“Η Κάρτα του Πολίτη Προοίμιο Μιας Φοβερής Σκλαβιάς…” του +π. Αυγουστίνου Καντιώτου

atm11«Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι
ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ
γεγόνασιν ὅθεν γινώσκωμεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν»
(Α΄ Ιωάν. 2, 18)

ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΟΥ ιντ«….Εἰς τὶς νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες ὑποκρύπτεται μέγας φόβος. Εἰς αυτές θʼ ἀναγράφωνται ὅλες οἱ λεπτομέρειες τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καὶ θὰ διαβάζονται μὲ ἀκτῖνες λέϊζερ ἀπὸ εἰδικὰ κρατικὰ ὄργανα, τὰ ὁποῖα θὰ εἶνε ἐφωδιασμένα μὲ εἰδικὸν ἠλεκτρονικὸν «μάτι». Φοβερὸν τὸ ἐπίτευγμα τοῦτο τῆς τεχνολογίας! Καὶ ἐὰν μὲν ἡ χώρα κυβερνᾶται δημοκρατικῶς, ὁ κίνδυνος τῆς ἠλεκτρονικῆς ἀστυνομεύσεως τῶν πολιτῶν μειώνεται αἰσθητῶς….. Ἀλλʼ ἐὰν ἡ διοίκησις τῆς χώρας περιέλθη εἰς ὁλοκληρωτικὴν κυβέρνησιν δεδηλωμένων ὑλιστῶν καὶ ἀθέων, ποὺ μισοῦν πᾶσαν ἰδέαν ἐλευθερίας, τότε οὐαὶ εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν τοιαύτας ταυτότητας. Ἡ ἀστυνόμευσίς των θὰ εἶνε πλήρης, ἡ δὲ τοιαύτη ἀστυνόμευσις θὰ ἐμπίπτη πλέον εἰς τὴν εἰρημένην προφητείαν τῆς Ἀποκαλύψεως, καθʼ ἥν μόνον οἱ ἔχοντες τὸ εἰδικὸν χάραγμα, ἐπὶ τῆς χειρὸς ἤ τοῦ μετώπου, θὰ δύνανται νὰ κινοῦνται ἐλευθέρως, νὰ πωλοῦν καὶ νʼ ἀγοράζουν. Ἐκ τῆς ἐπόψεως ταύτης καὶ μόνον κρινόμεναι αἱ ἠλεκτρονικαὶ ταυτότητες πρέπει νʼ ἀπορριφθοῦν ἀσυζητητί. Ἀλλὰ δυστυχῶς καμμία ἔντονος διαμαρτυρία δὲν ἠκούσθη σχετικῶς ἐν μέσω τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ κατὰ τῆς ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Διʼ αὐτὸ μετὰ ψυχικῆς ἀνακουφίσεως ἀνεγνώσαμεν ἐσχάτως εἴδησιν εἰς τὰς ἐφημερίδας, ὅτι ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν κ. Γ. Παπαμιχαήλ, ὁμιλῶν εἰς ἐπιτροπὴν ὑπερασπίσεως τῶν δικαιωμάτων ἔναντι τῆς πολιτικῆς αὐθαιρεσίας, κατήγγειλε τὴν κυβέρνησιν διʼ ἀπόφασίον της νὰ προχωρήση εἰς τὸ ἠλεκτρονικὸν «φακέλλωμα» μὲ τὸ ΕΚΑΜ. Καὶ ἐὰν ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἐξανίστατο ἄλλοτε ἐναντίον τῶν ἀτομικῶν φακέλλων τῆς ἀστυνομίας καὶ ἐζήτει τὴν δημοσίαν καῦσιν αὐτῶν ὡς λίαν ἐπικινδύνων διὰ τὴν έλευθερίαν τοῦ ἀτόμου, πολὺ περισσότερον θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξεγερθῆ τώρα κατὰ τῆς ἐκδόσεως τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἀλλὰ περίεργον πρᾶγμα! Ὁ λαός μας ἐν προκειμένω, πρὸ τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου θέματος, φαίνεται ὡς ὑπνωτισμένος. Διότι δυστυχῶς ἡ ἔκδοσις τοιούτων ταυτοτήτων θεωρεῖται ὡς ἐπίτευγμα ἐπιστημονικῆς προόδου. Κάτω ὅμως ἀπὸ τὸ ἀπατηλὸν προσωπεῖον τῆς «προόδου» δύναναται νʼ ἀποκρύπτωνται τὰ ἀπαισιώτερα σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν ὁπαδῶν τοῦ Ἀντιχρίστου. Τὸ εἶπεν ἡ ἐπιστήμη; Πρέπει νὰ ὑπακούσωμεν, ἔστω καὶ ἄν θυσιάζωνται αἱ ἀτομικαί μας ἐλευθερίαι. Ἀλλὰ πρέπει κάποτε νʼ ἀφυπνισθῶμεν, διότι φακελλωνόμεθα ὄχι πλέον ἀστυνομικῶς, ἀλλʼ ἠλεκτρονικῶς, ὅπερ – δὲν ἀρνούμεθα – εἶνε προοίμιον μιᾶς φοβερᾶς σκλαβιᾶς, ἡ ὁποία ἔρχεται…»

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Από «XΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», Δεκ. 1986, φ. 449
και από το βιβλίο «Οι Χριστιανοί εις τους Εσχάτους καιρούς»

9 thoughts on ““Η Κάρτα του Πολίτη Προοίμιο Μιας Φοβερής Σκλαβιάς…” του +π. Αυγουστίνου Καντιώτου”

 1. Την κάρτα του πολίτη έχουν οι Νορβηγοί και είναι από τους πιό πλούσιους λαούς στον κόσμο. Ο Αυγουστίνος μαζί με τους άλλους ΑΝΘ’ΕΛΛΗΝΕς Σχολάριο, Μακάριο γ΄ να πάει στον δικό του Εβραίο διάβολο (Σεϊτάν), ίσως να του κάνει και παρέα τώρα.

