για να σεβαστεί έστω το όνομα του;-Φυγάδες όλοι τους στα δύσκολα και πάντα στην κατά»χορηγών» μεριά,καί δακρύβρεχτους λόγους υπέρ των πεσόντων ΄΄οταν πιά όλα τα δύσκολα είχαν περάσει από τις πλάτες του αιώνιου μακάκα!

  Αρέσει σε 1 άτομο

 6. Democratia DELENDA EST - eksothen said

  Συνεχιστε να κοροιδευεται την Ελληνικη Αρχη κι Παραδοσητου Αριστευειν, αγαπητα παρασιτα του ιομανισμου….

  Θα το μαθετε το ΑΡΙΣΤΟ,
  την ρηση, » «αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων…» (Ιλιάδα, Ζ, 208). Σε ελεύθερη απόδοση: «Πάντα να αριστεύεις, να ξεπερνάς τους άλλους…» »

  Θα σας, ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ η Ελληνικη Γραμματεια, βρωμερες βδελες του διεθνισμου !!

  Μου αρέσει!

 7. Democratia DELENDA EST - eksothen said

  Συνεχιστε να κοροιδευεται την Ελληνικη Αρχη κι Παραδοσητου Αριστευειν, αγαπητα παρασιτα του ιομανισμου….

  Θα το μαθετε το ΑΡΙΣΤΟ,
  την ρηση, » «αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων…» (Ιλιάδα, Ζ, 208). Σε ελεύθερη απόδοση: «Πάντα να αριστεύεις, να ξεπερνάς τους άλλους…» »
  , θελετε δεν θελετε !

  Θα σας, ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ η Ελληνικη Γραμματεια, βρωμερες βδελες του διεθνισμου !!

  Μου αρέσει!

 8. καποιος said

  Τσιπρα,μαζι με τα πρασινα και τα μπλε αδερφακια σου,στηριξες τα ΑΡΙΣΤΑ λαμογια που εφτιαξαν το ψευτικο χρεος,και παρατησες, και ΕΣΥ, τις αποζημιωσεις των ναζι.Σανοφαγε,πρεπει να σεβεσαι τους δημοκρατικους κανονες της χωρας σου και να βγαζεις τον σκασμο,διοτι παντα ψηφιζεις τους ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ.

  Αρέσει σε 2 άτομα

 9. Psofos said

  Εγινε στρατηγος γιατι ηταν σε κατι ΚΑΛΟΣ. Οπως και ο σημαιοφορος ειναι ΚΑΛΟΣ στα μαθηματα.

  Η μηπως να βγαλουμε και στρατηγους με κλήρωση κυρα ολυμπια?

  Αρέσει σε 2 άτομα

 10. - said

  > ΚΥΝΗΓΗΣΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΑΤ .. ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ !!

  Αρέσει σε 1 άτομο

  • - said

   .. – ΕΛΣΤΑΤ ..

   Μου αρέσει!

  • - said

   ..Μνημόνια σημαίνει παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας.
   – Να το γιατί :
   > Μια κυβέρνηση υπογράφοντας αυτές τις διεθνείς συμφωνίες παύει να αποφασίζει απο μόνη της, κάτι που θα έπρεπε να κάνει σύμφωνα με το σύνταγμα αλλά συναποφασίζει με τους δανειστές για μεταρρυθμίσεις, που στη συνέχεια τις κάνει νόμους.
   = Αυτό το σημείο ούτε η κυβέρνηση ούτε το ΣτΕ δεν παρατήρησαν ότι είναι αντισυνταγματικό.

   > Είναι αλήθεια, ότι μια διεθνής συμφωνία απαιτεί σύμφωνα με το σύνταγμα τουλάχιστον 181 ψήφους, κάτι που δεν έγινε με κανένα μνημόνιο.
   =Αυτό το σημείο ούτε η Βουλή που ψήφισε ούτε το ΣτΕ δεν παρατήρησαν ότι είναι αντισυνταγματικό.

   -> Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό..

   > Καμμία διεθνής συμφωνία δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με κανένα άρθρο του συντάγματος.
   – Στη περίπτωση των μνημονίων, η κυβέρνηση δεν κυβερνά αλλά συναποφασίζει με τους δανειστές.

   = Ούτε, αυτό το σημείο το ΣτΕ ούτε κανείς άλλος δεν παρατήρησε ότι είναι αντισυνταγματικό.

   Μου αρέσει!

 11. Grandfather said

  Σέ αυτή τήν χώρα έχουμε γεμίσει με άριστους – άχρηστους. Είδαμε καί τούς άριστους τού Χάρβαρντ καί τα χαϊρια τους.
  Αριστοι καί αριστοκρατία.
  Ολοι οι μπαχαλάκηδες της Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ γράφουν από το πρωϊ έως το βράδυ κατεβατά από σχόλια χωρίς να προτείνουν ουσιαστικά τίποτα.
  Απλά σε διατεταγμένη υπηρεσία – βλακεία καί πολύ ανεπάρκεια.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 12. begar2 said

  ο Μάρκος Μπότσαρης…Αν και δεν ηταν «Άριστος»…έγινε Στρατηγός

  χα χα χα χα χα

  Σε λίγο θα μας πείτε ότι ο Μπότσαρης ήταν άχρηστος.

  Προφανώς επειδή ήταν ΑΡΙΣΤΟΣ τον έκαναν στρατηγό.

  Πόσο μαλάκες είστε πια.

  Μου αρέσει!

  • Σ αυτο το τελευταιο εσυ εισαι ο αριστος !

   Μου αρέσει!

  • Grandfather said

   Μάλλον έχεις μπερδέψει έννοιες καί ορισμούς. Ο Μπότσαρης ήταν αγράμματος άρα με τά έως σήμερα δεδομένα δέν θα μπορούσε να είναι σημαιοφόρος.
   Οταν αντιπολιτεύεσαι για να αντιπολιτεύεσαι γίνεσαι από γραφικός έως γελοίος.
   Αλήθεια άλλη δουλειά δέν έχεις όλη μέρα από το να «πελάζεις ηλιθίως», τόσο εθισμένος είσαι;
   Δέν βγαίνεις καμμιά βόλτα να πιείς κανένα καφεδάκι, να πείς δυό κουβέντες με ένα φίλο, να συνευρεθείς με τήν γυναίκα σου, ή τήν φιλενάδα σου;

   Μου αρέσει!

  • τοχουμε απο παλια! Αμα ειναι τζαμπα η υποστηριξη μερικων εδω, του Πανου και,εμμεσα, των συνεταιρων του παει καλα! δεν στοιχιζει η μαλθακοτητα!
   Αλλα αν παιρνουν …ΜαιροΚαματο, νετασκετα, αστα να πανε! Ουτε Καταδωθε, ουτε Κατακείθε, παει το πρατα ουτε Ποντικονησι καν!
   Ασφαιροι!
   ΚαταΚαημενοι!
   Ετσι θα πατε για εκλογες; Με τις …εξυπνοτατες και …εμπεριστατωμενες αναλυσεις τους;
   «Ουτε ψηφος στην καλπη σας», παραφραζοντας το …»ουτε ψυλλος στον κορφο σας»!

   Μου αρέσει!

 13. Filipos said

  Συμφωνω με τον Grandfather
  Αριστος δεν ειναι το ΦΥΤΟ που βγαζει 20 στο σχολειο η το πανεπιστημιο
  (Αριστος) ειναι αυτος που εχει ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ και ΓΝΩΣΕΙΣ οπου θα τις χρησιμοποιησει σωστα
  Τελικος κριτης θα ειναι ιδια η ζωη …

  Ενα καλο κανει ο Συριζα ξεβρακωσε ολους τους αντιμνημονιακους γιαλατζι (ευρωλαγνους) με το δημοψηφισμα
  Τωρα ξαναξεβρακωνει ολους ψευτοπατριωτες (ευρωλαγνους) με τους σημαιοφορους
  Ας ελπισουμε να καταργηθει η προσευχη , ο εκκλησιασμος και οι ηλιθιες μαθητικες παρελασεις που εχουν καταντησει πασαρελες εκκολαπτομενων πορνιδιων

  Ολοι εσεις οι ευρωλιγουριδες σκουζετε για δηθεν πατριωτισμο , αλλα ψηφιζετε ΓΕΡΜΑΝΟΕυρωπαικη Ενωση
  Εμ δεν μπορει να τα εχετε ολα
  Η παγκοσμιοποιηση – ανοιχτα συνορα , πουστροπαρελασεις – λαθροδικαιωματα , πακετο με ολο το παλαιο αντισυνταγματικο πολτικο τοξο στη καμπουρα σας
  Η γνησιος πατριωτισμος με εξοδο απο ΕΕ-ΟΝΕ , εισαγωγη νεου νομισματος – συνταγματος , νεου πολιτικου συστηματος συν κλειστα συνορα

  Αρέσει σε 1 άτομο

 14. WTF said

  ακουγεται οτι τις κληρωσεις θα τις αναλαβει ο οπαπ για να μην τσακωνονται οι γονεις και να διασφαλιστει το αδιαβλητο.

  Μου αρέσει!

 15. o mantis said

  Θυμήσου Έλληνα θυμήσου!! μην τους ξεχνάς,

  Μου αρέσει!

 16. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ από 45 % πήγε στο 5% πολύ γρήγορα. Γιατί δεν γίνεται το ίδιο με τη ΝΔ;;; Μα η Δεξιά και το Παρακράτος της κυβερνά αδιαλείπτως τη Χώρα από τη δολοφονία του Καποδίστρια και εντεύθεν. Οι Φεντεραλιστές Γερμανοτσολιάδες, τύπου Βαρβιτσιώτη, έχουν το θράσος να μιλούν για Αριστεία. Αυτοί που έδωσαν πίσω στη Γερμανία, τον Σφαγέα της Θεσσαλονίκης Μέρτεν. Αυτοί που υπέγραψαν εν κρυπτώ για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Φυσικά, ό,τι και εάν έκαναν, τα Αφεντικά τους οι Γερμανοί γνωρίζουν ότι τα Δίκαιο των Ελλήνων είναι ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ. Αυτοί που τα άρπαξαν από τη ΜΙΖΕΝΣ και άφησαν να διαφύγει ο ΜΙΖΟΦΟΡΑΚΟΣ…Για να μη αποκαλυφθεί η ΑΠΑΤΗ και βρεθούν ένοχοι για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ…
  Αυτοί που είπαν , ότι η Κύπρος κείται μακράν..Αυτοί που είπαν , ότι το ΟΝΟΜΑ της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ θα ξεχαστεί… Ο ΄΄ηγέτης΄΄ τους που δεν καταλαβαίνει τί σημαίνει ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ενώ ο περιπτεράς της γειτονιάς που διαβάζει οικονομικό τύπο , γνωρίζει…Αυτοί που μένουν Γερμανική Ευρώπη και κάνουν τα ΠΑΝΤΑ εδώ και 200 ΧΡΟΝΙΑ… Από την ΕΠΟΧΗ του ΒΡΩΜΕΡΟΥ ΟΘΩΝΑ… Να εξυπηρετούν τα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ των ΟΥΝΝΩΝ στην περιοχή του ΑΙΜΟΥ…
  Να θυμίσω τον ΓΕΡΜΑΝΟΦΙΛΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ που ήθελε να ΄΄ΈΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ¨¨¨το ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ και ν΄ ΑΦΗΣΕΙ τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στους ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ των ΟΥΝΝΩΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ… Να Θυμίσω τη Μικρασιατική Καταστροφή , όπου οι ΟΥΝΝΟΙ βοήθησαν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ τον ΚΕΜΑΛ στέλνοντας τον ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΦΟΝ ΣΑΝΤΕΡΣ. Η DEUTSCHE BANK είχε βάλει στο ΜΑΤΙ τον ΧΡΥΣΟ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ που ήλεγχαν το ΕΜΠΟΡΙΟ…Ο δε ΦΟΝ ΣΑΝΤΕΡΣ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΤΙΣ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ…
  Λοιπόν… ΑΓΑΠΗΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΟΠΟΥΛΑ…. ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΚΑΝΙΚΕΣ…ΚΑΙ ΜΗ ΡΩΤΗΣΕΤΕ Τί ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ….
  Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α εύκολα ξεφουσκώνει. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ ξεφούσκωσε. ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ ΤΩΡΑ…

  http://www.pronews.gr/istoria/471642_kommeno-artas-i-sfagi-317-ellinon-apo-toys-nazi-horio-poy-klaiei-akomi-vinteo

  Μου αρέσει!

  • Τη Θεσσαλονίκη την έχουμε, επειδή οι Αγγλογάλλοι πολεμούσαν τους ΟΥΝΝΟΥΣ και τους ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ τους ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ…ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΓΛΑΝΟΙ…ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΘΟΥΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ , ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ… ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΦΙΚΤΟ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΓΟΝΑΤΙΣΜΕΝΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ…ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ…ΟΠΩΣ ΠΗΓΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ… Ο ΓΕΡΜΑΝΟΦΙΛΟΣ ΟΜΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ, ΟΥΝΝΟΙ, ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΟΥς ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΣΦΑΓΗ…
   ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΛΩΝΙΑ…ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ…

   Μου αρέσει!

  • Πύθιον said

   ….δεν ξερω ντο λες εσυ καποδιστρια, αλλα το «πανεπιστημιο» που φερει τ’ ονομα σου
   (κ ολα τα υπολοιπα ευαγη ιδρυματα και δημοσιες υπηρεσιες, τυπος, τηλεοραση, μπλογγς κλπ),
   ειναι η μεγαλυτερη σφηκοφωλια των μεταλλαγμενων (κα)μπινεδων και κομμουνιασμενων κοπροσκυλων,
   που δεν κυβερνησαν ποτε, μα ποτε, αυτο τον Τοπο…

   …το οτι σας (σε εκλαμβανω ως «κατασταλλαγμενο αριστερο») εφερε πισω γρουσουζης,
   ο κουφος γερμανοδουλος εθναρχοκρυφοβριομπολσεβικος, δεν σε περασε καμμια φορα απ’ το κοκκινισμενο μυαλο σου;;;
   ειστε στον 3ο γυρο κ το απολαμβανετε σαδιστικα…εψετε αποθρασυνθει τελειως…
   διαπραττετε Υβριν κ ξεπερασατε σε ανωμαλια, ακομη κ τα τραβελια παντος ειδους κ χρωματος…
   ..οι νουδουλοι ηταν κ ειναι οι wannaby πρασινοκοκκινοροζ ακριδες, που περασαν ξυστα απ τη μαρμιτα και καηκαν στο κουρκουτι…

   …αν σε αντεληφθην λανθασμενα, ζητω συγγνωμη.

   Μου αρέσει!

   • Με αντελήφθης λανθασμένα και μη ζητάς συγγνώμη. Εγώ ζητώ συγγνώμη που δεν καταλαβαίνω τί λες…
    Από τα λίγα που καταλαβαίνω σου λέω , ότι δεν είμαι ΚΟΜΜΟΥΝΙ και έχεις δίκιο για τον ΚΟΥΦΟ…
    Σε κούφανα ε;;;; Δες και παραπάνω που συμφωνώ με τον Φίλιππο και βλέπω , ότι συμφωνείς και συ… 😉

    Μου αρέσει!

   • Επίσης, ο τρόπος που γράφεις μου θυμίζει έναν ευφυή παλιό σχολιαστή… Οπότε απαλλάσσεσαι λόγω ευφυίας… Παρά τα γαλλικά σου…

    Μου αρέσει!

   • Πύθιον said

    ….με τιμας Πατριωτη κ ειλικρινα, δεν μου αξιζει… καλα τα λεμε ‘δω στο ολυμπια.γρ (ολυμπια τς κακιας Ωρας),
    αλλα εστω κ κατ αυτο τον τροπο ξεδινουμε καπως και «απο δω παν’ κ αλλοι»…

    …καλο ξημερωμα να χεις, εσυ κ ολα νυχτοπουλια, οπου Γης…

    Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ Κ ΤΑ ΕΛΛΗΝΑΚΙΑ ΜΑΣ…ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΣΚ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ.

    (αλήθεια, ποιονα παλιο σχοχλιαστη σου θυμισα;)

    Αρέσει σε 1 άτομο

   • Εσένα 😉 Να είσαι καλά και συ!!!

    Μου αρέσει!

   • Πύθιον said

    …..α, κ να μη ξεχασω καλε μου Πατριωτ’, το ‘χα στο νου μου κ μου διεφυγε, τα ανωτερω περι ουννων, των συμμαχων τους βουλγαροτουρκαλβανοσλαβων (γιουγκο κ μη), φραγκολατινων, βορειοκεντροαφρικανων, νοτιοασιατων, αραβων κ μη, βιετναμοκαμποτζοβιρμανων κλπ.,για τους ινδονησιους κ τους φιλιππινεζους δεν ξερω, ινδοπακιστανων (αδερφποιητων με τον οσμανλη τον σουννι, ορκισμενοι σφαχταδες στο ονομα του μαχμουτη κ του οσμαν)….ειναι απλως οι «μπροστινοι»…κ ολοι τους ΜΑΣ εξοντωνουν συστηματικα κ κατα παραδοση…

    …ολοι αυτουνοι, οι Μικροι κ Ανοητοι, που σταθηκαν στα δυο ποδαρια, αλλα ειναι πισω σε «ευφυία» (ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)…
    αλλος λιγο, αλλος πολυ, ακομη κ οι «Great Allies» κ λοιποι «ανθρωποι», μας εχθρευονται, ενστικτωδως…..
    σαν τους ιουδαιους ενα πραμα (ο ιδιος μηχανισμος του μεταιχμιακου συστ. του εγκεφαλου ειναι που προκαλει αυτου του ειδους την πρωτογονη απεχθεια)…
    ….και ουλοι μα ουλοι τουτοι, μας πετσοκοβουν εδω και δεκα χιλιαδες χρονια….. (οταν δεν πετσοκοβομαστε μεταξυ μας).

    Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Κ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Κ ΑΥΤΑ ΟΧΙ ΟΛΑ), ΠΑΛΑΙΟΘΕΝ Κ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ Κ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ Κ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΚΟΜΑ κ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΟΛΙΚΑ, ΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΤΑ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ,ΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ (ΠΡΕΖΑΚΙΑ) ΟΠΟΥ Κ ΑΝ ΕΓΙΝΑΝ Ή ΓΙΝΟΝΤΑΙ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ «ΟΝΤΟΤΗΤΑ», ΔΛΔ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΟΦΟ-ΔΟΤΟΥΝ (ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ) ΑΥΤΟΝ Κ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ… ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ, ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟ, ΙΣΩΣ Κ ΑΝΟΗΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ….ΤΟ «ΑΝΙΚΗΤΟ ΟΠΛΟ» ΤΟΥ;;;;;
    Ο ΜΑΜΜΩΝΑΣ…ΑΣ ΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ. ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΜΑΤΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙς,ΑΚΟΜΑ Κ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ Κ ΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΛΕΣ ΥΔΑΤΟΣ… ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ….ΤΗ ΔΕΗ ΤΗ (ΜΑΣ) ΒΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ, ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΑΠΑΞΙΟΥΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ…ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ..
    …ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΧΟΝΤΡΑ ΧΟΥΝΕΡΙΑ ΚΕ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΟΠΟΔΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΤΣΑ ΠΑΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ….Κ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΒΟΥΛΩΜΕΝΑ ΑΠ’ ΤΟ ΞΥΛΟ…ΜΑΣ ΕΧΟΥΝΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Κ ΜΑΣ ΚΑΡΠΑΖΩΝΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΩΣ Κ ΑΠ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΙΕΣ…

    ΝΑΣΑΙ ΚΑΛΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗ, ΠΟΛΛΗ ΖΕΣΤΗ, ΒΡΑΖ’ Η ΠΕΤΡΑ Κ ΤΑ ΝΤΟΥΒΑΡΙΑ…ΚΑΑΑΛΗΜΕΡΑ. ΨΗΝΩ ΚΑΦΕ…

    ΤΑ ΛΕΜΕ, ‘ΓΕΙΑ ΜΑΣ (ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΛΥΑΡΙΑ)

    Αρέσει σε 1 άτομο

   • Τα Σέβη μου Πατριώτη. Δεν φλυαρείς… Διδάσκεις…Μαθαίνω αεί…Να είσαι καλά και να γράφεις συχνά… Όποιος και αν είσαι…

    Μου αρέσει!

   • Πύθιον said

    ΤΟ «ΑΝΙΚΗΤΟ ΟΠΛΟ» ΤΟΥ;;;;;
    Ο ΜΑΜΜΩΝΑΣ και η ανθρωπινη απληστια κι αχορταγια, που μας εχει δορυαλωτους σε αυτονα κ τα τσιρακια του…

    ………. καλε μου Πατριώτη, δεν με θεωρω ικκανο να διδαξω… ημαρτον κ αλοιμονο, προς Θεου, μη με «πειραζεις» κατ’ αυτο τον τροπο…θελοντας κ μη, εγεννηθην Ελλην και Ελληνορθοδοξος (Ρουμορτοδοξ, λενε τα μεμετια-Ρωμαιορθοδοξοι) κ μαζευω εμπειριες, απο τη δεκαετια του ’70 (και ολιγον απο ’60) κ εχω ζησει πολλα κ διαφορα κ ζω πραματα κ ζουμε ολοι μαζι, τα οποια ειναι -απλα- σχιζοφρενικα, με απειρες παραλλαγες, ων ουκ εστιν αριθμος, ουκ εστι τελος ……
    αυτα που «συνερραψα» ανωτερω ειναι το «υπερσυμπύκνωμα» μελετης ιστορικων κειμενων (ολων των πλευρων), προσωπικων εμπειριων, πολλων-εκατομμυριων χιλιομετρων (κυριολεκτω) και Διακρισεως…….

    …κοινως, αν δεν παθεις δεν θα μαθεις….και εις το πηλικον;;; ου δεν, καλε μου Πατριωτη, με το ηρωϊκο επωνυμο…

    …χαιρε και υγιενε.

    …εν πασει περιπτωσει, σου ειμαι ευγνωμων για τον επαινο, το θεωρω τιμη μου κ ειλικρινα με εκανες κ ντραπηκα.

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: