Προσκυνούμε τον Άγιο, τον Ήρωα και τον Φιλόσοφο

2 thoughts on “Προσκυνούμε τον Άγιο, τον Ήρωα και τον Φιλόσοφο”

  1. ΤΙΜΟΥΜΕ δια της ιεράς Μνημοσύνης, της συζύγου του Διός και μητρός των Μουσών, και δεν ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ώσπερ βάρβαροι Ασιάται, ω Αργείοι, προβατόψυχοι καντηλανάφτες!

    Και δεν είναι άγιος ¨καπελωμένος¨ γιατί προ παντός άλλου είναι Έλλην πιστός της εθνικής ιδέας άρα μη θρησκευτικώς (μελανοχίτων) στρατευμένος.

    Οι ήρωες, ημίθεοι και οι θεοί του δίου έθνους τούτου προϋπήρξαν πολύ προ των αβρααμιστών αγίων του θρησκευτικού αντεθνικού διεθνισμού του αιώνος τούτου.

    Μην πλαστογραφείτε, σφετερίζεσθε και εμπορευματοποιείτε ώσπερ οι πνευματικώς συγγενείς σας περιούσιοι! Όχι άλλο διεθνιστικό μεσαιωνικό και νεοταξίτικο κάρβουνο!

    Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s