  Like

  1. Δηλαδή η σωτηρία της ψυχής πάει ανάλογα με τον πλούτο; Τι αλλο θα ακούσουμε. Με κατι τετοια τον μακαριστό που τον λεγαμε φανατικό, γραφικό, και αλλα πολλα, σημερα τον βλεπουμε να δικαιώνεται.

   Like

 2. Αυτά έκραξε ο σκοταδιστής με τα μαύρα φουστάνια
  και την σαπιοκοιλιά που πουλάει κοπανιστό αέρα.

  Μας θέλουν 100 χρονια πίσω, φτωχούς και απελπισμένους
  μπας και πάρουν καμια ψυχούλα ακόμα για τη κόλαση.

  Like

  1. Η ειδικότητά τους είναι νά τρομοκρατούν τόν κόσμο.Έχουν γεμίσει τά μυαλά τών ανθρώπων μέ καταστροφολογίες καί “προφητείες” προκειμένου νά κρατούν υπνωτισμένο τό ποίμνιο.Κάθε τόσο βρίσκουν καί κάτι καινούριο

   Like

 3. Είναι θέμα γιατι είναι βιομετρική ταυτότητα, που σημαίνει ότι όταν την έχεις μαζί σου, όπου βρίσκεσαι σε εντοπίζουν και σου κάνουν διάφορα…Για παραδειγμα, ας πούμε ότι κατακρίνεις πολύ τη κυβέρνηση και τα “αφεντικά” και “μιλάς πολύ.” Με τα ηλεκτρομαγνητικά όπλα που υπάρχουν τώρα και το rfid τσιπ στη κάρτα, σου καταστρέφουν τη ζωή με έλεγχο νου, χειραγώγιση μυαλού, πλύση εγκεφάλου, σωματικούς πόνους (βασανιστήρια κυριολεκτικά) και άλλα πολλά αφού σε εντοπίζουν παντού και δεν μπορείς να ξεφύγεις εκτός αν πετάξεις τη ταυτότητα…αλλά μετά πως θα κάνεις τις δουλειές σου σε διάφορες υπηρεσίες, στη τράπεζα, κτλ.;;

  Ο Βαρουφάκης το πέρασε Μεγάλη Πέμπτη…τυχαίο;;;

  Like

  1. Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τον στρατό στην τροποποίηση της συμπεριφοράς και ελέγχου του νου, είναι τα όπλα ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων που λειτουργούν εξ αποστάσεως. Αυτά τα όπλα χρησιμοποιούν μικροκύματα, ELF (εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες) και ακουστικές συχνότητες για να χειραγωγήσουν κρυφά τα μυαλά των ανθρώπων κάτω από την επίθεση.

   Η χρήση των όπλων συχνότητας στον άνθρωπο για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του δεν είναι νέα. Πάνω από 50 χρόνια, η συχνότητα των όπλων Νευρο-Electro-Magnetic όπλων έχει ενισχυθεί από τη χρήση τους στους μυστικούς πόλεμους.

   Αυτά τα «μικρά» «μη θανατηφόρα» ή «σιωπηλή όπλα», έχουν επίσης βελτιωθεί με τον πειραματισμό σε αθώους ανθρώπους μετά την αρχική ανάπτυξη τους. Μία ακτίνα συχνότητας προς τον ανθρώπινο εγκέφαλο, μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από σοβαρές παρενέργειες.

   Τα ELF κύματα προκαλούν ναυτία, πονοκεφάλους, ταχυκαρδία χωρίς καμία αιτία. Το 1974, έγινε η πρώτη επιτυχής μετάδοση ανθρώπινης φωνής απευθείας στο κρανίο ενός ατόμου και διεξήχθη από τον Δρ Joseph C. Sharp Reed Army (Ινστιτούτο Ερευνών Walter), μέσω κυμάτων ELF. Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε αργότερα στη μέθοδο της διαφοράς, και χρησιμοποιήθηκε στον Πόλεμο του Κόλπου. Τα κύματα ELF είναι δυνατόν να υπνωτίζουν ένα στόχο, χωρίς ο στόχος να είναι ενήμερος και αφήνοντας ίχνη μηδενικών στοιχείων. Μετά ο στόχος μπορεί να “αυτοκτονήσει,” να κάνει τρομοκρατικές ενέργειες, να σκοτώσει την οικογένεια του, να σκοτώσει τον ηγέτη μίας χώρας επειδή “ακουγε φωνές που του το είπαν να το κάνουν” (δεν το έχουμε ακούσει αυτό;), κτλ.

   Όταν κυκλοφορείς με κάτι που έχει rfid chip με όλα τα προσωπικά σου δεδομένα, είναι πολύ επικίνδυνο να γίνεις στόχος αν “σκέφτεσαι” και μιλάς ή γράφεις πολύ και αυτά που λες δεν συμφέρουν κάποιους…Είναι προσωπικό τσιπάρισμα, σαν να είσαι σκυλί, χάνεις την ατομικότητα σου και την ιδιοτηκότητα σου και τη προσωπική σου ζωή, μία κεντρική μονάδα ξέρει τα πάντα για σένα και είσαι φακελωμένος. Όχι λοιπόν σε ταυτότητες με τσιπάκια. Το έχουν και τα διαβατήρια που είναι βιομετρικα, όμως την ταυτότητα οι περισσότεροι την έχουμε πάντα μαζί μας, επάνω μας ή στο αυτοκίνητο. Κοινωνία Οργουελ…

   Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s