olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

Μεγάλη Πέμπτη: ο Χριστός πλένει πρώτα τα πόδια του προδότη, ρίχνοντας τον στο αιώνιο ανάθεμα

Posted by olympiada στο Απρίλιος 13, 2017

image

Πρώτος μεταξύ ίσων ο Χριστός, Αυτός ο πραγματικός μαχητής του δικαίου και της αλήθειας.

Πλένει τα πόδια των μαθητών του πριν τον Μυστικό Δείπνο, ετοιμάζει μόνος του το τραπέζι. Πρώτα πλένει τα πόδια του Ιούδα, ως γνώριζε για την προδοσία. Και αυτή η κίνηση αρκεί για να ρίξει το αιώνιο ανάθεμα στον προδότη. Εάν τον ειχε διώξει ή τον είχε σκοτώσει, ο Ιούδας θα ηταν απλώς ένα συνηθισμένο «συμβάν» της ιστορίας. Αυτή η κίνηση του Χριστού δείχνει την απεχθή φύση του ανθρώπου που πουλά το δίκαιο και την αληθεια για προσωπικά οφέλη.

Που βάζει το τομάρι του πάνω από το κοινό καλό, πάνω από την κοινωνία και την πατρίδα.

Μόνος του σφίγγει την θηλειά γύρω από τον λαιμό του μόλις η προδοσια της αλήθειας και του δικαίου ολοκληρώνεται. Τα αργύρια του άδικου, ουδείς τα χάρηκε.

Εἰς τὸν Ἱερὸν Νιπτήρα
Νίπτει Μαθητῶν ἑσπέρας Θεὸς πόδας,
Οὗ ποῦς πατῶν ἦν εἰς Ἐδὲμ δείλης πάλαι.

Εἰς τὸν Μυστικον Δεῖπνον
Διπλοῦς ὁ Δεῖπνος· Πάσχα γὰρ νόμου φέρει,
Καὶ Πάσχα καινόν, Αἷμα. Σῶμα Δεσπότου.

Εἰς τὴν ὑπερφυᾶ Προσευχὴν
Προσεύχῃ· καὶ φόβητρα, θρόμβοι αἱμάτων,
Χριστέ, προσώπου, παραιτούμενος δῆθεν
Θάνατον, ἐχθρὸν ἐν τούτοις φενακίζων.

Εἰς τὴν Προδοσίαν
Τί δεῖ μαχαιρῶν, τί ξύλων λαοπλάνοι,
Πρὸς τὸ θανεῖν πρόθυμον εἰς Κόσμου λύτρον.

Βιογραφία
Κατά τη Μεγάλη Πέμπτη επιτελούμε ανάμνηση: Της νίψεως των ποδών των Αποστόλων υπό του Κυρίου, Του Μυστικού Δείπνου, δηλαδή της παραδόσεως σ’ εμάς υπό του Κυρίου του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, της θαυμαστής προσευχής του Κυρίου προς τον Πατέρα Του και της προδοσίας του Κυρίου υπό του Ιούδα.

Εκείνο το βράδυ της Πέμπτης, πριν ν’ αρχίσει το δείπνο ο Ιησούς σηκώνεται από το τραπέζι, αφήνει κάτω τα ιμάτιά του, βάζει νερό στο νιπτήρα και τα κάνει όλα μόνος Του, πλένοντας τα πόδια των Μαθητών Του. Με τον τρόπο αυτό θέλει να δείξει σ’ όλους ότι δεν πρέπει να επιζητούμε τα πρωτεία. Μετά τη νίψη των ποδιών λέγει: «όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι τελευταίος απ’ όλους».

Πρώτα πήγε στον Ιούδα και μετά στό Πέτρο, ο οποίος ήταν ο πιο ορμητικός απ’ όλους και στην αρχή σταματάει το Διδάσκαλο, αλλά ύστερα όταν τον έλεγξε, υποχωρεί με τη καρδιά του. Αφού έπλυνε τα πόδια όλων, πήρε τα ιμάτιά Του και ξανακάθησε.

Άρχισε κατόπιν να τους νουθετεί να αγαπούν ο ένας τον άλλον και να μη επιζητούν το ποιός θα είναι πρώτος. Στη συνέχεια τους μίλησε για την προδοσία και επειδή θορυβήθηκαν, στρέφεται με ήρεμο τρόπο στον Ιωάννη και τον υπέδειξε.

Κατόπιν πήρε ψωμί στα χέρια Του και είπε: «Λάβετε φάγετε». Το ίδιο έκανε και με το ποτήρι του κρασιού λέγοντας: «Πιέστε απ’ αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα Μου, της νέας Συμφωνίας. Αυτό να κάνετε για να Με θυμάστε». Μετά από αυτή τη στιγμή ο Ιούδας, μόλις έφαγε τον άρτο έφυγε και συμφώνησε με τους αρχιερείς να τους Τον παραδώσει.

Μετά το δείπνο βγήκαν όλοι στο όρος των Ελαιών, όπου ο Χριστός τους δίδαξε τα ανήκουστα και τελευταία μαθήματα και αρχίζει να λυπάται και να ανυπομονεί. Αναχωρεό μόνος Του και, γονατίζοντας, προσεύχεται εκτενώς. Από την πολλή αγωνία γίνεται ο ιδρώτας Του σαν σταγόνες πηχτού αίματος, οι οποίες έπεφταν στη γη. Μόλις συμπληρώνει την εναγώνια εκείνη προσευχή, φθάνει ο Ιούδας με ένοπλους στρατιώτες και πολύ όχλο και αφού χαιρετάει και φιλάει πονηρά το δάσκαλό Του, Τον παραδίδει.

Συλλαμβάνεται λοιπόν ο Ιησούς και τον φέρνουν δέσμιο στους Αρχιερείς Άννα και Καϊάφα. Οι μαθητές σκορπίζονται και ο θερμότερος των άλλων ο Πέτρος τον ακολούθησε ως την αρχιερατική αυλή και αρνείται και αυτός ότι είναι μαθητής Του.

Εν τω μεταξύ ο θείος διδάσκαλος παρουσιάζεται μπροστά στο παράνομο συνέδριο, εξετάζεται για τους μαθητές και τη διδασκαλία Του, εξορκίζεται στο Θεό για να πεί εάν Αυτός είναι πράγματι ο Χριστός και αφού είπε την αλήθεια, κρίνεται ως ένοχος θανάτου, επειδή τάχα βλασφήμησε. Από ‘κει και πέρα τον φτύνουν στο πρόσωπο, τον χτυπάνε, τον εμπαίζουν με κάθε τρόπο κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας, ως το πρωϊ.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο, καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν δίκαιον Κριτὴν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον, φεῦγε ἀκόρεστον ψυχὴν τὴν Διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε δόξα σοι.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Τὸν ἄρτον λαβών, εἰς χεῖρας ὁ προδότης, κρυφίως αὐτάς, ἐκτείνει καὶ λαμβάνει, τὴν τιμὴν τοῦ πλάσαντος, ταῖς οἰκείαις χερσὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἀδιόρθωτος ἔμεινεν, Ἰούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος.

Κάθισμα
Ἦχος α’. Τὸν Τάφον σου Σωτὴρ.
Ὁ λίμνας καὶ πηγάς, καὶ θαλάσσας ποιήσας, ταπείνωσιν ἡμᾶς, ἐκπαιδεύων ἀρίστην, λεντίῳ ζωννύμενος, Μαθητῶν πόδας ἔνιψε, ταπεινούμενος, ὑπερβολῇ εὐσπλαγχνίας, καὶ ὑψῶν ἡμᾶς, ἀπὸ βαράθρων κακίας, ὁ μόνος φιλάνθρωπος.

(Μετάφραση Ανδρέας Θεοδώρου)
Αὐτὸς ποὺ δημιούργησε τὶς λίμνες, τὶς πηγὲς καὶ τὶς θάλασσες, θέλοντας νὰ μᾶς διδάξει τὴν πιὸ τέλεια ταπείνωση, ἀφοῦ ζώστηκε τὸ λέντιο (ποδιά), ἔνιψε τὰ πόδια τῶν μαθητῶν, ταπεινούμενος ἀπὸ ὑπερβολικὴ εὐσπλαχνία, καὶ ἀνυψώνοντας ἐμᾶς ἀπὸ τὰ βάραθρα τῆς κακίας, ὁ μόνος φιλάνθρωπος.

Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Ταπεινούμενος, δι’ εὐσπλαγχνίαν, πόδας ἔνιψας, τῶν Μαθητῶν σου, καὶ πρὸς δρόμον θεῖον τούτους κατεύθυνας, ἀπαναινόμενος Πέτρος δὲ νίπτεσθαι, αὖθις τῷ θείῳ ὑπείκει προστάγματι, ἐκνιπτόμενος, καὶ σοῦ ἐκτενῶς δεόμενος, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Συνεσθίων Δέσποτα, τοῖς Μαθηταῖς σου, μυστικῶς ἐδήλωσας, τὴν παναγίαν σου σφαγήν, δι’ ἧς φθορᾶς ἐλυτρώθημεν, οἱ τὰ σεπτά σου, τιμῶντες Παθήματα.

Ὁ Οἶκος
Τῇ μυστικῇ ἐν φόβῳ τραπέζῃ, προσεγγίσαντες πάντες, καθαραῖς ταῖς ψυχαῖς, τὸν ἄρτον ὑποδεξώμεθα, συμπαραμένοντες τῷ Δεσπότῃ, ἵνα ἴδωμεν τοὺς πόδας πῶς ἀπονίπτει τῶν Μαθητῶν, καὶ ἐκμάσσει τῷ λεντίῳ, καὶ ποιήσωμεν ὥσπερ κατίδωμεν, ἀλλήλοις ὑποταγέντες, καὶ ἀλλήλων τοὺς πόδας ἐκπλύνοντες· αὐτὸς γὰρ ὁ Χριστὸς οὕτως ἐκέλευσε, τοῖς αὐτοῦ Μαθηταῖς ὡς προέφησεν, ἀλλ’ οὐκ ἤκουσεν, Ἰούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος.

104 Σχόλια to “Μεγάλη Πέμπτη: ο Χριστός πλένει πρώτα τα πόδια του προδότη, ρίχνοντας τον στο αιώνιο ανάθεμα”

 1. Μέτων said

  «Αντί αγαθών , ών εποίησας Χριστέ, τω γένει των Εβραίων σταυροθήναι σε κατεδίκασαν όξος και χολήν σε ποτίσαντες. Αλλά δος αυτοίς Κύριε κατά τα έργα αυτών , ότι ου συνήκαον την Σην συγκατοίκησιν».

  Μου αρέσει!

  • Μέτων said

   Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη ΄μέρα. Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα έβαλον βολή οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά οι τρισκαταραμένοι,για να σταυρώσουν το Χριστό των πάντων Βασιλέα.

   Μου αρέσει!

   • Μέτων said

    «Σήμερον τῷ σταυρῷ προσήλωσαν οι Ιουδαίοι τον Κύριον, τον διατέμνωντα την θάλασσαν ράβδῳ και διαγαγώντα αυτούς εν τῇ ερήμῳ».

    Μου αρέσει!

  • Ο Αβρααμ Αποστολος Του Γιαχβε Για Τους Γιδοδαιους Στην Γη Απο Τον Παραδεισο said

   Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    ειναι κρομα οι ελληνες που διδαξαν στα περατα τη διδασκαλια της Μονης Αληθειας να καταφευγουν σε υποπτης προελευσης ξενοφερτες δηθεν αναζητησεις.

    ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
    Ἐπιμέλεια: Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου

    Προέλευση: Ἀντιαιρετικὸν Ἐγκόλπιον

    Ἡ πλάνη πάντα αὐτοκαταστρέφεται καί, παρόλο ποὺ δὲν τὸ θέλει, στηρίζει σὲ ὅλα τὴν ἀλήθεια.
    Πρόσεξε: Ἔπρεπε ν᾿ ἀποδειχθεῖ ὅτι ὁ Χριστὸς πέθανε καὶ τάφηκε καὶ ἀναστήθηκε. Ἔ, λοιπὸν ὅλα αὐτὰ τὰ κατοχυρώνουν οἱ ἴδιοι οἱ ἐχθροί! Ἐφ᾿ ὅσoν ἔφραξαν μὲ τὸν βράχο καὶ σφράγισαν καὶ φρούρησαν τὸν τάφο, δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ γίνει καμία κλοπή. Ἀφοῦ ὅμως δὲν ἔγινε κλοπὴ καὶ ἐν τούτοις ὁ τάφος βρέθηκε ἄδειος, εἶναι ὁλοφάνερο καὶ ἀναντίρρητο ὅτι ἀναστήθηκε. Εἶδες πὼς καὶ μὴ θέλοντας στηρίζουν τὴν ἀλήθεια;

    Ἀλλὰ καὶ πότε θὰ τὸν ἔκλεβαν οἱ μαθηταί; Τὸ Σάββατο; Μὰ ἀφοῦ δὲν ἐπιτρεπόταν ἀπὸ τὸν νόμο νὰ κυκλοφορήσουν. Κι ἂν ὑποθέσουμε ὅτι θὰ παραβίαζαν τὸν νόμο τοῦ θεοῦ, πῶς θὰ τολμοῦσαν αὐτοὶ οἱ τόσο δειλοὶ νὰ βγοῦν ἔξω ἀπ᾿ τὸ σπίτι; Καὶ μὲ ποῖο θάρρος θὰ ριψοκινδύνευαν γιὰ ἕνα νεκρό; Προσμένοντας ποία ἀνταπόδοση; Ποία ἀμοιβή;
    Καὶ στ᾿ ἀλήθεια, ποῦ στηρίζονταν; Στὴ δεινότητα τοῦ λόγου τους; Ἀλλὰ ἦταν ἀπ᾿ ὅλους ἀμαθέστεροι. Στὰ πολλά τους πλούτη; Ἀλλὰ δὲν εἶχαν οὔτε ραβδὶ οὔτε ὑποδήματα. Μήπως στὴν ἔνδοξη καταγωγή τους; Ἀλλὰ ἦταν οἱ ἀσημότεροι τοῦ κόσμου. Μήπως στὸ πλῆθος τους; Ἀλλὰ δὲν ξεπερνοῦσαν τοὺς ἕνδεκα, ποὺ κι αὐτοὶ σκόρπισαν.
    Ἂν ὁ κορυφαῖος τους φοβήθηκε τὸν λόγο μιᾶς γυναίκας θυρωροῦ κι ὅλοι οἱ ἄλλοι, ὅταν εἶδαν τὸν Διδάσκαλό τους δεμένο, σκόρπισαν καὶ διαλύθηκαν, πὼς θὰ τοὺς περνοῦσε κἂν ἀπ᾿ τὸν νοῦ νὰ τρέξουν στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ νὰ φυτέψουν πλαστὸ κήρυγμα ἀναστάσεως; Ἀφοῦ φοβήθηκαν τὴ γυναικεία ἀπειλῆ καὶ τὴ θέα μόνο τῶν δεσμῶν, πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ τὰ βάλουν μὲ βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες καὶ λαούς, ὅπου ξίφη καὶ τηγάνια καὶ καμίνια καὶ μύριοι θάνατοι κάθε μέρα, ἂν δὲν εἶχαν ἀπολαύσει καὶ οἰκειοποιηθεῖ τὴ δύναμη καὶ τὴν ἕλξη τοῦ Ἀναστάντος;
    Ἀλλὰ γι᾿ αὐτὰ πρέπει νὰ ἐπανέλθουμε. Ἂς ξαναρωτήσουμε ὅμως τώρα τοὺς Ἑβραίους: Πῶς ἔκλεψαν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ οἱ μαθηταί, ὦ ἀνόητοι; Ἐπειδὴ ἡ ἀλήθεια εἶναι λαμπρὴ καὶ ὁλοφάνερη, τὸ ἰουδαϊκὸ ψέμα δὲν μπορεῖ οὔτε σὰν σκιά, νὰ σταθεῖ. Πῶς θὰ τὸ ἔκλεβαν, ποὺ εἶχαν τὴν ὑποψία καὶ ἀγρυπνοῦσαν καὶ πρόσεχαν; Μὰ καὶ γιὰ ποῖο λόγο θὰ τὸ ἔκλεβαν; Γιὰ νὰ πλάσουν τὸ δόγμα τῆς Ἀναστάσεως; Καὶ πῶς τοὺς ἦρθε νὰ πλάσουν κάτι τέτοιο αὐτοὶ οἱ δειλοί; Καὶ πῶς κύλησαν τὸν ἀσφαλισμένο βράχο; Πῶς ξέφυγαν ἀπὸ τόσους ἄγρυπνους κι ἄγριους φρουρούς;

    Πρόσεξε ὅμως πὼς μὲ ὅσα κάνουν οἱ Ἑβραῖοι πιάνονται πάντα στὰ ἴδια τους τὰ δίχτυα. Νά, ἂν δὲν πήγαιναν στὸν Πιλότο κι ἂν δὲν ζητοῦσαν τὴν κουστωδία, πιὸ εὔκολα θὰ μποροῦσαν νὰ λένε τέτοια ψεύδη οἱ ἀδιάντροποι. Μὰ τώρα ὄχι. (Ὑπῆρχε ἡ κουστωδία. Κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ γλιτώσει ἀπ᾿ τὴν ἄγρυπνη προσοχή της κι ἀπ᾿ τὰ ξίφη της). Κι ἔπειτα γιατί νὰ μὴν κλέψουν τὸ σῶμα νωρίτερα; Ἀσφαλῶς ἂν εἶχαν σκοπὸ νὰ κάνουν κάτι τέτοιο, θὰ τὸ ἔκαναν ὅταν δὲν ἐφρουρεῖτο ὁ τάφος, τότε ποὺ ἦταν καὶ ἀκίνδυνο καὶ σίγουρο, δηλ. τὴν πρώτη νύχτα- γιατὶ τὸ Σάββατο πῆγαν οἱ Ἑβραῖοι στὸν Πιλότο καὶ ζήτησαν τὴν κουστωδία καὶ φρούρησαν τὸν τάφο, ἐνῷ, τὴν πρώτη νύχτα δὲν ἦταν κανένας ἐκεῖ.

    Καὶ τί γυρεύουν στὸ ἔδαφος τὰ σουδάρια ποτισμένα μὲ τὴ σμύρνα, ποὺ βρῆκαν, τυλιγμένα μάλιστα, ὁ Πέτρος καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι; Εἶχε πάει πρώτη ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία. Κι ὅταν γύρισε καὶ ἀνήγγειλε τὰ θαυμαστὰ συμβάντα στοὺς ἀπόστολους, ἐκεῖνοι χωρὶς καθυστέρηση τρέχουν ἀμέσως στὸ μνημεῖο καὶ βλέπουν κάτω τὰ ὀθόνια. Αὐτὸ ἦταν σημεῖο Ἀναστάσεως. Γιατί ἂν ἤθελαν κάποιοι νὰ τὸν κλέψουν, δὲν θὰ τὸν ἔκλεβαν βέβαια γυμνό. Αὐτὸ θὰ ἦταν ὄχι μόνο ἀτιμωτικὸ ἄλλα καὶ ἀνόητο. Δὲν θὰ κοίταζαν νὰ ξεκολλήσουν τὰ σουδάρια, νὰ τὰ τυλίξουν μὲ ἐπιμέλεια καὶ νὰ τὰ βάλουν τακτοποιημένα σ᾿ ἕνα μέρος. Ἀλλὰ τί θὰ ἔκαναν; θ᾿ ἅρπαζαν ὅπως-ὅπως τὸ σῶμα καὶ θἄφευγαν γρήγορα.
    Γι᾿ αὐτὸ ἄλλωστε προηγουμένως ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἶπε ὅτι τὸν ἔθαψαν μὲ πολλὴ σμύρνα ποὺ κολλάει τὰ ὀθόνια πάνω στὸ σῶμα, ὅπως τὸ μολύβι τὰ μέταλλα, καὶ δὲν ἦταν καθόλου εὔκολο νὰ ξεκολλήσουν ὥστε ὅταν ἀκούσεις ὅτι τὰ σουδάρια βρέθηκαν μόνα τους, νὰ μὴν ἀνεχθεῖς ἐκείνους ποὺ λένε ὅτι ἐκλάπη. θὰ πρέπει νὰ ἦταν βέβαια πολὺ ἠλίθιος ὁ κλέφτης, ὥστε νὰ σπαταλήσει γιὰ ἕνα περιττὸ πράγμα τόση προσπάθεια.
    Γιὰ ποῖο σκοπὸ θ᾿ ἄφηνε τὰ σουδάρια; Καὶ πῶς ἦταν δυνατὸ νὰ ξεφύγει τὴν ὥρα ποὺ θὰ ἔκανε αὔτη τὴν ἐργασία; Γιατὶ ἀσφαλῶς θὰ δαπανοῦσε πολὺ χρόνο καὶ ἦταν φυσικὸ καθυστερώντας νὰ συλληφθεῖ ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ.
    Ἀλλὰ καὶ τὰ ὀθόνια γιατί κείτονται χωριστὰ καὶ χωριστὰ τὸ σουδάριο, τυλιγμένο μάλιστα; Γιὰ νὰ βεβαιωθεῖς ὅτι δὲν ἦταν ἔργο βιαστικῶν οὔτε ἀνήσυχων κλεφτῶν τὸ νὰ τοποθετήσουν χωριστὰ ἐκεῖνα καὶ χωριστὰ τοῦτο τυλιγμένο. Κι ἀπὸ ἐδῶ λοιπὸν ἀποδεικνύεται ἀπίθανη ἡ κλοπή. Ἄλλωστε καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Ἑβραῖοι τὰ σκέφθηκαν ὅλα αὐτὰ καὶ γι᾿ αὐτὸ ἔδωσαν χρήματα στοὺς φρουροὺς λέγοντας: «Πεῖτε σεῖς πὼς τὸν ἔκλεψαν, κι ἐμεῖς θὰ τὰ κανονίσουμε μὲ τὸν ἡγεμόνα».
    Ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ μαθηταὶ τὸν ἔκλεψαν ἐπικυρώνουν καὶ μ᾿ αὐτὸ πάλι τὴν Ἀνάσταση, γιατὶ ἔτσι ὁμολογοῦν πάντως ὅτι τὸ σῶμα δὲν ἦταν ἐκεῖ. Ὅταν ὅμως αὐτοὶ οἱ ἴδιοι βεβαιώνουν ὅτι τὸ σῶμα δὲν ἦταν ἐκεῖ, ἐνῷ ἄπα τὴν ὅλη μεριὰ ἡ κλοπὴ ἀποδεικνύεται ψευδὴς καὶ ἀπίθανη ἀπὸ τὴ σχολαστικὴ φρούρηση καὶ τὶς σφραγίδες τοῦ τάφου καὶ τὰ ὀθόνια καὶ τὸ σουδάριο καὶ τὴ δειλία τῶν μαθητῶν, ἀναμφισβήτητα προβάλλει καὶ ἀπὸ τὰ δικά τους τὰ λόγια ἡ ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως.

    Ρωτᾶνε ὅμως πολλοί: Γιατί μόλις ἀναστήθηκε νὰ μὴ φανερωθεῖ ἀμέσως στοὺς Ἰουδαίους; Αὐτὸς ὁ λόγος εἶναι περιττός. Ἂν ὑπῆρχε ἐλπίδα νὰ τοὺς ἑλκύσει στὴν πίστη, δὲν θ᾿ ἀμελοῦσε νὰ φανερωθεῖ σὲ ὅλους. Ἀλλὰ ὅτι δὲν ὑπῆρχε τέτοια ἐλπίδα τὸ ἀπέδειξε ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου: Ἂν καὶ ἦταν ἤδη τέσσερις μέρες νεκρὸς καὶ εἶχε ἀρχίσει νὰ μυρίζει καὶ νὰ σαπίζει, τὸν ἀνέστησε μπροστὰ στὰ μάτια ὅλων. Παρὰ ταῦτα, ὄχι μόνο δὲν ἑλκύστηκαν στὴν πίστη, ἀλλὰ καὶ ἐξαγριώθηκαν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, ὥστε ἤθελαν νὰ σκοτώσουν κι Αὐτὸν καὶ τὸν Λάζαρο.
    Ἀφοῦ λοιπὸν ὅλων ἀνάστησε καὶ ὄχι μόνο δὲν πίστεψαν, ἀλλὰ καὶ ἐξαγριώθηκαν ἐναντίον του, ἂν ὁ ἴδιος μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ τοὺς φανερωνόταν, δὲν θὰ ἐξαγριώνονταν πολὺ περισσότερο τυφλωμένοι ἀπὸ τὸ μίσος καὶ τὴν ἀπιστία τους;

    Ἀλλὰ γιὰ ν᾿ ἀφοπλίσει τὸν ἄπιστο ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία, ὄχι μόνο σαράντα ὁλόκληρες ἡμέρες ἐμφανιζόταν στοὺς μαθητές του καὶ ἔτρωγε μάλιστα μαζί τους, ὅλα παρουσιάσθηκε καὶ σὲ πάνω ἀπὸ πεντακόσιους ἀδελφούς, δηλ. σὲ πλῆθος ὁλόκληρο. Στὸ Θωμᾶ μάλιστα πoὺ δυσπιστοῦσε, ἔδειξε τὰ σημάδια ἀπ᾿ τὰ καρφιὰ καὶ τὸ τραῦμα ἀπ᾿ τὴ λόγχη.
    Καὶ γιατί, λένε, νὰ μὴν κάνει μετὰ τὴν Ἀνάστασή του μεγάλα κι ἐντυπωσιακὰ θαύματα, ὅλα μόνο ἔφαγε καὶ ἤπιε; Γιατὶ αὐτὴ καθ᾿ ἑαυτὴ ἡ Ἀνάσταση ἦταν τὸ μέγιστο θαῦμα, καὶ ἡ πιὸ ἰσχυρὴ ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως ἦταν ὅτι ἔφαγε καὶ ἤπιε.

    Μά, γιὰ σκέψου, ἂν οἱ ἀπόστολοι δὲν ἔβλεπαν τὸν Χριστὸ Ἄνασταντα, πῶς τοὺς ἦρθε νὰ φαντασθοῦν ὅτι θὰ κυριέψουν τὴν οἰκουμένη; Μήπως τρελάθηκαν ὥστε νὰ νομίζουν ὅτι θὰ κατόρθωναν κάτι τέτοιο; Ἂν ὅμως ἦταν στὰ λογικά τους, ὅπως ἔδειξαν καὶ τὰ πράγματα, πώς, χωρὶς ἀξιόπιστα ἐχέγγυα ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ χωρὶς θεία δύναμη, πώς, πές μου, θ᾿ ἀποφάσιζαν νὰ βγοῦν σὲ τόσους πολέμους, νὰ τὰ βάλουν μὲ στεριὲς καὶ θάλασσες καί, δώδεκα ὅλοι κι ὅλοι, ν᾿ ἀγωνισθοῦν μὲ τόση γενναιότητα γιὰ νὰ μεταβάλουν ὅλης τῆς οἰκουμένης τὰ ἔθνη, ποὺ ἦταν ἐπὶ τόσα χρόνια νεκρὰ ἀπ᾿ τὴν ἁμαρτία;
    Καὶ ἂν ἀκόμη ἦταν ἔνδοξοι καὶ πλούσιοι καὶ δυνατοὶ καὶ μορφωμένοι, οὔτε τότε θὰ ἦταν λογικὸ νὰ ξεσηκωθοῦν γιὰ τόσο μεγαλεπήβολα σχέδια. Ἀλλὰ ἐπιτέλους θὰ εἶχε κάποιο λόγο ἢ προσδοκία τους. Αὐτοὶ ὅμως εἶχαν περάσει τὴ ζωὴ τοὺς ἄλλοι στὶς λίμνες, ἄλλοι κατασκευάζοντας σκηνὲς κι ἄλλοι στὰ τελωνεῖα. Ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ ἐπαγγέλματα δὲν ὑπάρχει σχεδὸν τίποτε πιὸ ἄχρηστο καὶ γιὰ τὴ φιλοσοφία καὶ γιὰ νὰ πείσεις κάποιον νὰ σκέπτεται ἀνώτερα, ὅταν μάλιστα δὲν ἔχεις νὰ τοῦ ἐπιδείξεις ἀνάλογο προηγούμενο. Πόσο μᾶλλον ποὺ οἱ ἀπόστολοι, ὄχι μόνο δὲν εἶχαν ἀνάλογα παραδείγματα ἀπ᾿ τὸ παρελθόν, ὅτι θὰ ἐπικρατήσουν, ἀλλὰ ἀντίθετα εἶχαν παραδείγματα, καὶ μάλιστα πρόσφατα, ὅτι δὲν θὰ ἐπικρατήσουν.
    Εἶχαν ἐπιχειρήσει πολλοὶ νὰ εἰσαγάγουν καινούργιες διδασκαλίες, ἀλλὰ ἀπέτυχαν. Κι ὄχι μὲ δώδεκα ἀνθρώπους, μὰ μὲ πολὺ πλῆθος. Ὁ Θευδᾶς κι ὁ Ἰούδας π.χ. ἔχοντας ὁλόκληρες μάζες ἀνθρώπων χάθηκαν μαζὶ μὲ τοὺς ὀπαδούς των.

    Ὁ φόβος ἐκεῖνος θὰ ἦταν ἀρκετὸς νὰ τοὺς διδάξει. Ἀλλὰ ἂς ὑποθέσουμε ὅτι περίμεναν νὰ κυριαρχήσουν. Μὲ ποιὲς ἐλπίδες θὰ ἔμπαιναν σὲ τέτοιους κινδύνους, ἂν δὲν ἀπέβλεπαν στὰ μέλλοντα ἀγαθά; Τί κέρδος προσδοκοῦσαν μὲ τὸ νὰ ὁδηγήσουν ὅλους στὸν μὴ ἀναστάντα, καθὼς ἰσχυρίζονται οἱ ἐχθροί;
    Ἂν τώρα ἄνθρωποι ποὺ πίστεψαν στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ στὰ ἀμέτρητα ἀγαθὰ δύσκολα δέχονται νὰ κινδυνέψουν, πῶς ἐκεῖνοι θὰ ὑπέμεναν τὰ πάνδεινα ματαίως ἢ μᾶλλον γιὰ κακό τους; Γιατί ἂν δὲν ἔγινε ἡ Ἀνάσταση, ποὺ ἔγινε, κι ὁ Χριστὸς δὲν ἀνέβηκε στὸν οὐρανό, τότε προσπαθώντας νὰ τὰ πλάσουν ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ πείσουν τοὺς ἄλλους, ἔμελλαν ὁπωσδήποτε νὰ προκαλέσουν τὴν ὀργὴ τοῦ θεοῦ καὶ νὰ περιμένουν μύριους κεραυνοὺς ἀπ᾿ τὸν οὐρανό.
    Ἄλλωστε κι ἂν ἀκόμη εἶχαν μεγάλη προθυμία ὅταν ζοῦσε ὁ Χριστός, θὰ ἔσβηνε μόλις πέθανε. Ἂν δὲν τὸν ἔβλεπαν Ἀναστημένο, τί θὰ ἦταν ἱκανὸ νὰ τοὺς βγάλει σ᾿ ἐκεῖνο τὸν πόλεμο; Ἂν δὲν εἶχε ἀναστηθεῖ, ὄχι μόνο δὲv θὰ ριψοκινδύνευαν γι᾿ αὐτόν, μὰ θὰ τὸν θεωροῦσαν ἀπατεῶνα: τοὺς εἶχε πεῖ «μετὰ τρεῖς ἡμέρες θ᾿ ἀναστηθῶ» καὶ τοὺς ὑποσχέθηκε τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. τοὺς εἶπε ὅτι ἀφοῦ λάβουν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θὰ κυριαρχήσουν στὴν οἰκουμένη κι ἀκόμη τόσα ἄλλα ὑπερφυσικὰ καὶ οὐράνια. Ἂν τίποτε ἀπ᾿ αὐτὰ δὲν γινόταν, ὅσο κι ἂν τὸν πίστευαν ζωντανό, πεθαμένο δὲν θὰ τὸν ὑπάκουαν φυσικά, ἂν δὲν τὸν ἔβλεπαν Ἀναστάντα.
    Καὶ μὲ τὸ δίκιο τους, γιατί θὰ ἔλεγαν: «Μετὰ τρεῖς ἡμέρες», μᾶς εἶπε, «θ᾿ ἀναστηθῶ», καὶ δὲν ἀναστήθηκε. Ὑποσχέθηκε νὰ μᾶς στείλει Πνεῦμα Ἅγιο, καὶ δὲν τὸ ἔστειλε. Πῶς λοιπὸν νὰ τὸν πιστέψουμε γιὰ τὰ μέλλοντα, ἀφοῦ διαψεύδονται τὰ παρόντα;
    Ἀλλὰ γιὰ πές μου, σὲ παρακαλῶ, γιὰ ποῖο λόγο, χωρὶς ν᾿ ἀναστηθεῖ, κήρυτταν ὅτι ἀναστήθηκε; Γιατί, λέει, τὸν ἀγαποῦσαν. Μὰ τὸ λογικὸ θὰ ἦταν νὰ τὸν μισοῦν τώρα, ἐπειδὴ τοὺς ἐξαπάτησε καὶ τοὺς πρόδωσε. Ἐνῷ τοὺς ξεμυάλισε μὲ χίλιες δυὸ ἐλπίδες καὶ τοὺς χώρισε ἀπ᾿ τὰ σπίτια τους κι ἀπ᾿ τοὺς γονεῖς τους κι ἀπ᾿ ὅλα καὶ ξεσήκωσε κι ὁλόκληρο τὸ ἰουδαϊκὸ ἔθνος ἐναντίον τους, ὕστερα τοὺς πρόδωσε. Κι ἂν μὲν ἦταν ἀπὸ ἀδυναμία, θὰ τὸν συγχωροῦσαν. Τώρα ὅμως ἦταν σωστὸ κακούργημα: Ἔπρεπε νὰ τοὺς εἶχε πεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ ὄχι νὰ τοὺς ὑποσχεθεῖ τὸν οὐρανό, ἀφοῦ ἦταν θνητός.
    Ὥστε λοιπὸν ἦταν φυσικὸ νὰ κάνουν τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο: Νὰ κηρύττουν τὴν ἀπάτη καὶ νὰ τὸν λένε ἀπατεώνα καὶ μάγο. Ἔτσι θὰ γλίτωναν κι ἀπὸ τοὺς κινδύνους κι ἀπὸ τοὺς πολέμους τῶν ἀντίπαλων. Ὅλοι ξέρουν ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι ἀναγκάστηκαν νὰ δωροδοκήσουν τοὺς στρατιῶτες, γιὰ νὰ ποῦν ὅτι ἔκλεψαν τὸ σῶμα ἂν λοιπὸν πήγαιναν οἱ ἴδιοι οἱ μαθηταὶ κι ἔλεγαν, «ἐμεῖς τὸ κλέψαμε, δὲν ἀναστήθηκε», πόσες τιμὲς δὲν θ᾿ ἀπολάμβαναν; Ὥστε ἦταν στὸ χέρι τους καὶ νὰ τιμηθοῦν καὶ νὰ στεφανωθοῦν! Ἔ, λοιπὸν δὲν ἀναρωτιέσαι γιατί ν᾿ ἀνταλλάξουν ὅλα αὐτὰ μὲ τὶς ἀτιμίες καὶ τοὺς κινδύνους, ἂν δὲν ἦταν μία θεία δύναμη ποὺ τοὺς βεβαίωνε, δυνατότερη ἀπ᾿ ὅλα αὐτὰ τὰ γήινα ἀγαθά;

    Κι ἂν μὲ ὅλα αὐτὰ δὲν σὲ πείσαμε, σκέψου καὶ τοῦτο: Ἔστω ὅτι δὲν εἶχε γίνει ἡ Ἀνάσταση. Κι ἂν ἀκόμη οἱ ἀπόστολοι ἦταν ἀποφασισμένοι νὰ διδάξουν τὸν κόσμο, ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ θὰ κήρυτταν στὸ ὄνομά του. Γιατὶ εἶναι γνωστό, πὼς ὅλοι μας δὲν θέλουμε οὔτε τὰ ὀνόματα ν᾿ ἀκούσουμε, ὅσων μᾶς ἐξαπάτησαν. Ἄλλωστε γιατί θὰ διατυμπάνιζαν τὸ ὄνομά του; Ἐλπίζοντας νὰ ἐπικρατήσουν μ᾿ αὐτό; Μὰ θὰ ἔπρεπε νὰ περιμένουν τὸ ἀντίθετο, γιατὶ κι ἂν ἔμελλαν νὰ κυριαρχήσουν θὰ χάνονταν φέρνοντας στὴ μέση τὸ ὄνομα ἑνὸς ἀπατεῶνα.
    Ἃς θυμηθοῦμε ἐξ ὅλου ὅτι ἡ ἀγάπη τῶν μαθητῶν πρὸς τὸν Διδάσκαλο, ἐνῷ ζοῦσε ἀκόμη, μαραινόταν σιγὰ-σιγὰ ἀπ᾿ τὸν φόβο τοῦ ἐπικείμενου μαρτυρίου. Ὅταν τοὺς προανήγγειλε τὰ δεινὰ ποὺ θ᾿ ἀκολουθοῦσαν καὶ τὸν σταυρό, πάγωσαν ἀπ᾿ τὸν φόβο τους κι ἔσβησαν τελείως. Ἕνας μάλιστα δὲν ἤθελε οὔτε κἂν νὰ τὸν ἀκολουθήσει στὴν Ἰουδαία, ἐπειδὴ ἄκουσε γιὰ κινδύνους καὶ γιὰ θανάτους. Ἂν μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ φοβόταν τὸν θάνατο, χωρὶς αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους μαθητάς, μόνος δηλαδή, πῶς θ᾿ ἀποτολμοῦσε;

    Ἐπὶ πλέον: Πίστευαν ὅτι θὰ πεθάνει μέν, ἀλλὰ θ᾿ ἀναστηθεῖ κι ὅμως ὑπέφεραν τόσο. Ἂν δὲν τὸν ἔβλεπαν Ἀναστημένο, πῶς δὲν θὰ ἐξαφανίζονταν καὶ δὲν θὰ ζητοῦσαν ν᾿ ἀνοίξει ἡ γῆ νὰ τοὺς καταπιεῖ ἀπ᾿ τὴν ἀπελπισία τους γιὰ τὴν ἀπάτη κι ἀπ᾿ τὴ φρίκη γιὰ τὰ ἐπερχόμενα; Θ᾿ ἀντιμετώπιζαν τώρα τὴν κατακραυγὴ γιὰ τὴν ἀδιαντροπιά τους. Τί θὰ εἶχαν νὰ πoῦν; Τὸ πάθος τὸ ἤξερε ὅλος ὁ κόσμος: Τὸν κρέμασαν σὲ ψηλὸ ἰκρίωμα, ἦταν μέρα μεσημέρι, μέσα στὴν πρωτεύουσα καὶ στὴν πιὸ μεγάλη γιορτὴ ποὺ κανένας δὲν ἦταν δυνατὸ ν᾿ ἀπουσιάζει.
    Τὴν Ἀνάσταση ὅμως δὲν τὴν εἶδε κανεὶς ἀπ᾿ τοὺς ἄλλους. Κι αὐτὸ δὲν ἦταν μικρὸ ἐμπόδιο γιὸ νὰ τοὺς πείσουν. Πῶς λοιπὸν θὰ μποροῦσαν νὰ βεβαιώσουν στεριὰ καὶ θάλασσα γιὰ τὴν Ἀνάσταση; Καὶ γιατί, πές μου, ἀφοῦ σῴνει καὶ καλὰ ἤθελαν νὰ τὸ κάνουν αὐτό, δὲν ἐγκατέλειπαν τὴν Ἰουδαία ἀμέσως, νὰ πᾶνε στὶς ξένες χῶρες; Ἀλλὰ δὲν θαυμάζεις ὅτι ἔπεισαν πολλοὺς καὶ μέσα στὴν Ἰουδαία;

    Εἶχαν τὴν τόλμη νὰ παρουσιάσουν τὰ τεκμήρια τῆς Ἀναστάσεως στοὺς ἴδιους τους φονεῖς, σ᾿ ἐκείνους ποὺ τὸν σταύρωσαν καὶ τὸν ἔθαψαν, στὴν ἴδια τὴν πόλη ὅπου ἀποτολμήθηκε τὸ φοβερὸ κακούργημα. Ὥστε καὶ ὅλοι οἱ ἔξω ν᾿ ἀποστομωθοῦν. Γιατὶ ὅταν οἱ «σταυρώσαντες» γίνονται «πιστεύσαντες», τότε καὶ ἡ παρανομία τῆς σταυρώσεως βεβαιώνεται καὶ λάμπει ἡ ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως.

    Γιὰ νὰ ἑλκύονται ὅμως τὰ πλήθη σημαίνει πὼς οἱ μαθηταὶ ἔκαναν θαύματα. Ἂν ὅμως δὲν ἀναστήθηκε καὶ μένει νεκρός, πῶς οἱ ἀπόστολοι θαυματουργοῦσαν στὸ ὄνομά του; Πῶς πάλι, ἂν δὲν ἔκαναν θαύματα, ἔπειθαν; Καὶ ἂν μὲν ἔκαναν -καὶ βεβαίως ἔκαναν- εἶχαν θεοῦ δύναμη. Ἂν ὅμως δὲν ἔκαναν καὶ ἐν τούτοις κυριαρχοῦσαν παντοῦ, θὰ ἦταν ἀκόμη πιὸ ἀξιοθαύμαστο. θὰ ἦταν τὸ μέγιστο θαῦμα, ἂν χωρὶς θαύματα διέσχιζαν καὶ κυρίευαν τὴν οἰκουμένη δώδεκα φτωχοὶ καὶ ἀγράμματοι ἄνθρωποι. Ἀσφαλῶς οὔτε μὲ τὰ πλούτη οὔτε μὲ τὴ σοφία τους ἐπεκράτησαν οἱ ψαράδες. Ὥστε καὶ χωρὶς νὰ θέλουν κηρύττουν ὅτι μέσα τους ἐνεργοῦσε ἢ θεία δύναμη τῆς Ἀναστάσεως. Γιατὶ εἶναι τελείως ἀδύνατο ἀνθρώπινη δύναμη νὰ κατορθώσει ποτὲ τέτοια ἐκπληκτικὰ πράγματα.

    Προσέξτε μὲ πολὺ ἐδῶ, γιατί αὐτὰ εἶναι ἀναμφισβήτητες ἀποδείξεις τῆς Ἀναστάσεως. Γι᾿ αὐτὸ καὶ θὰ ἐπαναλάβω πάλι: Ἂν δὲν ἀναστήθηκε, πῶς ἔγιναν ἀργότερα στὸ ὄνομά του μεγαλύτερα θαύματα; Κανεὶς βέβαια δὲν κάνει μετὰ τὸν θάνατό του μεγαλύτερα θαύματα ἀπ᾿ ὅσα ὅταν ζοῦσε. Ἐνῷ ἐδῶ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ γίνονται θαύματα μεγαλύτερα καὶ κατὰ τὸν τρόπο καὶ κατὰ τὴ φύση: Κατὰ τὴ φύση ἦταν μεγαλύτερα, γιατί ποτὲ ἡ σκιὰ τοῦ Χριστοῦ δὲν θαυματούργησε. Ἐνῷ οἱ σκιὲς τῶν ἀποστόλων ἔκαναν πολλὰ θαύματα. Κατὰ τὸν τρόπο πάλι ἦταν μεγαλύτερα, ἐπειδὴ τότε μὲν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος πρόσταζε καὶ θαυματουργοῦσε. Μετὰ τὴ Σταύρωση ὅμως καὶ τὴν Ἀνάστασή του οἱ δοῦλοι του ἐπικαλούμενοι ἁπλῶς τὸ σεβάσμιο καὶ ἅγιο ὄνομά του μεγαλύτερα καὶ ἐκπληκτικότερα ἐπιτελοῦσαν. Ἔτσι δοξαζόταν κι ἀκτινοβολοῦσε πιὸ πολὺ ἡ δύναμή του.

    Γι᾿ αὐτὸ οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν νὰ διαβάζονται ἀμέσως μετὰ τὸν σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάστασή του, οἱ «Πράξεις» ποὺ περιγράφουν τὰ θαύματα τῶν ἀποστόλων καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν ἐπικυρώνουν τὴν Ἀνάσταση, γιὰ νὰ ἔχουμε σαφῆ καὶ ἀναμφισβήτητη τῆς Ἀναστάσεως τὴν ἀπόδειξη: Δὲν τὸν εἶδες Ἀναστάντα μὲ τὰ μάτια τοῦ σώματος; Ἀλλὰ τὸν βλέπεις μὲ τὰ μάτια τῆς Πίστεως. Δὲν τὸν εἶδες μὲ τὰ «ὄμματα» τοῦτα; Θὰ τὸν δεῖς μὲ τὰ θαύματα ἐκεῖνα. Τῶν θαυμάτων ἢ ἐπίδειξη σὲ χειραγωγεῖ στῆς Ἀναστάσεως τὴν ἀπόδειξη.

    Θέλεις ὅμως νὰ δεῖς καὶ τώρα θαύματα; Θὰ σοῦ δείξω. Καὶ μάλιστα πιὸ μεγάλα ἀπ᾿ τὰ προηγούμενα: Ὄχι ἕνα νεκρὸ ν᾿ ἀνασταίνεται, ὄχι ἕνα τυφλὸ νὰ ξαναβλέπει, ἀλλὰ τὴ γῆ ὁλόκληρη νὰ ἐγκαταλείπει τὸ σκοτάδι τῆς πλάνης.
    Μεγίστη ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ὅτι ὁ Ἐσφαγμένος Χριστὸς ἔδειξε μετὰ τὸν θάνατο τόση δύναμη, ὥστε ἔπεισε τοὺς ζωντανοὺς νὰ περιφρονήσουν καὶ πατρίδα καὶ σπίτι καὶ φίλους καὶ συγγενεῖς καὶ τὴν ἴδια τὴ ζωή τους γιὰ χάρη του καὶ νὰ προτιμήσουν μαστιγώσεις καὶ κινδύνους καὶ θάνατο. Αὐτὰ δὲν εἶναι κατορθώματα νεκροῦ κλεισμένου στὸν τάφο, ἀλλὰ ἀναστημένου καὶ ζωντανοῦ.
    Πρόσεξε παρακαλῶ: Οἱ ἀπόστολοι, ὅταν μὲν ζοῦσε ὁ Διδάσκαλος ἀπὸ τὸν φόβο τοὺς τὸν πρόδωσαν κι ἐξαφανίσθηκαν ὅλοι. Ὁ Πέτρος μάλιστα τὸν ἀρνήθηκε μὲ ὅρκο τρεῖς φορές. Ὅταν ὅμως πέθανε ὁ Χριστός, αὐτὸς ποὺ τὸν ἀρνήθηκε τρεῖς φορὲς καὶ πανικοβλήθηκε μπροστὰ σὲ μίαν ὑπηρετριούλα, τόσο ἀπότομα ἄλλαξε, ὥστε ν᾿ ἀψηφήσει ὁλόκληρο λαὸ καὶ μέσ᾿ στὴ μέση του Ἰουδαϊκοῦ ὄχλου νὰ διακηρύξει ὅτι ὁ σταυρωθεὶς καὶ ταφεὶς ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν τὴν τρίτη ἡμέρα καὶ ὅτι ἀνέβηκε στὰ οὐράνια. Καὶ τὰ κήρυξε ὅλα αὐτὰ χωρὶς νὰ ὑπολογίσει τὴ φοβερὴ μανία τῶν ἐχθρῶν καὶ τὶς συνέπειες.

    Ποῦ βρῆκε αὐτὸ τὸ θάρρος; Ποῦ ἀλλοῦ, παρὰ στὴν Ἀνάσταση. Τὸν εἶδε καὶ συνομίλησε μαζί του καὶ ἄκουσε γιὰ τὰ μέλλοντα ἀγαθά, κι ἔτσι ἔλαβε δύναμη νὰ πεθάνει γι᾿ Αὐτὸν Καὶ νὰ σταυρωθεῖ μὲ τὴν κεφαλὴ πρὸς τὰ κάτω. Τὸ ἐξόχως σπουδαῖο εἶναι ὅτι ὄχι μόνο ὁ Πέτρος καὶ ὁ Παῦλος καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι, ἄλλα, καὶ ὁ Ἰγνάτιος, ποὺ οὔτε κὰν τὸν εἶδε οὔτε ἀπόλαυσε τὴ συντροφιά του, ἔδειξε τόση προθυμία γιὰ χάρη του, ὥστε γι᾿ Αὐτὸν πρόσφερε θυσία τὴ ζωή του. Καὶ μόνο ὁ Ἰγνάτιος καὶ οἱ ἀπόστολοι; Καὶ γυναῖκες καταφρονοῦν τὸν θάνατο, πού, πρὶν ἀναστηθεῖ ὁ Χριστός, ἦταν φοβερὸς καὶ φρικώδης ἀκόμη καὶ σὲ ἄνδρες καὶ μάλιστα ἁγίους.

    Ποιὸς τοὺς ἔπεισε ὅλους αὐτοὺς νὰ περιφρονήσουν τὴν παροῦσα ζωή; Φυσικὰ δὲν εἶναι κατόρθωμα ἀνθρώπινης δυνάμεως νὰ πειστοῦν τόσες μυριάδες, ὄχι μόνο ἀνδρῶν, ἄλλα καὶ γυναικῶν καὶ παρθένων καὶ μικρῶν παιδιῶν, νὰ πειστοῦν νὰ θυσιάσουν τὴν παροῦσα ζωή, νὰ τὰ βάλουν μὲ θηρία, νὰ περιγελάσουν τὴ φωτιά, νὰ καταπατήσουν κάθε εἶδος τιμωρίας καὶ νὰ σπεύσουν πρὸς τὴ μέλλουσα ζωή!
    Καὶ ποίος, παρακαλῶ, τὰ κατόρθωσε ὅλ᾿ αὐτά; Ὁ νεκρός; Ἀλλὰ τόσοι νεκροὶ ὑπῆρξαν καὶ κανένας δὲν ἔκανε τέτοια πράγματα. Μήπως ἦταν μάγος καὶ ἀγύρτης; Πλῆθος μάγοι καὶ ἀγύρτες καὶ πλάνοι πέρασαν, ἄλλα ξεχάστηκαν ὅλοι, χωρὶς ν᾿ ἀφήσουν τὸ παραμικρὸ ἴχνος μαζὶ μὲ τὴ ζωή τους ἔσβησαν κι οἱ μαγγανεῖες τους. Ἡ φήμη ὅμως κι ἡ δόξα κι οἱ πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ κάθε μέρα αὐξάνουν κι ἁπλώνονται σ᾿ ὅλη τὴν οἰκουμένη.
    Οἱ ἄπιστοι φρίττουν κι οἱ πιστοὶ διακηρύττουν:

    Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

    Μου αρέσει!

   • © ΧƦΙσ†☺Ϟ ®™. said said

    Ρε διάκο;
    Μήπως το παράκανες;
    Εάν κάποιος είχε την όρεξη,
    την υπομονή,
    τον χρόνο,
    την ειλικρινή διάθεση να διαβάσει,
    να μάθει,
    όλα αυτά τα κατεβατά σεντόνια που γράφεις,
    εδώ μέσα βρε αγόρι μου θα περίμενε να το κάνει;
    Σε εκκλησία θα πήγαινε ο Χριστιανός είτε σε κατηχητικό !

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    Δεν υπαρχει ουτε μπορει να υπαρξει τοσο αξιοπιστο «στησιμο ενος ψεμματος» . Απλο ?

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    ξερεις ΧƦΙσ†Ϟ ®™. ποσες δεκαδες χιλιαδες ωρες δαπανηθηκαν ΕΔΩ ΜΕΣΑ και για ποσα χρονια για να γραφονται προχειροτητες αντιθετες στην απλη λογικη του παραπανω ?

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    σκεφτηκες ποσες ζωες αφιερωθηκαν σε πονηρα παραμυθακια για να παραβλεψει ο απλος κοσμακης τα παραπανω απλουστατα ?

    Μου αρέσει!

   • Ο Αβρααμ Αποστολος Του Γιαχβε Για Τους Γιδοδαιους Στην Γη Απο Τον Παραδεισο said

    Μακαριοι Οι Πτωχοι Τω Πνευματι, Οτι Αυτοι Εστιν Η Βασιλεια Των Ουρανων;;;

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    εισαι βεβαιος οτι οι «κατηχητες» τα ξερουν ?

    εισαι βεβαιος οτι το διαβασες αντι να το διατρεξεις προχειρα (οπως συχνα κανω και γω) οταν εχεις δακτυλογραφησει με υπομονη πολλα μακροσκελεστερα ? ?

    εχεις παρατηρησει ποσο συντομος ειμαι συνηθως στα σχολια μου ?

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    Δεν υπαρχει ουτε μπορει να υπαρξει τοσο αξιοπιστο «στησιμο ενος ψεμματος» . Απλο ?

    Απλο. Ποσοι θα το παραδεχονταν ?

    Πολυπλοκο !

    Μου αρέσει!

 2. Mad Dog said

  Κοινωνική ευημερία, δικαιοσύνη, ευγενικοί και χαρούμενοι πολίτες, υπάρχουν στις ελεύθερες
  χώρες μακριά από δεισιδαιμονικές θρησκευτικές αντιλήψεις, με ανοιχτούς ορίζοντες,
  κοινωνίες βασισμένες σε επιστημονικές αναλύσεις με βάση τον πολίτη.

  Όπου περισσότερη θρησκεία, τόσο περισσότερη μιζέρια και κοινωνικές ανισότητες.

  Όχι απόδειξη, αλλά ούτε η παραμικρή ένδειξη ΔΕΝ υπάρχει, ότι έζησε επί της γης
  κάποιος υιός του θεού, πέρα από αυτά που μας είπαν οι σιωνιστές ευαγγελιστές
  ότι άκουσαν και μας επέβαλαν με την βία να ασπασθούμε, τραγικό!

  Μου αρέσει!

  • https://olympia.gr/2017/04/11/%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%84%cf%8

   Μου αρέσει!

  • Panos Diakos said

   ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !

   Μου αρέσει!

   • Mad Dog said

    Tο Πάσχα των αρχαίων Ελλήνων λεγόταν «Αδώνια»,
    Σαν Έλληνας ΔΕΝ δύναμαι να είμαι χριστιανός
    και να γιορτάζω το εβραϊκό «πασακ»

    Καλά «Αδώνια» και σε σένα λοιπόν γενίτσαρε.

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    Αδώνια θα πει ΠΕΡΑΣΜΑ ?

    Το ελληνικο Πασχα ειναι ακριβως αυτο. Το περασμα του ανθρωπου απο τη σκλαβια του εχθρου του , ελευθερος, στην αγκαλια του Δημιουργου του

    Μου αρέσει!

   • Μέτων said

    Το Πέσσαχ εορτάζουν αυτή την εποχή οι Ισραηλίται, μία εκ των έξι μεγάλων εορτών τους. Πέσσαχ σημαίνει διάβασις, εννοείται δε η Έξοδος από την Αίγυπτο ενός «συμείκτου πλήθους» υπό τον Αιγύπτιο ιερέα Μωυσή, όστις είχε διαδόσει στους Αιγυπτίους την θρησκεία ενός και μοναδικού θεού. Αργότερα και πολύ μετά τον φόνο του Μωυσέως αυτός ο μοναδικός θεός έλαβε το όνομα Ιεχωβάς (Γιαχβέ), όστις ελατρεύτο στην βορειοδυτική Αραβία ως ο θεός των ηφαιστίων από τους Μαδιανίτες.

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    Ακριβως. Διοδος απο τη σκλαβια της Αιγυπτου προς τη γη της επαγγελιας. Η δικη μας δε βρισκεται στο φλοιο της Γης.
    Το μεταφορικο της λυτρωτικης μεταβασης δεν το καταλαβαιναν ουτε τοτε και εχασαν τελικα το δρομο , επιθυμισαν τα σκορδα και τα εδεσματα και προσκυνησαν χρυσα μοσχαρια.

    Μου αρέσει!

  • © ΧƦΙσ†☺Ϟ ®™. said said

   Γειά σου Στέργιο.
   Αξιώθηκα να επισκευθώ την οικία της Αγίας οικογένειας όταν αυτή βρέθηκε στην Αίγυπτο (= Αιγαίου Υπτίως) καταδιωκόμενη από διωγμούς.
   Βρισκόταν στο Κάϊρο διπλά (ούτε 20 μέτρα) από ένα Χριστιανοκοπτικό Ναό (δεν θυμάμαι όνομα),
   ο οποίος προφανώς κτίσθηκε εκεί,
   επάνω/δίπλα/κολλητά θα ΕΛεγε κανείς,
   από το σπίτι του Σωτήρα.

   Η ουρά από τον κόσμο που περίμενε έξω από την οικία,
   προκειμένου να περάσουν το κατώφλι της,
   ήταν μεγάλη.
   Έβλεπες σχιστομάτηδες (κινέζους, Ιάπωνες κτλ),
   μαύρους/έγχρωμους/μΕΛαμψούς,
   ερυθρόδερμους (καθ υπερβολήν)
   λευκούς,
   ξανθούς- μελαχρινούς,
   απ΄ όλο τον κόσμο που συνέρρεαν εκεί,
   κάτι σαν τάμα.

   Βρέθηκα τυχαία, δεν γνώριζα καν την ύπαρξη του σπιτιού που έζησε ο Χριστούλης όταν ήταν παιδί.
   Δεν ήξερα τίποτε, το παραμικρό,
   ούτε καν ότι κάποτε (έστω για κάποιο μικρό διάστημα) είχε ξενιτευθεί/παραμείνει με τους γονείς και με τα αδΕΛφια του στην Αίγυπτο.

   Επισκεπτόμενοι- το γκρουπ μας- μεταξύ πολλών περιοχών/σημείων πάσης φύσεως (Μουσεία, Νείλο, φαγητό, Πυραμίδες, Σφίγγα κτλ) που μας έδειχναν οι ξεναγοί μας στο Κάϊρο μας πήγανε λοιπόν και σε έναν ναό, τον παραπάνω.
   Εκεί μάθαμε για το σπίτι.

   Η έρευνα για τυχόν κάμερες ή φωτογραφικές ήταν εξονυχιστικά πρωτόγνωρη προκειμένου να εισΕΛθουμε όλοι εμείς (άγγλοι, γάλλοι, πορτογάλλοι) στην οικία του Θεανθρώπου.
   Μέχρι και τα βρακιά μας (που λέει ο λόγος) έψαχναν ώστε κανείς μα κανείς να μην έχει την παραμικρή δυνατότητα να περάσει με το μέσον (κάμερα, φακός κτλ) και καταγράψει το παραμικρό από το εν λόγω οίκημα το οποίο κατά τα άλλα παρέπεμπε σε ένα χαμηλό, ταπεινό σπίτι,
   τίποτε το ιδιαίτερο,
   απόλυτα συνηθισμένο,
   στο οποίο αφού περνούσες την κύρια πόρτα της εισόδου για να μπεις εντός αυτού είχε δύο ακόμη υπόγειους ορόφους προς τους οποίους κατέβαινες από μιά εσωτερική ξύλινη σκάλα (όπως λέμε σήμερα υπόγειο -Α- και υπόγειο -Β-).
   Ο ΕΛεγχος λοιπόν όπως προείπα ήταν άνευ προηγουμένου.
   Αστυνομία, υπάλληλοι του χώρου, φύλακες, ξεναγοί και λοιποί όλοι «στημένοι» για την έρευνα η οποία επακολουθούσε επάνω σε κάθε ένας από όλους εμάς, ΕΛληνες και ξένους.

   Να σου πω φίλε μου καλέ ότι κρατούσα στο χέρι (ή κρεμαστή στον ώμο, δεν θυμάμαι επίσης),
   φόρα- πατρίδα που λένε,
   καθόλου κρυμμένη την κάμερα και ούτε ένας- μα ούτε ένας !- δεν την είδε;
   Κανείς δεν βρέθηκε να μου πει :
   —«Πού πάτε κύριε με την κάμερα, δεν βλέπετε ότι απαγορεύεται;
   Αφήστε την εδώ παρακαλούμε και όταν βγείτε έξω, όταν αποχωρήσετε, ξαναπάρτε την. Εδώ την έχουμε σας την φυλάμε».
   Λες και ήταν αόρατο το μηχάνημα (συσκευή) ρε φίλε !

   Ήτανε φαίνεταισημάδι για εμένα προσωπικά.
   Έτσι το εξΕΛαβα αφού υπήρξα ο- μοναδικός ίσως- επισκέπτης του χώρου ώστε να τραβήξω όλα τα πλάνα από επάνω μέχρι κάτω και αντιστρόφως.
   Θα μου πεις και τι έγινε, τι μας λες ρε φιλαράκο;

   Πιθανόν αλλά για εμένα ήταν ένα δώρο εκ Θεού, έτσι το είδα/έτσι το ερμήνευσα. Μα σε εμένα μόνο;

   Το θεωρώ έκτοτε πολύ μεγάλη ευλογία, πολύ μεγάλη μου τιμή όσο κι αν δεν τα πιστεύεις αυτά.
   Όποτε να θυμάσαι πως όταν μιλάω για τον Διδάσκαλο της Σοφίας, τον ΙΗΣΟΥ, τον Χριστό, με συνδέουν διάφορα μαζί του, μεταφυσικά και όχι.
   Όχι μονάχα αυτά, για τα οποία γράφω,
   μα και άλλα.
   για τα οποία δεν θα μιλήσω ποτέ σε κανέναν !
   ΕΛπίζω τώρα να νιώθεις καλύτερα για το πως αισθάνομαι για ΕΚΕΙΝΟΝ και εάν ναι, σε ευχαριστώ.

   Υ.γ. Επειδή διατείνεσαι ότι δεν έζησε, ότι είναι μυθικό, ψεύτικο, φανταστικό πρόσωπο σου τα λέω όλα αυτά. Κατάλαβες φίλε;

   Μου αρέσει!

   • Mad Dog said

    Γεια σου Χρηστο,
    Διάβασα λίγο βιαστικά το σχόλιο σου, είμαι απασχολημένος.
    Ρε φίλε τα είπαμε, δεν υπάρχει κανένα σπιτάκι που έζησε ο χριστούλης μας γιατί ΔΕN ΕΓΕΝΝΗΘΗ!
    Χα..χα..ρε γαμώ την τρελα μου, ρε συ Χρηστο όχι απόδειξη ούτε η παραμικρή ένδειξη
    δεν υπάρχει, μια οδοντογλυφίδα, ένα κουραδακι, τίποτα.

    Και ξέρεις αυτή η εποχή στην παλαιστίνη, ήταν η καλύτερα καταγεγραμμένη ιστορικά, κανεις ιστορικός
    ΚΑΝΕΙΣ δεν αναφέρει κανέναν χριστό υιό του θεού, ότι ξέρουμε είπε και έκανε κλπ, είναι
    από τους σιωνιστές ευαγγελιστές εκατοντάδες χρονια αργότερα.

    Αν με γράψεις, δεν έχω χρόνο να απαντήσω.

    Μου αρέσει!

   • Mad Dog said

    Ο Ιώσηπος, ήταν ένας συγγραφέας ιστορικός και σύγχρονος του χριστού και ο καλύτερος της
    εποχής, γράφει για τα πάντα, για τις κατσίκες του γείτονα, αλλα τίποτα για κανέναν θεό!
    Υπάρχουν δυο αράδες για τον χριστό αλλά όλοι σχεδόν οι ιστορικοί συμφωνούν
    ότι είναι μεταγενέστερες προσθήκες από κάποιους.

    Ρε συ φίλε, το φαντάζεσαι να κατέβαινε σήμερα ο θεός στη γη?
    Μα δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράματα από τότε, μη νομίζεις, ε λοιπόν στο λέω, θα γινότανε το σώσε,
    αλλά εκεί, τότες, δεν έγινε τίποτα απολύτως, και μετά 100-200-300 χρονια μέχρι και σήμερα ανασκευάζονται,
    αφαιρούνται κείμενα μπαίνουν προσθήκες για να στρογγυλέψουν τις γωνιες, δηλαδή τι γωνιές εδώ μιλάμε
    για πράματα και θάματα, τίποτα δεν στέκεται επιστημονικά από όλες τις παπαριές τους!

    Αστο τι να λέμε τώρα, αν σε βοηθάει η πιστη σου να βρίσκεις στήριγμα στη ζωή και να σε δίνει απαντήσεις
    στη απορίες σου, καλά κανεις, εγώ δεν έχω αυτή την ανάγκη, περπατώ στα ποδάρια μου, κάνω καλές πράξεις,
    είμαι έντιμος και έχω μια καθαρή συνείδηση, δεν έχω την ανάγκη κανενός ασιάτη τσαρλατάνου τις παπαριές.

    Πριν το δείπνο, σηκώνω πάντα το ποτήρι μου με τον κράσο και λέω ”Στην δόξα σας Θεοί μου, σας ευχαριστώ για όλα”
    δεν πιστεύω βέβαια σε θεούς, αλλα από σεβασμό στα σεβάσματα των προγόνων μας το κάνω.

    Επίσης να σε πω και ένα μυστικό, όταν ταξιδεύω να συναντήσω νέους πελάτες, συνήθως είναι από
    δυο έως 8 γιατροί και άλλοι τεχνικοί, ακόμη κα σε σεμινάρια όπου είναι πολλοί περισσότεροι, ε λοιπόν καλώ
    την Θεα Πειθώ να είναι κοντά μου και να με βοηθά, αλλά βεβαίως βεβαίως, είπαμε «Συν Αθηνά και χείρα κίνει»!

    Χα..χα, αγάπα τον φίλο σου με τα ελαττώματα του έτσι?

    Μου αρέσει!

   • ΜΑ ΤΟΝ ΔΙΑ said

    Μου αρέσει!

  • Ελλην said

   απο ποτε ρε ανιστορητο χρυσαυγουλο οι ευαγγελιστες ηταν σιωνιστες; Τρεχα να σκυψεις σε κανενα βιβλιο αρχαιου Ελληνα φιλοσοφου που επικαλεισαι παρα να παιρνεις πιπες απο τον καθε Κασιδιαρη.

   Μου αρέσει!

 3. Μου αρέσει!

 4. O meletas said

  Δεν έπλυνε ΜΌΝΟΝ τα πόδια του προδότη μα και ολων των υπολοίπων μαθητών του Ο ΔΙΔΆΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ο Κ.Η.Ι.Χ. ΣΕ ενδειξη ταπεινότητας. Ποιος ΣΉΜΕΡΑ θα αποτολμουσε να κάνει το ίδιο αν και ανώτερος πνευματικός άνθρωπος αν δεν αδιαφορούσε για το τι θα πει ο κοσμος; Ουδεις. Σήμερα όχι τα πόδια του άλλου ΝΑ πλύνει κάποιος δεν βρίσκεται μα ακομη και να στα ακουμπάει. ΟΎΤΕ λογος να γίνεται ΠΕΡΊ του ετσι απλα να στα χαϊδέψει! Εδώ ΖΕΥΓΆΡΙΑ Είναι, αντρόγυνο και γυρνάει ο ενας την πλατη του στον αλλον. Πλάκα κανουμε ;

  Μου αρέσει!

 5. αληθειες said

  Μου αρέσει!

 6. Panos Diakos said

  Στο τελος με δυο απλα λογια ενος αγραμματου λαϊκου , το μεγα μυστηριο της πιστης μας

  Μου αρέσει!

  • Panos Diakos said

   με τις καλυτερες ευχες για το δικο του Πασχα με την αληθινη σημασια του , στον Mad Dog

   Μου αρέσει!

   • © ΧƦΙσ†☺Ϟ ®™. said said

    + Σ΄ ωραίος διάκο ! Καλήν Ανάστασιν, Λαμπρήν.

    Μου αρέσει!

   • Mad Dog said

    Χρηστο τώρα μόλις ξέμπλεξα και γύρισα μετά από ένα meeting με τους συνεργάτες μου.
    Ξέρεις, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά, aftos ο διάκος δεν είναι καλός άνθρωπος, έχει ένα
    ερεθιστικό στον λόγο του, ψέμα, χλευασμός, υποκρισία και προπάντων κακία.

    Αυτό που λέει «με τις καλυτερες ευχες για το δικο του Πασχα με την αληθινη
    σημασια του, στον Mad Dog?» είμαι βέβαιος ότι κάτι σκατά αναμασάει.
    Τώρα η ερώτηση δεν είναι για αυτόν που τον γράφω στοuν μπούτσοuμ
    αλλα τι κατάλαβες εσύ και του δίνεις τα εύσημα?

    Θεωρείς ότι έχει κάτι ευγενικό να πει?
    Η’ μήπως ξέρεις τι χλευαστικό έχει κατά νου?

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    Καλη Ανασταση σε ολους !

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    «Κύριε, ο τον ληστήν συνοδοιπόρον λαβών, τον εν αίματι χείρας μολύναντα, και ημάς συν αυτώ καταρίθμησον ως αγαθός και φιλάνθρωπος».

    Μου αρέσει!

  • Ενας Αγνωστος Προφητης said

   Παραμυθι παραμυθι το κουκι και το ρεβυθι!

   Μου αρέσει!

  • demetres said

   ΚΑΝΩΝ ΞΒ΄
   *Καλάνδαι ὀνομάζονται αἳ πρῶται ἡμέραι τοῦ κάθε μηνὸς , εἰς τὰς ὁποίας οἱ Ἕλληνες ἐσυνήθιζαν νὰ ἑορτάζουν , διὰ νὰ ἀπερνοῦν τάχα ὅλον τὸν μήνα μὲ εὐθυμίαν (2) καὶ τὰ βοτὰ δὲ καὶ βρουμάλια ἑλληνικαὶ ἦτον ἐορταὶ , τὰ μὲν βοτὰ , ἦτο βοσκήματα καὶ πρόβατα , εἰς τιμὴν τοῦ θεοῦ Πανὸς , ὃς τὶς ἐνομίζετο ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας ὅτι εἶναι ἔφορος τῶν προβάτων καὶ τῶν λοιπῶν ζώων , τὰ δὲ Βρουμάλια , εἰς τιμὴν τοῦ Διονύσου . Βρόμιος γὰρ ἦτο τοῦ Διονύσου ἐπίθετον κοντὰ εἰς τοὺς Ἕλληνας ἀπὸ τὸ βρόμον , ὅπου σημαίνει τὸν ἦχον καὶ τὴν βροντὴν , ὀνομαζόμενος .
   Τοῦτο δὲ οἱ Ρωμαῖοι (οἱ Ρωμαῖοι , ὄχι οἱ Ἕλληνες) βρουμάλιον ὠνόμαζον , ἤγουν τὸν βρόμον καὶ τὴν ἑορτὴ βρουμάλια , πληθυντικῶς , ὅπου εἶναι τὸ ἴδιον , ὡσὰν τὰ Διονύσια , καθὼς τὰ ἔλεγαν οἱ Ἕλληνες .
   Προστάζει λοιπὸν ὁ παρὼν Κανὼν , ὅτι τὰ τοιαῦτα Ἑλληνικὰ , ἀλλὰ δὴ καὶ ἡ κατὰ τὴν πρώτην Μαρτίου τελούμενη πανήγυρις διὰ τὴν εὐκρασίαν τάχα τοῦ ἔαρος , νὰ ἀσηκωθοῦν ὁλοτελῶς ἀπὸ τὴν πολιτείαν τῶν Χριστιανῶν . Μήτε χοροὶ ἁπλῶς δημόσιοι γυναικὼν νὰ γίνονται , οὔτε ἐορταὶ καὶ χοροὶ ἀπὸ ἄνδρας ἢ γυναίκας εἰς ὄνομα τῶν ψευδοθεῶν . Ὁρίζει δὲ πρὸς τούτοις , ὅτι μήτε ἄνδρας νὰ φορῆ ροῦχα γυναικεῖα , οὔτε γυναίκα ροῦχα ἀνδρίκια ἀλλὰ μήτε νὰ μουρώνονται μὲ μουτσούνας καὶ προσωπίδας (μάσκες θεάτρου) Κωμικᾶς , ἤτοι παρακινοῦσας εἰς γέλωτας , ἢ Τραγικᾶς ἤτοι παρακινοῦσας εἰς θρήνους καὶ δάκρυα , ἢ Σατυρικᾶς , ἤτοι ἰδίας τῶν Σατύρων καὶ Βάκχων , οἵτινες εἰς τιμὴν τοῦ Διονύσου , ὡς ἐκστατικοὶ καὶ δαιμονισμένοι , ἐχόρευον (1) καὶ ὅτι τινὰς νὰ μὴν ἐπικαλῆται τὸ ὄνομα τοῦ συγχαμεροῦ Διονύσου (ὃς τὶς ἐνομίζετο πὼς ἦτο δοτὴρ τοῦ οἴνου καὶ ἔφορος) , (Υ.Γ.: καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶναι δοτὴρ οἴνου: Τὸ πρῶτο του θαῦμα ἦταν νὰ κάνει κρασὶ γιὰ χάρη εὐτυχίας γάμου) , ὅταν πατῶνται τὰ σταφύλια στοὺς ληνοὺς , μήτε νὰ γελᾶ καὶ νὰ καγχάζη , ὅταν βάλλεται ὁ νέος οἶνος εἰς τὰ πιθάρια .
   Λοιπὸν ὅποιος ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς , ἂφ΄οὐ ἔμαθε περὶ τούτων , ἐν΄ γνώσει ἐπιχειρήσει νὰ κάμη κανένα ἀπὸ τὰ προορηθέντα ταῦτα δαιμονιώδη καὶ Ἑλληνικὰ , εἰ μὲν εἶναι Κληρικὸς , ἂς καθαίρεται , εἰ δὲ λαϊκὸς ἂς ἀφορίζεται* .
   ΚΑΝΩΝ ΗΔ
   Λόγοι γιὰ τὶς Γενοκτονίες , διώξεις , βασανισμοὺς καὶ σφαγὲς ἐναντίων τῶν Ἕλληνων .
   *Ἡ τῶν Ἑλλήνων συνήθειαις πρέπει νὰ μισοῦνται ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς , διὰ τοῦτο ὁ παρὼν Κανὼν ἀφορίζει ἐκείνους τοὺς Χριστιανοὺς ὅπου κατὰ τὴν συνήθειαν τῶν Ἑλλήνων ὀμνύσυν ἢ εἰς τοὺς ψευδωνύμους θεοὺς ἐκείνων , λέγοντες μὰ Δία , ἢ εἰς τὰ στοιχεῖα , οἶον μὰ τὸ Δία , μὰ τὸν Οὐρανὸν καὶ ἄλλα παρόμοια , καθὼς καὶ ὁ ΠΑ΄τοῦ Βασιλείου Κανὼν εἰς ἐπιτίμια (ποινὲς) ὑποβάλλει αὐτοὺς . Πλὴν ὁ μὲν Βασίλειος ἕνδεκα χρόνους κανονίζει ἐκείνους ὁπού χωρὶς μεγάλη ἀνάγκην βασάνων ἀρνηθοῦν τὴν πίστιν καὶ φάγουν εἰδωλόθυτα καὶ ὀμόσουν ὅρκους τῶν Ἑλλήνων , καθὼς αὐτοὶ δήλ. τοὺς πιστεύουν . Ὁ δὲ παρὼν Κανὼν τῆς Συνόδου ἀφορίζει , ὡς λέγει ὁ Βαλσαμῶν ὄχι μόνον τούτους ἀλλὰ καὶ τοὺς μὴ ἀρνηθέντας τὴν πίστην χριστιανοὺς , ὀμνύοντας δὲ ὅρκους κατὰ τὴν συνήθεια τῶν Ἑλλήνων . Δὶ ὃ καὶ ὁ τοιοῦτος ὅρκος ἀλλὰ δὴ καὶ πᾶς ὁ κατὰ ἀδοκίμου θρησκείας ὁμοθεῖς , οὐ φυλάττεται , κατὰ τὸ ιθ΄κέφ. τοῦ ιγ΄τιτλ. Φωτίου* .
   Λοιπόν! Ἕλλην ἢ Χριστιανὸς
   Ξεκάθαρα φαίνεται ὅτι ἄνθρωπος μὲ κοσμοαντίληψη *Ἑλληνοχριστιανισμοῦ* δηλαδὴ *Ἑλληνοχριστιανὸς* δὲν δικαιολογεῖται ἀπὸ τοὺς πιὸ πάνω θείους Κανόνες , ὅπου *Ἡ τῶν Ἑλλήνων συνήθειαις πρέπει νὰ μισοῦνται ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς* .
   Τότε ὅσοι μιλοῦν σήμερα ἢ ἄλλοτε , περὶ τοῦ ἰδεολογήματος αὐτοῦ -του Ἑλληνοχριστιανισμοῦ- πρέπει σύμφωνα μὲ τοὺς θείους Κανόνες νὰ ΑΦΟΡΙΖΟΝΤΑΙ!
   Στὸ *Πηδάλιον* , ὅπως ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ , εἶναι ἡ ἀπαξίωση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι ἡ ἀπάλειψη τῆς ἀξιοπρέπειας κι εὐτυχίας , εἶναι ἡ ἐπιβολὴ τοῦ σκοταδισμοῦ , τῆς μισαλλοδοξίας καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Πολιτιστικῆς Ὀπισθοδρόμησης τῶν Ἑλλήνων . Εἶναι καταστροφὴ τῶν Ἑλληνικῶν παραδόσεων .
   Ἡ Ἑλλάδα ἐρείπια
   – Τὸ *ἒς ἔδαφος φέρειν* ἐκφράζει τὸ *Πηδάλιον* ὡς ἑξῆς : *Εἴδωλων ναοὶ καὶ βωμοὶ καὶ ξόανα πρέπει νὰ κατακρημνίζωνται* . Οἱ *θεόπνευστες* αὐτὲς ἐντολὲς παρουσιάζονται μὲ κάθε λεπτομέρεια σὲ τέσσερις πυκνογραμμένες σελίδες . Πρόκειται γιὰ ἀποφάσεις ποὺ λήφθησαν ἀπὸ τὴν Ζ΄Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ποὺ συγκροτήθηκε τὸ 783 μ.χ. στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας ἐπὶ Κωνσταντίνου καὶ τῆς μητέρας τοῦ Εἰρήνης . Σὲ αὐτὴν τὴν Σύνοδο συμμετεῖχαν 367 ὀρθόδοξοι πατέρες .
   – Στὸν Κανόνα ΟΖ΄ τῆς ΣΤ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου , ἡ ὁποία συνῆλθε τὸ 691 μ.χ. στὴν Κωνσταντινούπολη , συνίσταται στοὺς πιστοὺς νὰ μὴν πλένωνται: *Εἶναι ἀνδρεῖον καὶ σωφρονέστατον πράγμα τὸ νὰ ἀπέχη τινὰς ἀπὸ λουτρά…Ἡ ἡδονικὴ ἐκείνη ὑγρασία τοῦ λουτροῦ χαυνόνει καὶ ἐκθηλύνει τὸ σῶμα καὶ ἡ ἐν τῷ λουτρῶ γύμνωσις φέρει εἰς ἐνθύμησιν τὴν ἄδοξον ἐκείνη γύμνωσιν , ὅπου ὁ Ἀδὰμ μετὰ τὴν παρακοὴν . Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τὰ λουτρὰ ἄλλο καλὸν δὲν προξενούσι , πάρεξ ἠδονᾶς σαρκικᾶς καὶ φαντασίας ἀτόπους , ἔξω μόνον ἂν λούεται τινὰς δὶ ἀνάγκης ἀσθένειας* .
   Στὸ *Πηδάλιον* λοιπὸν παρουσιάζεται ἡ ἀκαθαρσία τοῦ σώματος ὡς προσὸν . Οἱ φυσιολογικὲς – βιολογικὲς λειτουργίες βαπτίζονται *ἁμαρτίες* .
   – *Νὰ μὴν πλησιάζη κανεὶς εἰς τὰ θέατρα , ὅτι ταῦτα κάμνουσι τοὺς ἀνθρώπους μοιχοὺς τελείους* . Πρόκειται γιὰ ἀπόφαση τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου Κανὼν ΚΔ΄. Στὴν ἑρμηνεία τῶν ἀποφάσεων τοῦ Νικοδήμου (ὁ Ἁγιορείτης , ποὺ συνέγραψε (μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἀγαπίου τοῦ ἱερομονάχου) τὸ *ΠΗΔΑΛΙΟΝ*) ἀναφέρονται οἱ σχετικὲς διδαχὲς τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσόστομου . *Πομπὴ τοῦ σατανᾶ τὰ θέατρα . Ἡ ἐν τοῖς θεάτροις διατριβὴ πορνείας ἀκολασίας , ἀσελγείας ἁπάσας ἔτεκε* .
   Ὁ Κανόνας ΟΕ΄ ἐναντιώνεται καὶ στὴν μουσική : *Σφοδρότατα μὲν ἐλέγχει ἐκείνους , ὅπου ἀνακατόνουσι μὲ τὰ πνευματικὰ ἄσματα τὰ ἐξωτερικὰ τῶν θεάτρων σχήματα καὶ θέσεις καὶ ἀσήμους φωνᾶς (ὁποία εἶναι καὶ τώρα τὰ τερερίσματα καὶ νενανίσματα καὶ τὰ ἄλλα ἄσημα λόγια) καὶ λέγει , ὅτι ταῦτα εἴναιιδια , ὄχι τῶν δοξολογούντων τὸν θεὸν ἀλλὰ τῶν παιζόντων καὶ ἀνακατονόντων τὰ τῶν δαιμόνων παίγνια* . Ὁ Χρυσόστομος ποὺ εἶναι συντάκτης τοῦ Κανόνα αὐτοῦ (ΟΕ΄) , ἔχει ἀνακηρυχθεῖ προστάτης τῆς παιδείας μας καὶ ἡ μνήμη τοῦ τιμᾶται στὰ σχολεῖα τοῦ νεοελληνικοῦ κρατιδίου κατὰ τὴν ἐπίσημη ἀργία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν στὶς 30 Ἰανουαρίου .
   Ὁ Κανόνας ΝΑ΄ ἀπαγορεύει καὶ τοὺς μίμους : *Καθόλου ἀπαγορεύει ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος τοὺς λεγομένους μίμους* .
   Στὸ ἴδιο θέμα ἀναφέρεται κι ὁ Κανόνας ΝΓ΄ τῆς τοπικῆς συνόδου τῆς Καρθαγένης (418 μ.χ.) : *Οὔτε ἐκείνους ὁπού στήνουσι σκηνᾶς καὶ τέντας καὶ μέσα εἰς αὐτᾶς ὑποκρίνονται διάφορα πρόσωπα* .
   – Δὲν εἶναι μόνον οἱ τέχνες στὸ στόχαστρο τῶν πατέρων . Ὁ Κανόνας ΛΣΤ΄τῆς συνόδου τῆς Λαοδικείας (364 μ.χ.) στρέφεται κατὰ τῶν μαθηματικῶν καὶ τῶν ἐπιστημόνων . (Ἑλληνικὴ Γραμματεία) .
   – Στὸν Κανόνα Θ΄τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περιγράφονται οἱ σχέσεις οἱ σχέσεις τῶν δύο φύλων στὸ πλαίσιο τῆς ὀρθόδοξης οἰκογένειας : *Ἡ γυναίκα δὲν ἔχει τὴν ἄδεια νὰ ἀφήνει τὸν ἄνδρα τῆς , ἀλλὰ κι ἂν δέρνει αὐτὴ ἐκεῖνος , πρέπει νὰ ὑπομένει κι ὄχι νὰ χωρίζεται , κι ἂν τὴν προίκα τῆς ξοδεύει , κι ἂν μὲ ἄλλες γυναῖκες πορνεύει , αὐτὴ πρέπει νὰ καρτερεῖ….Ὥστε ἡ μὲν γυναίκα , ποὺ ἄφησε τὸν ἄνδρα τῆς μοιχαλίδα εἶναι ἂν πάρει ἄλλον , ὁ δὲ ἀφεθεῖς αὐτὸς ἄνδρας , ἂν πάρει ἄλλην , συγχωρεῖται* .
   Ἑπομένως , σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθοδοξία , ἡ ἐκμετάλλευση , ὁ ξυλοδαρμὸς καὶ ἡ ὑποβάθμιση τῆς συζύγου (γυναίκας) εἶναι ἔργο εὐλογημένο .
   Ἢ ὅπως λέμε στὴν Ἀμερική , physical abuse , shovenism , misogyny , gender discrimination are praiseworthy attributes – virtues pleasing the Christian Heavenly Father . Not Surprised !!!
   – *Πρέπει νὰ ἐμποδίζωνται ἐκεῖναι αἳ γυναῖκες , ἢ ἄνδρες , ὁπού πηγαίνουν ἐπάνω εἰς τὰ μνήματα τῶν συγγενῶν τους καὶ κλαίουν , ὡσὰν νὰ μὴν εἶχαν ἐλπίδα , ὅτι θέλουν ἀναστηθοῦν , μὴ νοοῦντες οἱ ἄγνωστοι , ὅτι ὁ θάνατος τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν δὲν εἶναι θάνατος , ἀλλὰ ὕπνος , ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἔχουν νὰ ἐξυπνήσουν ἐν τὴ ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως* . Ἀπὸ τὸν Κανόνα ΠΓ΄τῆς ΣΤ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου .
   Χωρισμὸς ἀπὸ τὶς ρίζες , ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους .

   Αρέσει σε 1 άτομο

 7. αληθειες said

  Μου αρέσει!

 8. αληθειες said

  Μου αρέσει!

 9. SELLAS.....HELLAS...ΕΛΛΑΣ....Ελληνισμός...ΦΩΣ said

  Και ποιος ήταν ο προδότης;;;;;;Ο Ιούδας.Το γένος που κυβερνά σήμερα την ανθρωπότητα.Οι Ιουδαίοι …η Ιουδαιοχριστιανική θρησκεία των Ελλήνων.Και μη χειρότερα.Έλληνες βγάλτε την τσίμπλα και δείτε την αλήθεια.

  Μου αρέσει!

 10. αληθειες said

  Μου αρέσει!

 11. Επίκουρος Νεοκλέους said

  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
  Ένας απεσταλμένος σπιούνος, σπερμολόγος απεστάλη από το ανατολίτικο Ιερατείο στην Ελλάδα σε αποστολή εθνομηδενισμού. Όπου πήγαινε έλεγε μαλακίες.
  Αλλά λέγε-λέγε-λέγε μαλακίες, ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ βρέθηκε η πλειοψηφία της ανθρωπότητας (οι ηλίθιοι είναι συντριπτικά περισσότεροι από τους γνωστικούς) που τις έκαναν τις μαλακίες αυτές θρησκεία τους…
  Oh, the humanity!

  Μου αρέσει!

  • Mad Dog said

   Στην μισοριξιά και ανέραστο ποντικομουρη saoul αναφέρεσαι υποθέτω, correct?

   Μου αρέσει!

  • Polis said

   Υποθέτω οτι εσύ βάζεις τον εαυτό σου στους γνωστικούς…. οκ.
   έχεις το θάρρος να μας εξηγήσεις το θαύμα αφής του Αγίου Φωτός απο σφραγισμένο κουβούκλιο; Γνωστικά να μας το πείς.

   Μου αρέσει!

   • demetres said

    Δυστυχώς οι θρησκόληπτοι είναι αφελείς, δια αυτού και καλούμενοι ΠΟΙΜΝΙΑ, ζώα χαζά ως πρόβατα. Ο έλλογος άνθρωπος, ζητά, ερευνάει, με την λογική του, το θείον δώρο.
    Το Ψέμα γίνετε στα αυτιά των προβάτων Αλήθεια…Είναι Όμως;
    Έτσι τα μαθαίνουνε από την κούνια, και η πλύση εγκεφάλου συνεχίζει να μαστιγώνει την Ελλάδα.
    Δεν βλέπεις ΙΣΤΟΡΙΚΑ τον ξεπεσμό των Ελλήνων από τότε που εκχριστιανίστηκαν!
    Που πια η δόξα των αρχαίων Ελλήνων;
    Περπάτα μοναχική στους κατεδαφισμένους αρχαίους ναούς. Άκουσε στην σιγή την καρδιά σου, την ψυχή σου…Δεν γίνανε ερείπια εκείνες οι δόξες των Προγόνων μας χωρίς μάχες, χωρίς αιματοχυσίες….Οι Έλληνες δεν παραδίδουν Πατρίδα και Θεούς χωρία αντίδραση. Τώρα δε κοίτα τα ΧΑΛΙΑ τις Ελλάδας όταν οι πολίτες υης τα ποίμνια δεν φέρουν καμία πια αντίδραση ούτε αντίσταση στην διάλυση της Ελλάδας.
    Πολλές γενοκτονίες υπέστησαν οι Έλληνες αμυνόμενοι τα Πάτρια
    Ως παράδειγμα

    Η Γενοκτονία τῆς Πελοποννήσου : (397 μ.χ.)
    Γράφει ὁ Λιβάνιος *Ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν ἱερῶν* ἐκδόσεις *θύραθεν* 1998 .
    *Στὴν ἐνταύθα Ἑλλάδα μὲ τὴν προτροπὴ τῆς Κωνσταντινούπολης εἰσέβαλαν οἱ ὀρδὲς τῶν νεοφώτιστων χριστιανῶν Γότθων καθοδηγούμενες ἀπὸ ὁμάδες φανατικῶν καλόγερων . Τότε , τὸ ἔτος δηλαδὴ 397 μ.χ. , ἔγινε στὴν Πελοπόννησο ἡ μεγαλύτερη γενοκτονία ποὺ γνώρισαν ποτὲ οἱ Ἕλληνες . Ἔτσι ἄνοιξε ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ *νέου δόγματος* . Ὅπως γράφει ὁ Ζώσιμος : πρὸς βοήθεια τῶν Ἑλλήνων ἔσπευσε ἀπὸ τὴν Ἰταλία ἕνας Βάνδαλος (!) στρατηγὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ , ὁ Στηλίχων** . Ὅμως ἔφτασε πολὺ ἀργὰ , ἤδη εἶχε σφαγὴ ἀνηλεῶς ἢ ἐξανδραποδιστεῖ ὁ μὴ χριστιανικὸς πληθυσμὸς ὅλων τῶν πόλεων τῆς Πελοποννήσου . Ὅλοι ὅσοι δὲν πρόλαβαν νὰ καταφύγουν στὰ βουνὰ τῆς Λακωνίας καὶ τῆς Ἀρκαδίας , ἠβηδὸν (ὡς καὶ οἱ ἔφηβοι) ἐσφάγησαν* .
    Τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων περιγράφουν πολλοὶ χριστιανοὶ χρονογράφοι τῆς ἐποχῆς ὁ Εὐνάπιος , ὁ Ζώσιμος , ὁ Σωζόμενος κ.α.
    Τὸ χριστιανικὸ ἱερατεῖο , τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Νέας Ρώμης (Βυζαντίου) Θεοδοσίου συνέλαβε τὴν μέθοδο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἀφελληνισμοῦ τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας .
    Τὸ χριστιανικὸ ἱερατεῖο , δηλαδὴ , κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Β΄(382 μ.χ.) Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὅπου ὁ αὐτοκράτορας Θεοδόσιος μετεῖχε αὐτῆς , ἀνάμεσα στὶς πολλὲς δόλιες καὶ ἐγκληματικὲς ἀποφάσεις ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ συνέλαβαν τὸν νηπιοβαπτισμὸ .
    Μὲ εἰδικὸ διάταγμα ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο , ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ρωμαϊκῆς ἐπικράτειας ἔπρεπε νὰ βαπτίσουν τὰ παιδιὰ τοὺς χριστιανοὺς . Ὅσοι δὲν δέχονταν θὰ ἔχαναν τὰ πολιτικά τους δικαιώματα καὶ τὰ παιδιά τους θὰ ἔχαναν τὸ δικαίωμα τῆς κληρονομιᾶς ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους .
    Τότε χιλιάδες ἀνυπότακτοι Ἕλληνες πουλήθηκαν στὰ σκλαβοπάζαρα ὡς δοῦλοι καὶ ἀμέτρητες περιουσίες κατασχέθηκαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία .
    Παρὰ τὰ σκληρὰ μέτρα ποὺ ἐπεβλήθησαν , οἱ Ἕλληνες ἀρνοῦνταν τὸν ἀφελληνισμό τους .
    Τότε ἕνα νέο διάταγμα ὅρισε τὴν θανατικὴ ποινὴ γιὰ τοὺς παραβάτες . Οἱ διωγμοὶ συνεχίσθηκαν μὲ ἀμείωτη ἔνταση τὴν ἐποχὴ τοῦ Γιουτπράδα (Ἰουστινιανοῦ , Σλαυοεβραῖος τὸ γένος) .
    Διαβάζουμε εἰς τὸν *Ἰουστιάνιος Κῶδιξ 1.11* , ὁ ὁποῖος ἦταν σὲ ἰσχὺ μέχρι τῆς ἐποχῆς Λέοντος τοῦ Θρακὸς :
    *Γνωρίζουμε , ὅτι αὐτοὶ οἱ εἰδωλολάτρες (Ἕλληνες) ἐγκατέλειψαν τὴν προσκύνηση τοῦ μόνου καὶ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ προσέφεραν θυσίες στὰ εἴδωλα ἐξαιτίας ἑνὸς ἀσυλλόγιστου σφάλματος καὶ πραγματοποίησαν ἀνόσιες ἑορτὲς .
    Ἂν αὐτοὶ διέπραξαν αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα , ἐνῶ εἶχαν ἀξιωθεῖ τὸ ἅγιο Βάπτισμα , θὰ ὑποβληθοῦν στὴν ἀντίστοιχη τιμωρία . Μὲ τὸν παρόντα ὅμως νόμο ἀνακοινώνουμε , ὅτι ἐκεῖνοι μὲν ποὺ ἔχουν γίνει χριστιανοὶ καὶ ἔχουν ἀξιωθεῖ τὸ ἅγιο καὶ σωτήριο βάπτισμα , σὲ ὁποιαδήποτε χρονικὴ στιγμὴ , ἂν φανοῦν ὅτι ἐπιμένουν στὴν πλάνη τῶν Ἑλλήνων , θὰ ὑποβληθοῦν στὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν . Ὅσοι δὲ δὲν ἔχουν ἀξιωθεῖ ἀκόμη τὸ σεβαστὸ βάπτισμα , θὰ πρέπει νὰ φανερωθοῦν στὴν βασιλεύουσα πόλη μας , εἴτε στὶς ἐπαρχίες καὶ νὰ πᾶνε στὶς ἱερότατες ἐκκλησίες μαζὶ μὲ τοὺς συζύγους τους καὶ τὰ παιδιά τους καὶ ὅλα τὰ μέλη τοῦ οἴκου τους καὶ νὰ διδαχθοῦν τὴν ἀληθινὴ πίστη τῶν χριστιανῶν . Ἂν δὲν τὸ κάνουν , θὰ χάσουν τὰ πολιτικά τους δικαιώματα καὶ τὴν κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία τους . Θὰ τοὺς ἀφαιρεθοῦν τὰ πάντα θὰ ἐγκαταλειφθοῦν στὴν ἔνδεια καὶ θὰ ὑποβληθοῦν στὶς ἔσχατες τιμωρίες (…) ὅσοι πάσχουν ἀπὸ τὴ νόσο τῶν ἀνόσιων Ἑλλήνων* .
    Τὸ 530 μ.χ. ὁ Σλαυοεβραῖος αὐτοκράτωρ τῆς Νέας Ρώμης ὁ Γιουτπράδα – Ἰουστινιανὸς ἔδωσε τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ στουε *ἀλιτήριους Ἕλληνας* ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ ὁ Κώδικάς του .
    Αὐτὸς ὁ αὐτοκράτωρ καθιέρωσε τὸ θεσμὸ τοῦ *νονοῦ* . Ὁ νονὸς ἦταν κυριολεκτικὰ ἕνας χριστιανὸς πράκτορας , ποὺ τὸν ὅριζε ἀποκλειστικῶς ἡ ἐκκλησία καὶ ἀφιέρωνε τὴ ζωή του στὴν παρακολούθηση τοῦ βίου τοῦ νεοβαπτισθέντος νηπίου . Ἂν οἱ γονεῖς καὶ τὸ νήπιο δὲν τελοῦσαν τὰ χριστιανικά τους καθήκοντα τὸ κατέδιδε στὴν ἐκκλησία καὶ τότε τὸ παιδὶ καὶ οἱ γονεῖς θανατώνονταν χωρὶς δίκη καὶ δεσμευόταν ἡ περιουσία τους .
    Ἡ βυζαντινὴ ταφόπλακα ἐπὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶχε πλέον ὁριστικὰ θεμελιωθεῖ . Ἑκατομμύρια Ἑλλήνων ἀφελληνίστηκαν ἢ κατακρεουργήθηκαν κάτω ἀπὸ τὴν χριστιανοβυζαντινὴ *Ἱερὰ Ἐξέταση* .

    Αρέσει σε 1 άτομο

   • Panos Diakos said

    Δεν εισαι μονο συκοφαντης, τρεφεσαι απο αυτο το σπορ. Και πνευματικα.

    Μου αρέσει!

  • Χρύσα said

   Άς είναι καλά οι Ρωμαίοι..αυτοί τόν άφησαν νά αλωνίζει ανενόχλητος τήν αυτοκρατορία καί κάνα δυό φορές τόν γλίτωσαν κιόλας από τά χέρια τών Εβραίων..

   Μου αρέσει!

  • Agm. said

   Επίκουρε

   Είσαι κοντά στην αλήθεια. Η Ανατολή είναι η πηγή του σκότους και της μαύρης υποβλητικής έως ¨καταπληκτκής¨ μαγείας. Το βασίλειον (και το μαύρον ιερατείον) των Ατλάντων μετεφέρθη μετά την υπό των δίων Ελλήνων βύθισιν της ΑΤΛΑΝΤΊΔΟΣ υπεργείως και υπογείως εις την Ασίαν. Οι δε Ατλάντιοι κατόπιν γενετικών παρεμβάσεων επί αυτοχθόνων- οριγίνων (ειδικοί εις την ανθρωποτερατογονίαν οι Ατλάντιοι-Ποσειδώνιοι δι αυτό και κατεστράφησαν) εδημιουργήθη η κιτρίνη φυλή της οποίας η καταγωγή συμπίπτει χρονικώς με την δημιουργίαν του Γιαχβικού (Ατλαντίου) Αδάμ,
   του οποίου Αδάμ
   (κι εδώ φοινικική λογοκλοπή του Έλληνος γηγενούς-πρωτοπλάστου (ήτοι αυτοπλασθέντος-αυτοφυέντος εκ του χώματος) των Καβειρίων μυστηρίων Αδάμα)
   εσκεμμένως δεν δηλούται το χρώμα της φυλής του… Ενώ ο Ζευς και η ουρανία φυλή (βλ. Λευκοθέα) είναι οι λευκοί εύμορφοι, κατ’ εικόνα και ομοίωσίν των Έλληνες, το γνήσιον ανθρώπινον είδος και ανθρωπότυπος.
   Προβληματίζει τους ιστορικούς, και όχι μόνον, σήμερον διατί δεν αναφέρεται η κιτρίνη φυλή εις την Παλαιοδιαθηκικήν ¨Γένεσιν¨
   Η απάντησις θα επροκάλει τεκτονικούς σεισμούς ανθρωπογνωσίας και θεογνωσίας….
   Ο Γιαχβέ είναι ο έκπτωτος Δράκος Τιτάν, εχθρός του Ελληνοπάτορος (δημιουργού της λευκής φυλής) Διός συνεργάτης των Κρονίων-Ατλαντίων και δημιουργός του ανθρωποϋβριδικού κιτρίνου γένους,
   γένους γενετικώς προδιαγεγραμμένου ίνα δια του ¨αυξάνεσθαι και πληθύνεσθαι¨ εξαλείψη τον λευκόν δίον Έλληνα άνθρωπον και τα πολιτισμικά ίχνη και μνημεία του (είδωλα;) από προσώπου γης.
   Σχέδιον όπερ δια του προ δισχιλιετίας πλανητικού θρησκευτικού πραξικοπήματος (της βιαίας επιβολής του ανατολικού αβρααμικού μονοθεϊσμού εις την ελληνικήν και ¨εθνικήν¨ Δύσιν με παράλληλον περιτομήν της εθνικής ιστορικοθρησκευτικής των μνήμης ) εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας και ήδη ευρίσκεται εις το τελικόν του στάδιον.
   Η λευκή φυλή γενοκτονείται, συστηματικά και αθόρυβα από της εποχής του γενοκτονικού εκχριστιανισμού των Ελλήνων μέσω των μογγολικών ορδών (εξ επιμειξίας κιτρίνης και λευκής (γυναικών) γενοκτονηθείσης ασιατικής φυλής) που ταυτοχρόνως με τας αβρααμιστικάς θρησκείας εισβάλλουν από την εποχήν της Ρώμης και του Βυζαντίου απροσκόπτως εις την Δύσιν. (Μογγολοτούρκοι, Μογγολοεβραίοι, μογγολοβαλκάνιοι, Αττίλας, Τζέκις Χαν, Χαζάροι κ.λ.π. Βλέπε και επίδρασίν των εις τας απεικονίσεις βυζαντινών αγίων με μακρυγένειον μογγολίζουσαν όψιν)
   Και τώρα πλέον νεοταξικώς και φανερώς…
   Παράβαλε επίσης Σίνα (σινικόν τείχος)-Κίνα, Σιών, Σινά χερσόνησος, Σίνυς ο πιτυοκάμπτης, (ο λυμεών-ολετήρ όν εξετέλεσε ο μυθικός Αθηναίος ήρως Θησεύς.) Επίσης το Κάιν αναγραματιζόμενον δίδει Κίνα… Τα εβραϊκά γράμματα έχουν σχέσιν με το Κορεατικόν αλφάβητον και υπάρχει και σήμερον και εις την αραβικήν και ελληνοεβραϊκόν όνομα Κορρές όπως και Κοραής….
   Έκτοτε ο τρισκελής ασιατικός αβρααμισμός εκπαιδεύσας αναλόγως χρησιμοποιεί σατανικώς τον Ιουδαϊσμό για να κάνη την ουσιαστική βρώμικη δουλειά ήτοι την οικονομικοτκογλυφική χρεωκοπία, διάβρωσι και εκφυλισμό των κρατών της λευκής φυλής, τον χριστιανισμό για την ηθική του νάρκωσι, απονεύρωσι και παράλυσι (σφάξε με πασά μ’ ν’ αγιάσω). και τον ισλαμισμό (τον πασά) για τον τελικόν αποκεφαλισμόν του…. (Ισις, ΑλΚάιντα, Καραμανλοκουμπάρος Ερδογάν πάντα υπό τας ευλογίας της Νέας τάξεως…)

   Το μόνον αντίδοτον και ελπίς σωτηρίας δια την ανθρωπότητα είναι μόνο το έθνος-κράτος και ο ελληνικός (ελεύθερος) τρόπος σκέψεως και ζωής. Γι αυτό τόση μανία κατά των Ελλήνων και της ελληνικής εθνικής μνήμης. Διότι αυτοί οι Έλληνες είναι το χρυσούν παρελθόν και η μοναδική λογική ελπίς της χειμαζομένης ανθρωπότητος, η θαρραλέα υπόμνησις του τι δύναται κατορθώσαι το ελεύθερον και υπέρθρησκον ανθρώπινον πνεύμα.
   Η οποία ελληνική ελπίς αυτή και μόνη εγγυάται έν ανάλογον λαμπρόν μέλλον δια την ανθρωπότητα καθ’ ότι όλα είναι κύκλος και στο τέλος οι αγαθοί ευεργέται θεοί επιστρέφουν και νικούν αποκαθιστώντες την φυσικήν και ηθικήν τάξιν ως και τους φυσικούς εκπροσώπους και επιμελητάς αυτής Έλληνας. (Όχι τους σημερινούς ρωμιοραγιάδες του ισλαμορθόδοξου τόξου αναγκαστικά…) .
   Προσωπικώς τρέφω άπειρον εκτίμησιν και σέβας εις την θεότητα και την ανθρωπότητα δια να την ταυτίζω με θρησκείας και ιερατεία και μάλιστα του χειρίστου είδους όπως τα σύγχρονα αβρααμικά. Θεωρώ δε ότι το έθνος αποτελεί την υπερτάτην ηθικήν και μεταφυσικήν αξίαν και καταξίωσιν της ανθρωπίνης ζωής ανωτέραν και της θρησκευτικής αξίας. Δια τούτο και οσάκις η εθνική πίστις αδυνατεί να σώση το ελέυθερον έθνος ούτε και η θρησκευτική προς τούτο επαρκεί. (Βλέπε άλωσιν της Κων/πόλεως 1453 και Τουρκοκρατία όπως και σημερινή ευρω-εβραιοπροτεσταντική κατοχή.) Αντιθέτως όταν η εθνική πίστις απελευθερώνει και εκπολιτίζει η θρησκευτική πίστις ακολουθεί συμμορφουμένη με αυτήν.
   Εν ολίγοις δια την θρησκείαν ισχύει το ¨Κακός κύριος, καλός υπηρέτης.¨ Δια τούτο και εις την Δύσιν όπως εις την αρχαίαν Ελλάδα όπου ίσχυσε το δεύτερον είχαμε πολιτισμόν, ευημεριαν φιλοσοφίαν και αριστοκρατικόν εξευγενισμόν του ανθρώπου ενώ εις την Ασίαν όπου ίσχυσε το πρώτον (π.χ.Ινδία) τα αποτελέσματα υπήρξαν αντιθετα, Φτώχεια, λιμός, δεισιδαιμονία, εξαθλίωσις κι εκμετάλλευσις και των γονέων…. Αλλά και αι ιεραί αγελάδες, ιεραί αγελάδες. Τις είπεν ότι και οι φτωχοί δεν έχουσι βίτσια; Έχουσιν και παραέχουσιν. Και αν κρίνωμεν από το οικονομικό μέγεθος των πάμπλουτων θρησκειών των πολύ πλούσια και πολυδάπανα βίτσια μάλιστα.

   Αρέσει σε 1 άτομο

   • Linesman said

    Ο Λιακόπουλος λέει κάτι τέτοια γιατί βρίσκει κορόϊδα και βγάζει φράγκα
    ξεψάρωσαν και τα πιό ψυχοπαθή κορόϊδα που απευθύνεται ο Λιακόπουλος να μας πουλήσουν «γνώση»;

    Μου αρέσει!

   • Captain Kerk said

    Lineman εδω γελανε μεχρι και τα κοπροσκυλα.

    Μου αρέσει!

   • Agm. said

    Ενώ εσύ, πουστοπερήφανε Λ, νεοσυμμορίτικο ορφανό του Χόντζα,
    (και για κατέλθω εις το υπόγειον επίπεδόν σου και να σε καταχεριάσω παραδειγματικώς εφ’ όσον μάς ακούουν και άλλοι )
    φοράς το ροζ αριστερό σου κυλοτάκι και ψάχνεις στο πεδίον του Άρεως για μογγολοκολλητάρια.
    Απελευθερωμένα δημοκρατικά νεοταξικά πράγματα. Αι ανησυχίαι σου φθάνουν μέχρι του πρωκτικού σου κνησμού, παλιά μου τέχνη κολοκοσκινο….
    ενώ εμείς που πάσχομεν για ανώτερα πράγματα είμεθα για σταλινικά ψυχιατρικά Γκουλάγκ έτσι; Αξιολύπητοι καταντήσατε, βρωμιάρηδες, ζέχνετε από μακριά, μέσα κι έξω.
    Όσο για τον Λιακόπουλο, αν και δεν συμφωνώ με αρκετά εκ των λεγομένων του (αι πηγαί του είναι αραβικαί άρα γιαχβικαί κατά μίαν έννοιαν) εν τούτοις με το ¨Μαύρο Βυζάντιον¨ επιχειρεί εντυπωσιακήν στροφήν εθνοφυλετικής ελληνικής αυτογνωσίας (αναγνωρίζων τας ελληνικά φυλετικάς γενοκτονίας )με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Δείχνει ότι κάτι επί τέλους κινείται καιεις τον χώρον της ελληνορθοδοξίας… Ίδωμεν. .

    Μου αρέσει!

   • Linesman said

    Που να σε φτάσει εσένα ο Λιακόπουλος …
    ψωνάρες να πουλήσεις την ακόμη πιό γελοία πραμάτεια σου που θα βρεις …;;;

    Μου αρέσει!

   • Agm. said

    Αυτοεκμηδενίζεσαι, δεν το βλέπεις; Της μιας σειράς-πετριάς αναρχομπαχαλάκης ών.

    Μου αρέσει!

 12. Επίκουρος Νεοκλέους said

  Ακριβώς, τον άπατρι χωρίς πατρώνυμο. Απόστολο και εκτελεστή της πανάρχαιας δοκιμασμένης ανατολίτικης τακτικής παρείσδυσης και διάβρωσης ο οποίος, όπως οι προγονοί του, μετέφερε και αυτός την εκδικητικότητα του φαρισαϊκού Ιερατείου. Πρόκειται για τέχνασμα που το εφήρμοσαν πολύ πριν ο Αβραάμ όταν προήγαγε την σύζυγό του Σάρρα, και όταν η οικογένεια πούλησε τον γιο της Ιωσήφ για μερικά φασόλια.

  Μου αρέσει!

 13. Επίκουρος Νεοκλέους said

  «Σήμερα ο χριστιανός νοιώθει αντιεβραίος χωρίς να συνειδητοποιεί ότι αυτός ο ίδιος είναι η έσχατη εβραϊκή συνέπεια»
  Φρ. Νίτσε.

  «Διότι Ιουδαίος δεν είναι ο εν τω φανερώ Ιουδαίος, ουδέ περιτομή η εν τω φανερώ η γινομένη εν σαρκί, αλλ’ Ιουδαίος είναι ο εν τω κρυπτώ Ιουδαίος, και περιτομή η της καρδίας κατά πνεύμα.»
  Προς Ρωμαίους επιστολή, 2:28-29

  Αρέσει σε 1 άτομο

 14. Επίκουρος Νεοκλέους said

  Μου αρέσει!

  • Polis said

   Δηλαδή ο Πατριάρχης κουβαλάει φώσφορο και άνθρακα; Και πού το βρήκε βρε τεράστιε αφού τον ψάχνουν; Και ο μόνος πανέξυπνος εδώ και δυό χιλιάδες χρόνια είναι ο ορθόδοξος Πατριάρχης; Πές μας κι άλλα τέτοια κόλπα να τα πούμε στους φίλους μας.

   Μου αρέσει!

   • Polis said

    Την Τατιάνα μας έβαλε να δούμε…. εύγε τεράστιε!

    Μου αρέσει!

   • Επίκουρος Νεοκλέους said

    Δυσκολεύεσαι να πιστέψεις πως ο Προβατάρχης σου είναι ικανός να φυγαδεύσει ένα μικρό μπουκαλάκι με τα υλικά ανάφλεξης για να σε εξαπατήσει. Αλλά δεν έχεις κανένα πρόβλημα να πιστέψεις πως ανασταίνονται οι νεκροί, γεννούν οι παρθένες, μιλούν τα φίδια και τα γαϊδουράκια, το νερό γίνεται κρασί. Τι να πω; Η επιστήμη στην περίπτωσή σου σηκώνει χέρια και πόδια…

    Αρέσει σε 1 άτομο

   • Panos Diakos said

    ένα μικρό μπουκαλάκι με τα υλικά ανάφλεξης

    Μου αρέσει!

  • Linesman said

   Οι μεν επιμένουν για θεία θαύματα
   οι δε επιμένουν για … φακιρικά!

   Και είναι τόσο απλό όσο κανείς δεν φαντάζεται
   ούτε το ένα ούτε το άλλο!

   Είναι δυνατόν και οι μεν και οι δε, τόσο «ψαγμένοι» αμφότεροι επί του θέματος, να αγνοούν την ΑΚΟΙΜΗΤΗ ΚΑΝΔΗΛΑ του Παναγίου Τάφου;

   Κατά την Βικιπαίδεια
   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A6%CF%89%CF%82
   «Στην Ελληνορθόδοξη παράδοση εκλαμβάνεται από αρκετούς ως θαύμα, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο λίγο πριν τον εορτασμό της Ανάστασης στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, κατά το οποίο η φλόγα ανάβει με θαυματουργό τρόπο εντός του Παναγίου Τάφου και μόνο υπό την παρουσία του Ελληνορθόδοξου Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπό την αιγίδα του οποίου γίνεται η τελετή της αφής, αναφέρεται στην ιστοσελίδα του σε αυτό ως θαυματουργική επέμβαση.[1] Ωστόσο έχει αναφερθεί από επισκόπους του Πατριαρχείου ότι το θαύμα είναι ο καθαγιασμός της φυσικής φωτιάς που λαμβάνεται από την άσβεστη κανδήλα εντός του Παναγιού Τάφου, και όχι το άναμμα προηγουμένως σβησμένης κανδήλας ή κεριών.

   «Σύμφωνα με την πάγια στάση των Πατριαρχείων για όλα τα προσκυνήματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπό την αιγίδα του οποίου γίνεται η τελετή της αφής, δεν παίρνει επίσημα θέση για το αν πρόκειται για θαυματουργική επέμβαση. Στη σχετική ετήσια ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου για το Πάσχα δεν γίνεται κανένας λόγος για θαυματουργή αφή του Αγίου Φωτός.»

   Ο παπα-Μεταλληνός, έμμεσα και με «διπλωματικά» μισόλογα έστω, παραδέχεται την αλήθεια
   «όταν υπάρχει πίστις και χάρις θεού στον συγκεκριμένο (εκάστοτε) Πατριάρχη, γίνεται το θαύμα.
   Όταν δεν υπάρχει πίστης (και χάρις) μπορεί η κανδήλα (η εντός του κουβούκλιου) να χρησιμοποιηθεί… (για να ανάψει τα κεριά του ο Πατριάρχης) …»
   Μπορεί να μας βεβαιώσει πότε πρόκειται για θαύμα (να είναι ο Πατριάρχης μπροστά στην ακοίμητη κανδήλα αλλά να μην την χρειαστεί λόγω θαύματος) και πότε δεν του βγαίνει και ανάβει από την κανδήλα;

   Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    Τῶν θεοκτόνων ὁ ἑσμός, Ἰουδαίων ἔθνος τὸ ἄνομον, πρὸς Πιλᾶτον ἐμμανῶς, ἀνακράζων ἔλεγε. Σταύρωσον, Χριστὸν τὸν ἀνεύθυνον. Βαραββᾶν δὲ μᾶλλον οὗτοι ἠτήσαντο. Ἡμεῖς δὲ φθεγγόμεθα, Ληστοῦ τοῦ εὐγνώμονος, τὴν φωνὴν πρὸς αὐτόν. Μνήσθητι καὶ ἡμῶν Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλεία σου.

    Μου αρέσει!

   • Linesman said

    Μπορείς διάκο να πεις και διακόσιες φορές το πάτερ ημών αν σε ικανοποιεί
    πιο μάγκισες είναι οι καθολικές καλόγριες που λένε πεντακόσιες φορές το Άβε Μαρία;

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    12 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.
    13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.
    14 ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.
    15 οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.
    16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ,τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν.
    17 Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

    18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.
    19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.
    20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.
    21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με.
    22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.
    23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.
    24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου.
    25 ἀλλ’ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν.

    Μου αρέσει!

 15. nill said

  Προκλητικοί, ασεβείς και επικίνδυνοι – Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θυμούνται ότι είναι «αριστεροί» μόνο για να χλευάσουν την Ορθόδοξη πίστη

  Μου αρέσει!

 16. Επίκουρος Νεοκλέους said

  Τα κεριά κύττα πανίβλακα, όχι τα δόντια και τα βυζιά της Τατιάνας!

  Μου αρέσει!

 17. Panos Diakos said

  Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
  ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
  Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
  ο των αγγέλων βασιλεύς.
  Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται
  ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
  Ράπισμα κατεδέξατο,
  ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
  Ήλοις προσηλώθη,
  ο Νυμφίος της Εκκλησίας.
  Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου.
  Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
  Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.

  Μου αρέσει!

  • Επίκουρος Νεοκλέους said

   Εκοπρίσθη η φορβάς παρά τοις αλωνίοις!

   Μου αρέσει!

   • Polis said

    Η αλαζονεία του «επιστήμονα»…

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    «Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων.

    Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες· ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡ

    μέραις οἰκοδομῶν! σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες

    μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων ἔλεγον· ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· εἰ βασιλεὺς ᾿Ισραή

    λ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτῷ· πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ρυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτό

    ν· εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν»
    …………………………………………………………………………………………………………………….

    .«Κύριε, ο τον ληστήν συνοδοιπόρον λαβών,

    τον εν αίματι χείρας μολύναντα,

    και ημάς συν αυτώ καταρίθμησον

    ως αγαθός και φιλάνθρωπος».

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με.
    22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.
    23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.
    24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου.
    25 ἀλλ’ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν.

    Μου αρέσει!

 18. Panos Diakos said

  Διὰ ξύλου ὁ Ἀδάμ, Παραδείσου γέγονεν ἄποικος,

  διὰ ξύλου δὲ σταυροῦ, ὁ Ληστὴς Παράδεισον ὤκησεν.

  Ὁ μὲν γὰρ γευσάμενος ἐντολὴν ἠθέτησε τοῦ ποιήσαντος.

  Ὁ δὲ συσταυρούμενος, Θεὸν ὡμολόγησε τὸν κρυπτόμενον.

  Μνήσθητι καὶ ἡμῶν Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλεία σου.

  Μου αρέσει!

 19. ε said

  Μου αρέσει!

 20. Επίκουρος Νεοκλέους said

  Η 25η Δεκεμβρίου ορίστηκε ως ημερομηνία γεννήσεως του προφήτη του Παύλου, περίπου 500 χρόνια μετά την υποτιθέμενη γέννηση, για να εξαφανίσουν την πανάρχαιη εορτή του Χειμερινού Ηλιοστασίου.
  Παραλόγως όμως, η ημερομηνία θανάτου αλλάζει, ενώ θα έπρεπε, όπως τα Χριστούγεννα, να ήταν συγκεκριμένη και να παρέμενε ίδια. Οι τοπικές ιουδαΐζουσες χριστιανικές εκκλησίες εόρταζαν το Πάσχα την 15η του εβραϊκού μήνα Νισάν, ημερομηνία του εβραϊκού Πέσαχ פֶּסַח «Παράτρεξις» (παράλειψις, παράκαμψις), ενώ οι εθνικές εκκλησίες το εόρταζαν την πρώτη Κυριακή μετά από την πρώτη εαρινή πανσέληνο.

  Λόγω διαφωνιών κατά την Αʹ Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια, υπό τον Μέγα Κωνσταντίνο το 325 era tenebris, αποφασίστηκε το Πάσχα να εορτάζεται, από όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, την πρώτη Κυριακή μετά από την πρώτη πανσέληνο της άνοιξης. Ώστε να μην συνέπιπτε με το εβραϊκό, για να μην υποψιαστεί ποτέ το ποίμνιο πως στην πραγματικότητα εορτάζει ένα από το μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

  Το Πάσχα ο χριστιανός δεν εορτάζει καμμία σταύρωση, κανενός την ανάσταση. Εορτάζει την διαφυγή στην έρημο του Μωϋσέως και του λαού του, μετά από καταδιώξή τους για τα φρικτά εγκλήματα που διέπραξαν κατά του αιγυπτιακού λαού (δολοφονία και σκύλευση) «καὶ κύριος ἔδωκεν τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς καὶ ἐσκύλευσαν τοὺς Αἰγυπτίους.» Έξοδος 12:36. (Σκυλεύω: βεβηλώνω νεκρό ή τάφο.) Εορτάζει την θηριωδία των «εξολοθρευτών» τραμπούκων τού Πατέρα τού Ολέθρου και της Τρομοκρατίας Μωϋσή, που διέπραξαν με παράτρεξη (Πέσαχ) παρακάμπτοντας δηλαδή τις σημαδεμένες με το αίμα του σφαγμένου αρνιού οικίες των Εβραίων ώστε να τις αναγνωρίζουν, επιλεκτικά σκορπώντας τον όλεθρο στους Αιγυπτίους. «Και το αίμα θέλει είσθαι εις εσάς διά σημείον επί των οικιών, εις τας οποίας κατοικείτε· και όταν ίδω το αίμα, θέλω σας παρατρέξει, και η πληγή δεν θέλει είσθαι εις εσάς διά να σας εξολοθρεύση, όταν πατάξω την γην της Αιγύπτου». Έξοδος 12:13.

  Εάν δεν ήταν προμελετημένο το έγκλημα, η σκύλευσις και η διαφυγή, πώς βρέθηκε στην κατοχή τους τόση μεγάλη ποσότητα χρυσού, αρκετή να φτιάξουν το τεράστιο χρυσό μοσχάρι; Τα σκουλαρίκια (ενώπια) μόνον, είναι αδύνατον να ήσαν αρκετά. «Και έκαμον οι υιοί του Ισραήλ κατά τον λόγον του Μωϋσέως και εζήτησαν παρά των Αιγυπτίων σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά, και ενδύματα·» Έξοδος 12:35.
  Δεν υπήρξαν ποτέ σκλάβοι των Αιγυπτίων, μόνον στην προπαγάνδα του Hollywood με τον Charlton Heston (Χέστον) να απαγγέλει το «Let my people go», λόγια που δεν υπάρχουν πουθενά γραμμένα στην Π.Δ., αν και ωσημέραι προωθούν το παραμύθι της δουλείας τους.
  Εάν το σφάξιμο των παίδων ενός ολόκληρου λαού, θεωρείται ειδεχθές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, τότε παραμένει αμετακίνητα τοιούτο, είτε το διέπραξε άνθρωπος (Ηρώδης), είτε θεός (Γιαχβέ). Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα, ούτε χωρούν ειδικοί διαχωρισμοί.

  Για να μην λογοδοτήσουν και να μην τιμωρηθούν ποτέ για το έγκλημα -το μεγαλύτερο σε διάρκεια και θύματα, αφού η ανθρωπότητα δεν έχει πάψει μέχρι σήμερα να υποφέρει τους «μετασεισμικούς κραδασμούς»- το επέβαλαν με κάθε κόστος ως ιερή θρησκεία των θυμάτων τους. Με την συνέπεια να γίνει σταδιακά η ανθρωπότητα υπόδουλη και θύμα εκδίκησης. «καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων ἐκδίκει τὴν ἐκδίκησιν» Αριθμοί 31:1,2 «Ευφράνθητε, έθνη, μετά του λαού αυτού· διότι θέλει εκδικήσει το αίμα των δούλων αυτού, και αποδώσει εκδίκησιν εις τους εναντίους αυτού, και καθαρίσει την γην αυτού και τον λαόν αυτού.» Δευτερονόμιον, 32:43.

  Μου αρέσει!

 21. ΕΛΛΗΝΑΣ said

  Άιντε Διάκο με τα Διακάκια ,πήρατε φόρα και μας πάτε από ανοησία σε ανοησία .Ο εβραισμός σε πλήρη δράση ,λόγω και των ημερών του
  εβραικού Πεσάχ. Η εορτή της «αγάπης» συνοδεύεται από εκατομμύρια σφαγές αμνών, έτσι ρε ,για να γιορτάσουν οι γενίτσαροι χριστιανοί ,την
  «ανάσταση» του «σωτήρα» ,που εκτός από ελάχιστους μαθητές του ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΔΕ !!!!!!
  Άιντε Διάκο και σε δύο μέρες ,θα εορτάσεις με τα λογής -λογής καλόπιστα και αγράμματα Διακάκια ,την μεγάλη εορτή της εβραιοχριστιανοσύνης ,που σαν αποτέλεσμα είχε και να μην έχουμε «σωθεί » ,εδώ και 2000 χρόνια ,αλλά αντίθετα η ανθρωπότητα να πλήρωσε και να πληρώνει , βαρύ φόρο αίματος ,στην ασιατική λαίλαπα.
  Ιδιαίτερα ο Ελληνισμός ,λεηλατήθηκε , και εν τέλει ηττήθηκε ,από τις φονικές λόγχες ,των πάσης προελεύσεως ρωμαιοβυζαντινών σταυροφόρων ,το αποτέλεσμα των οποίων είσαι ΕΣΥ και οι ΟΜΟΙΟΙ σου….
  Γιορτάστε λοιπόν οι πάσης φύσεως Διάκοι και τα Διακάκια ,η μητέρα Πατρίδα πληγωμένη από την νίκη σας και τις συνέπειες τις,σας παρακολουθεί και σας λυπάται που την προδίδετε καθημερινά ,δέσμιοι της εβραικής πλάνης ,που ακολουθείτε….θα πρέπει όμως όλοι εσείς οι γενίτσαροι ,να γνωρίζετε ,ότι η Ελλάδα είναι μόνο πληγωμένη ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΗ και η ώρα της είναι πλέον ΚΟΝΤΑ ,οπότε ο λογαριασμός θα ΠΛΗΡΩΘΕΙ ,από αυτούς που Μήδισαν και την εγκατέλειψαν ,για την αυλή του ΑΣΙΑΤΗ κυρίου τους……

  Μου αρέσει!

  • Panos Diakos said

   Το ελληνικο Πασχα ειναι ακριβως αυτο. Το περασμα του ανθρωπου απο τη σκλαβια του εχθρου του , ελευθερος, στην αγκαλια του Δημιουργου του

   Μου αρέσει!

   Μέτων said

   Απρίλιος 13, 2017 στις 3:32 μμ
   Το Πέσσαχ εορτάζουν αυτή την εποχή οι Ισραηλίται, μία εκ των έξι μεγάλων εορτών τους. Πέσσαχ σημαίνει διάβασις, εννοείται δε η Έξοδος από την Αίγυπτο ενός «συμείκτου πλήθους» υπό τον Αιγύπτιο ιερέα Μωυσή, όστις είχε διαδόσει στους Αιγυπτίους την θρησκεία ενός και μοναδικού θεού. Αργότερα και πολύ μετά τον φόνο του Μωυσέως αυτός ο μοναδικός θεός έλαβε το όνομα Ιεχωβάς (Γιαχβέ), όστις ελατρεύτο στην βορειοδυτική Αραβία ως ο θεός των ηφαιστίων από τους Μαδιανίτες.

   Μου αρέσει!

   Panos Diakos said

   Απρίλιος 13, 2017 στις 3:53 μμ
   Ακριβως. Διοδος απο τη σκλαβια της Αιγυπτου προς τη γη της επαγγελιας. Η δικη μας δε βρισκεται στο φλοιο της Γης.
   Το μεταφορικο της λυτρωτικης μεταβασης δεν το καταλαβαιναν ουτε τοτε και εχασαν τελικα το δρομο , επιθυμισαν τα σκορδα και τα εδεσματα και προσκυνησαν χρυσα μοσχαρια.

   Μου αρέσει!

   • ΕΛΛΗΝΑΣ said

    …..Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ,δεν έχετε απαντήσεις εβραιοχριστιανοί , να είστε όμως σίγουροι ,ότι αργά ή γρήγορα ο κόσμος καταλαβαίνει τα παραμύθια σας και σας σιχαίνεται . Η οργή του όμως για τα εγκλήματα σας ,κατά της Πατρίδας ,θα σας αφανίσει !

    Μου αρέσει!

 22. Panos Diakos said

  Άξιον εστί
  μεγαλύνειν σε τον ζωοδότην,
  τον εν τω σταυρώ τας χείρας εκτείναντα
  και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού.

  Μου αρέσει!

  • Φωνή της λογικης said

   Καλή Ανάσταση Διακο.

   Μου αρέσει!

  • Mad Dog said

   Αλλα ποιος ήταν ο εχτρός που συντρίφθηκε?
   Την μονη μάχη που έδωσε ο χριστιανισμός, ήταν
   η καταστροφή του Ελληνισμού, προσκυνημένε βλάκα.

   Μου αρέσει!

  • Και Μετα Ηρθαν Οι Εβραιοχριστιανοι said

   Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με.
    22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.
    23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.
    24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου.
    25 ἀλλ’ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν.

    Μου αρέσει!

   • ΕΛΛΗΝΑΣ said

    Ρε Διάκο , δεν αφήνεις τίποτε να πέσει κάτω ,ομολογουμένως εργάζεσαι ακατάπαυστα όλο το 24ωρο ,πόσα παίρνεις ρε από το παπαδαριό ;;;; αξίζει τουλάχιστον τον κόπο ρε τσανακογλύφτη ;;;;;

    Μου αρέσει!

   • Και Μετα Ηρθαν Οι Εβραιοχριστιανοι said

    Ο τελευταιος χρησμος της πυθιας.

    ΕΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ a day will come

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: