olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

Στην γωνία η Τουρκία! Βάζουν Μπροστά το τρύπανι…. Βάσεις εφοδιασμού υδρογονανθράκων (βιντεο)

Posted by netakias.com στο Ιουλίου 17, 2017

west_capella11

Η γεώτρηση της γαλλικής Total στην κυπριακή ΑΟΖ δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια της εταιρείας EDT η οποία με τη λειτουργία χερσαίας βάσης εφοδιασμού στο λιμάνι Λεμεσού υποστηρίζει τις δραστηριότητες για την εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πλατφόρμας εξόρυξης υδρογονανθράκων. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Total, η μονάδα παραγωγής ρευστών γεώτρησης της EDT θα
αποξηλωθεί.

Όσον αφορά στις επόμενες προγραμματισμένες γεωτρήσεις της ιταλικής Eni τον προσεχή Νοέμβριο και της αμερικανικής Exxon Mobil αρχές του 2018, αυτές θα υποστηρίζονται από την εταιρεία DP World, η οποία θα κατασκευάσει μόνιμες υποστηρικτικές βάσεις εφοδιασμού για την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αδειδότησής της και την ερχόμενη εβδομάδα η Περιβαλλοντική Αρχή θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που απορρέουν από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου.

Η εταιρεία DP World Limassol προτίθεται να κατασκευάσει τις κατάλληλες υποδομές και να βελτιώσει τις υφιστάμενες, οι οποίες θα υποστηρίζουν τις δραστηριότητες διαφόρων εταιρειών εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Οι τρεις βάσεις εφοδιασμού (logistic base) καθώς και η μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης θα βρίσκονται εντός του λιμενικού χώρου της Λεμεσού και υπό τη διαχείριση της εταιρείας DP World.

Η εταιρεία διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό γενικού εμπορίου και επιβατικού κοινού, καθώς και τις μελλοντικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιούνται ως βάσεις εφοδιασμού κατά την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου.

Η μονάδα παραγωγής ρευστών γεώτρησης (Drilling Fluid Plant) θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 11,500 m2. Θα περιλαμβάνει δεξαμενές πρόσμιξης, δεξαμενές αποθήκευσης ρευστών, αποθήκευση ξηρών υλικών χύδην, στεγασμένο χώρο για αποθήκευση ξηρών υλικών χύδην, στεγασμένο χώρο για αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων, υποδομές και υπηρεσίες (χώρο μηχανημάτων και εξοπλισμού), γραφεία και χώρους στάθμευσης, σύστημα σωληνώσεων που θα χρησιμοποιείται για φόρτωση/εκφόρτωση των πλωτών μέσων με ρευστά γεώτρησης καθώς και για τη φόρτωση των σιλό.

Οι κύριοι στόχοι της περιβαλλοντικής μελέτης είναι:

1. Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η επιμέτρηση των σημαντικών φυσικών, χημικών, βιολογικών, κοινωνικοοικονομικών και άλλων επιπτώσεων που πιθανόν να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία των υποστηρικτικών βάσεων εφοδιασμού κατά τη διάρκεια των υπεράκτιων γεωτρητικών δραστηριοτήτων.
2. Η πλήρης εναρμόνιση του προτεινόμενου έργου με τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας, των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και των Διεθνών Συνθηκών που έχουν επικυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.
3. Εισηγήσεις για εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών, στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών είτε για την εξάλειψη είτε για την αποτελεσματική μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου.
4. Εισηγήσεις που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση κατά τη φάση της υλοποίησης του έργου.
5. Την υποβολή εισηγήσεων για την εξάλειψη ή/και τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου.

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης του λιμανιού Λεμεσού και των σχετικών Συμβάσεων Παραχώρησης που υπογράφηκαν τον Απρίλιο του 2016, κατόπιν του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, τρεις ιδιωτικές εταιρείες ανέλαβαν την εμπορική διαχείριση του λιμένα. Πρόκειται για την Eurogate Container Terminal Limassol Limited, που έχει αναλάβει τη διαχείριση του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, την DP World Limassol Limited, που έχει αναλάβει τη διαχείριση του τερματικού σταθμού γενικού εμπορίου και επιβατικού κοινού και την P&O Maritime Cyprus Ltd, που έχει αναλάβει τις θαλάσσιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα η διαχείριση του τερματικού σταθμού γενικού εμπορίου και επιβατικού κοινού έχει αναληφθεί από την DP World Limassol Limited, που αποτελεί κοινοπραξία της DP World με την GAP Vassilopoulos, με σύμβαση 25 χρόνων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 29/1/2017.

Η κατασκευή του λιμανιού Λεμεσού άρχισε το 1971 σαν αντικατάσταση του παλιού λιμανιού και έκτοτε συνεχίζεται η επέκταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, σύμφωνα με το εκάστοτε στρατηγικό ρυθμιστικό σχέδιο.

Δραστηριότητες εντός του λιμανιού

Το Λιμάνι Λεμεσού διαχωρίζεται σε τρία τμήματα με διαφορετικές λειτουργίες: (α) Η Κοινοπραξία EUROGATE International Gmb, Interorient Navigation Company Ltd και East Med Holdings S.A. ανέλαβε τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων. (β) Η Κοινοπραξία DP World Limited και G.A.P. Vassilopoulos ανέλαβε τις θαλάσσιες υπηρεσίες. Συμμετέχει μαζί τους η P & O Maritime, θυγατρική εταιρεία της DP World Limited. (γ) Η Κοινοπραξία DP World Limited και G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd ανέλαβε και τον τερματικό σταθμό γενικού εμπορίου.

Οι αναπτύξεις που γειτνιάζουν με το λιμάνι είναι ο σταθμός των υπεραστικών λεωφορείων, γραφεία, μεταφορικές και ναυτιλιακές αναπτύξεις και δύο εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας Kimargo fishingfarm.

Οι μελλοντικές αναπτύξεις εντός του λιμανιού είναι:
1. Η λειτουργία της νέας αίθουσας επιβατών.
2. Οι εγκαταστάσεις των υποστηρικτικών βάσεων εφοδιασμού για εξόρυξη υδρογονανθράκων.
3. Κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 42 μέτρων και εγκατάσταση και λειτουργία πλωτής δεξαμενής στον λιμένα Λεμεσού από τη “Multimarine Shipyards Ltd”.
4. Κατασκευή και λειτουργία χΧερσαίας βάσης εφοδιασμού στο λιμάνι Λεμεσού για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων γεώτρησης στην κυπριακή ΑΟΖ από την TOTAL E&P CYPRUS B.V. για σκοπούς της εταιρείας EDT Agency Ltd.
Το λιμάνι μελλοντικά αναμένεται πως θα επεκταθεί. Η πρώτη επέκταση θα περιλαμβάνει την κατασκευή νότιου κρηπιδώματος και επέκταση του υφιστάμενου κρηπιδώματος στο τερματικό της Eurogate. Οι εγκαταστάσεις του λιμανιού προβλέπεται να επεκταθούν προς την κατεύθυνση του Μερρά Ζακακίου.

Οι μελλοντικές αναπτύξεις στην ευρύτερη περιοχή Λεμεσού προβλέπουν την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και του δικτύου των ομβρίων υδάτων καθώς και κατασκευή και αναβάθμιση του κάθετου δρόμου που ενώνει το λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού- Πάφου. Επίσης, αναμένεται η αναβάθμιση του παράλληλου δρόμου που ενώνεται με το λιμάνι Λεμεσού και η κατασκευή συστημάτων ομβρίων υδάτων για μείωση των πλημμυρών στον κάθετο δρόμο και στις γειτονικές οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αφορούν τις κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να έχουν μικρή χρονική διάρκεια και να επιφέρουν θετικές, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στο υφιστάμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής. Στη ΜΕΕΠ εξετάζονται οι επιπτώσεις που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, ασφάλεια, ευημερία και ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής καθώς και των επιχειρήσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών κινδύνων καταδεικνύεται ότι οι επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κυμαίνονται από αμελητέες μέχρι και μικρής σημαντικότητας.

Στα πλαίσια της ΜΕΕΠ αξιολογήθηκαν η αύξηση της τροχαίας κίνησης, η επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού αέρα, η αύξηση στα επίπεδα θορύβου και οι επιπτώσεις στη χρήση γης, στις τουριστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, στα νερά κολύμβησης, στις παραλίες, στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και στα αξιοθέατα της περιοχής ενδιαφέροντος.
«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: