Η κριτική στον Βαρουφάκη

Γράφει ὁ Γιῶργος Νικολακάκος

Μέχρι τῶρα τόν πολιτικό λόγο τῶν πολιτικῶν μας το χαρακτηρίζαμε «λαϊκισμό». Τῶρα «λαϊκισμός» ἀδυνατεῖ νά δώση τήν σωστή περιγραφή τοῦ πολιτικοῦ λόγου τῶν νέων κυβερνώντων τῆς χῶρας.Ἡ πιό σωστή περιγραφή εἶναι μπαροῦφες. Ποτέ δέν ἔχουν εἰπωθῆ τόσες μπαροῦφες ὄπως ἔχουν εἰπωθῆ ἀπό τόν υπουργό οἰκονομικῶν. Κανονικά δεν θα πρέπη νά ἐκπλήσσει κανέναν ἀφοῦ τίς ἐκστομίζει ἕνας ἄνθρωπος πού λέγεται Βαρουφάκης ( ἥ Μπαρουφάκης).Οἰ μπαροῦφες τοῦ Βαρουφάκη θά καταγραφοῦν στήν ἰστορία ὄπως ἔχουν καταγραφῆ οἱ μύθοι τοῦ Αίσώπου, μόνον ὄτι οἱ μύθοι τοῦ Αἰσώπου περιέχουν πολλή σοφία ἐνῶ οἱ μπαροῦφες τοῦ Βαρουφάκη περιέχουν τεράστιες ἀνοησίας. Οἰ θεωρητικές περικοκλάδες τοῦ Βαρουφάκη θά ἀφήσουν ἐποχή, θά γράψουν ἰστορία.
Ο Βαρουφάκης εῖναι ἕνα μιντιακό κατασκεύασμα, ο άνθρωπος που έγινε γνωστός ὧς «Μπαρουφάκης» γιά τίς προβλέψεις του στά τηλεπαράθυρα τοῦ Αυτιά, τοῦ Παπαδάκη καί τοῦ καθένα πού τόν ἔβγαζε νά μιλᾶ ὧς «σπουδαῖον οἰκονομολόγο», Καί ὄχι μόνον αὐτός ἀλλά καί ὁ Κ. Λαπαβίτσας πού μπορεῖ πρίν μερικές ἡμέρες νά χαρακτήριζε μπαροῦφα τό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ἀλλά βρῆκε μια θέσι στό ψηφοδέλτιο Ημαθίας καί πέτυχε νά έκλεγῆ. Εἶναι ὁ ἴδιος πού ἔχει ξεκάθαρα δηλώσει ὄτι ἡ Ελλάδα πρέπει να γυρίση στήν δραχμή.
Ο Καζάκης τόν ἀποκαλεῖ Μπαρουφάκη καί τόν χαρακτηρίζει «νάρκισσο καί ἀλαζόνα» καί ἄσχετον μέ τά οἱκονομικά. Τόν κατηγορεῖ ἐπίσης ὄτι εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Σόρος. Πιό συγκεκρίμενα ὁ Καζάκης εἶπε ὄτι «ο κ.Βαρουφάκης έχει μία ιδιαιτερότητα η οποία τον κάνει προβληματικό. Είναι νάρκισσος και αυτό όπως ξέρετε είναι ψυχασθένεια» και πρόσθεσε πως είναι ανισόρροπος λέγοντας «ο τρόπος που μιλάει και ο τρόπος που εκδηλώνεται, με τον τρόπο που εκδηλώνεται».
Η οικοδέσποινα μιᾶς πρόσφατης έκπομπῆς Αγγλικοῦ καναλιοῦ ρώτησε τόν Βαρουφάκη ἀν ἐμπιστεύεται τήν Γερμανία μέ τόν ὑπουργό Οίκονομικῶν νά ἀπαντᾶ ὄτι «ναί τήν ἐμπιστεύομαι» παραπέμποντας σέ παλαιότερο ἄρθρο του στό ὀποῖον ἐπρέσβευε τήν ἄποψιν ὄτι ἡ Ευρώπη ἔχει ἀνάγκη ἀπό μιά ἡγεμονική Γερμανία ὅσον ἀφορά τήν οίκονομική δραστηριότητα.
Αὐτός ὁ κομψευόμενος δανδῆς καί ξερόλας Βαρουφάκης, ἔχει καβαλήσει γιά καλά τό καλάμι. Πιστεύει ὄτι εἶναι ἕνας νέος Ταϋλεράνδος καί αυτός καί ο Τσίπρας μᾶς ὀδηγοῦν ὀλοταχῶς στον γκρεμό. Ενῶ βρισκόμαστε λίγες ὧρες πρίν το κρίσιμο Eurogroup τῆς ἐρχομένης Τετάρτης ὁ ὑπουργός Οικονομικῶν τῆς συγκυβέρνησης Σύριζα-ΑΝΕΛ ἐξακολουθεῖ νά συμπεριφέρεται ὧς… ναπολέων καί ὧς… σωτῆρας τῆς Ελλάδος καί τῆς Ευρώπης. Μέ ἀλαζονεῖα, μέ βερμπαλισμό, με καθημερινές μπαροῦφες καί μαξιμαλιστικές προτάσεις συνεχίζει νά μιλᾶ γιά «μεγάλα» σχέδια καί… πράσινα ἄλογα. Δέν ἔχουν καθόλου ἐπιγνωσι τῆς δεινῆς θέσεως στήν ὀποῖα βρίσκεται ἡ Ἑλλάδα καί ὄτι ἔχουν να κάνουν με τήν χῶρα καί τό μέλλον της καί ὄχι με τον ἠλίθιο χῶρο τοῦ Σύριζα καί τίς ἐπικίνδυνες θεωρίες του γιά τήν οἰκονομία. Σήμερα πού μιλᾶμε ἡ κατάστασις εἶναι ἐξόχως δραματική, με βάσι ὄλα τά δεδομένα καί μέ βάσι τά ὄσα ἔχουν πεῖ ὄλοι οι Ευρωπαίοι καί οἱ «φίλοι» τους οἱ Αμερικανοί. Καί ὄμως, αὐτοί οί κύριοι τῆς συγκυβέρνησης μιλᾶνε σάν νά ἔχουν… κατακτήσει τόν κόσμο. Ο δε Βαρουφάκης μιλᾶ τῶρα καί ὧς… Ρούσβλετ καί προτείνει νέα, μεγαλεπήβολα σχέδια, τά ὀποῖα μάλιστα θά «σώσουν» ὄχι μόνον τήν Ελλάδα, ἀλλά καί ὀλόκληρη τήν Ευρώπη.
Τήν μία μᾶς λέει ὄτι θά προτείνη στούς δανειστές τήν ἀντικατάστασιν τοῦ ἐλληνικοῦ χρέους μέ ἕνα perpetual ὀμόλογο καί τήν ἄλλη μᾶς λέει ὄτι ἡ ἑλληνική κυβέρνησι θα προτείνη ἕνα New Deal γιά τήν Ευρώπη, ὄπως εἶχε κάνει ὁ Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελτ. Ένα New Deal για την Ευρώπη το ὀποῖον νά χρηματοδοτηθῆ ἀπό τήν Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ὧστε νά αὐξηθοῦν κατά δέκα φορές τά κεφάλαια πού ἔχουν διατεθῆ ἔως τῶρα. Τήν μία μᾶς μιλάει σάν ἕνας Adam Smith καί τήν ἄλλη ως… Ρούσβλετ και προτείνει νέα, μεγαλεπήβολα σχέδια, τα ὀποῖα μάλιστα θά «σώσουν» όχι μόνον τήν Ελλάδα, ἀλλά καί ὀλόκληρη τήν Ευρώπη.
Επίσης τόν ἀκοῦμε νά λέει ὄτι «στόχος μας εἶναι ἡ ἀνάπτυξη για όλους του Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο για τους Έλληνες, τους Πορτογάλους ή τους Ισπανούς. Η Ένωση θα πρέπει να είναι ευεργετική για όλες τις χώρες». Εδῶ ὁ Βαρουφάκης γίνεται ἕνας ἀκραιφνῆς χριστιανός ἀλλά καί ζητᾶ τήν ἐξίσωσιν τοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου τῆς Ἑλλάδος μέ αὑτό τῆς Γερμανία.
Ο Βαρουφάκης μᾶς λέει ἀκόμα ὄτι «γιά να βγοῦμε ἀπό αὐτήν τήν κατάστασιν θά περάσουμε τήν άναγκαῖα φάσι τῆς λιτότητος. Οἱ ἔλληνες θά ὑποχρεωθοῦν νά διάγουν βίον λιτόν. ὅμως αὐτἀ πού προτείνουν να πράξουν δέν έκπέμπουν αὐτό τό μήνυμα. Γιατί «λιτότητα» και «στέρησις» δέν σημαίνει ὄτι ἐπαναπροσλαμβάνω στό Δημόσιο ἀκρίτως, σκίζω, ἀγνοῶ, καταργῶ ό,τι ἔχει προηγηθῆ, καλό-κακό, ὧς μολυσμένο ἀπό μνημονιακό ιό, καταφεύγω σέ παροχές καί ὑποσχέσεις, σέ μιά χῶρα ποικιλοτρόπως χρεωκοπημένη.
Ο Βαρουφάκης καί ὁ Τσίπρας δέν ἀντιλαμβάνονται ὄτι ἡ Ελλάδα δέν μπορεῖ νά φύγη ἀπο τό μνημόνιο χωρίς νά ἐξοφλήση ὀλὀκληρο τό χρέος καί ὄλα τά δάνεια πού ἔχει συνάψει ἡ Ελλάδα καί σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο (350 δις ευρώ). Αγγλικό Δίκαιο σημαίνει και κατάσχεση πλοίων των εφοπλιστών, όπου και αν βρεθούν.Ο Βαρουφάκης θά πρέπη να τόν βουλώση καί να συμβουλευτῆ τούς καλλίτερους νομικούς πρίν μιλήσει γιά ἀκύρωση τῶν μνημονίων.
Πῶς θά μπορούσαμε νά ἐξηγήσωμε αὐτό πού εἶπε ὁ Βαρουφάκης ὄτι ἀνυπομονούσε να συναντήση τόν «διανοούμενο της Ευρωζώνης»;.Κολακεῖα ἥ χλευασμό; Ὄτι καί νά έννοοῦσε, αυτό δείχνει τήν ἔπαρσιν καί τόν ναρκισσισμό τοῦ ἀνθρώπου. Νόμισε ὄτι ο Σόιμπλε θα καταλαμβάνετο άπό δέος ἀπό τήν τιμή πού τοῦ ἔκανε να συζητήση «μακροοικονομική φιλοσοφία» με ἕναν γκουρού τῆς μακροοικονομικῆς θεωρίας.

18 σκέψεις σχετικά με το “Η κριτική στον Βαρουφάκη”

  1. Και είναι και παντελώς ΟΛΙΓΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ο φουκαράς! Βαριέμαι να παραθέσω, περίπου τριάντα ανακολουθίες, ασυνταξίες,κλ.π.αβελτηριακές αμετροέπειες κι όχι τίποτε άλλο,χρησιμοποιεί και το…πολυτονικό ο δύσμοιρος και μπερδεύει τα μπούτια του ακόμη περισσότερο.
   Απ’ ό,τι κατά καιρούς ισχυρίζεται έχει και…πτυχία!
   Μα,ποιος του τάδωσε; ΄Ελεος!

   Μου αρέσει!

 1. Τώρα βρισκόμαστε στον…αστερισμό των πανηγυρισμών, φίλτατε κ. Νικολακάκο.
  Γλεντάμε για την…εθνική περηφάνεια μας, για τα νταούλια που βαράμε εμείς και… χοροπηδάνε άτσαλα οι άλλοι κι άλλα τέτοια, συναισθηματικά και… αποκριάτικα ντόμινα για να μην προσέχουμε τις άμεσες προγραμματισμένες κυβερνητικές ενέργειες για:
  – διάλυση των ΑΕΙ
  – των Σωμάτων Ασφαλείας
  – κατάργηση φυλακών για να μην …εμποδίζονται τα ελικόπτερα να απελευθερώνουν βαρυποινίτες κακοποιούς
  – κατάργηση των εμποδίων σε θάλασσα και ξηρά για την επέλαση των λάθρο
  – νομιμοποίηση ομοφυλικών συμβιώσεων κλπ.

  Δεν είναι μόνον ο κ. Βαρουφάκης ο …σταρ της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και πλειάδα άλλων που πετάνε σχεδόν καθημερινά διάφορες μπαρούφες.

  Αλλά, όλοι αυτοί ψηφίστηκαν από εμάς, άρα έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους.
  Ας προσέχαμε, λοιπόν.

  Μου αρέσει!

  1. Μέτρα τις δικές σου μπαρούφες καλύτερα κύριε συγγραφέα!
   «Κριτική» ενός ανίδεου και ακόμα χειρότερα κακεντρεχούς ακροδεξιού, που περιμένει με το ντουφέκι την ΑΠΟΤΥΧΙΑ της κυβέρνησης για να «δικαιωθεί» ο εγωϊσμός και η κακομοιριά του
   θυμίζεις πολύ εκείνον τον ποταμίσιο … πως τον είπαμε; …. Γλυφιανάκη; …Γαλειφιανάκη;

   Και πούσαι …
   αν το ποτήριον είναι πολύ πικρό … βάλτου και λίγο ξύδι!

   Μου αρέσει!

  2. Έτσι είναι
   αυτή είναι η κυβέρνηση του οξαποδώ, γίνηκε για να πετάξει την Ελλάδα στον γκρεμό
   ακούγεται και ότι θα:
   – Πετάει τους νοικοκυραίους στη θάλασσα μέσα σε τσουβάλι με γάτες
   – Αμολύσει σκύλους με λύσσα να δαγκώνουν τους γνήσιους Έλληνες
   – Θα δουλεύουν οι Έλληνες με μια μπάλα στο πόδι με Αλβανούς επιστάτες
   – Θα διορίζονται στο δημόσιο μόνο Πακιστανοί

   Λίγη τσίπα δεν περισσεύει για τους αμετανόητους ακροδεξιούς;
   Πόσο γελοίοι πιά;

   Μου αρέσει!

  3. το άλλο με το γκοτσίλα που θα λιώσει με το στιβαρό του πόδι ότι κτίριο υπάρχει στην Αττική

   και θα προκαλέσει σεισμό και καταποντισμό, το μάθατε;;;

   σπεύσατε εις τα καταφύγια και ίσως τη γλυτώσετε….

   Μου αρέσει!

 2. ΩΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ Κε Νικολακο ,μαλιστα ,εχετε ακουσει κατι για το απεχθες και επονειδιστο χρεος? οχι βεβαια,εχετε ακουσει οτΙ για να σε καβαλησει καποιος πρεπει να σκυψεις? οχι βεβαια, ευχαριστω

  Μου αρέσει!

 3. Στα συρτάρια της βουλής «περιμένουν» μηνύσεις για εσχάτη προδοσία. Αν καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, οποιαδήποτε συμφωνία και υπογραφή τους παύουν να ισχύουν και οι «δανειστές» θα βρεθούν συγκατηγορούμενοι.
  Περιμένετε μήπως να θαφτούν; Το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο λαός μας είναι δικαιοσύνη.
  Μην κάνετε όνειρα ότι θα γλυτώσετε. Αυτή την κυβέρνηση δεν μπορείτε να την κάνετε συνένοχο.

  Μου αρέσει!

 4. Χε χε, ο Καζάκης κατηγορεί για ναρκισσισμό 🙂 Εμ, δεν κατανάλωνε τα γρούνια φαίνεται ο Βαρουφάκης όπως ο Καζάκης κι έχει κάθε δικαίωμα να είναι υπερήφανος γι αυτό.

  Ώστε το Αγγλικό Δίκαιον θα κατάσχει τα βαπόρια των φιλεύσπλαχνων εφοπλιστών μας; Τσ τσ τσ συγκινήθηκα, αλλά δε νομίζω να είναι και τόσο κορόιδα οι εφοπλιστές και να μην αλλάξουν σημαία στο άψε σβήσε. Άσε που, το Αγγλικόν Δίκαιον είναι για τους εγγλέζους και τους προδότες που το ψήφισαν. Τίποτα δεν είναι νόμιμο με νομοθετικά διατάγματα και ψεύτικες προεκλογικές διακηρύξεις. Αυτό το ξέρει ο αρθρογράφος;

  Μου αρέσει!

 5. «Ο Βαρουφάκης καί ὁ Τσίπρας δέν ἀντιλαμβάνονται ὄτι ἡ Ελλάδα δέν μπορεῖ νά φύγη ἀπο τό μνημόνιο χωρίς νά ἐξοφλήση ὀλὀκληρο τό χρέος καί ὄλα τά δάνεια πού ἔχει συνάψει ἡ Ελλάδα καί σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο (350 δις ευρώ). Αγγλικό Δίκαιο σημαίνει και κατάσχεση πλοίων των εφοπλιστών, όπου και αν βρεθούν.Ο Βαρουφάκης θά πρέπη να τόν βουλώση καί να συμβουλευτῆ τούς καλλίτερους νομικούς πρίν μιλήσει γιά ἀκύρωση τῶν μνημονίων.»
  Νικολακακος

  «Είμαστε σάρκα από τη σάρκα αυτού του λαού. Είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας. Σε αυτό ορκιστήκαμε, αυτό θα υπηρετήσουμε μέχρι τέλους δικαιώνοντας τις αξίες αυτού του λαού».

  Αλεξης Τσιπρας

  Μου αρέσει!

 6. Θὰ περίμενα ἀπὸ κάποιον ποὺ προφανῶς θεωρεῖ ὅτι δὲν λέει μπαροῦφες νὰ μᾶς στοιχειοθετήσει χωρὶς φόβο καὶ πάθος ποῦ κάνει λάθος ὁ ΥΠΟΙΚ.
  Ἀντ’ αὐτοῦ, λίβελλος.
  Αὐτὴ εἶναι ἡ πρότασή σας γιὰ τὴν Ἑλλάδα, κύριε; Νὰ πορευόμαστε ἀλληλοϋβριζόμενοι;

  Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s