92 σκέψεις σχετικά με το “Συγκλονιστική φωτογραφία από τις χθεσινές κινητοποιήσεις στην Αίγυπτο…”

   1. Αν ήμουν τσαντισμένος θα το καταλάβαινες.

    Για πες μου τώρα, πως είναι δυνατόν να πιστεύεις σε εβραίο θεό ,στην εβραική μυθολογία και να κατηγορείς τους άλλους ως εβραίους.

    Μου αρέσει!

   2. Εχω μια θεωρία για αυτό με τους Ελληνες Χριστιανούς και τον Γιαχβέ:

    Ειναι θυμοσοφία του άφοβου ελληνικού λαού:

    Μακριά από τον κώλο μας και όπου θέλει ας πέσει!!!

    Μου αρέσει!

   3. Tὸ ἔχω ξαναγράψει Πολίτη.

    Ὁ Πλούταρχος στά ¨Συμποσιακά» καὶ στὸ «Τίς ὁ παρ᾿ Ἰουδαῖοις Θεὸς»,γράφει πώς ὁ Ἰαχβὲ δὲν εἶναι παρὰ ὁ Ἴακχος/Βάκχος θεὸς τῶν Ἑλλήνων.

    Τὰ παράπονά σας στὸν Πλούταρχο,ἄν δὲν συμφωνῆτε.

    Μου αρέσει!

   4. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα , πρόσχομεν.

    1.Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού Δαυίδ, υιού Αβραάμ.
    2.Αβαάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού,
    3.Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ,
    4.Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Νασσών, Νασσών δε εγέννησε τον Σαλμών,
    5.Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ, Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ εκ της Ρούθ, Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί,
    6.Ιεσσαί δε εγέννησε τον Δαυίδ τον βασιλέα. Δαυίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου,
    7.Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, Αβιά δε εγέννησε τον Ασά,
    8.Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν,
    9.Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχαζ, Άχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν,
    10.Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, Μανασσής δε εγέννησε τον Αμών, Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν,
    11.Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της μετοικεσίας Βαβυλώνος.
    12.Μετά δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζοροβάβελ,
    13.Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείμ, Ελιακείμ δε εγέννησε τον Αζώρ,
    14.Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ, Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείμ, Αχείμ δε εγέννησε τον Ελιούδ,
    15.Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ,
    16.Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας, εξ ης εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός.
    17.Πάσαι ουν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαυίδ γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαυίδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες.
    18.Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ην. μνηστευθείσης γαρ μητρός αυτού Μαρίας τω Ιωσήφ, πριν ή συνελθείν αυτούς ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου.
    19.Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής , δίκαιος ων και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσαι, εβουλήθη λάθρα απολύσαι αυτήν.
    20.Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος ιδού άγγελος Κυρίου κατ’ όναρ εφάνη αυτώ λέγων. Ιωσήφ υιός Δαυίδ , μη φοβηθής παραλαβείν Μαριάμ την γυναίκα σου. το γαρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου.
    21.Τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών.
    22.Τούτο δε όλο γέγονεν ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος.
    23.Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο έστι μεθερμηνευόμενον μεθ΄ημών ο Θεός.
    24.Διεγερθής δε ο Ιωσήφ από του ύπνου εποίησε ως προσέταξεν αυτώ ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού,
    25.και ουκ εγίνωσκε αυτήν έως ου έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.

    Η Παναγία ήταν κόρη του Ιωακείμ και της Άννας.
    Ο Ιωακείμ ήταν γιος του Ελιακείμ από τη φυλή Ιούδα και απόγονος του Δαβίδ.
    Η Άννα ήταν θυγατέρα του Ματθάν από τη φυλή Λευὶ και της Μαρίας.

    Τι λέει για όλους αυτούς ο Παυσανίας, Κόριννα.
    Απόγονοι του Βάκχου κι αυτοί;

    Οσον αφορά τα «Συμποσιακά» την ταύτιση μεταξύ Διονύσου και Γιαχβέ την κάνει ο ίδιος Πλούταρχος, ή ο Αθηναίος Μοιραγένης σ΄έναν συμποσιακό διάλογο που καταγράφει ο Πλούταρχος ;

    Μου αρέσει!

   5. Πολίτη

    Δὲν μίλησα γιὰ Παυσανία,καί ἀν δὲν σοῦ ἀρέσει,ἐπαναλαμβάνω, τὰ παράπονά σου στὸν Πλούταρχο.

    Ὁ Μοιραγένης ἀναπτύσσει τὸ θέμα ἀποκρινόμενος στὴν ἐρώτησι ποὺ κάνει ὁ Σύμμαχος στὸν Λαμπρία.

    Ἀλλά τὶ σημασία ἔχει αὐτὸ;

    Μου αρέσει!

   6. Σημαίνει ότι επειδή το αναφέρει ο Πλούταρχος σ’έναν διάλογο δεν σημαίνει ότι το υιοθετεί κιόλας.

    Επίσης δεν τοποθετήθηκες σχετικά με τις γενεαλογίες που παρέθεσα.
    Διακρίνεις πολλά ελληνικά ονόματα ανάμεσα τους ;
    Δεν νομίζω να έχει γράψει κάτι σχετικό ο Πλούταρχος, ο Παυσανίας ή κάποιος άλλος ιστορικός που να τους αποδίδει μη εβραϊκή καταγωγή.

    Όσον αφορά την προέλευση του θεού των Εβραίων, μπορεί να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση βασισμένη πάνω σε αρχαιολογικές, ιστορικές και φιλολογικές μαρτυρίες (όπως για παράδειγμα αυτή που παρέθεσες).
    Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.

    Μου αρέσει!

   7. Διαβαζοντας τα συγκεκριμενα σχολια περι Εβραιους, ‘γιαχβε’ και την ‘Ελληνικη’ υποτιθετε καταγωγη, ενα εχω μονο να πω….δυο γαϊδαροι μαλωναν σε ξενο αχυρωνα….
    Αφου κανεις απο εσας δεν ειναι, Πιστος, τι θελετε και αναφeρεστε σε θεματα Πιστης;;

    Μου αρέσει!

  1. Ενα Πολίτη

   «Για πες μου τώρα, πως είναι δυνατόν να πιστεύεις σε εβραίο θεό ,στην εβραική μυθολογία και να κατηγορείς τους άλλους ως εβραίους.»
   —–Φτού ρε πούση μου , ΜΑΣ ΚΑΤΆΛΑΒΕΣ , τό ομολογώ λοιπόν πώς είμαστε όλοι κρυπτο-ιουδαίοι . –

   Μου αρέσει!

 1. Υπάρχει και χριστιανική μπούρκα ή γκίλι σούτ;

  Αυτό δεν το ξερα…

  Ή είναι χριστιανή μοναχή που φορά μαντήλι νίντζα για κάλυψη απόκρυψη;

  Μου αρέσει!

  1. Καλόγρια Νίντζα είναι!

   Ο σταυρός που κρατάει είναι το μυστικό της όπλο.
   Τον πετάει, εξουδετερώνει στην πορεία όποιον αλλόθρησκο πετύχει και ξαναεπιστρέφει στα χέρια της.
   Το βιβλίο που κρατάει είναι το manual, αλλά εναλλακτικά λειτουργεί και ως ασπίδα.

   Μου αρέσει!

   1. Δεν είναι χριστιανή με τίποτα. Αλλιώς δεν θα ήταν ντυμένη με την τελευταία λέξη της μόδας σε μπούργκα.

    Το θέμα τώρα είναι τον σταυρό τον έχει για να δείξει ότι μπορεί να συνυπάρχει με το κοράνι;

    Ή τον κρατάει για να τον πετάξει μετά και να τον πατήσει;

    Μου αρέσει!

   2. Αν είναι Χριστιανή και κρατά το Κοράνι, θα τη φάνε οι Χριστιανοί που χάσαν οικογένειες από μουσουλμάνους, χώρια που απαγορεύται…

    Αν είναι μουσουλμάνα, ΄τότε είναι μια μητρομάνα, μαζοχίστρια

    Αν είναι οτιδήποτε άλλο θα φάει μάπες και από τους δύο!

    Οπως και να χει, καθαρή δεν θα τη βγάλει 😉

    Υγ: Πέρα από την πλάκα. Φαίνεται οτι έχει χαραγμένο σταυρό στο μέτωπο, στο δόξα πατρί. Οπότε μπορεί και να είναι και Βίβλος.
    Η μπούρκα ή μαντήλι, μπορεί να είναι για να κρύψει την ταυτότητά της, λέω αφελώς, άλλωστε προϋπήρχε του Ισλάμ.

    Μου αρέσει!

   3. Που τον είδες τον σταυρό ζωγραφισμένο στο πρόσωπο της Χρήστο; Μια γραμμή επάνω στη μύτη της είναι.

    Εκτός αν ίδρωσε και ξεβάφει το κράνος – μπούργκα και τρέχουν τα ζουμιά.

    Χριστιανή δεν είναι με τίποτα.

    Μου αρέσει!

   4. Επίσης το βιβλίο είναι το κοράνι. Δες προσεκτικά την εικόνα. Μπλε σύμβολα σε μαύρο βιβλίο.

    Η Καινή διαθήκη έχει σταυρό απ’ έξω.

    Φυσικά μπορεί να είναι και το πρώτο βιβλίο από το GAME OF THRONES με τα σύμβολα των Lanister ( του Τζόφρυ του (#^(!^#!(^ το σπίτι του)

    Μου αρέσει!

   5. Η μισή μύτη είναι η μαύρη γραμμή, δεν είναι ιδρώτας(ντάξει, αν δεν πάει από τον όχλο η δόλια, θα πάει από τη γλωσσοφαγιά μας σήμερα).

    Εικάζω οτι είναι σταυρός, λόγω του σταυτού που κρατά στο χέρι…
    Και του σταυρού που βλέπουμε ζωγραφισμένο σε Ελληνίδες μοναχές στο ίδιο σημείο.

    Επίσης, δεν νομίζω να μπορούσε να φτάσει στην πλατεία με μουσουλμανική μπούρκα και σταυρό στο χέρι.

    Αλλά πάλι με όλους τους τρελούς εκεί κάτω, ποτέ δεν ξέρεις

    Μου αρέσει!

   6. Ναι το έχω δει, έχει κάποια ζωγραφιά, μέσα σε δύο ομόκεντρους κύκλους.

    Βαριέμαι να το ψάξω.

    Παοκτζού είναι, άντε να τελειώνουμε, και κάνει δέηση να γυρίσει ο Πάμπλο

    Μου αρέσει!

   7. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
    11.5 πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς· ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. 11.6 εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω. 11.7 ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων·

    Μου αρέσει!

   8. Πολίτη την κεφαλή λέει. Όχι τα πάντα όλα. Για αυτό οι Ρωσίδες και ο Σερβίδες πηγαίνουν με μαντήλι στην εκκλησία.

    Φυσικά μετά το μαντήλι το φοράνε για φούστα στα κλαμπ αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα…

    Επίσης οι εβραίοι που καλύπτουν τις κεφάλες τους είναι αντίθετοι στα λόγια του Απόστολου.

    Αλλά δεν τους νοιάζει τι λέει ο Απόστολος αυτούς έτσι κι αλλιώς…

    Μου αρέσει!

   9. Το πλάνο είναι κοντινό και δεν βοηθάει, αλλά θα κάνω μία υπόθεση.

    Πολύ πιθανόν η συγκεκριμένη φωτό να μην είναι από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις, όπως ισχυρίζεται ο τίτλος, αλλά από τις διαδηλώσεις εναντίον του Μουμπάρακ, όπου συμμετείχαν από κοινού χριστιανοί και μουσουλμάνοι.

    Είναι πιθανόν επίσης η εικονιζόμενη να κρατάει στο ένα χέρι τον σταυρό και στο άλλο το κοράνι.

    Μου αρέσει!

   10. Έλα ρε….αφού ξέρεις ότι το να κρατάει σταυρό δεν σημαίνει ότι είναι και χριστιανή. Με την ίδια λογική από τη στιγμή που κρατάει και το κοράνι ταυτόχρονα τι είναι;

    χριστιανομουσουλμάνα;

    Αν η φωτογραφία είναι από συγκέντρωση εναντίον του Μόρσι και όχι οπαδών του, το πιθανότερο είναι να κρατάει σταυρό και κοράνι ώστε να δείξει τη δυνατότητα συνύπαρξης τους. Και ακόμα πιο πιθανό να είναι μουσουλμάνα γιατί αν ήταν μοναχή δεν θα πήγαινε στην πορεία κατά 99.99% από τον φόβο της.

    Μου αρέσει!

 2. H μαυροφορεμένη χριστιανοταλιμπάν,είναι το ακριβές κατάλοιπο ,αυτών που στον ίδιο
  τόπο,αλλά σε άλλο χρόνο,κατέστρεφαν,με τον σταυρό στο χέρι,οτιδήποτε Ελληνικό
  εύρισκαν μπροστά τους !!!
  Βέβαια σήμερα ,υπάρχουν και οι θιασώτες και οι υμνητές,αυτών των καταστροφέων
  και δολοφόνων,οι οποίοι …νομίζουν ότι είναι …Έλληνες !!! Περαστικά τους…

  Μου αρέσει!

  1. Να τη ξεπετάχτηκε η παγανιστική τσουτσού… Ο τουρκόγυφτας που νομίζει πως είναι απόγονος του Λεωνίδα των 300 επειδή έτυχε μετά από 2500 χρόνια να γεννηθεί κάπου εκεί τριγύρω…

   Μου αρέσει!

   1. Είπα να μην απαντήσω,σ’αυτόν τον ηλίθιο θρησκόληπτο Βob.Aλλά δεν μπορεί και να βρίζει,κρυμένος πίσω από το κομπιούτερ του.
    Άκου λοιπόν μα@@κα,αφού ξέρεις ότι είμαι τσουτσού,γιατί και δεν ομολογάς το
    μέγεθος της,που απ’ότι φαίνεται το γνωρίζεις από πρώτο χέρι…
    Εγώ θρασύδειλε νομίζω ότι είμαι απόγονος του Λεωνίδα,εσύ ποιανού απόγονος νομίζεις ότι είσαι ? του Αβραάμ του Ισαάκ ή του Παστίτσιου ?
    Άντε τσόγλ@νε ,γιατί σαν μεγάλη γλώσσα έβγαλες…

    Μου αρέσει!

   2. Φυσικά και γνωρίζω το μέγεθός της, είναι ανύπαρκτο, όπως και το μέγεθος του εγκεφάλου σου… Θρασύδειλος είσαι μόνο εσύ και κανένας άλλος… Βάζω στοίχημα πως βαράς και την γυναίκα σου(αν έχεις) με τον κλασσικό ελληνικό τρόπο για να της δείξεις ποιός είναι το αφεντικό… Αρχαιοελληνικά πάντα…

    Μου αρέσει!

   3. Έλα τότε ψώνιο,αν έχεις τίποτε μέσα στο παντελόνι σου,να βαρέσω και έσένα ,όπως βαράω την γυναίκα μου,ανόητε θρησκόληπτε καντηλανάφτη.
    Όσο γιά το μέγεθος ,που βρίσκεις ανύπαρκτο,τι να σου κάνω αν δεν σου φτάνει
    και θές μεγαλύτερο…

    Μου αρέσει!

  2. Όχι μην τα λες αυτά, το καλό βυζάντιο και ο καλός χριστιανισμός στα ώπα ώπα είχαν
   τον ελληνικό πολιτισμό 😛 Τι κι αν μείναμε μερικούς αιώνες στο σκοτάδι, χαλάλι.

   Ξέρεις τι είναι να έχεις για σημαία τον Επίκουρο και να θες να ζήσεις το τώρα και το
   σήμερα και να απολαμβάνεις τη ζωή; Δυστυχία μεγάλη λέμε! Ενώ με το χριστιανικό
   παραμυθάκι, ζήσε ταπεινά, μη ζητάς πολλά και θα βρεις τη χαρά όταν πεθάνεις στη
   χώρα των παραμυθιών… ο καλύτερος πελάτης του ΔΝΤ 🙂

   Μου αρέσει!

   1. Έχει δίκιο ο μάστορας.
    Στον χριστιανικό μεσαίωνα καλοπερνούσε ο κόσμος συγκριτικά με την εποχή μας.

    Αναπολεί με νοσταλγία τους θρησκευτικούς πολέμους, τον σκοταδισμό, την πανούκλα, την Ιερά Εξέταση, τα βασανιστήρια, τους ακρωτηριασμούς, τους αποκεφαλισμούς, τους φεουδάρχες, τους ελέω θεού βασιλείς, την αμορφωσιά, την απλυσιά, την θρησκοληψία, τις δεισιδαιμονίες κ.ά.
    Τότε που η επίπεδη γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος!

    Μου αρέσει!

   2. Δηλαδή σήμερα ο καπιταλισμός δεν προωθεί θρησκευτικούς πολέμους (ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ), δεν προωθεί Ιερά Εξέταση και βασανιστήρια(γκουαντανάμο), δε προωθεί αποκεφαλισμούς(Συρία) και φεουδάρχες( Ροθτσιλντ), αμορφωσιά(ένας πολίτης), δεισιδαιμονίες(φαινόμενο του θερμοκηπίου) κ.ά. …

    Κάνε μπε ρε Εβραίε, κάνε μπε…

    Μου αρέσει!

   3. Τι να σου απαντήσω ρε αγράμματε που συγκρίνεις τους θρησκευτικούς πολέμους με την αραβική άνοιξη και την Ιερά Εξέταση με το γκουαντανάμο ;

    Έχεις καταλάβει πόσο γραφικός και ανιστόρητος είσαι ;

    Αν σε μετέφερε ρε φουκαρά μια χρονομηχανή στο μεσαίωνα, ούτε μια βδομάδα δεν έβγαζες ζωντανός, ενώ τώρα μπορείς για δεκαετίες να έχεις αραγμένη την κωλάρ@ σου στον καναπέ και να γράφεις τις π@παριές σου στο διαδίκτυο πίνοντας τον φραπέ σου.

    Μου αρέσει!

   4. Ρέ Πολίτη καi Eaglos,αρκετά δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το βυζαντινορωμέικο
    απομεινάρι,αυτός φοράει διπλές παρωπίδες και συντάσσεται με αυτούς τους θρησκόληπτους,που αποκαλούν τους προγόνους μας «ειδωλολάτρες» !!!
    Μόνο για καρπαζιές είναι ο πανηλίθιος…

    Μου αρέσει!

   5. μην συγχεεις τα πραγματα,μονο με το «εδω» του Μπομπ..και τον καναπε.
    ανοιξε λιγο τους οριζοντες σου στο γκλομπαλ,Κοσμο-πολιτη.

    θα δεις οτι εχει δικιο…

    Μου αρέσει!

   6. Αυτά που γίνονται στο Γκουαντάναμο είναι παιδική χαρά συγκριτικά με τα μεσαιωνικά βασανιστήρια.
    Η αραβική άνοιξη και ο εμφύλιος στη Συρία είναι πάρτυ νηπιαγωγείου συγκριτικά με τις σταυροφορίες ή την εικονομαχία στο Βυζάντιο που δεν διήρκεσαν λίγα χρονάκια αλλά δεκαετίες και αιώνες.

    Επαναλαμβάνω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις δεν θα γίνονταν αν δεν υπήρχε τόση ημιμάθεια από ορισμένους,

    Μου αρέσει!

   7. Ἐσκεμμένα μπερδεύετε τὴν καθολικὴ δύσι μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἀνατολὴ.

    Ἔλα ὅμως ποὺ ὑπάρχουν ἐξέχοντες βυζαντινολόγοι ποὺ σᾶς χαλᾶνε τὴν σοῦπα,

    μαθητὲς τοῦ Κίσσιγκερ!

    Μου αρέσει!

   8. κοριννα,ο ελληνικός μεσαίωνας,προηγήθηκε του δυτικού,στο τελος δε,απο την αμορφωσιά,ειχαμε την εικονομαχία,όπου για πρώτη φορά στα χρονικά,οι άνθρωποι,αρχίζουν και τρώνε τα είδωλα (εικόνες)(επιθετο κονοφαγος) κλπ….Η απελπισία η ίδια…
    εκτός του οτι κατέστρεψε κυριολεκτικά την αυτοκρατορία.

    Μου αρέσει!

   9. Ακριβως αγαπητε πολίτη, όπως το λες η ημιμάθεια γίνεται φονικό όπλο.
    Εσυ όμως τι πρεσβεύεις? Αυτον που γνωρίζει τα παντα και μας διδάσκει?
    Γνωρίζεις και εχεις μελετήσει την Ιστορια τόσο καλά που επιτίθεσαι με τέτοιο τρόπο σε όλους τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν?
    Εχεις μελέτήσει την Ορθόδοξια τόσο καλα που κάνεις σα τρελός για αυτούς που την ασπάζονται?
    Εχεις μελετήσει την καινή διαθήκη και γνωρίζεις τι πρεσβεύει και πολεμάς με τέτοια μανία κάθε τι που φέρει έστω και το σημείο του σταυρού?
    Και μια απλή αναφορά .. Οταν αναφέρεσαι σε πολέμους να διατηρείς τηρουμένων των αναλογιών τα ιδια μέτρα και σταθμά και να μην έχεις επιλεκτική μνήμη ή επιλέκτικη αναφορά στα δεδομένα της ιστορίας μια που η ημιμάθεια για σένα είναι όντως κίνδυνος – θάνατος!!!

    Μου αρέσει!

   10. Επίσης φίλε Πολίτη μπορείς να μου εξηγήσεις ιστορικά πάντα, μετά τις σταυροφορίες τι έγινε?
    Τί είναι οι Ναίτες ιππότες? Οι ιππότες της μάλτας? Οι ροδόσταυροι και όλοι αυτοί? Απομεινάρια της Ορθοδοξίας?
    Τι είναι όλα αυτά τα τάγματα?
    Και πάλι είναι πολύ εύκολο να συγχέουμε καταστάσεις με απώτερο σκοπό όμως άλλο!!
    Διάβασε λοιπόν ίσως λίγο καλύτερα την Ιστορία να δεις ακόμα και η εικονομαχία απο που ξεκίνησε…
    Ετσι απλά για να συμφωνήσω μαζί σου και πάλιι στο θέμα της ημιμάθειας!!

    Μου αρέσει!

   11. Επαναλαμβάνω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις δεν θα γίνονταν αν δεν υπήρχε τόση ημιμάθεια από ορισμένους,
    Εκτός από την ημιμάθεια επικίνδυνη είναι και η επιλεκτική ανάγνωση.

    Μιλάς για δικές μου επιθέσεις, την ώρα που μετά από κάθε σχόλιο μου βγαίνουν οι γνωστοί ακροδεξιοί που με αποκαλούν, πράκτορα, εβραίο, ανθέλληνα, ελληνόφωνο και με απειλούν με εξορίες, κρεμάλες, λεπίδια, καρκίνους κτλ.

    Τουλάχιστον εγώ κάθε τι που γράφω το τεκμηριώνω και δεν παραληρώ, ούτε απειλώ.

    Τους υβριστές άλλοτε τους αγνοώ, άλλοτε τους ειρωνεύομαι και ενίοτε τους απαντώ στον ίδιο τόνο που μου απευθύνονται.

    Εσύ τι ζόρι τραβάς προσωπικά με μένα ;Σ’ έχω θίξει και δεν το θυμάμαι ;

    Αν διαφωνείς σε κάτι που γράφω μπορείς να το αντικρούσεις επιχειρηματολογώντας.
    Αν αρχίσεις να γράφεις για νεφελίμ , ελοχίμ, ρυπαρά γένη, εβραίους που ξετρυπώνουν από την γη, σαυρόμορφους, και Ελ, στο λέω προκαταβολικά ότι θα φας δούλεμα.

    Μου αρέσει!

   12. Δε τραβάω κανένα ζόρι φίλε μου, απλά προσθέτω στον σχολιασμό σου!
    Όταν αναφερόμαστε ιστορικά σε κάτι καλό θα είναι να το κανουμε αντικειμενικα!!
    Και δεν επικροτώ κανένα υβριστή αλλά η βαρβαρότητα παγκοσμίως δεν έχει πρόσωπο, και έχει μόνο θύματα!!
    Έχοντας μελετήσει πολλές απόψεις και θρησκείες σε ενα συμπέρασμα καταλήγω μόνο, ανεξάρτητα από το τί πιστεύω, ότι το παιχνίδι πανω στις πλάτες μας καλά κρατεί και εμείς κάνουμε το κέφι τους!!
    Και ιστορικά και μόνο όταν λέμε Εβραίους εννοούμε τους Ιουδαιστες και τους Καμπαλιστες, με αυτούς τα βάζει ο κόσμος και όχι με τον απλό Εβραίο που και αυτός θα διαδηλώσει γιατι θέλει την ειρήνη.
    Δεν είναι επιχείρημα απο που γεννήθηκε η Παναγία, ούτε απο ποιά φυλή είναι ο Ιωακείμ όταν πιστευεις σε αυτό που λέει ο Κύριος … αγαπάτε αλλήλους, ακόμα και τον εχθρό ημών…
    Ας τιθασεύσουμε την οργή που έχουμε μέσα μας και ας την μετατρέψουμε σε δύναμη πνεύματος!
    Δεν θέλουν να υψωθεί ο άνθρωπος κόντα στον Θεό, δεν θέλουν να υπάρχει γνώση και εμείς συνεχίζουμε και κινούμαστε, σκεφτόμαστε και πράττουμε σαν τα ερπετά !!
    Όπως γράφω και παρακάτω μεγαλύτερη αρετή των 7 αρχαιων σοφών ήταν η ταπεινότητα και η αγάπη! Τι πρέσβευε ο Χριστός? τι δίδασκε ? για τι θυσιάστηκε? Αν αυτά δεν είναι ομοιότητες για την ανω – θρώσκω πορεία μας .. τοτε τι είναι?

    Μου αρέσει!

   13. Είναι αντικειμενική η σύγκριση μεταξύ Σταυροφοριών ή Εικονομαχίας με την αραβική άνοιξη ;

    Είναι αντικειμενική η σύγκριση μεταξύ Ιερής Εξέτασης και Γκουαντανάμο ;

    Δηλαδή πρέπει να γίνει ιστορικός διάλογος για να αποδειχθεί ότι πρόκειται περί μπουρδολογίας ;

    Για πες μου επίσης κάτι ακόμα Nek, ως πιστός της θρησκείας της αγάπης.
    Πως κρίνεις το γεγονός να απειλούν κάποια δίποδα που αυτοαποκαλούνται ελληνορθόδοξοι με λεπίδια, εξορίες, καρκίνους κτλ, άλλους συνομιλητές τους επειδή διαφωνούν με τις απόψεις τους;

    Αυτές τις συμπεριφορές δεν τις βλέπεις για να τις σχολιάσεις ή βλέπεις τα στραβά επιλεκτικά με βάση τις ιδεολογικές και πολιτικές σου πεποιθήσεις;

    Μου αρέσει!

   14. Ολα τα βλέπω γιαυτο σχολιασα και πιο κάτω για την χαιρεκακία, την αναξιοπρέπεια και την εξύβριση!
    Η μόνη σύγκριση που μπορεί να γίνει σε κάθε πόλεμο ή υποτιθέμενη επανάσταση είναι ο αριθμός των θυμάτων, και το επιίπεδο βαρβαρότητας του ανθρώπου.
    Απο εκεί και μετά δυστυχώς όλες μα όλες, με πρόφαση αλλες αιτίες εξυπηρετούν σκοτεινά συμφέροντα.
    Δεν αποτελώ κριτή κανενός, πόσο μάλλον να το παίζω και ειδήμονας. Μελετητής είμαι και φιλος της σοφίας και της γνώσης που προσπαθούν να μας στερήσουν με κάθε τρόπο, ακόμα και όταν αναφερόμαστε με εσφαλμένο τρόπο σε γεγονότα ιστορικά, πολιτικά ή θρησκευτικά.
    Όταν όμως μπαίνεις στην διαδικασία να αναφερθείς με επιχειρήματα, μη μπαίνεις στην διαδικασία της επίθεσης, και στο λεω φιλικά όπως το λέω γενικα σε όλους. Η κατηγοριοποίηση και η περιθωριοποίηση είναι προιον δικό τους και τους εξυπηρετούμε με το να επιτίθεται ο ενας στον αλλο, όπως και ο χλευασμός σημείων και εννοιών θρησκευτικών ή προσωπικών αξιών.
    Προτιμώ με το σχολιό μου να αποτελέσω αφορμή για να σκεφτεί κάποιος κατι περισσοτερο, παρά απλά να μπω για να βρίσω.
    Το να απαξιώνεις τέτοιες τακτικές είναι το καλύτερο φάρμακο στο να εξαφανίσεις και όποιον τις εκφράζει.
    Μαθαίνω από τους άλλους και ευελπιστώ να μπορούν και οι άλλοι να μάθουν κάτι απο μένα.

    Μου αρέσει!

   15. Και για να προσθέσω και το σχόλιο μου για την φώτο, θα μπορούσα να δεχτώ απο το απλό και αυθόρμητο ότι όλοι μπροστα στα μάτια του θεού είναι ίδιοι,μέχρι και το ότι ειναι ακόμα και προβοκάτσια!
    Ούτε οι μουσουλμάνοι, ούτε οι χριστιανοί ούτε οι βουδιστες όυτε κανεις επικροτει την αφαιρεση της ζωης. Εμεις οι υπάνθρωποι το μεταφράζουμε όπως μας συμφέρει και το χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε !!
    Η αγάπη είναι μία, και δεν διαχωρίζεται απο αυτούς που στο όνομα της ημισελήνου ή του σταυρού κρατούν όπλα απλά για να σκοτώσουν.
    Αυτή η αγάπη έχει γεμίσει αυτή την περιοχή με μάρτυρες πίστεως, γιατί και ο απλός μουσουλμάνος που σκοτώθηκε επειδή δεν ακολούθησε ειναι και αυτος μάρτυρας της δικής του πίστης, επειδή κάποιοι έχουν αποφασίσει να ντροπιάσουν κάθε ιερό και όσιο στο όνομα του σκοταδισμού

    Μου αρέσει!

   16. Εσύ δηλ ρε πολίτη περνίεσαι για εξυπνος επειδή δεν πιστεύεις πουθενά;;; και επειδή δεν πιστεύεις πουθένα να εκφράζεις υποκειμενικές κρίσεις ….εως και ημιμαθείς και να τις παρουσίαζεις σαν αντικειμενικές;;; δεν σε κάνει η αθεοπληξία ή αθρησκοπληξία ή ο αντιχριστιανισμός ούτε πιο ανώτερο, ούτε αντικειμενικό και πιο προχωρημένο απο τα – με τον νου σου – οπισθοδρομικά χριστιανόπουλα την ειρωνεία αναμεμειγμένη με υφάκι και μαθήματα ιστορίας να χαμε να λέγαμε…. θα την εισπράττεις….

    Μου αρέσει!

  3. ΕΛΛΗΝΑΣ – ΕναΠολίτης – Χρήστος Πλατανιώτης– Bob O Mastoras – Eaglos

   —–ΛΕΝΕ ΒΡΙΣΙΈΣ ΜΕ ΧΑΙΡΕΚΑΚΊΑ ΟΙ ΜΈΝ ………..ΑΠΑΝΤΆΜΕ ΜΕ «ΙΕΡΆΝ» ΑΓΑΝΆΚΤΗΣΙΝ ΟΙ ΔΈ .

   —–Εάν είναι αληθινοί αυτοί «διάλογοι» , τότε ΜΑΣ ΑΞΊΖΕΙ ΝΑ ΕΞ-ΟΛΟΘΡΕΥΘΟΎΜΕ μιάν ώρ’ αρχύτερα ,
   ΝΑ ΗΣΥΧΆΣΕΙ ΤΌ ΣΎΜΠΑΝ ΑΠΌ ΤΊΣ ΎΒΡΕΙΣ ΤΏΝ ΑΛΑΛΑΖΌΝΤΩΝ «ΑΡΧΑΊΩΝ» ΕΛΛΉΝΩΝ ,
   ΑΛΛΆ ΚΑΊ ΤΏΝ «ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΎΜΩΝ» (ΉΜΑΡΤΟΝ) ΕΛΛΉΝΩΝ .

   (ΤΟ ΑΠΌΛΥΤΟ ΞΕ-ΝΈΡΩΜΑ – ΔΙΚΑΊΩΣ ΕΞ-ΑΦΑΝΙΖΌΜΑΣΤΕ ,
   ΑΛΛΆ ΝΆΣΤΕ ΒΈΒΑΙΟΙ ΌΤΙ ΔΈΝ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΤΟ ΨΩΡΟ-ΕΓΩΙΣΤΙΚΌ ΤΟΎ ΚΑΘΕΝΌΣ ΜΑΣ)

   Μου αρέσει!

   1. Δυστυχώς φίλε μου…
    Γιατί τελικά ότι και να ασπάζεσαι, είτε λέγεται ελληνικό πνεύμα ή ορθόδοξο ή και ελληνορθόδοξο κανενα απ’ολα δε πρεσβεύει την χαιρεκακία και την αναξιοπρέπεια.
    Ο όποιος πόλεμος δε βαραίνει τις πλάτες του ενός και απαλλάσει τον άλλον !! Και έτσι πολύ απλά διακρίνοντας το δικό μας επίπεδο όταν συζητάμε είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις γιατι έγιναν τόσα αίσχη τόσες χιλιετηρίδες είτε στο όνομα του καθενός!!
    Ίσως θα ήταν ευκαιρία να διαβάσουμε έστω τα αποφθέγματα των 7 αρχαίων σοφών και να τα συγκρίνουμε με την δική μας νοοτροπία αλλά και με το χριστιανισμό..
    Αν δε μπορείς να ανέβεις στην κορυφή μη βρίζεις τον αλλο που είχε τη δύναμη και σκαρφάλωσε!

    Μου αρέσει!

 3. Νά είστε καλά, μωρέ αδέρφια, με το χιούμορ σας.
  Αντε να ξεχάσουμε γι΄άλλη μια φορά τα βάσανά μας με την Ιερά Εξέταση, τα γκουαντάναμο, τις τσουτσού κι όλα όσα προαναφέρθηκαν παραπάνω.
  Χάσανε κι οι λέξεις το νόημά τους κι εμείς την ευπρέπειά μας.

  Ευχαριστίες για τα γέλια, πάντως. Ανοιξε η καρδούλα μου.

  Μου αρέσει!

 4. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΜΕΤΑΛΛΑΧΘΕΙ ΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΟΝ……ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ Η ΣΚΕΨΙΣ ΜΟΥ…
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ…..ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ….ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ….ΕΙΝΑΙ ΤΥΛΙΓΜΕΝΗ ΣΑΝ ΣΑΡΜΑΔΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΑ «ΣΤΡΑΤΑ» ΓΙΑ Ν ΑΝΟΙΞΕΙ ΔΡΟΜΟ……ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΧΑΣΜΟ…ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ…

  Μου αρέσει!

  1. Ίσα ίσα ΚΥΡ Εβραίε, η κοπέλα θέλει να δείξει πως οι θρησκείες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, και όλο το πανηγύρι είναι οργανωμένο από τους Σιωνιστές… Είναι καλυμμένη για να μη την αναγνωρίσουν οι ισλαμοφασίστες τα κολλητάρια του Πολίτη και τη σφάξουν…

   Μου αρέσει!

   1. Bob φίλε μου δεν είναι ανάγκη να ταράζεσαι…
    Η αλήθεια πάντα οδηγεί στο φως!! Απλά ανατρέχεις ιστορικά και βλέπεις ποια είναι τα αποπαίδια του Σιωνισμού και πως εκμεταλλευονται πάντα καταστάσεις και φέρνουν τον πόλεμο!!
    Καιει όμως πολυ αυτή η αλήθεια!! Καιει τόσο πολύ που όταν δεν έχουμε τι να πούμε τα ρίχνουμε δεξια και αριστερά!! Πιόνια στα χέρια τους απλά υπακούνε σωστά !! Τίποτε δεν είναι τυχαίο αλλά βλέπεις σε αυτές τις ιστορικές αλήθειες δεν απαντάνε!!
    Ξέρουμε να διδάσκουμε μόνο ότι μας συμφέρει….
    Ετσι πολύ απλά .. κοίτα την ιστορία του ΚΚΕ , των ιεχωβάδων, όλων των υποτιθέμενων επαναστάσεων , κόκκινων κίτρινων πορτοκαλί, πως ιδρύθηκαν τόσοι οργανισμοί , την ιστορία της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ… ετσι απλα πρώτα απόλα για μας.. και στην συνέχεια θα δεις τι έχουν κάνει παγκοσμίως και όχι τώρα αλλά από τότε.. όπως οι καινιστες… 33 μχ που ξεκίνησαν την παράλληλη πορεία μαχόμενοι τον Χριστό!!
    Είπαμε οταν διαβάζεις ιστορία καλο θα είναι να μη… πηδας .. κεφάλαια!!!

    Μου αρέσει!

 5. βΛΕΠΟΝΤΑς ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ…

  ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΜΟΡΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΒΟΡΙΚΑ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΑ ΚΑΡΙΟΛΙΑ…ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥς…

  τΙ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ….ΡΕ?????????
  ΜΚΟ τι εχετε να πειτε?

  Αμερικαν ..μπους …τι εχετε να ειπειτε?

  Γιαδια της ελληνικης βολης…τι εχετε να πειτε??

  Και συ…..ΑΛΛΑΛΕ …ΡΑΣΟΦΟΡΟΜΕΝΕ …ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ?

  Προ παντων…ΕΣΥ!

  τωρα καταλαβα την ….των παλαιων….

  μαστιγιο και…..@@@@5645754!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ο .μοβορικιος μαχητης …που τα πηρε στο κρανιο….

  Μου αρέσει!

 6. Μετα τον κατακλυσμο ο Δευκαιων και η γυναικα του. Κατα συμβουλη των θεων πετουσαν πετρες πισω απο την πλατη τους οι οποιες μεταμορφωνονταν σε ανθρωπους.!
  Απεκτησαν ομως μονο ενα γιο τον Ελλην.!!!
  Τωρα εχεται διαλογη εδω.! Απογονοι του Ελλην,??? η των πετρανθρωπων.???

  Μου αρέσει!

  1. Αὐτοὶ ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὶς πέτρες ὀνομάσθηκαν λαός,ἀπὸ τὴν λέξι λᾶς=πέτρα.

   Οἱ ἄλλοι εἶναι οἱ Ἕλληνες ποὺ γεννήθηκαν ἀπὸ τὸν Ἕλληνα.

   Ὅποιος εἶναι Ἑλληνας τὸ νοιώθει μέσα του.
   Οἱ λοιποί ἁπλῶς μιλοῦν ἑλληνικά.

   Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s