olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

Σήμερα οι Α’ Χαιρετισμοι, απο τον αειμνηστο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο

Posted by netakias.com στο Μαρτίου 18, 2016

Ο Ακάθιστος Ύμνος ή αλλιώς Χαιρετισμοί της Παναγίας, είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο ποίημα, γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ., μεστό επαίνων, ευχαριστικών και προσευχών προς την Παναγία.

Οι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι υμνωδία μέσω της οποίας κάθε πιστός χαίρεται ιδιαίτερα να διαβάζει την μεγάλη Τεσσαρακοστή διαβάζονται κάθε Παρασκευή και για πέντε συναπτές εβδομάδες . Τα νοήματα των χαιρετισμών είναι υψηλά και βαθειά και θεωρούμε πολύ χρήσιμη μία μικρή σύντομη ερμηνεία.

Σήμερα, 18 Μαρτίου, 44 ημέρες πριν από το Πάσχα, είναι οι Α΄Χαιρετισμοί της Παναγίας.

Ας δούμε, όμως, ποιά είναι η ερμηνεία Α’ Στάσης:

Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τη Θεοτόκε το χαίρε. (3) και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζων προς αυτήν τοιαύτα.

Όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ πήγε στην παρθένο Μαρία για να της αναγγείλει ότι θα γινόταν Μητέρα του Χριστού, είδε ότι ενώ ακουόταν η ασώματη φωνή του, ο Υιός του Θεού έπαιρνε σώμα μέσα στα άσπιλα σπλάχνα της Παναγίας। Τότε θαύμασε λοιπόν, το άυλο και ουράνιο αυτό πνεύμα και άρχισε να απευθύνει στην θεοτόκο τα παρακάτω «χαίρε».

Χαίρε, δι’ ης η χαρά εκλάμψει। Χαίρε, δι’ ης η αρά εκλείψει.

Μες από την Παναγία θα έβγαινε η λάμψη της χαράς, δηλαδή ο Λυτρωτής. Και πάλι μες από την Παναγία θα δινόταν στους ανθρώπους η απαλλαγή από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος.

Χαίρε, του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις. Χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσις.

Χαίρε, γιατί με σένα ξαναφωνάζει κοντά του τον πεσμένο Αδάμ ο θεός και λυτρώνει την Εύα από τα δάκρυά της.

Χαίρε, ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς. Χαίρε, βάθος δυσθεώρητον και Αγγέλων οφθαλμοίς.

Οι ανθρώπινοι λογισμοί δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα στο ύψος της αξίας που σου έδωσε η Χάρις του Θεού. Και τα μάτια των αγγέλων δεν μπορούν να βυθοσκοπήσουν το μυστήριο που επάξια εκπροσωπείς.

Χαίρε, ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα.

Μαρία κρατάς στα γόνατά σου ως επίγειος θρόνος τον Κύριον του παντός.Βαστάζεις Εκείνον που όλα τα ορατά και αόρατα βαστάζει.

Χαίρε, αστήρ εμφαίνων τον ήλιον. Χαίρε, γαστήρ ενθέου σαρκώσεως.

Είσαι ο αυγερινός, που λάμπεις πριν ανατείλει ο Ήλιος της Δικαιοσύνης,ο Χριστός. Είσαι η γυναίκα που από σένα και με την θέλησή σου πήρε σάρκα ο Υιός του Θεού.
Χαίρε, δι’ ης νεουργείται η κτίσις. Χαίρε, δι’ ης βρεφουργείται ο Κτίστης.
Είσαι εκείνη με την οποίαν ανανεώνεται η κτίση και από την οποία προήλθε ως βρέφος ο Κτίστης.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε।

Βλέπουσα η Αγία, εαυτήν εν αγνεία, φησί τω Γαβριήλ θαρσαλέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως, την κύησιν πως λέγεις κράζων.

Βλέποντας η Παναγία ότι ήταν παρθένος απόρησε πως θα ήταν δυνατό να γεννήσει παιδί.Σάστισε στα λόγια του Αρχαγγέλου και ταράχτηκε.Της φάνηκαν παράδοξα και δεν μπορούσε να τα εννοήσει.Και με το θάρρος της αγνότητας τον ρώτησε πως θα γινόταν αυτό αφού ήταν παρθένος.

Γνώσιν άγνωστον γνώναι, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα। Εκ λαγόνων αγνών, Υιόν πως εστί τεχθήναι δυνατόν; λέξον μοι. προς ην εκείνος έφησεν εν φόβω, πλην κραυγάζων ούτω.
Αλληλούια

Αυτό που ζητούσε να μάθει η Παναγία ήταν γνώση που ξεπερνούσε την δύναμη του ανθρώπινου λογικού।Ήταν θείο μυστήριο. Ερωτά όμως τον άυλο λειτουργό του Υψίστου τον Αρχάγγελο και τον παρακαλεί να της πει πώς θα συμβεί να γεννήσει παιδί από παρθενικά σπλάχνα. Και ο Γαβριήλ, έμφοβος ενώπιον εκείνης που θα έδινε στον κόσμο τον Σωτήρα, της λέγει με λειτουργική φωνή:

Χαίρε, βουλής απορρήτου μύστις. Χαίρε, σιγής δεομένων πίστις.

Χαίρε συ που ο Κύριος σε αξιώνει να μάθεις τη μυστική Του απόφαση και θέληση. Χαίρε που τα ανέκφραστα πληροφορείσαι με την πίστη.

Χαίρε, των αθυμάτων Χριστού το προοίμιον. Χαίρε, των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον.

Η Παναγία είναι το πρώτο και μεγαλύτερο από τα θαύματα της ενσάρκου οικονομίας. Είναι ακόμα η βάση και το αποκορύφωμα των δογμάτων της πίστεώς μας στον Χριστό.

Χαίρε, κλίμαξ επουράνιε δι’ ης κατέβη ο Θεός. Χαίρε, γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανόν.

Σκάλα που κατέβηκε ο θεός, για να έλθει από τον ουρανό στη γη, είναι η Παναγία. Και συγχρόνως και γέφυρα, που μας ενώνει και ανεβάζει από τη γη στον ουρανό.

Χαίρε, το των Αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα। Χαίρε, το των δαιμόνων πολυθρήνητον τραύμα.

Εσένα Μαρία θαυμάζουv οι άγγελοι κι ο ένας στον άλλον μεταδίδει τα σχετικά με σε. Και συ είσαι που τραυμάτισες τους χαιρέκακους δαίμονες τον κατάλληλο καιρό.
Χαίρε, το φως αρρήτως γεννήσασα. Χαίρε, το πως μηδένα διδάξασα.
Γέννησες το Φως του κόσμου με τρόπο ανείπωτο και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το πως.

Χαίρε, σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε, πιστών καταυγάζουσα φρένας.

Είσαι κάτι που οι σοφοί δεν μπορούν να εννοήσουv.Είσαι η αυγή, που λάμπει στο νου τωv πιστών.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε।

Δύναμις του Υψίστου, επεσκίασε τότε, προς σύλληψιν τη απειρογάμω. Και την εύκαρπον ταύτης νηδύν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδύν άπασι, τοις θέλουσι θερίζειν σωτηρία, εν τω ψάλλειν ούτως.

Η δύναμη του Υψίστου έπεσε κατά τον Ευαγγελισμό πάνω στη Μαρία και την ήσκιωσε. Και η εύκαρπη κοιλία της έγινε για μας γλυκό χωράφι, απ’ όπου θερίσαμε τη σωτηρία, ψάλλοντας όλοι μαζί
Αλληλούια.

’Εχουσα θεοδόχον, η Παρθένος την μήτραν, ανάδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνόν τον ταύτης ασπασμόν, έχαιρε και άλμασιν, εβόα προς την Θεοτόκον.

Μετά τον Ευαγγελισμό η Παναγία πήγε να επισκεφθεί την Ελισάβετ τη συγγενή της, που ήταν ήδη έγκυος στον Ιωάννη τον Πρόδρομο। Και μόλις η Μαρία, που είχε συλλάβει το Χριστό, πλησίασε την Ελισάβετ, το βρέφος που ήταν στην κοιλία της Ελισάβετ κατάλαβε ότι ήταν η Μητέρα του Κυρίου και σκίρτησε. Και με τα σκιρτήματα αυτά η μητέρα του Ιωάννη την χαιρέτησε ως εξής:

Χαίρε, βλαστού αμαράντου κλήμα. Χαίρε, καρπού ακηράτου κτήμα.

Χαίρε κλήμα από την αμάραντη ρίζα του οίκου Δαυίδ. Χαίρε συ που τον άφθαρτο καρπό κατέχεις,δηλαδή τον Ιησού.

Χαίρε, γεωργόν γεωργούσα φιλάνθρωπον. Χαίρε φυτουργόν της ζωής ημών φύουσα.

Συ είσαι ο αγρός όπου βλάστησε ο φιλάνθρωπος γεωργός, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Συ είσαι το χώμα όπου φύεται ο Φυτευτής της ζωής μας.

Χαίρε, άρουρα βλαστάνουσα ευφορίαν οικτιρμών. Χαίρε, τράπεζα βαστάνουσα ευθηνίαν ιλασμών.

