olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

ΜΝΗΜΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ : ΕΥΛΑΒΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Posted by antexoume on July 12, 2013

19χρόνια από την οσιακή κοίμησή του

ceb3-cf80ceb1ce90cf83ceb9cebfcf82Ο Γέροντας Παΐσιος μετέβη στην Ουράνια Πατρίδα , αλλά η παρουσία του μένει ζωντανή. Πλήθη κόσμου από όλα τα σημεία της γης τον επικαλούνται στις προσευχές τους  και επισκέπτονται τον Τάφο για να λάβουν την ευλογία του .

Ο Γέροντας δεν μας άφησε μόνους στα δύσκολα χρόνια  που περνάμε. Η πνευματική του κληρονομιά για τους πιστούς είναι:

*το παράδειγμα της αγίας ζωής του, της δοσμένης στην αγάπη του Θεού και των ανθρώπων,

*οι λόγοι του, καταγεγραμμένοι σε έγκυρα βιβλία,

*τα θαύματα που επιτέλεσε και επιτελεί…

Έχουν γραφτεί τόσα για το Γέροντα,από ανθρώπους που έζησαν κοντά του, που θα ήταν άσκοπο να γράψουμε και εμείς κάτι ακόμα. Παραθέτουμε ελάχιστο υλικό από την …αρχή και το τέλος της επίγειας ζωής του με την ευχή:

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΣΚΕΠΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ. ΑΜΗΝ!

Τα παιδικά χρόνια και οι γονείς του Γ.Παΐσιου-Η αντοχή της μητέρας- Ποίημα στην μητέρα του

Βάπτιση καί ξερριζωµός

αρχείο λήψης (12)Στά Φάρασα τῆς ἁγιοτόκου Καππαδοκίας, στίς 25 Ἰουλίου τοῦ 1924, ἀνήµερα τῆς ἁγίας Ἄννης γεννήθηκε ὁ Γέροντας.

Στήν βάπτιση οἱ γονεῖς του ἤθελαν νά τόν ὀνοµάσουν Χρῆστο, στό ὄνοµα τοῦ παπποῦ. Ὁ ὅσιος Ἀρσένιος ὅµως εἶπε στήν γιαγιά του: «Ἔ, Χατζηαννά,τόσα παιδιά σοῦ βάπτισα! Δέν θά δώσεις καί σέ ἕνα τό ὄνοµά µου;». Καί στούς γονεῖς εἶπε: «Καλά, ἐσεῖς θέλετε νά ἀφήσετε ἄνθρωπο στό πόδι τοῦ παπποῦ,ἐγώ δέν θέλω νά ἀφήσω καλόγηρο στό πόδι µου;». Καί γυρίζοντας στή νουνά τῆς λέγει: «Ἀρσένιο νά πῆς». Τοῦ ἔδωσε δηλαδή τό ὄνοµά του καί τήν εὐχή του,καί προεῖδε ὅτι θά γίνει καλόγηρος, ὅπως καί ἔγινε.

Τό ἔτος πού γεννήθηκε ὁ Γέροντας ἔγινε ἡ ἀνταλλαγή τῶν πληθυσµῶν καί ξερριζώθηκε ὁ Ἑλληνισµός τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπό τίς πατρογονικές του ἑστίες. Πῆρε καί ἡ οἰκογένεια τοῦ Γέροντα µαζί µέ τούς ἄλλους Φαρασιῶτες καί τόν ὅσιο Ἀρσένιο τόν δρόµο τῆς πικρῆς προσφυγιᾶς. Στό καράβι µέσα στόν συνωστισµό κάποιος πάτησε τό βρέφος (Ἀρσένιο) πού κινδύνεψε νά πεθάνη. Ἀλλά ὁ Θεός κράτησε στήν ζωή τόν ἐκλεκτό Του, γιατί ἔµελλε νά γίνηχειραγωγός πολλῶν ψυχῶν στήν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ὁ Γέροντας βέβαια ἀπό ταπείνωση ἔλεγε ἀργότερα: «Ἄν εἶχα πεθάνει τότε, πού εἶχα τήν χάρι τοῦ Βαπτίσµατος, θά µέ ἔρριχναν στήν θάλασσα νά µέ φᾶνε τά ψάρια, καί τοὐλάχιστον θά µοῦ ἔλεγε «εὐχαριστῶ» κανένα ψαράκι, καί θά πήγαινα στόν παράδεισο». (Ἤθελε δηλαδή νά πῆ ὅτι τώρα πού ἔζησε δέν ἔκανε τίποτε).

Ἔµειναν γιά λίγο στόν Πειραιᾶ. Ἔπειτα µεταφέρθηκαν στό κάστρο τῆς Κερκύρας, ὅπου ἐκοιµήθη καί ἐτάφη ὁ ὅσιος Ἀρσένιος, σύµφωνα µέ τήν πρόρρησή του: «Ἐγώ θά ζήσω σαράντα ἡµέρες στήν Ἑλλάδα καί θά πεθάνω σέ ἕνα νησί».Μετακόµισαν στήν συνέχεια σέ χωριό τῆς Ἡγουµενίτσας καί τελικά ἐγκαταστάθηκαν στήν Κόνιτσα.

Τόν νεοφώτιστο Ἀρσένιο, βρέφος σαράντα ἡµερῶν, οἱ γονεῖς του τόν ἔφεραν στήν µητέρα Ἑλλάδα, ἄγνωστο τότε ἀνάµεσα στά πλήθη τῶν προσφύγων. Αὐτόν πού µετά ἀπό χρόνια θά γινόταν γνωστός σέ ὅλο τόν κόσµο καί θά ὡδηγοῦσε πλήθη ἀνθρώπων στήν θεογνωσία. Ἀπό τίς πρῶτες ἡµέρες γνώρισε τόν πόνο καί τά βάσανα τῶν ἀνθρώπων. Ἀργότερα, ὁ ἴδιος θά γινόταν λιµάνι παρηγοριᾶς σέ χιλιάδες βασανισµένες ψυχές.

 

Ἀνατροφή «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου»

g paisios_5yΟ µικρός καί εὐλογηµένος Ἀρσένιος, µαζί µέ τό γάλα πού θήλαζε, µάθαινε ἀπό τούς γονεῖς του καί τήν εὐλάβεια πρός τόν Θεό. Ἀντί γιά παραµύθια καί ἱστορίες τοῦ µιλοῦσαν γιά τόν βίο καί τά θαύµατα τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυµασµός καί ἀγάπη γιά τόν Χατζεφεντῆ, ὅπως ἀποκαλοῦσαν τόν ὅσιο Ἀρσένιο. Ἀπό µικρός ἤθελε νά γίνη καί αὐτός µοναχός, γιά νά µοιάση τόν Ἅγιό του.

 Τό πρόσωπο πού µετά τόν ὅσιο Ἀρσένιο ἐπηρέασε εὐεργετικά ὅλη του τήν ζωή ἦταν ἡ µητέρα του, πρός τήν ὁποία αἰσθανόταν ἰδιαίτερη ἀγάπη καί τήν βοηθοῦσε ὅσο µποροῦσε. Ἀπό αὐτήν διδάχθηκε τήν ταπεινοφροσύνη. Τόν συµβούλευε νά µήν θέλη νά νικᾶ τούς συµµαθητές του στά παιχνίδια καί ὕστερα νά ὑπερηφανεύεται, οὔτε νά ἐπιδιώκη νά µπαίνη πρῶτος στήν γραµµή, γιατί ἦταν τό ἴδιο, εἴτε πρῶτος, εἴτε τελευταῖος ἔµπαινε.

Ἐπί πλέον τοῦ ἔµαθε τήν ἐγκράτεια˙ νά µήν τρώγη πρίν ἀπό τήν ὥρα τοῦ φαγητοῦ. Τήν παράβαση τήν θεωροῦσε ὡς πορνεία. Ἐπίσης τόν βοήθησε νά ἀποκτήση ἁπλότητα, ἐργατικότητα, νοικοκυροσύνη καί προσοχή στήν συµπεριφορά του πρός τούς ἄλλους, καί τόν προέτρεπε νά µήν ἀναφέρη καθόλου τό ὄνοµα τοῦ πειρασµοῦ (διαβόλου).

Δυό φορές τήν ἡµέρα ὅλη ἡ οἰκογένεια προσευχόταν µπροστά στό εἰκονοστάσι. Ἡ µητέρα του ὅµως συνέχιζε νά προσεύχεται καί ὅταν ἔκανε τίς ἐργασίες τοῦ σπιτιοῦ λέγοντας τήν εὐχή.

Τέτοια ἦταν ἡ εὐλάβεια τῶν γονέων του, ὥστε καί στά ἁλώνια ἔπαιρναν µαζί τους ἀντίδωρο.

Ὁ µικρός Ἀρσένιος, µέ τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἐξυπνάδα πού εἶχε, εὔκολα ἀφωµοίωνε ὅ,τι καλό ἄκουγε ἀπό τούς γονεῖς του.

Ἀκολουθώντας τό παράδειγµά τους ἔµαθε νά νηστεύη, νά προσεύχεται καί νά ἐκκλησιάζεται. Ἦταν τό πιό ἀγαπητό ἀπό ὅλα τά παιδιά τῆς οἰκογενείας.

«Ὁ µέν πατέρας µου», ἔλεγε ἀργότερα ὁ Γέροντας, «µέ ἀγαποῦσε, γιατί εἶχα κλίση στά τεχνικά καί ἔπιαναν τά χέρια µου, ἡ δέ µητέρα µου γιά τήν ψεύτικη (λίγη, µικρή) εὐλάβεια πού εἶχα».

Από το βιβλίο:

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994)
Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

Μπορείτε να το διαβάσετε κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.rel.gr/arxeia/paisios.pdf

Η αντοχή της μητέρας
(ο Γέροντας μιλάει με βάση το καλό παράδειγμα της μητέρας του. Τι να πούμε εμείς οι σημερινές μάνες που έχουμε τόσες ευκολίες σε πρακτικό επίπεδο;…)
-Γέροντα, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος σὲ μιὰ ἐπιστολή του πρὸς τὶς μοναχὲς γράφει νὰ μὴν ξεχνοῦν πώς εἶναι γυναῖκες καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ μιμοῦνται τὶς Ὅσιες καὶ ὄχι τοὺς Ὁσίους. Γιατὶ τὸ λέει αὐτό; Μήπως γιατὶ οἱ γυναῖκες δὲν ἔχουν ἀντοχή;

-Ποιὲς; οἱ γυναῖκες δὲν ἔχουν ἀντοχή; Ἐγὼ τὶς ἔχω φοβηθῆ τὶς γυναῖκες. Ἔχουν πολλή ἀντοχή. Ἡ γυναίκα μπορεῖ στὸ σῶμα νὰ εἶναι ἀδύναμη, νὰ ἔχη λιγώτερες σωματικὲς δυνάμεις ἀπὸ τὸν ἄνδρα, ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιὰ ποὺ ἔχει, ἄν τὴν δουλεύη, ἔχει τέτοια ἀντοχή, ποὺ ξεπερνάει τὴν ἀνδρικὴ δύναμη.

Ὁ ἄνδρας, ναὶ μὲν ἔχει σωματικὲς δυνάμεις, ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν καρδιὰ ποὺ ἔχει ἡ γυναίκα. Νὰ, πρόσεξα μιὰ γάτα ποὺ ἦρθε στὸ Καλύβι μὲ τὰ γατιά της. Ἦταν ἀδύνατη, ἡ κοιλιά της κολλημένη σὰν πλάκα.
Μιὰ μέρα ἦρθε ἕνα μεγάλο σκυλὶ ποὺ ἦταν καὶ κυνηγητικό. Ὁ Κούρδης, ὁ γάτος, τὸ ἔβαλε στὰ πόδια. Ἐκείνη σηκώθηκε ἐπάνω, καμπούριασε, ἀγρίεψε, ἦταν ἕτοιμη νὰ ὁρμήση ἐπάνω στὸ σκυλί. Ἀπόρησα, ποῦ βρῆκε τέτοιο θάρρος! Βλέπεις, εἶχε τὰ γατάκια της.

Ἡ μάνα πονάει, κουράζεται, ἀλλὰ δὲν αἰσθάνεται οὔτε τὸν πόνο οὔτε τὴν κούραση. Ζορίζει τὸν ἑαυτὸ της, ἀλλὰ, ἐπειδὴ ἀγαπάει τὰ παιδιὰ της, ἀγαπάει τὸ σπίτι της, ὅλα τὰ κάνει μὲ χαρά. 
Πιὸ πολύ κουράζεται ἕνας ποὺ ξαπλώνει συνέχεια παρὰ αὐτὴ. Θυμᾶμαι, ἡ μάνα μου, ὅταν ἤμασταν μικρά, ἔπρεπε νὰ κουβαλάη τὸ νερὸ ἀπὸ τὴν βρύση ποὺ ἦταν πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι μας· ἔπρεπε νὰ μαγειρεύη, νὰ ζυμώνη, νὰ πλένη τὰ ροῦχα, νὰ πηγαίνη καὶ στὸ χωράφι.
Ἔκανε δηλαδὴ ὅλες τὶς δουλειές, εἶχε κι ἐμᾶς τὰ παιδιὰ νὰ τὴν ζαλίζουμε καὶ νὰ κάνη καὶ τὸ ….δικαστήριο, ὅταν μαλώναμε. 
Ἔλεγε ὅμως: «Αυτὸ εἶναι τὸ καθῆκον μου·εἶμαι ὑποχρεωμένη νὰ τὰ κάνω ὅλα, χωρὶς νὰ γογγίζω». Τὸ ἔλεγε μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. Ἀγαποῦσε τὸ σπίτι, ἀγαποῦσε τὰ παιδιά της, καὶ δὲν κουραζόταν μὲ τὶς δουλειὲς· ὅλα τὰ ἔκανε μὲ τὴν καρδιά της, μὲ χαρά.

Καὶ ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, τόσο πιὸ πολὺ ἡ μητέρα ἀγαπᾶ τὸ σπίτι. Παρόλο ποὺ περνᾶ ἡ ἡλικία, θυσιάζεται πιὸ πολὺ, γιὰ νὰ μεγλώση καὶ τὰ ἐγγονάκια της. Καὶ ἐνῶ οἱ δυνάμεις της λιγοστεύουν, ἐπειδὴ ὅμως τὸ κάνει μὲ τὴν καρδιὰ της, ἔχει περισσότερο κουράγιο καὶ ἀπὸ τὸν ἄνδρα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ κουράγιο ποὺ εἶχε στὰ νιάτα της.

-Καὶ στὴν ἀρρώστια, Γέροντα, ἡ γυναίκα ἔχει μεγαλύτερη ψυχραιμία ἀπὸ τὸν ἄνδρα.
-Ξέρεις τί γίνεται; Ἡ μητέρα μὲ τὶςἀρρώστιες τοῦ παιδιοῦ ἔχει ἀντιμετωπίσει πολλὲς φορὲς τὴν ἀρρώστια καὶ ἔχει πολλὲς ἐμπειρίες.

Θυμᾶται πόσες φορές ἀνέβηκε ὁ πυρετὸς καὶ ξανακατέβηκε.
Εἶδε διάφορες σκηνὲς· τὸ παιδὶ νὰ πνίγεται ἤ νὰ λιποθυμάη καὶ μὲ ἕνα –δυὸ χτυπήματα νὰ συνέρχεται κ.λ.π. Ὁ ἄνδρας δὲν τὰ βλέπει αὐτὰ καὶ δὲν ἔχει τέτοιες ἐμπειρίες. Γι’ αὐτό, ἄν δῆ τὸ παιδὶ καμμιὰ φορὰ μὲ πυρετὸ ἤ λίγο χωλμό, πανικοβάλλεται καὶ ἀρχίζει: «Τὸ παιδὶ χάνεται! Τί θὰ κάνουμε τώρα; Τρέξτε, φωνάξτε τὸν γιατρό!».

(από το βιβλίο Λόγοι Γ.Παϊσίου του Αγιορείτου , εκδ. Ι .Μ. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής, τόμος Δ’ Οικογενειακή ζωή)

Γέρων Παΐσιος – Ποίημα στην μητέρα του

Όταν ο Γέρων Παΐσιος εκάρη μοναχός, έστειλε μια φωτογραφία στην πολυαγαπημένη μητέρα του Ευλαμπία. Στο πίσω μέρος της είχε γράψει ένα λυρικό ποίημα αποχαιρετισμού. Το αποχαιρετιστήριο αυτό λυρικό ποίημα έγραφε τα εξής:
gramma

Μαννούλα μου σε χαιρετώ εγώ πάω να μονάσω,
Φεύγω την μάταιαν ζωήν, τον πλάνον, να γελάσω,
Στην μοναξιάν στην έρημον τα νιάτα να περάσω,
Δια την αγάπην του Χριστού, όλα θα τα θυσιάσω.

Όλα του κόσμου τα αγαθά,σαν σκύβαλλα θα αφήσω,
Να εκτελέσω την πρώτη εντολήν, τον Θεόν να αγαπήσω
Με τον σταυρόν στον Γολγοθάν, τον Ιησούν ν’ακολουθήσω,
Και εις την άνω Ιερουσαλήμ, εύχομαι να σε συναντήσω.

Φεύγω απ’την μεγάλην σου στοργήν, μαννούλα να μπορέσω
Δια να ήμεθα αιώνια μαζί, τον Ιησούν, θα παρακαλέσω,
Διαυτό μικρός εθέλησα τα μαύρα, δια να φορέσω,
Να αφιερωθώ εις τον Χριστόν, του Θεού να αρέσω.

Και δια μητέρα εις το εξής, θα έχω την Παναγίαν,
Να με φυλάξη αβλαβή, απ’ του εχθρού την πανουργίαν
Μάννα μου με κατάνυξιν, στην έρημον εδώ στην ησυχίαν
Θα εύχομαι πάντα δια εσέ, και διόλην την πολιτείαν.

Μοναχού Παϊσίου Φιλοθεΐτου. Αγ. Όρος 1-5-1957

Αφιερούται στην σεβαστήν μου
Μητέραν. Παΐσιος

 ******************************************************************************************************

Ο Τάφος στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης

ταφος παισιου

moni_souroti_thessalonikis_ (6)

338990-IMG_4781 (Large) copy

Μια περιήγηση στο χώρο της Ι.Μονής Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου..

Τα τηλέφωνα της Μονής είναι: 23960 – 41320, 41315 (όπου θα ακούσετε και τις ώρες που είναι ανοικτή η Μονή. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι κλειστή.)

 

32 Responses to “ΜΝΗΜΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ : ΕΥΛΑΒΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ”

 1. Αντωνης said

  Την αγαπη μου στον Γεροντα…

  Like

 2. Ὁ ἄλλος ποταμόδρομος συνέχιζε νότια ἀπὸ τὸ Γαλάτσι καί, ἀκολουθώντας τὸν Δούναβη, περνοῦσε ἀπὸ τὴ Βραῒλα καὶ κατέβαινε πρὸς τὰ σημερινὰ ρουμανοβουλγαρικὰ σύνορα. Σ’ ἕνα μεγάλο μῆκος αὐτῆς τῆς νότιας διαδρομῆς οἱ Ἰστριοι ἔχτισαν ποταμόσκαλες στὶς ὅποιες συγκέντρωναν τὰ σιτηρὰ τῆς εὔφορης πεδιάδας τοῦ πόταμου Ἰαλομίτσα.Τὰ σημαντικότερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐμπορεῖα ἦταν ἡ Ἀξιούπολις, ἡ σημερινὴ Τσερναβόντα, καὶ ἡ Προχείλια —πού δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴ Βραῒλα— ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κέντρα τοῦ παραδουνάβιου Ἑλληνισμοῦ μέχρι τὸ τέλος τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.Γεννημένος στὴ Βραῒλα τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1901, ὁ Ἀνδρέας Ἐμπειρίκος, πρωτότοκος γιὸς τοῦ πιὸ διάσημου ἀπό τους ἀπογόνους τῶν παλιῶν «Μπιρίκων» τῆς Ἄνδρου, πού ἔκαμαν βιὸς πολὺ στὴ Ρουμανία, συσσωρεύοντας τὰ ὁράματα καὶ τὶς ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν Δούναβη τῶν παιδικῶν του χρόνων, γράφει:«…Πλοῖα λογῆς-λογῆς κινοῦνται στὸ ποτάμι. Ἀνήκουν δὲ σὲ τόσα κράτη, πού πιὸ πολὺ διατηρῶ στὴ μνήμη μου τὰ χρώματα, παρὰ τὰ σχήματα τῶν σημαιῶν ἑνὸς ἕκαστου. Τὰ σιλὸ γιὰ τὰ σιτηρὰ καὶ οἱ κρουνοὶ τοῦ πετρελαίου, δουλεύουν καθημερινῶς σὲ πόλεις ὅπως τὸ Γαλάτσι καὶ ἡ Κωνστάντζα. Πλῆθος βαπόρια πᾶνε καὶ ἔρχονται. Σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτά, στέκομαι στὸ κατάστρωμα καὶ ἀκουμπιστὸς στὴν κουπαστή, βλέπω τον Δούναβι καὶ τοὺς ἀχανεῖς ὁρίζοντες του, ἔκθαμβος πάλι σὰν τότε ποὔμουνα παιδὶ καὶ ἀντίκρυζα πρώτη φορὰ τὸν ποταμὸ καὶ τὶς ἀγαπητές, τὶς πανελεύθερές του πεδιάδες».

  Like

 3. bondholder said

  ΤΗΝ ΘΥΜΑΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ. ΓΕΡΟΝΤΑ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΣ ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΣΕ ΔΟΥΝ. ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑ . ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ. ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΤΕΚΝΑ.

  Like

 4. kanapes said

  Eχει καταντησει εμετικο πλεον αυτο με προφητειες , για αγιους κλπ. Την λυση δεν θα την δωσει η θρησκεια αλλα η μαθηση και η σωστη ενημερωση μας για τα κοινα. Φτανει πια να ταιζετε ελπιδα στους μαλακ@@@ες.

  Like

  • THOMAS said

   ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΣΟΥ ..

   ΑΛΛΑ .

   > ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΕΜΕΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

   ΚΑΠΟΙΟΣ Μ *** ΝΑ ΄΄ΧΑΛΑΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ //

   ΕΛΕΟΣ ΛΕΜΕ ΤΡΑΧΑΝΟΠΛΑΓΙΕΣ !!

   ..

   Like

   • γραφικος said

    thomas,γιατι δεινεις πατημα στο καλλικαντζαριδιο?

    Like

   • Διονύσιος Διονυσίου , ο εν Ολύμπω said

    —–ΌΛΟΙ , ΜΑ ΌΛΟΙ {οι θέλοντες καί μή} ΕΞ-ΥΠΗΡΕΤΟΎΝ ΤΟ “ΠΛΆΝΟ” ΤΟΎ ΚΥΡΊΟΥ ΜΑΣ . . …..

    —–ΜΉ ΦΟΒΕΊΣΘΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ! ! ! . . .

    —–ΈΧΟΥΝ “ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ” ΚΑΊ ΥΠΟΓΡΆΦΟΥΝ ΔΙ’ ΗΜΆΣ {ΤΟΎΣ ΖΈΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ} ,
    ΠΆΡΑ ΠΟΛΛΟΊ ,
    ΤΏΝ ΟΠΟΊΩΝ ΈΧΕΙ ΒΑΡΎΝΟΥΣΑ ΣΗΜΑΣΊΑ Η ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ,

    Ε Ν Ώ Π Ι Ο Ν Τ Ο Ύ Θ Ε Ο Ύ . . … .. .. . .

    Like

   • g said

    Περίμενε εσύ, να έρθει ο θεός να σε σώσει…
    Μέχρι τότε κάθησε ήσυχος να σε πηδάει ο σόρος, ο ρότσιλντ και οι φίλοι τους…
    ‘Ετσι και αλλιώς αυτά τα κορόιδα θα πάνε στην κόλαση, ενώ εσύ στον παράδεισο…
    ‘Ετσι δεν είναι;

    Like

   • ΝΙΚΟΣ said

    ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ “ΔΙΔΑΧΕΣ” ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ, ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ “ΚΑΡΔΙΑΣ”, ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ…

    Like

   • Ιωάννης. ┌П┐(◉_◉)┌П┐ said

    THOMAS και kanapes και οι δύο σας απαράδεκτοι!!!
    Τι πάθατε;;
    Λίγο σεβασμός ρε!!

    Like

   • Διονύσιος Διονυσίου , ο εν Ολύμπω said

    G ,

    —–Ά , Σέ οικτίρω .. … ..
    …Ά , ΣΟΊ ΟΙΚΤΊΡΩ . . ..

    . .. .. ΆΪ , Σ’ Ο Ι Κ Τ Ί Ρ Ι Α , ΤΌ ΛΟΙΠΌΝ ,

    ΚΑΊ ΚΑΤΆ Τ’ ΆΛΛΑ ΑΓΑΠΗΤΈ ΜΑΣ , ΕΝ ΕΛΛΆΔΙ ΚΑΊ ΧΡΙΣΤΏ ΑΔΕΛΦΈ , “ΤΖΊ” .. . . .

    Like

  • Το άρθρο δεν αναφέρεται σε προφητείες αλλά στον βίο του με συντομία.

   Και ο πάτερ Παίσιος δεν έχει αγιοποιηθεί…ακόμη τουλάχιστον.

   Όσο αφορά τη λύση ένα είναι σίγουρο. Ότι κανείς δεν θα τη δώσει αν ο δέκτης δεν έχει το θάρρος να την εφαρμόσει.

   Κατά όλα τα άλλα οι μαλακ@@@ες είναι όλοι οι υπόλοιποι… εκτός από σένα…

   Like

  • g said

   Φοβερά τα επιχειρήματά σου Διον.
   Καμμιά απαντηση σε αυτό που είπα έχεις;
   Γιατί αν δεν έχεις, μάλλον εγώ θα έπρεπε να σε οικτίρω…

   Like

   • Διονύσιος Διονυσίου , ο εν Ολύμπω said

    —–πολυ ωραία , τό λοιπόν , ΟΙΚΤΉΡΙΣΟΝ {επιχειρήματΟ-ΛΌΓΕ μας , εσύ} .

    Like

 5. Διονύσιος Διονυσίου , ο εν Ολύμπω said

  —–Έχει Υπογράψει ενώπιον του ΚΥΡΊΟΥ ημών ΙΗΣΟΎ , ΤΟΎ ΧΡΙΣΤΟΎ ΚΑΊ Θ Ε Ο Ύ ΗΜΏΝ ,

  Ο Γερο-ΠαΪσιος ,

  Ο ΑΓΙΟΣ τών Ορθοδόξων [καί ΌΧΙ μόνον Αυτών] ,

  ΚΑΊ γιά Τούς Πραγματικούς Ελληνο-Χριστό-Ψυχους …. ……

  —–ΚΑΊ Ο ΓΕΡΟ-ΠΑΪΣΙΟΣ ,
  ΕΊΝΑΙ “ΈΝΑΣ” ΕΚ ΤΏΝ ΕΚΑΤΌΝ ΚΑΊ ΠΛΈΟΝ , ΜΥΡΊΩΝ ,
  ΑΓΊΩΝ-ΜΑΡΤΎΡΩΝ ΚΑΊ ΟΣΊΩΝ ΤΉΣ ΟΡΘΟΔΟΞΊΑΣ ,
  ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ “ΠΈΤΑΞΑΝ” ΤΉΝ “ΖΩΉΝ” ΤΩΝ ,
  ΔΙΆ ΤΉΝ ΑΤΟΜΙΚΉΝ ΤΩΝ “ΕΠΙΛΟΓΉΝ” {ΠΡΌΣ ΤΌΝ ΧΡΙΣΤΌ} ,
  ΚΑΊ ΟΊ ΟΠΟΊΟΙ ΕΠΡΟΤΊΜΗΣΑΝ ΤΉΝ “multi-D” καί Α-ΤΈΛΕΙΩΤΗΝ καί ΑΛΗΘΙΝΉΝ ΖΩΉΝ

  {Όπως ΤΉΝ προσ- ή/καί απο-λαμβάνουμε “ΤΏΡΑ”} ……… . –

  Like

 6. ΝΙΚΟΣ said

  “ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ….
  ΓΙΑ ΤΟ “ΚΑΛΟ” ΜΑΣ….

  ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ!….

  Like

 7. Миша said

  Ο Γέροντας υπήρξε ο πατέρας και χειραγωγός μας…
  Μας λείπει πολύ …
  αν και δεν μας στερεί, δόξα τω Θεώ, την υπερφυσική του παρουσία…
  Η αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια του ήταν σαν σε παραμύθι, κυριολεκτικά απίστευτου βαθμού και έντασης …
  κι όμως τον ζήσαμε και τον αγγίξαμε και διαλεχθήκαμε μαζί του….
  ένα καρδιακό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον παπούλη μας…

  Like

 8. Στέφανος εξ ακανθών said

  Ο Γέροντας είναι καθημερινά παρών και δίνει αγώνα για την Ελλάδα μας και την Ορθοδοξία αλλά και για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Δε ζητάει τίποτα παρεκτός τη Μετάνοιά μας ,να την εναποθέσει στα πόδια του Χριστού μας και να αλλάξουν όλα. Ο καιρός έρχεται. Μην ανησυχείτε για το βαθύ σκοτάδι, έτσι είναι πάντα προτού έρθει το φως της χαραυγής. Και ο Γέροντας μας έχει διαβεβαιώσει για αυτό. Την Ευχή του να έχουμε!

  Like

 9. Thallassa said

  Περίμενε εσύ, να έρθει ο θεός να σε σώσει…
  Μέχρι τότε κάθησε ήσυχος να σε πηδάει ο σόρος, ο ρότσιλντ και οι φίλοι τους…
  ‘Ετσι και αλλιώς αυτά τα κορόιδα θα πάνε στην κόλαση, ενώ εσύ στον παράδεισο…
  ‘Ετσι δεν είναι;

  Ακριβως , αυτος ειναι ο ρολος τους , να κρατανε σε καταστολη της ανοητες για να μην εξεγειρονται , παντα παει πακετο με την εξουσια η εκκλησια
  Τα ιδια εγιναν στην περιοδο της τουρκοκρατιας επι 400 χρονια
  Το μονο σωστο πραγμα που ειπανε οι μπολσεβικοι ηταν για την θρησκεια , την παρομοιαζαν με ναρκωτικο του αμορφωτου λαου

  Like

  • Thallassa said

   .. τις ανοητες μαζες

   Like

   • ΝΙΚΟΣ said

    ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ “ΘΑΛΑΣΣΑ”…

    Like

   • Βίκη said

    Eσυ πως απεκτησες αληισοριον αλεξιροθτσιλιον και γενικως πως τη γλιτωνεις οταν οι νομοι που λαμβανονται σε αφορουν; Σε πουλαν μαζι με το οικοπεδον υβριζοντα και φωνσκουντα εστω γιατι ξερουν οτι εισαι επικειμενον και ανηκεις εις τα υποκειμενα . Βασικα ενα δε καταλαβες οτι ολοι μα ολοι εις το υποκειμενον ανηκουμε ειτε ορθιοι ειτε ξαπλωτοι ειτε ζωντες ειτε με τη μορφη λιπασματος
    Ενα μου λησεις την απορια του τι εισαι γιατι εισαι και γιατι σε πηδα ο Σορρος ή εστω προσπαθει να σκισει το αλεξισοριον σου τοτε θα δεχθω οτι ολοι οσοι ασολουνται με τον παισιο και ανρθωπους που περασαν την τρισδισδιαστατη φθαρτοτητα με ευκολοτερο τροπο από οτι η ΝΑΣΑ προσπαθει να περασει στην τεταρτη διασταση , ε τοτε θα σε προσκηνυσω εσενα ως πανσοφο

    Like

   • Διονύσιος Διονυσίου , ο εν Ολύμπω said

    Βίκη

    +++ καί δυό αυγά τουρκίαςς

    Like

  • Миша said

   δε με λες βρε Θάλασσα…
   όταν εχασαμε τη μαχη της Λευκόπετρας το 146πΧ και ήμασταν υπο ρωμαϊκη κυριαρχία επί αιωνες έκτοτε,
   η εκκλησία μας;« κρατουσε σε καταστολή»;;
   αυτό που είπε ο Μαρξ για την θρησκεία είχε την εννοια του υπαρξιακού αναλγητικού, γιατι μεχρι τις αρχες του 20ου αιωνα και στην Ελλάδα πινανε το παπαρουνοζουμο απο αντιβηχικό μεχρι ηρεμιστικό…
   με τον τρόπο αυτο ερμήνευε την ρηση του Μαρξ και ο Παμπλο, ο Μιχαλης Ραπτης , ο γνωστος θεωρητικός της Αριστεράς.

   Like

   • Απλός Έλληνας Χωρικός said

    Άστους Μίσα είναι ημιμαθείς έχουν ακούσει (δεν το έχουν διαβάσει καν) ένα ημιτελές χωρίο και το χρησιμοποιούν σαν τσιτάτο μη έχοντες το φιλότιμο να ψάξουν λίγο, γιά να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν. Αυτολεξεί ο Μαρξ γράφει στην επίμαχη παράγραφο:

    Religion is, indeed, the self-consciousness and self-esteem of man who has either not yet won through to himself, or has already lost himself again. But man is no abstract being squatting outside the world. Man is the world of man—state, society. This state and this society produce religion, which is an inverted consciousness of the world, because they are an inverted world. Religion is the general theory of this world, its encyclopedic compendium, its logic in popular form, its spiritual point d’honneur, its enthusiasm, its moral sanction, its solemn complement, and its universal basis of consolation and justification. It is the fantastic realization of the human essence since the human essence has not acquired any true reality. The struggle against religion is, therefore, indirectly the struggle against that world whose spiritual aroma is religion. Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people. The abolition of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness. To call on them to give up their illusions about their condition is to call on them to give up a condition that requires illusions. The criticism of religion is, therefore, in embryo, the criticism of that vale of tears of which religion is the halo.

    Ο Μαρξ εννοεί ακριβώς το αντίθετο από αυτό που αναμασούν οι ημιμαθείς οπαδοί του

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: