ΠΡΟΣΛΗΨΗ 59 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

δεηΣτην πρόσληψη 59 (πενήντα εννέα) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Κλάδων προχωράει το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και 29.10.2015 στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ 23ο Χιλ. Κοζάνης- Πτολ/δος. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Παταρίδης, τηλέφωνο 2463052403,437. Με την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

One thought on “ΠΡΟΣΛΗΨΗ 59 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”

  1. Ιδού και ο τρόπος καταπολέμησης της ανεργίας…….Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα………………. 😛 😛 😆

    Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s