Χαίρε γη, που βλαστάνεις με ευφορία τους Θείους οικτιρμούς και τράπεζα που έχεις πάνω σου τη δωρεά τωv θείων ιλασμών.

Χαίρε, ότι λειμώνα της τρυφής αναθάλλεις. Χαίρε, ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις.

Χλοερό λιβάδι για να εντρυφούμε έγινες κι ετοιμάζεις λιμάνι απάνεμο όπου θα καταφεύγουν οι ψυχές.

Χαίρε, δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα. Χαίρε, παντός του κόσμου εξίλασμα.

Οι δεήσεις σου στον Κύριο για μας είναι ως θυμίαμα ενώπιόν Του ευπρόσδεκτο. Και συ εξιλεώνεις όλον τον κόσμο.

Χαίρε, Θεού προς θνητούς ευδοκία. Χαίρε, θνητών προς Θεόν παρρησία.

Η καλοσύνη του θεού σε μας αποδείχθηκε με σένα.Και συ μας δίνεις θάρρος να απευθυνόμαστε σε Εκείνον.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε।

Ζάλην ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σώφρων Ιωσήφ εταράχθη, προς την άγαμόν σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε। Μαθών δε σου την σύλληψιν εκ Πνεύματος Αγίου έφη.Αλληλούια

Ο δίκαιος Ιωσήφ έπεσε σε ταραχή και η σκέψη του κρυφά τον παίδευε και τον ζάλιζε,βλέποντας σε άγαμη και υποπτευόμενος ότι είχες γίνει έγκυος από άλλον άνδρα.Αλλά όταν έμαθε ότι το παιδί που είχες στο σπλάχνο σου ήταν από πνεύμα Άγιο αναφώνησε. Αλληλούια.

Πηγή: dogma.gr

10 Σχόλια to “Σήμερα οι Α’ Χαιρετισμοι, απο τον αειμνηστο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο”

 1. Γιώργος said

  Γιατί να ευχαριστήσουμε την Παναγία;;; Τί μας έχει προσφέρει ή σε τί μας βοήθησε τόσα χρόνια τώρα που την δοξάζουμε;;;;

  Εμφανίστηκε στο πλευρό μας το 1453 στην Κωνσταντινούπολη…. πάει η Πόλη, εάλω!!!!

  Εμφανίστηκε στο πλευρό μας το 1922 στην Σμύρνη… πάει όχι μόνο η Σμύρνη αλλά ολόκληρη η Μικρά Ασία!!!

  Εμφανίστηκε στο πλευρό μας το 1940… πάει ο πόλεμος τον χάσαμε και σκλαβώθηκε η πατρίδα μας!!!!!

  Την είδανε στην Κύπρο το 1974… πάει η μισή Κύπρος!!!!

  Απευθυνθήκαμε στην «χάρη» της για να μας σώσει στις μέρες μας και έχουμε τρελαθεί από το 1980 και μετά με σεισμούς, πλημμύρες και φωτιές χάνοντας εκατοντάδες συμπατριώτες μας τις ζωές τους!

  Τα τελευταία χρόνια κοντεύει να χρεοκοπήσει το κράτος και ευτυχώς που, τώρα τελευταία που δεν την πολυβλέπουμε, ήρθε κυβέρνηση άθεη και έχουμε κάποια ελπίδα!!!

  Και τέλος μετά από τις ικεσίες και τα τάματα στις διάφορες κατά τόπους Παναγιές από όσους εξακολουθούν ακόμα να περιμένουν την συνδρομή της στην παλινόρθωση της πατρίδας μας και στην ανακούφιση των εξαθλιωμένων Ελλήνων… το αποτέλεσμα ήταν να έχει πλημμυρίσει η πατρίδα μας με «αλλόθρησκους» που όμως πιστεύουν στον ίδιο Θεό, τον Γιαχβέ.

  Εγώ προσωπικά δεν θέλω άλλο «σώσιμο» από καμία Παναγιά!!! Εσείς;;;;;

  Μου αρέσει!

  • ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ said

   «Τα τελευταία χρόνια κοντεύει να χρεοκοπήσει το κράτος και ευτυχώς που, τώρα τελευταία που δεν την πολυβλέπουμε, ήρθε κυβέρνηση άθεη και έχουμε κάποια ελπίδα!!!»

   ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

   ΔΙΑΒΑΣΕ ΦΕΚ 18Α /25-01-2013

   Μου αρέσει!

   • Γιώργος said

    Δηλαδή ακόμα χειρότερα από την δική μου μετριοπαθή και αισιόδοξη παράθεση!!! Με την συνδρομή δηλαδή της Παναγιάς την χάσαμε την χώρα πατριώτη!!!!

    Μου αρέσει!

  • ΑναρχοΟρθόδοξος said

   ξέχασες να αναφέρεις πως δεν σε βοήθησε να πιάσεις και το τζόκερ …

   ούτε να πάρεις ένα champions league…

   α βρε Γιώργη …αλήθεια μιά μη ευγνωμονούσα ζωή είναι αφόρητη…πως το αντέχεις αλήθεια ?

   Μου αρέσει!

   • Γιώργος said

    Αλήθεια τί νόημα έχει να ευγνωμονείς μια Ισραηλίτισσα, τον γιο της και τον πατέρα του(;) τον Γιαχβέ, όταν δεν σου έχουν προσφέρει τίποτα, τουναντίον σου έχουν καταστρέψει ολόκληρο τον πολιτισμό των αρχαίων προγόνων σου καίγοντας την πνευματική παρακαταθήκη τους και γκρεμίζοντας όλα τα υπέροχα έργα τους;;;;;;

    Και μην μου πεις ότι για όλα αυτά δεν φταίει κανένας Θεός αλλά οι διάφοροι κακοί ιερείς, γιατί τα ιερά βιβλία αυτού του Θεού (που υποτίθεται ότι είναι Θεόπνευστα, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν ιερά και θα τα είχαν αλλάξει) είναι γεμάτα αιμομιξίες, σεξουαλικά σκάνδαλα και προαγωγές σε πορνεία, φόνους, πολέμους, το αίμα ρέει ποτάμια και υπάρχει ένα διάχυτο μίσος κατά των Ελλήνων, κατά της ράτσας μας από αυτόν τον σεξουαλικά διεστραμμένο και αιμοδιψή Θεό Γιαχβέ!

    Ευγνωμοσύνη αισθάνομαι για τους γονείς μου, τους δασκάλους μου και για όλους όσους προσπάθησαν και προσπαθούν να κάνουν πραγματικά ανθρώπινη, ειρηνική και γεμάτη αγάπη την όποια παρουσία μας πάνω στη Γη τα λίγα χρόνια που διαμένουμε σε αυτό τον πλανήτη!

    Τους αιμοδιψείς και τιμωρούς Θεούς ούτε τους ευγνωμονώ ούτε τους φοβάμαι, γιατί στην πραγματικότητα είναι αδύναμοι και ανίσχυροι, αφού αν συνέβαινε το αντίθετο αυτός ο Θεός ως πραγματικά παντοδύναμος θα είχε λύσει όλα τα προβλήματα του πλανήτη και η αγάπη και η ειρήνη θα κυριαρχούσαν πάνω στην Γη!!!

    Α…. και σαν παντογνώστης και παντοδύναμος ΔΕΝ θα είχε δημιουργήσει τον Διάβολο που μόνο προβλήματα και βάσανα έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα, που δίχως την παρουσία του θα ήταν σαφώς καλύτερη!!! Και μην μου πεις ότι τον δημιούργησε για να μας δοκιμάζει, γιατί εγώ δεν αισθάνομαι «μεζές»!!!!

    Μου αρέσει!

 2. vassilis said

  beba blans!

  Μου αρέσει!

 3. Σοβιετικός Γεωργιανός said

  Olympia, πρέπει να σβήσεις τα παραπάνω σχόλια των χυδαίων και κομπλεξικών αυτών ανθρώπων.

  Μου αρέσει!

  • Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ said

   Χαιρετισμοί ε ,…πάρτε λοιπόν πώς ,,,χαιρετούν την Παναγία οι εβραιοχριστιανοί…
   κατά τους λεγόμενους «χαιρετισμούς»….

   -χαίρε ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΑΣΟΦΟΥΣ δεικνύουσα ,
   χαίρε, τεχνολόγους ΑΛΟΓΟΥΣ ελέγχουσα ,
   χαίρε ,ότι ΕΜΩΡΑΝΘΗΣΑΝ οι δεινοί συζητηταί ,
   χαίρε ,ότι ΕΜΑΡΑΝΘΗΣΑΝ οι των μύθων ποηταί ,
   χαίρε ,των ΑΘΗΝΑΙΩΝ τας πλοκάς διασπώσα ….

   Τόσο φιλέλληνες ,μα τόσο φιλέλληνες ,οι εβραιοχριστιανοί ,που δεν ξέρουν ποιόν
   και τι να πρωτοβρίσουν…υμνώντας τον Ελληνισμό και τους Έλληνες…μα τόσο
   φιλέλληνες….

   Μου αρέσει!

 4. Γιώργος said

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: