Κάποτε, οι αυτοκρατορίες φτιάχνονταν με το ξίφος και το δόρυ· τώρα πια, με το «ελεύθερο εμπόριο».

image.pngΚάποτε, οι αυτοκρατορίες φτιάχνονταν με το ξίφος και το δόρυ· τώρα πια, με το «ελεύθερο εμπόριο».

Το «ελεύθερο εμπόριο» δεν είναι ένα απλό ιδεολόγημα· είναι εργαλείο οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας· και επίσης, προϋπόθεση της στρατιωτικής κυριαρχίας· δηλαδή, ένα είδος πολέμου, τον οποίο υποκαθιστά ο συμβατικός πόλεμος, όταν αυτός αποτυγχάνει.

Στο πόλεμο του οπίου, η νομιμοποίηση της βρετανικής επέμβασης στη Κίνα, έγινε με την επίκληση του «ελεύθερου εμπορίου»· ενώ, είναι γνωστό, ότι, η νομιμοποίηση του εμπορίου των αφρικανών σκλάβων, έγινε επίσης στο όνομα του «ελεύθερου εμπορίου».

Η αυτοκρατορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, έχει φτιαχτεί με το «ελεύθερο» εμπόριο», επέκταση του οποίου είναι οι τέσσερεις ελευθερίες: η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.

Γι αυτό άλλωστε, οι υπέρμαχοι της Ενωμένης Ευρώπης επιχειρούν την αναστροφή της γενικευμένης δυσφορίας για τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται από τις πολυεθνικές που ελέγχουν το διευθυντήριο της ΕΕ, με το κλασσικό φιλελεύθερο σύνθημα «ελεύθερο εμπόριο» ή πόλεμος-μια ψευδής, στην ουσία της, διάζευξη.

Σύμφωνα με τη φιλελεύθερη αφήγηση που συνδέει αιτιοκρατικά την ικανοποίηση του ατομικού συμφέροντος, μέσω του εμπορίου, με την ειρήνη, το «ελεύθερο εμπόριο» ξορκίζει τον πόλεμο, με την παράκαμψη των συνόρων του έθνους-κράτους, τη διασύνδεση των ανθρώπων και τη γενική ευημερία.

Βέβαια, ο μέσος πολίτης της ΕΕ μπορεί να διαπιστώσει ότι η γεωγραφικά εντοπισμένη καθημερινή ζωή του ποσώς έχει αλλάξει από το γεγονός ότι η χώρα του μπορεί να είναι μέλος της ΕΕ, όπως επίσης, ότι δεν έχει γίνει περισσότερο ειρηνιστής.

Τουναντίον, αντιλαμβάνεται ότι έχει γίνει θύμα ενός ιδιόμορφου πολέμου που συντελείται μέσα από εμπορικά αντικείμενα: χιλιάδες σκευάσματα, συσκευές, συσκευασίες, αντικείμενα και υπηρεσίες τον στοιχειώνουν μέρα και νύχτα εξαναγκάζοντάς τον να ξοδέψει και το τελευταίο cent, προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτή τη μεγάλη εμποροπανήγυρη που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα αντικείμενα αυτά, υποτίθεται ότι υποκρύπτουν παραγωγούς ή βιομήχανους-κυρίως Γερμανούς-, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ως υποκατάστατα ανθρώπινων όντων, ενώ τους αποδίδεται η μαγική δύναμη να εξανθρωπίζουν και να προκαλούν έφεση στην ειρήνη.

Η ζωή του μέσου ευρωπαίου πολίτη στοιχειώνεται και από πολλά άλλα συμπαρομαρτούντα του «ελεύθερου» εμπορίου: η εργατική δύναμη πουλιέται κι αγοράζεται όλο και πιο φτηνά· φυσικά αγαθά, όπως η γη και το νερό ιδιωτικοποιούνται· οι φόροι αυξάνονται και το κράτος αποσύρεται από το να είναι αρωγός στην ανάγκη του πολίτη, και όλα- ακόμα και αξίες όπως ο πατριωτισμός- φαίνεται να παίρνουν μια ευτελιστική τιμή στη μεγάλη «Ελεύθερη» Ευρωπαϊκή Αγορά.

Το χειρότερο είναι ότι έχει την εντύπωση πως η χώρα του βρίσκεται κομματιασμένη σε ένα υπερεθνικό ενεχυροδανειστήριο και πως κάποιο πρωινό, τα κομμάτια της θα βγουν, συλλήβδην, στο μεγάλο πλειστηριασμό της ευρωπαϊκής «ελεύθερης» Αγοράς.

Το φιλελεύθερο αίτημα για «ελεύθερο» εμπόριο» ξεκίνησε ταυτόχρονα με την άνοδο της τάξης των εμπόρων και απέκτησε εξαρχής πολεμικό χαρακτήρα: ο προσπορισμός κέρδους- και άρα δύναμης- περνούσε από τον περιορισμό των ελέγχων του απολυταρχικού κράτους.
Υπήρξε το κύριο όπλο της ανερχόμενης αστικής τάξης που της προσέφερε την ισχύ για την ανατροπή της παλιάς και την εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων.

Ο μετασχηματισμός του απολυταρχικού κράτους σε αστικό, δεν μετέβαλλε το ρόλο του εμπορίου: ο προστατευτισμός βοήθησε στην συγκρότηση του αστικού κράτους και του εθνικού καπιταλισμού και πολύ σύντομα επανήλθε με τη μορφή του «ελεύθερο» εμπόριο» κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας.

Η αποτυχία της πρώτης παγκοσμιοποίησης που οδήγησε στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο επανέφερε πάλι το προστατευτισμό που βοήθησε στην ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών χωρών, έως την επάνοδο του «ελεύθερου εμπορίου», ταυτόχρονα με την άνοδο των πολυεθνικών, υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών όπως η GATT (ΠΟΕ).

Διόλου παράξενο που το «ελεύθερο εμπόριο» βρίσκεται στη κορυφή της νεοφιλελεύθερης ατζέντας: είναι το βασικότερο εργαλείο οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας των πολυεθνικών, στις χώρες που έχουν ενσωματωθεί στην παγκοσμιοποίηση, αλλά και καταλήστευσης των χωρών της περιφέρειας.

Ο μύθος του «ελεύθερου εμπορίου», στις παρούσες συνθήκες, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός, αφού αποτελεί προπέτασμα καπνού για την κυριαρχία των πολυεθνικών και την αναδιαμόρφωση του κόσμου: η ισχύς που συσσωρεύουν οι δέκα σπουδαιότερες πολυεθνικές που ελέγχουν το συνολικό δίκτυο, σημαίνει ότι στα χέρια τους βρίσκεται, εκτός από την οικονομική, η πολιτική και στρατιωτική ισχύς.

Ως εκ τούτου, τα προγράμματα λιτότητας, η αντεπίθεση του κεφαλαίου, η απο-κοινωνικοποίηση του κράτους, η υπονόμευση της Δημοκρατίας, η μετατροπή του πολίτη σε υπηκόου και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δεν σημαίνουν την εφαρμογή κάποιου- υποτίθεται- νεοφιλελεύθερου δόγματος, αλλά τις αναπόδραστες συνέπειες της κυριαρχίας των πολυεθνικών.

Υποτίθεται ότι το «ελεύθερο εμπόριο» ωφελεί τόσο τις χώρες με απόλυτο όσο και με συγκριτικό πλεονέκτημα· δηλαδή όλους! Στη πραγματικότητα, η ανισόμετρη ανάπτυξη δίνει ένα άνισο πλεονέκτημα στις βιομηχανικές χώρες, ώστε, μέσω αυτού, οι καπιταλιστικές μητροπόλεις αναβαθμίζουν τη θέση τους, διαμορφώνουν ένα νέο καταμερισμό εργασίας και δορυφοροποιούν τις περιφερειακές οικονομίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ελλάδα, που στα πλαίσια της ΕΕ, αφού υπέστη μια πλήρη καταστροφή της παραγωγικής της βάσης λόγω του «ελεύθερου εμπορίου» μετατρέπεται σε προτεκτοράτο του κυρίαρχου γερμανικού μητροπολιτικοί κέντρου.
Εγκλωβισμένη στο φαύλο κύκλο του χρέους-ως απότοκου του «ελεύθερου εμπορίου»-, θα απολέσει, όχι μόνο κάθε έννοια κυριαρχίας, αλλά και κάθε έννοια εμπράγματου δικαιώματος σε κυριαρχία.

Ο Michael Froman, κύριος σύμβουλος και εκπρόσωπος του προέδρου Obama, σε θέματα διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων και βασικός διαπραγματευτής για τη σύναψη της TTIP και TPP, σε ομιλία του στο συμβούλιο διεθνών σχέσεων του αμερικανικού κογκρέσου, στις 14/6.2014, με το τίτλο «The Strategic Logic of Trade”, αναφέρει τα εξής αποκαλυπτικά σε σχέση με το εμπόριο και τη διατήρηση της αμερικανικής ηγεμονίας (δηλαδή, των πολυεθνικών):

«Μια δυνατή οικονομία επιτρέπει στις ΗΠΑ να έχουν ένα δυνατό στρατό, και ένας δυνατός στρατός, απ’ την άλλη, είναι η βάση για την προώθηση της αμερικανικής ισχύος και επιρροής.

Σήμερα το εμπόριο ενδυναμώνει πάντα την πιο θεμελιώδη πηγή της ισχύος μας: την οικονομία.

Όμως εκείνο που έχει αλλάξει είναι ότι το οικονομικό αποτέλεσμα, από πολλές απόψεις, έχει γίνει το βασικό μέτρο για το τι είναι η ισχύς η ίδια.

Σ’ ένα κόσμο όπου οι δυνάμεις της αγοράς έχουν αποκτήσει τόσο βάρος όσο ο στρατός, το εμπόριο είναι ένας πολλαπλασιαστής δύναμης, μια επένδυση στην αμερικανική ισχύ, σκληρή και μαλακή……… Η στρατηγική λογική του εμπορίου διατρέχει σχεδόν κάθε σημαντική πλευρά της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ».

(Σουλτάνης Γρ.)

25 thoughts on “Κάποτε, οι αυτοκρατορίες φτιάχνονταν με το ξίφος και το δόρυ· τώρα πια, με το «ελεύθερο εμπόριο».”

  1. κακες γλωσσες λενε

   οτι η…Γερμανια το δεχθηκε..
   πουσημαινει ολη η ευρωπη…

   Like

 1. Το ξίφος και το δόρυ σκοτώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
  Το εμπόριο προάγει τις Οικονομίες και τη ζωή των ανθρώπων.

  Ας είχαμε αληθινούς κυβερνήτες κι όχι φιγούρες κουκλοθέατρου, άξιους ν΄αναπτύξουν το εμπόριο της χώρας μας.
  Κι ας είχαμε νουνεχείς ψηφοφόρους να στέλνουν στη Βουλή αξιοπρεπείς και πεπαιδευμένους για να νομοθετούν.

  Like

  1. Πω πω.
   Υψηλού επιπέδου ανάλυση………..
   Μιλάμε ότι είσαι εντελλώς εκτός πραγματικότητας.
   Έτσι δικαιολογούνται όλες οι απόψεις σου που θυμίζουν μαθητή του Δημοτικού.
   Μάλιστα.
   Το ξίφος και το δόρυ σκοτώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
   Πολύ βαθυστόχαστο δε μπορώ να πω………
   Και μετά τι έκαναν αφού τους σκότωναν;;;;;
   Έπεφταν για ύπνο;;;;;
   Γυρνούσαν στην πατρίδα τους;;;;
   Παίζαν τάβλι;;;;;
   Το χρυσό και τα πλούτη τα μοίραζαν στους επιζήσαντες;;;;
   Τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τις χάριζαν στους γείτονες;;;;;;;;;;;;
   Τι λες κοπέλα μου;;;;;;;;;;;;;
   Διάβασες τίποτα από αυτό που σχολιάζεις;;;;;;;;;;;;
   Τα ‘χεις χάσει εντελλώς;;;;;;;;;;;;;;;;

   Like

   1. Θαμπώθηκαν από σένα, γι΄αυτό “τάχω χάσει εντελώς”
    Εντελώς μ΄ένα λάμδα, όπως κι η λέξη τέλος.
    Φιλικά

    Like

   2. Σωστή.
    Έκανα τεράστιο ορθογραφικό λάθος.
    Πάντως δε μας είπες, αφού τους σκότωναν, γύριζαν στην πατρίδα τους για τάβλι και μοίραζαν τα πλούτη στους εναπομείναντες ζωντανούς;;;;;;;;;;;;
    Το διάβασες τελικά το άρθρο που σχολίασες ή απλά έκανες μια επίδειξη των νοητικών σου ικανοτήτων;
    Επιμένεις ακόμα ότι το PSI ήταν ανταποδωτικό;;;;;
    Επιμένεις ακόμα ότι ο Μπόμπολας ήταν ένας άγιος του επιχειρείν;;;;;
    Νομίζεις ακόμα ότι έχεις τα ίδια συμφέροντα με τους επιχειρηματίες των θαλασσοδανείων και ας τα πληρώνεις εσύ τα δάνειά τους;;;;;
    Φιλικά πάντα.
    Απλά σαλτάρω και γω, από την πολύ ανοησία που διακρίνω σε πολλά σχόλια.
    Δικαιολογώ μόνο τους έμμισθους της συμμορίας της πασοκονουδούλας. Τζίφρας κλπ.
    Όχι εσένα που υπερασπίζεσαι οικιοθελώς τους κλέφτες.

    Like

   3. Geoman
    ΜΗΝ ΠΑΡΕΞΗΓΕΙΣ ΤΟ ΤΡΟΛΑΚΙ ΤΙΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟ ΔΥΣΠΙΣΤΟ
    ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
    ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΧΑΖΟΣ ΑΠΛΑ ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Π.Χ ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ BEGAR2 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΖΟ

    Like

  2. Μπορείς, Δύσπιστη, να υποδείξεις έστω έναν
   τέτοιο ικανό πολιτικό στο πρόσφατο παρελθόν,
   εννοώ στα τελευταία δεκαπέντε έως είκοσι χρόνια;

   Like

   1. Θα ονομάτιζα, για παράδειγμα, τον κ. Μολυβιάτη.
    Και σαν διπλωμάτης υπήρξε άψογος και με τη συμπεριφορά του να διαφυλάξει τα χρήματα που δώσαμε για τους Ηλείους με νύχια και με δόντια απέδειξε πως δεν είναι λαμόγιο κι ότι ξέρει να σέβεται τη βούληση του λαού.

    Επίσης, κι άλλοι πολιτικοί υπήρξαν επιτυχημένοι, με τα λάθη τα ανθρώπινα που κάνει κάθε επαγγελματίας.
    Ο δικηγόρος δεν μπορεί να κερδίζει μονάχα. Ο γιατρός μπορεί να κάνει λάθος διάγνωση, δεν θα την κάνω εγώ.
    Μ΄αυτή την έννοια, εκτιμώ κάποιους πολιτικούς όχι συγκεκριμένου κόμματος πάντως.
    Ακόμη και πολιτικούς αντίθετων ιδεολογιών από μένα έμαθα να τους εκτιμώ, παρακολουθώντας τα έργα τους.
    Τέλος, γενικά είμαι εχθρός του μηδενισμού, για να ξέρεις. Και του φανατισμού, επίσης.

    Like

   2. Δύσπιστη δεν υπάρχεις λέμε.
    Παντελώς άσχετη.
    Γνωρίζεις ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα λεφτά που φαγώθηκαν από το ταμείο Μολυβιάτη;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Γνωρίζεις ότι την έχουν καταχωνιάσει και αυτή τη δικογραφία τα μέλη της συμμορίας της πασοκονουδούλας που υποστηρίζεις;;;;;;;;;;;;;;;;
    Γνωρίζεις ότι λιγότερο από το 10% των χρημάτων διατέθηκε για τους πληγέντες;;;;;;;;;;;;;;;
    Γνωρίζεις ότι από τα υπόλοιπα χρήματα, τα περισσότερα χρήματα πήγαν σε μελέτες και όχι σε έργα;;;;;;;;;;;;;;
    Μήπως νομίζεις ότι ο Μολυβιάτης είναι αμέτοχος σε αυτό το φαγοπότι των χρημάτων;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Κοπέλα μου αγανακτώ με την ανοησία.
    Γίνομαι ασυγκράτητος όταν διαβάζω ότι ο Μολυβιάτης ήταν άξιος πολιτικός.
    Εδώ 300εκ περίπου εξαφανίστηκαν από τα χέρια του.
    Φαντάσου τι θα έκανε αν αναλάμβανε καμιά άλλη πιο σοβαρή διαχείριση.
    Φράγκο δεν έμεινε.
    Άκου τα διαφύλαξε…………………………………………
    Μόνο από τη Συγγρού ενημερώνεσαι;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

    Like

   3. Τυχαίνει να γνωρίζω την ιστορία, να μάθω τους εκβιασμούς και τις απειλές που υπέστη ο κ. Μολυβιάτης και μάλιστα από βρωμερά υποκείμενα του κοινού Ποινικού Δικαίου και δεν ενέδωσε.
    Κάποιοι από τα…διαμάντια της πολιτικής – τρομάρα τους – κατόρθωσαν να του αφαιρέσουν με ειδική εντολή τη φύλαξη του ποσού.

    Μάρτυς μου ο Θεός, ο κ. Μολυβιάτης είναι από τους αδάμαντες της Πολιτικής μας και δεν έχει ιδιοποιηθεί ούτε μια πεντάρα.

    Παράκληση, διασταυρωσε , Geoman, τα γραφόμενά μου. Σε διαβεβαιώ για τη εντιμότητά τους.

    Δεν θέλω, επειδή έχουμε να κάνουμε με κοινούς κακοποιούς, να γράψω περισσότερα.
    Υ.Γ.Δεν ήτανε 300.000.000 , αλλά κάτω από 100.000.000. :Ανάτρεξε στις εφημερίδες εκείνης της εποχής.

    Like

 2. ..με το ελευθερ εμποριο..τα ανοικτα…συνορα…

  και εξαγορασμενους τεμπεληδες και προστυχους αντιπατριωτες πολιτικους….!

  Like

  1. Θάθελα να ξέρω ρε μπάρμπα-Κούπα
   τί έχεις “κυβερνήσει” εσύ στην ζωή σου και σου είπαν μπράβο!

   Έχεις κυβερνήσει βάρκα;
   Έχεις κυβερνήσει υπο-ομάδα σαν δεκανέας;
   Έχεις κυβερνήσει εκκλησιά σαν επίτροπος;

   Γιατί πολλή φόρα έχεις πάρει με την σφεντόνα σου
   να βάζεις στο σημάδι ΟΛΟΥΣ που έχουν ασχοληθεί με κάτι πιό υπέυθυνο από σένα!
   Και να κάνεις τον τσάμπα-μάγκα!

   Like

   1. Καπου νομιζω εχεις μπερδεψει το χαρμανι που φουμαρης;

    Like

   2. ειδες που τσιμπησες σαν αληθινος μαλακας?

    εκτος απο εγωισμο κολογρια..

    και να βριζεις τους παντες κομπλεξικε…

    τι αλλο εκανες χαραμοφαη στη ζωη σου?

    μονο γλειψιμο της εξουσιας

    απεδειξες οτι ξερεις καλα…

    μια ζωη ετρωγες ..και εγλειφες μαντζουνια!

    λωλο…δινεις?

    μαλλον ναι…

    παρτακια!

    Like

 3. Το καρκίνωμα του ελεύθερου εμπορίου είναι οι φορολογικοί παράδεισοι και οι απώλειες των φόρων. Γιατί οι φόροι είναι αυτοί που προσφέρουν τα κοινά αγαθά – τις ασφαλείς λεωφόρους – που έχει μάθει να βρίσκει δωρεάν το ιδιωτικό επιχειρείν για να φτιάχνει τα κέρδη του. Έτσι τα κράτη καθίστανται ανίσχυρα και οι λαοί από παραγωγοί μετατρέπονται σε πελάτες, που χρεώνονται όλο και περισσότερο με περιουσία των επόμενων γενεών, για να μπορέσουν να καταναλώσουν και να κρατήσουν ζωντανό το ιδιωτικό επιχειρείν. Χωρίς αυτόν τον ζωτικό κύκλο, η καπιταλιστική οικονομία δε μπορεί να επιβιώσει.
  Και ένα παράδειγμα: Η Ιρλανδία κατάργησε πρόσφατα τη δυνατότητα έδρας σε φορολογικό παράδεισο (το λεγόμενο double Irish) και η μεταφορά ύλης στη χώρα έδωσε “λογιστική” ανάπτυξη 26% !!!

  Like

  1. Η Ιρλανδία, της οποίας ο φορολογικός συντελεστής του 12,5% για επιχειρήσεις είναι ήδη ένας από τους χαμηλότερους στις ανεπτυγμένες χώρες, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τον συντελεστή αυτόν στο ήμισυ για μια νέα φορολογική κατηγορία, που θα αφορά έσοδα που σχετίζονται με τις πατέντες των εταιριών και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

   Στις εταιρίες που θα μπορούσαν να ευνοηθούν από το νέο συντελεστή περιλαμβάνονται οι Apple, Google, Facebook και Microsoft, καθώς όλες τους έχουν σημαντικές δραστηριότητες στην Ιρλανδία αλλά και πνευματική ιδιοκτησία που θα μπορούσε να υπαχθεί στο νέο καθεστώς, εξηγεί η αμερικανική εφημερίδα.

   Ο νέος συντελεστής του 6,25% θα επιβληθεί σε μια φορολογική κατηγορία που η Ιρλανδία ανακοίνωσε πέρυσι, την οποία ονομάζει «κουτί ανάπτυξης γνώσης» (Knowledge Development Box) και θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους. Η κατηγορία αυτή έχει στόχο να προσφέρει φοροελαφρύνσεις για έσοδα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε μια συγκεκριμένη χώρα.
   Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times
   Ακόμα χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή θα προσφέρει η Ιρλανδία στις επιχειρήσεις
   14/10/201514:231
   Εκτύπωση

   Ακόμα χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή θα προσφέρει η Ιρλανδία στις επιχειρήσεις
   31
   SHARES
   Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedIn
   Παρά τις επικρίσεις που δέχεται για τη φορολογική μεταχείριση των πολυεθνικών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες

   Η ιρλανδική κυβέρνηση, που εδώ και καιρό δέχεται επικρίσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ και την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση πολυεθνικών κολοσσών, όπως η Apple και η Google, ανακοίνωσε χθες μια κίνηση που μάλλον θα προσφέρει περισσότερα επιχειρήματα τους επικριτές της, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

   Η Ιρλανδία, της οποίας ο φορολογικός συντελεστής του 12,5% για επιχειρήσεις είναι ήδη ένας από τους χαμηλότερους στις ανεπτυγμένες χώρες, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τον συντελεστή αυτόν στο ήμισυ για μια νέα φορολογική κατηγορία, που θα αφορά έσοδα που σχετίζονται με τις πατέντες των εταιριών και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

   Στις εταιρίες που θα μπορούσαν να ευνοηθούν από το νέο συντελεστή περιλαμβάνονται οι Apple, Google, Facebook και Microsoft, καθώς όλες τους έχουν σημαντικές δραστηριότητες στην Ιρλανδία αλλά και πνευματική ιδιοκτησία που θα μπορούσε να υπαχθεί στο νέο καθεστώς, εξηγεί η αμερικανική εφημερίδα.

   Ο νέος συντελεστής του 6,25% θα επιβληθεί σε μια φορολογική κατηγορία που η Ιρλανδία ανακοίνωσε πέρυσι, την οποία ονομάζει «κουτί ανάπτυξης γνώσης» (Knowledge Development Box) και θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους. Η κατηγορία αυτή έχει στόχο να προσφέρει φοροελαφρύνσεις για έσοδα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε μια συγκεκριμένη χώρα.

   Άλλες χώρες όπως η Βρετανία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, έχουν δημιουργήσει αντίστοιχες φορολογικές κατηγορίες για την πνευματική ιδιοκτησία, συχνά με την ελπίδα ότι θα προσελκύσουν ξένες εταιρίες στη χώρα τους.

   Ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας Μάικλ Νούναν, που ανακοίνωσε χθες το νέο σχέδιο, παρουσίασε το «κουτί γνώσης» και τον χαμηλό συντελεστή ως «σημαντική βελτίωση» στο φορολογικό σύστημα για τις επιχειρήσεις στην Ιρλανδία.

   Like

   1. Η Ιστορία διδάσκει
    ότι πάντα υπήρχαν δουλόφρονες, έτοιμοι να κατεβάσουν και τα βρακιά τους για το “δίκιο του αφέντη”
    για να ζήσουν από την εύνοια τους να τους πετάει κάνα ξεροκόματο!

    Like

   2. Κερκυραίος

    εκανες την αυτοπροσωπογραφια σου καυμενε…κολογερε!

    Like

   3. Άμα το λέει ένας μεγάλος προφήτης σαν και σένανε ρε μπαρμπα-Κούπα
    ποιός να αμφισβητήσει τέτοιο νούμερο!

    Like

 4. Η Ιρλανδία και η παραπλανητική της ανάπτυξη
  h**p://www.capital.gr/story/3140591 (ελληνικά)
  h**p://www.bloomberg.com/view/articles/2016-07-12/ireland-s-misleading-growth-spurt (αγγλικά, άρθρο Leonid Bershidsky)

  “Η Ιρλανδία θα ανέβει θέσεις στην κατάταξη των χωρών με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ -το μέτρο του σχετικού πλούτου των εθνών- αλλά λίγοι άνθρωποι στη χώρα θα αντιληφθούν ότι το περυσινό έτος έγιναν πλουσιότεροι κατά περισσότερο από 25%.”

  “Στο τέλος του 2014, η ιρλανδική κυβέρνηση κινήθηκε για να κλείσει το φορολογικό παραθυράκι που χρησιμοποιούσαν οι φαρμακευτικές και τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ. Ήταν γνωστό ως στρατηγική “Double Irish” και επέτρεπε σε μια εταιρεία να ιδρύσει θυγατρική στην Ιρλανδία και άλλη μία που για φορολογικούς σκοπούς είχε έδρα σε φορολογικό παράδεισο όπως οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι. Η εταιρεία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων κατείχε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην τεχνολογία –ας πούμε τις συνταγές για τα φάρμακα. Η ιρλανδική θυγατρική συγκέντρωνε τα κέρδη της πολυεθνικής και έστελνε το μεγαλύτερο μέρος στις Παρθένες Νήσους ως δικαίωμα εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το μικρό εναπομείναν ποσό φορολογούνταν με το χαμηλό συντελεστή της Ιρλανδίας -12,5%, το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση- και ορισμένες εταιρείες, όπως η Apple, εξασφάλισαν ακόμη καλύτερες συμφωνίες, τις οποίες η ΕΕ ερευνά σήμερα για πιθανή παράνομη κρατική ενίσχυση.

  Καθώς η πρακτική Double Irish κατέστη παράνομη πράξη, αρχής γενομένης το 2015, οι εταιρείες έσπευσαν να μεταφέρουν τις πατέντες onshore –που σημαίνει στην Ιρλανδία: ο φορολογικός της συντελεστής παραμένει ακαταμάχητος στην περίπτωση που μια εταιρεία θέλει να χρησιμοποιήσει μια ανεπτυγμένη χώρα για έδρα.

  Σε μία καταχώριση σε blog, ο Ιρλανδός οικονομολόγος Seamus Coffey εξήγησε πώς αυτές οι κινήσεις από τις πολυεθνικές εταιρείες επηρεάζουν τα στατιστικά στοιχεία του ΑΕΠ της Ιρλανδίας:”

  Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s