Ελεύθεροι πολιορκημένοι, στη νέα «εποχή εθνικισμού» (δεν είναι ανάρτηση, είναι «κατηγορώ»)

Νομίζουμε ότι στην ανάρτηση αυτή αποκαλύπτουμε μια πτυχή της «κρίσης» πέρα από την οικονομική για την οποία κανένας δεν μιλάει ανοιχτά. Ίσως γιατί δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι είναι αλήθεια…

Με βαθιά θλίψη για όσα κακά συμβαίνουν σε Ελλάδα και Κύπρο, με αφορμή τη σημερινή εορτή της Κυριακής των Βαΐων, υπενθυμίσουμε και τιμούμε το παράδειγμα του μαρτυρικού Μεσολογγίου. Η πολιορκία του προτυπώνει, κατά κάποιο τρόπο, τη σημερινή κατάστασης της χώρας όπως θα την περιγράψουμε παρακάτω, πέρα από τη λεπτομέρεια του οικονομικού προβλήματος. Ο αγώνας των Ελεύθερων Πολιορκημένων είναι δίδαγμα για όλους τους λαούς, οι οποίοι πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι για την ώρα της υπέρβασης• την ώρα της μεγάλης «Εξόδου»…

Εθνική αναξιότητα
Η Ελλάδα: ελλαδική και κυπριακή, για άλλη μια φορά στην ιστορία της βρίσκεται μόνη και πολιορκημένη από καταχθόνιους εχθρούς. Όταν ένας πολιτισμός ως έθνος στριμώχνεται από κάποιον άλλο που έχει βλέψεις επεκτατικές ο κίνδυνος είναι πάντα ο ίδιος: ο αφανισμός του πιο αδύναμου ή του πιο παθητικού.

Αδύναμα είναι τα έθνη που λόγω φυσικών ή τεχνιτών συνθηκών έχουν χάσει την κοινωνική συνοχή τους – οπότε οι πολίτες τους δεν μπορούν να συναντηθούν σε κοινό «τόπο» (σκοπό) άρα δεν είναι αλληλέγγυοι και διχάζονται εύκολα, ή εκείνα που απαξίωσαν κουλτούρες και πολιτισμό – οπότε η κοινωνία τους κατέχεται από κρίση ταυτότητας• δεν αισθάνεται περηφάνια για τον πολιτισμό που κληρονόμησε ώστε να θέλει να τον διατηρήσει ή να τον εμπλουτίσει με καινούργια επιτεύγματα σοφίας, τέχνης, τεχνολογίας κτλ.

Παθητικά είναι τα έθνη που στερούνται πολιτικής προστασίας• λ.χ., εξαιτίας δοσιλογικών κυβερνήσεων οι οποίες –έχοντας εξασφαλίσει ύπουλα το ακαταδίωκτο των δοσίλογων που τις απαρτίζουν– μπορεί να τελούν αδικήματα κατά της εθνικής οντότητας (κοινωνία ή κράτος) που απειλείται από τον «ιερό εγωισμό» (sacro egoismo) κάποιου αλλότριου επεκτατικού εθνικισμού. Και το βασικότερο ιδιότυπο αδίκημα που τελείται σε τούτη την περίπτωση, βάσει της εθνικιστικής αντίληψης που διαμορφώθηκε την εποχή του Διαφωτισμού και έπειτα, είναι της «εθνικής αναξιότητας».

Κουλτούρα, έθνος και εθνικισμός
Έγινε ήδη αναφορά στους όρους «κουλτούρα»  και «έθνος». Ωστόσο για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις, διευκρινίζουμε ότι εδώ δεν θεωρούμε παγιωμένο κανέναν καθορισμό των αντικειμένων. Για αυτό δεν θα επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους ορισμούς. Κάθε αναγνώστης μπορεί να δώσει τους δικούς του. Ωστόσο θέλουμε να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω επισημάνσεις:

α) Το έθνος φαίνεται να σχετίζεται, μεταξύ άλλων, και με την έννοια του πολιτισμού η οποία με τη σειρά της δεν είναι συνώνυμη της κουλτούρας* (culture), αλλά γνήσιο υπερσύνολο αυτής. Με άλλα λόγια, ένας πολιτισμός μπορεί να θεωρηθεί ως σύστημα συναφών κουλτούρων ή μιας ομοιογενούς κουλτούρας.

β) Σε γενικές γραμμές το νοηματικό περιεχόμενο που αποδίδεται σήμερα στις έννοιες «έθνος», «εθνότητα», «εθνικό κράτος» (ή «έθνος-κράτος»), «πολιτισμός», «κουλτούρα» (culture/kulture) προέρχεται από τις αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν στη Δύση (δυτική Ευρώπη) μετά το 16ο αιώνα[1], δηλ. περίπου κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου της νεωτερικότητας (modernity). Συνεπώς η περίοδος της νεωτερικότητας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως η πρώτη «εποχή εθνικισμού».

γ) Ο εθνικισμός ως πολιτική ιδεολογία είχε (και έχει) ως βασική αρχή την εναρμόνιση της πολιτικής με την εθνική οντότητα. Οδήγησε σε μια νέα δομή κοινωνικής οργάνωσης: το «εθνικό κράτος». Σήμερα θεωρείται βαθιά ριζωμένος στις δυτικές βιομηχανικές κοινωνίες και εμφανίζεται, σύμφωνα  τον E. Gellner, σε δύο εκδοχές: πολύ σπάνια ως καλοήθης – μη εγωιστικός ή πολύ συχνότερα ως κακοήθης – εγωιστικός[2].

δ) Η αντίληψη της Δύσης για το έθνος ήταν άγνωστο πρόβλημα στην «καθ’ ημάς Ανατολή», δηλ. στον πολυεθνικό ιστορικό χώρο όπου διαδόθηκε αβίαστα ο ελληνορθόδοξος τρόπος του βίου. Μιλάμε για την περιοχή της ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είναι γνωστή με το όνομα Ρωμανία (χώρα των Ρωμιών),  ή Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης – Κωνσταντινουπόλεως, ή όπως την αποκάλεσαν οι Φράγκοι σφετεριστές τής αυτοκρατορίας των Ρωμαίων: Βυζάντιο ή Graecia (χώρα των Γραικών, όπου Γραικός – Graecus σήμαινε, υποτιμητικά, τον αιρετικό Έλληνα, δηλ. τον μη Ρωμαίο).

Νέα «εποχή εθνικισμού»
Ισχυρές ενδείξεις οδηγούν στη διαπίστωση ότι ζούμε μια νέα «εποχή εθνικισμού». Όπως η περίοδος της μετάβασης από το την «αγροτική κοινωνία» (προ-νεωτερική εποχή) στη «βιομηχανική κοινωνία» (νεωτερική εποχή) υπήρξε εθνικιστική (με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στα κοινωνικά συστήματα και, πολλές φορές, βίαιες τροποποιήσεις: γεωγραφικές, οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές), έτσι και η εποχή της μετάβασης από τη «βιομηχανική κοινωνία» στη «κοινωνία των πληροφοριών», αναπότρεπτα,  θα χαρακτηριστεί εθνικιστική.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον E. Gellner: «O εθνικισμός είναι ριζωμένος σ’ ένα ορισμένο είδος καταμερισμού εργασίας, το οποίο είναι σύνθετο και διαρκώς σωρευτικά μεταλλασσόμενο»[3], για το λόγο αυτό είναι μοιραίο να γίνεται πιο αισθητός και συνειδητός από τη «βιομηχανική επανάσταση» και μετά.

Δυστυχώς, στην ανθρώπινη Ιστορία είναι συντριπτικά σπανιότεροι οι καλοήθεις – συγκαταβατικοί εθνικισμοί σε σχέση με τους εθνικισμούς που χαρακτηρίστηκαν ως ανήθικοι, ή ύπουλοι, ή παράλογοι, ή μεροληπτικοί, ή εγωιστικοί, ή ρατσιστικοί, ή επεκτατικοί, ή ολοκληρωτικοί, ή ακραίοι κτλ. Για παράδειγμα η ηθική που διέκρινε το γενναιόδωρο εθνικισμό του ινδού Μαχάτμα Γκάντι, δεν συγκρίνεται με την κακοήθεια του αρπακτικού και ρατσιστικού εθνικισμού του γερμανού Αδόλφου Χίτλερ** που χαρακτηρίστηκε από τα συνθήματα: «Ein Volk• Ein Reich• Ein Führer» (Ένας Λαός• ένα Έθνος• ένας Ηγεμόνας) και «Blut und Boden» (Αίμα και Χώμα).

Σε εποχές μεταβατικών διαδικασιών ο κίνδυνος της αφομοίωσης είναι έκδηλος. Για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τις κοινωνίες των εθνών που δεν θέλουν να χαθεί για πάντα ο μακραίωνος πολιτισμός τους, απ’ όπου οι άνθρωποι που τις απαρτίζουν προσλαμβάνουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Δεδομένου ότι η «πολιτισμική ατμόσφαιρα» ήταν και θα είναι το ζωτικό περιβάλλον που αγαπούν οι άνθρωποι. Διότι μέσα σε αυτόν δεν προοδεύουν απλώς, αλλά και ευτυχούν καθώς ολοκληρώνονται ως προσωπικότητες ελεύθερες.

Νέος Άξονας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σίγουρα, δεν μπορεί να γίνει εύκολα πιστευτό ότι μέσα στο δημοκρατικό κοινοτικό οικοδόμημα, που δημιουργήθηκε πάνω στα ερείπια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ως λύση στο υπαρξιακό πρόβλημα της (δυτικής) Ευρώπης, είναι δυνατό να αναβίωσε ένας επικίνδυνος εθνικισμός, που απειλεί να κυριαρχήσει των υπολοίπων. Κι όμως είναι γεγονός. Συμβαίνει τώρα!

Η προ αιώνων εκφραγκευμένη[4] Δύση παρέδωσε ή παραδίδει, άνευ όρων και αδιαφανώς, με πρόσχημα την «οικονομική κρίση», την πολιτική εκπροσώπησή της σε ένα μόνο κυρίαρχο κέντρο εξουσίας: τη Γερμανία. Τη χώρα που ο εθνικισμός της αιματοκύλησε –δις! – την Ευρώπη και τον κόσμο όλο, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές και απίστευτα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Από τα περιστατικά γίνεται αντιληπτό ότι ένας νέος Άξονας έχει λάβει σώμα στην ΕΕ. Οι δυνάμεις του –που ελέγχονται απόλυτα από τη Γερμανία– εκμεταλλεύονται  την οικονομική «κρίση» και τους θεσμούς της Ένωσης με σκοπό να καθιερώσουν de-facto μια πολιτική μορφή διοίκησης που ιστορικά συναντάται μόνο στις μεγάλες αυτοκρατορίες: Σε τέτοιου είδους διοικητικές μορφές έχουμε μία κεντρική εξουσία που συνυπάρχει με ημιαυτόνομες τοπικές κοινότητες που ελέγχονται σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. στα φεουδαλικά κράτη) από τιμαριούχους.

Μετά το ξέσπασμα της πρόσφατης κρίσης στην Ευρώπη, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών τής ΕΕ εξασθένησε σε μέγιστο βαθμό. Τα κοινοτικά συμφέροντα παραμερίστηκαν προκλητικά προς όφελος των εθνικών συμφερόντων των λεγόμενων πλούσιων κρατών, και κυρίως της Γερμανίας. Από τότε η Γερμανία παρουσιάζεται, από τους μηχανισμούς διαμόρφωσης της κοινή γνώμης, ως η απόλυτη οικονομική δύναμη της Ευρώπης• ως το πιο επιτυχημένο παράδειγμα[5] ευρωπαϊκού κράτους. Συνεπώς, τα «αποτυχημένα» και «διεφθαρμένα» εθνικά κράτη της ΕΕ (δηλ. τα «γουρούνια») οφείλουν να ακολουθήσουν χωρίς αντιρρήσεις,  ως πρότυπο πλέον, το εθνικό παράδειγμα της Γερμανίας, κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο και την καθοδήγησή της. Έτσι η Ευρώπη των πολιτών γίνεται η Ευρώπη… των Γερμανών• και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση κοντεύει να γίνει – αν δεν έχει ήδη γίνει… Ευρωγερμανικός Ολοκληρωτισμός. 

Κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας
Για να γκρεμιστούν οι «κλειστές πύλες» των εθνικών Συνταγμάτων, των «αποτυχημένων» κρατών μελλών, που προάσπιζαν πάντα μεταξύ άλλων και την Εθνική Κυριαρχία των κρατών, χρησιμοποιήθηκε ο «πολιορκητικός κριός» των απειλών (λ.χ. της πτώχευσης, ή της εξόδου από την ΟΝΕ και την ΕΕ).

Επειδή οι απειλές  δεν ήταν δυνατόν να δικαιολογήσουν την παραβίαση των Συνταγμάτων, οι παθητικές (συνεργάσιμες ή εξαγορασμένες) εθνικές κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν άλλο τρόπο. Έμπασαν, από την «κερκόπορτα» των αδιαπραγμάτευτων Μνημονίων, το γερμανικό εθνικισμό μέσα στα μέχρι πρότινος προστατευμένα και ανεξάρτητα ευρωπαϊκά κράτη. Μεταβιβάζοντας ταυτόχρονα  τη κεντρική διοίκηση των κρατών (ή πλέον τιμαρίων) στο Γερμανό ηγεμόνα, του 4ου Ράιχ που προς το παρόν προσχηματικά ονομάζεται «Ευρωπαϊκή Ένωση».

Με τις ενέργειά τους οι διαμορφωτές της (αντ)εθνικής πολιτικής, εν γνώσει τους έθεσαν σε κίνδυνο την υπόσταση του κράτους και, κατ’ επέκταση, τα βασικά κεκτημένα που αυτό προστατεύει: α) τον πολιτισμό, β) την οικονομία, και γ) τα θεμελιώδη κοινωνικά και πολιτικά δικαιωμάτων των πολιτών των εθνών τους.

Προετοιμάστηκαν έτσι οι συνθήκες για την πιο βίαιη φάση του εθνικισμού (εν προκειμένω του γερμανικού), κατά τον τρόπο που παρατηρήθηκε στις αρχές του βιομηχανικού συστήματος: όπου αρχικά δημιουργήθηκε μια ασταθής κοινωνική κατάσταση που περιελάμβανε: επώδυνους διαχωρισμούς, εκτοπίσεις, κινητικότητα, όξυνση ανισοτήτων κτλ. Στη βιομηχανοποιημένη εποχή, τα έθνη με εύθραυστη οικονομία γίνονται ανισόρροπα. Οι εθνοτικές ομάδες που τα απαρτίζουν, κλονισμένες από τη φτώχεια χάνουν τη συνοχή τους και την πίστη στο υπό κατάρρευση κράτος, το οποίο εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων υποβαθμίζει διαρκώς την εκπαίδευση και έτσι ούτε την υψηλή (εγγράμματη) κουλτούρα του έθνους του δεν δύναται να προστατέψει όπως θα έπρεπε.

Άλλωστε, για το λόγο αυτό τα αλωμένα από τους Γερμανούς έθνη φτωχοποιούνται  τεχνικά με μνημονιακές πολιτικές μαζικής καταστροφής που διαλύουν τις οικονομίες: Για να καταστεί ευκολότερος ο εκμηδενισμός τους, ώστε να υποβαθμιστούν σε «προλεταριακά έθνη» ημιαυτόνομων κρατών. Και ίσως μελλοντικά να αφομοιωθούν με κάποια από τις γνωστές τεχνικές του παρελθόντος: με προπαγάνδα, με ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση, ή στη χειρότερη περίπτωση με γενοκτονία ή εκτόπιση (τίποτα δεν αποκλείεται).

Αλλαγή κουλτούρας
Ο γερμανικός επεκτατισμός δεν έχει να επιδείξει ιστορικά δείγματα πραγματικού ανθρωπισμού. Από τoν 5ο αιώνα και μετά, οπότε τα φραγκογερμανικά φύλα (Βάνδαλοι, Γότθοι, Λογγοβάρδοι κ.ά.) κατακυρίευσαν τη δυτική Ευρώπη, έχουμε την εφαρμογή του φράγκικου φεουδαλισμού[6] –που θεμελιώθηκε σε καθαρά ρατσιστικά κριτήρια–, ο οποίος εφαρμόστηκε καταδυναστευτικά και από την εκφραγκευμένη Δυτική Ρωμαϊκή Εκκλησία. Ακολούθησαν η δουλοπαροικία, η αποικιοκρατία, και στο τέλος ο δυτικοευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός που χαρακτηρίζεται από την εθνικιστική αρχή: «cuius region eius lingua» (Σ’ όποιον ανήκει η περιοχή, σ’ εκείνον και η γλώσσα) που αντανακλά την αντικειμενική ανάγκη του εθνικισμού αυτού του είδους για ισοπεδωτική ομοιογένεια[7].

Συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα να φωλιάζουν μέσα στον πολιτισμό της εκφραγκευμένης προ πολλού Δύσης, είναι δικαιολογημένος ο προβληματισμός ή και ο φόβος για το μέλλον των πολιτισμών, των κρατών μελών της ΕΕ, που διαφέρουν• ειδικά όσων βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη.
Ο γερμανικός εθνικισμός κινείται ανεξέλικτος, έτοιμος να ισοπεδώσει τα πάντα. Η πίεση προκειμένου να αφομοιωθεί η διαφορετικότητα είναι έκδηλη. Η ίδια η ρητορική προδίδει την επιδίωξη επιβολής μιας συγκεκριμένης πολιτικής –άρα  και πολιτιστικής– παράδοσης. Παράδειγμα: η Μέρκελ μιλάει για γερμανικές αξίες, ο Κάμερον για βρετανικές αξίες, ενώ οι πολιτικοί εκπρόσωποι του ελληνικού έθνους με δημόσιες δηλώσεις στα ΜΜ’Ε’ (όπως, λ.χ., του Γ. Α. Παπανδρέου) απαξιώνουν την κουλτούρα των Ελλήνων• χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «διεφθαρμένη χώρα»!

Ο τρόπος που δρα το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας και τα κυρίαρχα ΜΜ’Ε’ τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ύποπτος. Επιδιώκουν διαρκώς την ταπείνωση της χώρας –λ.χ. μιλάνε συνέχεια για χαμένη αξιοπιστία ή (αποφατικά) για ανάκτησή της. Μιλάνε για ρατσισμό, ξενοφοβία, διαφθορά, φοροδιαφυγή, θεοκρατία κτλ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση στους άλλους λαούς της ΕΕ του αισθήματος της απόρριψης για τους Έλληνες• ταυτόχρονα όμως δημιουργεί στους Έλληνες μια απέχθεια για την ίδια τους τη κουλτούρα (που το εντόπιο Σύστημα τη διαστρεβλώνει σκόπιμα).

Η εμφύτευση μέσα στις καρδιές των πολιτών της απέχθειας για την ελληνική κουλτούρα είναι η βασική επιδίωξη. Διότι μόνον αυτό το αίσθημα μπορεί να ωθήσει (δήθεν αυθόρμητα) τον ελληνικό πληθυσμό στο πολιτισμικό χωνευτήρι μιας άλλης φαινομενικά υψηλής και ηθικότερης κουλτούρας. Αυτή είναι η μέθοδος για να ξεριζωθεί μόνος του ο ελληνικός πληθυσμός από την πατρίδα και να ξαναγίνει πλανόδιος και αμφιταλαντευόμενος ανάμεσα σε άλλες κουλτούρες και τη δική του (όπως οι παππούδες ή οι πατεράδες του που έγιναν μετανάστες σε άλλες εποχές). Έτσι μόνο μπορεί να γίνει αποδεχτή και η αφαίρεση του προνομίου του ισότιμου εταίρου που κατέστησε την Ελλάδα (και άλλες χώρες) δουλοπαροικία ή φέουδο (τιμάριο) της εθνικιστικής Γερμανίας.

   
Συμπεράσματα
Από το παράδειγμα της Ελλάδας και της Κύπρου είναι ξεκάθαρο ότι η διαδικασία της πολιτικής και οικονομικής σύγκλησης εντός της ΕΕ δεν εξελίσσεται καθόλου ομαλά, δυστυχώς! Αιτία του προβλήματος είναι τα επιθετικά εθνικιστικά ένστικτα  που επανεμφανίστηκαν στην πολιτική της Γερμανίας.  Η Γερμανία συνειδητά εξασκεί πολικές που αποσκοπούν στη φτωχοποίηση και την ταπεινώσει με κάθε δυνατό τρόπο (εκτός του συμβατικού πολέμου) των μέχρι πρότινος ισότιμων εταίρων στην ΕΕ. Έχει επιδείξει μέχρι τώρα πρωτοφανή έως επικίνδυνη ανωριμότητα• αντίστροφως ανάλογη της υποτιθέμενης δύναμής της…

Οι επικίνδυνες πολιτικές του εθνικισμού της Γερμανίας, δυστυχώς χαίρουν αμέριστης υποστήριξης από πολιτικά πρόσωπα που ηγούνται βασικών θεσμών της ΕΕ και τα οποία κανονικά θα έπρεπε να υπερασπίζονται τα κοινοτικά συμφέροντα και όχι τα στενά εθνικιστικά συμφέροντα ενός ή δυο κρατών μελών. Οι εν λόγω εκπρόσωποι της ΕΕ –αν και θα έπρεπε!– ωστόσο δεν λογοδοτούν• δεν ελέγχονται για την απαράδεκτη στάση τους από κανέναν.

Οι πολιτικές εξελίξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για άλλη μια φορά η εθνική συνείδηση (δηλ. ο αλλοτριωμένος σε ιδεολογία πατριωτισμός σύμφωνα με το πρότυπο της νεωτερικότητας) θα επικρατήσει της ταξικής. Ίσως για λόγους ιστορικής συγκυρίας, ή επειδή πράγματι η εθνικιστική αρχή: «Ένας Πολιτισμός – Ένα Κράτος», είναι η υποχρεωτική συνέπεια της νέας κοινωνικοοικονομικής τάξης, την οποία επιφέρει το βιομηχανικό σύστημα, ή ακόμα η ίδια του η σκιά[8].

Πιθανόν να είναι η τελευταία εμφάνιση του εθνικισμού όπως τον γνωρίσαμε στη Δύση, καθώς η βιομηχανική εποχή δίνει τη θέση της στην πληροφορική εποχή. Ελπίζουμε, κατά τη διάρκεια της εποχής της πληροφορίας, να αναδειχτεί ως λύση στα αδιέξοδα της νεωτερικότητας, το ξεχασμένο αλλά επιτυχημένο για περίπου χίλια χρόνια παράδειγμα κοινωνικής συμβίωσης που βασίστηκε στην προτεραιότητα της κοινωνίας των σχέσεων[9] και εφαρμόστηκε στη Νέα Ρώμη – την Κωνσταντινούπολη (σημ. αυτό, βέβαια, δεν συνεπάγεται αναγκάστηκα τη στέψη αυτοκρατόρων).

————–
* Η λέξη culture (κουλτούρα) δεν έχει αποδοθεί – αφομοιωθεί με ακρίβεια στην ελληνική. Η ανθρωπολογική σημασία αφορά τόσο στον «τρόπο διαγωγής» όσο και στον «τρόπο επικοινωνίας» ή την «παράδοση» συγκεκριμένης κοινότητας.

** Για την ακρίβεια, ο Χίτλερ ήταν Αυστριακός την καταγωγή, που γεννήθηκε στη Γερμανία.

Σημειώσεις
1. P. Allott, Eunomia – New Order for a New World, Oxford U.P., New York 1990, σελ. 219 | P. Burian, Nation – State, συγκρ. εγκυκλ. Marxism, Comunism and Western Society, τόμος VI,  Herder and Herder, New York 1973, σελ. 74 κ.έ.
2. E. Gellner, Έθνη και Εθνικισμός, Αλεξάνδρεια, 1992, Β΄ έκδοση, σσ. 14, 15
3. Ό.π., σελ. 52
4. π. Γ. Δ. Μεταλληνού, Ορθοδοξία και Ελληνικότητα, Παρουσία, Αθήνα 1998, σελ. 224
5. Παράδειγμα (paradigm): Όρος που εισήγαγε ο Thomas Kuhn στο κλασικό βιβλίο του, «Η Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων», το 1962. Υποδηλώνει τον τρόπο θεώρησης του κόσμου, σε μια ιστορική περίοδο, απ’ όπου πηγάζουν επιστημονικές παραδώσεις θεωρίας, μεθοδολογίας, έρευνας κτλ. Πλέον χρησιμοποιείται και για να υποδηλώσει ένα καθιερωμένο τρόπο κοσμοαντίληψης διαφορετικό της επιστήμης, π.χ., στην πολιτική.
6. Σχετικά με την εμφάνιση του φεουδαλισμού βλ. π. Ι. Σ. Ρωμανίδου, Ρωμηοσύνη – Ρωμανία – Ρούμελη, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 121
7. E. Gellner, Έθνη και Εθνικισμός, Αλεξάνδρεια, 1992, Β΄ έκδοση, σελ. 89
8. Ό.π., σσ. 261, 262
9. βλ. ενδ. Χ. Γιανναρά, Η απανθρωπία του δικαιώματος, Δομός, Αθήνα 1998, σελ. 225

20 σκέψεις σχετικά με το “Ελεύθεροι πολιορκημένοι, στη νέα «εποχή εθνικισμού» (δεν είναι ανάρτηση, είναι «κατηγορώ»)”

 1. δεν διαφωνώ με τον πυρήνα της ανάλυσης του Neuromancer (Νευρομάντη) … ωστόσο θέλω να θυμίσω στον αρθρογράφο ότι ο Εθνικισμός ως εφαρμόσιμη πολιτική, δεν οδηγεί απαραίτητα σε καταπίεση του μείζονος πληθυσμού όπου εφαρμόζεται, ούτε σε de facto αντιπαλότητα ή εχθρική προδιάθεση έναντι των γειτόνων του …..

  επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε ολοφάνερα με έναν εκφρασμένο επιθετικό Εθνικισμό, όπως σωστά τονίζει ο ¨Νευρομάντης¨, επακόλουθο είναι να οδηγήσει την κοινωνία στην οποία στοχεύει, σε αντίστοιχο προστατευτισμό …. αυτό διότι όπως καλά κάνει και τονίζει, απουσιάζει η ¨κοινωνική συμβίωσης που βασίστηκε στην προτεραιότητα της κοινωνίας των σχέσεων¨, δηλαδή επειδή απουσιάζει ή και καταστρατηγείται το λεγόμενο και ως ¨Ευρωπαϊκό Κεκτημένο¨ …. με απλά λόγια απουσιάζει η διάθεση συνεννόησης, με προοπτική την ανάδειξη και εξασφάλιση των επιμέρους συμφερόντων, των κρατών μελών …..

  και κλείνοντας να θυμίσω τις ποινές για το ¨ιδιότυπο αδίκημα¨ της ¨Εθνικής αναξιότας¨ ή και δωσιλογισμό :

  Όπως διαμορφώθηκε ο νόμος επιβαλλόμενες ποινές για τα παραπάνω αδικήματα ορίσθηκαν ανάλογα της ιδιότητας ή της θέσης την οποία κατείχαν οι ένοχοι, ή εκ των αποτελεσμάτων των πράξεων των ενόχων, με την ποινή του θανάτου, ή ισόβια, ή πρόσκαιρα δεσμά, καθώς και με ειρκτή αν συνέτρεχαν ελαφρυντικοί λόγοι, ή ακόμα και απέλαση των καταδικασμένων εκτός ορίων επικράτειας. Επίσης δόθηκε στις δικαστικές αρχές το δικαίωμα επιβολής της ολικής ή μερικής δήμευσης της περιουσίας των καταδικασθέντων χωρίς καμία μέριμνα για την περαιτέρω επιβίωση των οικογενειών τους.

  Μου αρέσει!

  1. Ο εθνικισμός έχει την τάση να ομογενοποιεί κουλτούρες κατά κανόνα. Και αυτό το κάνει πρωτίστως για πρακτικούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση τυχερά είναι τα έθνη που οι κουλτούρες των λαών τους είναι εκ φύσεως συγγενικές.

   Εις ό,τι αφορά την εχθροπάθεια του εθνικισμού, ναι μεν δεν είναι εγγενές χαρακτηριστικό του, αλλά φαίνεται να είναι η ροπή του: ο εθνικισμός ρέπει προς την εχθροπάθεια γιατί τις περισσότερες φορές καλλιεργεί την αυταρέσκεια. Για αυτό στατιστικά είναι συντριπτικά συχνότερη η εμφάνιση εγωιστικών εθνικισμών σε σχέση με τους συγκαταβατικούς (όπως αναφέρεται αλώστε και στο κείμενο).

   Σημασία έχει να αναληφθούμε ότι ο εθνικισμός δεν υπήρχε από πάντα. Εμφανίστηκε κάτω από πολύ συγκεκριμένες πολιτικοοικονομικές συνθήκες, που επικρατούσαν στη Δύση από τον 16ο αιώνα και μετά. Σήμερα, χωρίς αμφιβολία η συντριπτική πλειονότητα των σύγχρονων κρατών είναι εθνικιστικά.

   Αν όλα αυτά τα εμπεδώσουμε, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε το δικό μας εθνικισμός και να κρίνουμε σωστά τον εθνικισμό των άλλων, ώστε να ξέρουμε αν έχουμε να κάνουμε με φίλους ή εχθρούς.

   Μου αρέσει!

 2. Νομιζω πως το ως ανω δοκιμιο,χωλαινει βαρια στο επιπεδο της αναλυσης.
  Ειναι βεβαια μια επικαιρη και ¨ευγευστη¨για τους πεινασμενους για εκδικηση λαους του Ευρωπαϊκου Νοτου,αλλα νομιζω πως εδραζεται σε λαθος παραδοχες.
  Εαν πραγματι ο επιδοξος δοκιμιογραφος διαβαζε τα κειμενα αναφορας στα οποια αναφερεται,δεν θα επεφτε,τοσο ευκολα,ο ιδιος στις παγιδες που του εστησε η αγνοια.
  Αναφερομαι π.χ.στην συγχυση του κειμενογραφου περι του βασικου πυλωνα του Εθνικοσοσιαλιστικου Γεωπολιτικου Μοντελου:του Blut und Boden.Ενω λοιπον αυτο το μοντελο ειναι το αρχετυπο της αρρηκτης διασυνδεσης αναμεσα στο ¨αιμα¨(φυλη,γενος
  φατρια)και το ¨χωμα¨(Χωρα,τοπος,γη ,άρα και βασικο συστατικο της προνεωτερικης εποχης,ο συγγραφεας το προβαλλει στην εποχη που,παντελως αδεξια,αναφερει ο Gellner ως ¨την βιομηχανικη εποχη και μετα¨!!!Δηλαδη την εποχη του Αστου.
  Λοιπον αγαπητε,πες του Εβραιοτσεχου Gellner σου,πως τον εθνικισμο,στην Ευρωπη τον γνωρισαμε Ιστορικα για πρωτη φορα στο ξεσπασμα της Γαλλικης Επαναστασης.
  Εκει,ανθισε πανω στο αιμα των Αυλικων,απο τους σπορους που απλοχερα σκορπισε ο Αστος,αυτη η νεα,δυναμικη και λαιμαργη ταξη,που αρχισε να ζητά ολο και περισσοτερα δικαιωματα.
  Τωρα,η ταυτιση του πολιτιστικου,του οικονομικου,και ισως και του φυλετικου εθνικισμου της Εθνικοσοσιαλιστικης Γερμανιας με το,ομολογουμενως σκληρο,
  οικονομικο προτυπο της ¨παραγωγικης Ε.Ε.¨που πρεσβευει και προωθει η Γερμανια σημερα,ειναι τουλαχιστον ανακριβης για να μην πω και υποπτη.
  Εξηγουμαι:
  Εαν το μοντελο του ¨Ευρωγερμανικου Ολοκληρωτισμου¨πραγματι επικρατουσε,και δεν επροκειτο απλα περι μιας ονειρωξεως του συγγραφεως,τοτε η Γερμανια θα επρεπε:

  1ον Να ξαναφερει την ¨Φυλη¨ στην ¨Γη¨.Να ¨καθαρισει¨δηλαδη την Χωρα απο τα 10 εκατ.περιπου ¨αλλοφυλους¨και να ενσωματωσει στα συνορα της τους ¨προθυμους Γερμανολαούς¨(Blut und Boden).Να ¨αποβαλλει¨τους απειθαρχους.
  (Ενδεικτικα,ο Αδ.Χιτλερ στο¨ο Αγων μου¨,περιγραφει την κατασταση αυτη ως εξης:¨Η εξωτερικη πολιτικη του φυλετικου Κρατους οφειλει να εξασφαλιζει τα μεσα υπαρξης πανω στη γη της φυλης εκεινης που απαρτιζει το κρατος,δημιουργωντας υγιεις σχεσεις,και συγκρινοντας τους φυσικους νομους με τον αριθμο και την αυξηση του πληθυσμου απ’την μια μερια και την εκταση και την αξια της περιοχης απο την αλλη¨.)

  2ον Να παλλινδρομησει στον Εθνικιστικο Καπιταλισμο(δασμοι,προστατευτισμος, κρατικος ελεγχος,επιδοτησεις).

  3ον Να προβαλλει και να επιβαλλει αυτον τον μονηρη Εθνικοκαπιταλισμο με τον μονο τροπο που θα μπορουσε υπο τις νεες συνθηκες:την εκδοση Εθνικου Νομισματος,το οποιο θα στηριζε ΟΧΙ στον χρυσο αλλα στην εργασια(Oro e lavoro nella nuova economia).

  4ον Να αμυνθει απεναντι στους πρωην συμμαχους της και νυν γεωπολιτικους της εχθρους,με τον πιο πρακτικο τροπο που μας διδαξε η Ιστορια:την Αμυντικη Ισχυ.

  5ον Να διαλυσει την Ε.Ε. και τους ¨ενοχλητικους συμμετοχικους θεσμους¨της.

  6ον Ολα αυτα να τα υλοποιησει,φροντιζοντας να μην δημιουργησει αντισυσπειρωσεις στο ευρυτερο γεωπεριβαλλον της,λογω της δραματικης ελλειψης ενδοχωρας αλλα και αναγκαιων σημειων εξοδου απο τα ελεγχομενα απο τους αντιπαλους της (Αγγλοσαξωνες) ¨choke points¨.
  Και πολλα αλλα ¨να¨ ησσονος σημασιας.
  Νομιζω πως κιολας καταχραστηκα πολυτιμο χωρο,γι’αυτο δεν επεκτεινομαι στις φοβικες, υπερβολικες,άν οχι ανιστορητες,εθνικιστικες αποψεις του επιδοξου δοκιμιογραφου περι κινδυνων αφομοιωσης,¨γενοκτονιας που δεν αποκλειεται¨,ενω ο ιδιος ταυτιζει την μεταπολιτευτικη περιοδο της ασυδοσιας,της σπαταλης,της ντροπης και της διαφθορας,με την κατ’αυτον ¨απαξιωμενη κουλτουρα των Ελληνων¨.

  Εφιστω την προσοχη στους αναγνωστες,πως τετοια κειμενα αποτελουν πολιορκητικο κριο και δουρειο ιππο εναντια στην αληθεια περι της οικονομικης μας κρισης,καθως αποσπουν οσους δεν γνωριζουν αρκετα,απο την βασικη παραμετρο της σημερινης πραγματικοτητας:πως ο λογος που στην Πατριδα και τον Λαο μας επιβαλλονται σκληρα δημοσιονομικα μετρα,ΔΕΝ ειναι ο ¨Νεος Διαβολικος Γερμανικος Εθνικισμος¨,αλλα ο τροπος που πορευτηκαμε ως Εθνος,ο τροπος που διαχειριστηκαμε ως Κρατος,ο τροπος που πολιτευτηκαμε ως Λαος.
  Εαν δε,δεν αναγνωρισουμε ΑΜΕΣΑ τον λογο της καταντιας μας,τοτε απλα ΔΕΝ υπαρχει καμμια ελπιδα σωτηριας.

  Μηπως,τελικα αυτο επιζητουν οσοι μας αποπροσανατολιζουν με τετοια ¨αρθρα¨;

  Μου αρέσει!

  1. να υποθεσω οτι σκανδαλα τυπο μιζενς και δανεια που παιρνανε οι κοπροι οι πολιτικοι,και οτι αυτο συνεπαγεται,γιατι κατι συνεπαγεται,ε;;δεν επαιξαν καθολου ρολο…

   τιποτα…

   Μου αρέσει!

   1. Φωτεινη,διαβασε προσεκτικα.Πιστευω πως θα καταλαβεις.
    Απαριθμησε τι ισχυει απ’αυτα που παραθετω και τι οχι.Ειναι φανερο.
    Τους ¨πολιτικους¨,κι ολους τους αγραμματους κλεφταραδες βλαχοδημαρχους,
    τους εξελεγες εσυ,ο Λαος.Αυτοι σε νταντευαν με ξενα φραγκα.Ηταν καλα.
    Οι εκλεκτοι,λοιπον, ¨πολιτικοι¨του Λαουτζικου δεν τα’παιρναν ΜΟΝΟΝ απο Γερμανικες εταιρειες.Τα’παιρναν απο Αμερικάνικες,Ρωσικες,Γαλλικες,
    Εγγλεζικες.Ηταν βλεπεις πρωταθλητες.Κι εσυ επλενες πιατα και δεν εβλεπες.
    Δεν ηξερες τιποτε.
    Ασε ρε Φωτεινη,ειναι ενα δραμα να μην θες να δεις την αληθεια και παντα,ΜΑ ΠΑΝΤΑ,να φταιει καποιος βολικος ξενος,που θελει να κανει κακο στον πολιτισμο των προγονων σου,που παρεπιπτοντως γνωριζει και θαυμαζει περισσοτερο απο σενα.Ασε μας με τις συνεπαγωγες λοιπον,και εστω την τελευταια στιγμη,νικησε επιτελους τη μιζερια στο μυαλο σου και ΔΟΥΛΕΨΕ για το καλο της Πατριδας,το καλο το δικο σου,των παιδιων που θα ζησουν σ’αυτη την νεα Ελλαδα που τωρα χτιζουμε.Τελος οι εξυπναδες.Δουλειά.

    Μου αρέσει!

   2. 1.εσυ τι εξελεγες;
    η μηπως δεν εισαι λαος;
    για αυτο να χρησιμοποιεις ,ΠΡΩΤΟ πληθυντικου.
    2.δεν το καταλαβα αυτο…
    εγω επλενα πιατα και δεν καταλαβα;
    εσυ δηλαδη τι εκανες,ερευνα στο Τσερν;
    3.εγω δεν θελω να δω την αληθεια;
    ενω εσυ εισαι κατοχος της και με πτυχειο;;
    4.μιζερια στο μυαλο μου εγω;
    ενω εσυ αρχοντας,ε;
    αρχοντας της …συμπληρωσε το εσυ.
    5.τελος οι εξυπναδες,εγω;
    κι εσυ τι θα κανεις;
    θα μας φλομωνεις στην διανοηση;
    6.
    γνωριζει και θαυμαζει περισσοτερο απο μενα,τον πολιτισμο των προγονων μου;
    ναι,ε;
    ποιος σου τα ειπε αυτα;
    γιατι αμα γνωριζες τον πολιτισμο των προγονων σου και αυτο των γερμανων,θα καταλαβαινες οτι αδυνατουν να θαυμασουν αυτο που θαυμαζω εγω,.
    αυτο που θαυμαζεις εσυ,ισως..
    7.εγω δουλευω και παντα δουλευα.
    μηπως ομως δουλευω εγω και αλλοι μας ,για κατι σαν και σενα;
    «επιστατες βρηκαμε,ψαχνωμε εργατες;»

    γιατι χτυπιεσαι ετσι;
    γιατι μιλησα για μιζενς;
    ψεμματα ειπα;

    καταπτυστο σχολιο που το χρεωνεται, οχι εσυ, αλλα οι εμπνευστες αυτης της διαδυκτιακης επιθεσης.

    τελικα το ευρωπαικο κομμα,θα ονομαζεται Γερμανικο;

    Μου αρέσει!

  2. Ειχα βλεπεις μια ελπιδα.Με νικησες κατα κρατος ομως.
   Ρεσπεκτ που λεμε και στο χωριο.Για να δουμε λοιπον τι εγινε εδω:

   Αυτο που εκανες,ηταν να φτυσεις την αναμασημενη σολα που σου γυρναει εδω και καιρο στο στομα,πανω σε ενα κριτικο και καυστικο σχολιο επι του ως ανω αρθρου,ιστορικα τεκμηριωμενο και λογικα θεμελιωμενο.
   Κανονικα δεν θα’πρεπε ν’ασχοληθω με την αδεξια αυτη προσπαθεια σου.
   Αποφασισα ομως ν’απαντησω,γιατι εβλεπα μεσα στα σχολια σου καποιες αχτιδες,καποιες σπιθες.Ηταν ομως μια ματαια ελπιδα.
   Τωρα,οσον αφορα στην μιζενς εχεις δικιο.Με ενοχλησε η αναφορα σου σ’αυτην,οχι γιατι δεν ειναι ετσι(οπως τα ξερει και ο καθε ασχετος),αλλα γιατι ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΜΟΝΟΝ Σ’ΑΥΤΗΝ.Αυτο οπως καταλαβαινεις ειναι υποπτο.Δεν ακουσα απ’το γλυκο σου στοματακι ουτε Lockheed Martin,ουτε Dassault,ουτε Rosoboronexport.Τελος παντων.Παει κι αυτο.
   Για να τελειωνουμε με τις δουλειες,εχω καταλαβει πως τωρα τελευταια,οσοι ξημεροβραδιαζεστε μπροστα στο pcακι σας πιστευετε πως δουλευετε για¨κατι σαν κι εμενα¨.Ε λοιπον φιλεναδα,μαλλον δεν ξερεις τι πα’να πει δουλεια.Ισως να ξερεις τι εστι βερυκοκο,μα για δουλεια δεν σε κοβω.Αραξε λοιπον χαλαρα στην πολυθρονα σου,μυρήκαζε ο,τι σου κατσει,και νίκησε με στην πρωτη ευκαιρια.Αφου ταϊζεις και ¨κατι σαν κι εμενα¨,πηρες το πρωταθλημα μ’εναν αγωνα.
   Τεσπα.Για την πληροφορηση σου πηρα μια ιδεα για το JET.Εαν ξερεις τι ειναι αυτο.Απ’την αλλη,μιλαω παντα στο δευτερο ενικο ή πληθυντικο,γιατι ετσι μου υποδεικνυει η γλωσσα μου,που παρεπιπτοντως λατρευω.Αρχοντας χωρις υπηκοους δεν γινεται.Αφου λοιπον εγω ειμαι ο αρχοντας της…εσυ εισαι η πιο πιστη μου υπηκοος,ενεκα της εμπλοκης σου σε συζητηση μαζι μου.Οσον αφορα στο τι θαυμαζεις θα’θελα χωρις πλακα να το μαθω.Χωρις πλακα ομως.
   Ισως τοτε βρω τον ¨κανονα¨σου που λεμε και στην Ιστορια της Τεχνης.Για παραδειγμα θα’θελα να μου πεις την γνωμη σου γαι το Ερεχθειο,ή τον Δορυφορο,ή την ροζετα σαν συμβολισμο στα τεχνηματα των Αρχαϊκων Χρονων.
   Αϊντε να παμε σε κανενα θεσμιο,ας πουμε τι γνωμη εχεις για τις δικες ¨αγαμίου¨,τις δικες¨οψιγαμίου¨ή τις δικες¨κακογαμίου¨ή,ακομη πιο ευκολο την γνωμη σου για την αποψη του Δημοσθενη πως¨σε καθε εννομη ταξη,υπαρχουν δυο ειδη νομων.Εκεινοι που κανοναρχουν τις ανθρωπινες σχεσεις…και εκεινοι που καθοριζουν την σχεση των πολιτων με την πολη¨.
   Περιμενω να μου απαντησεις,ελπιζοντας πως ισως,λεγω ισως,βρηκα την διαδικτυακη αδελφη μου ψυχη.

   Μου αρέσει!

   1. Δικερως

    Δεν ξέρω φίλε μου τι και πόσα ακριβώς γνωρίζει για την αρχαία Ελλάδα η Φωτεινή.
    Είναι πιο κατάλληλη εκείνη για να σου απαντήσει.
    Έχω όμως μια ερώτηση να σου κάνω.
    Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι ο μέσος Γερμανός θα γνώριζε όλα αυτά που ρώτησες την Φωτεινή;
    Πιο πιθανό το βλέπω να γνωρίζει να σου πει για μπάρμπεκιου και ψητά λουκάνικα
    ή για το ποια μπύρα είναι η καλύτερη!
    Εσύ αναφέρεσαι προφανώς σε καλλιεργημένους Γερμανούς, αλλά τέτοιοι Έλληνες υπάρχουν και εδώ
    άσχετα αν τους εξαφανίζει ο μέσος όρος….

    Μου αρέσει!

   2. Εχεις δικιο οσον αφορα στον μεσο Γερμανο.Εδω ομως βριζουμε τους παντες και οχι μονον τον μεσο Γερμανο.Βεβαια,πιστευω πως το μισος αυτο διαχεεται πανευρωπαϊκως και ιδιαιτερως στον βορρα της Ηπειρου μας.
    Παντως ετσι ΑΠΕΛΛΗ,δεν κανουμε τιποτε αλλο απο το να οδηγουμαστε απο στερεοτυπα,ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΣΜΕΝΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ.
    Γινομαστε,δηλαδη,αυτο που σιχαινομαστε.
    Τεσπα,πειραζω την Φωτεινη γιατι διαβλεπω την σπιθα στα λογια της.Ποιος ξερει,καποια στιγμη ισως να γινει φλογα ακομη,ακομη,και πυρκαγια.(;)

    Μου αρέσει!

   3. ποτε δεν ισχυριστηκα το ποσα ξερω,αλλα το πως τα ξερω,Δικερε.
    και σε αυτο αναφερομουνα.
    στο πως καποιος αντιλαμβανεται και «μεταφραζει»κατι και οχι σε αυτο που γνωριζει.
    μιλαω για κουλτουρα και οχι για εκπαιδευση.

    ξερω πολλους γερμανους και αρκετους απο αυτους, διανοουμενους.
    αλλα δεν χρειαζεται να σου πω τι λενε οι φιλοι και γνωστοι μου γερμανοι,θα σου υποδειξω μερικους γνωστους σε ολους.
    Ορθοδοξια εμεις,Λουθηρος και Καλβινος αυτοι.
    Πλατωνα και Σωκρατη εμεις,με την Αυτογνωσια και το Οσιον,Γκαιτε και Καντ αυτοι.
    Αριστοτελη και Ελληνικη Μυθολογια εμεις,στορικισμος και Νιτσε αυτοι.

    πιστευω οτι εγινα κατανοητη.

    και δεν βριζω κανεναν,ουτε τον μεσο γερμανο, ουτε τον διανοουμενο γερμανο.

    *δεν εχω σπουδασει Ελληνικη Γραμματεια….

    Μου αρέσει!

   4. » *δεν εχω σπουδασει Ελληνικη Γραμματεια….»
    Κοιτα να σου πω.Αυτο το πραγμα δεν σπουδαζεται ουτε σε δεκα ζωες.Με λιγα λογια,κανεις δεν την ¨σπουδασε¨.Μονον την ¨σπουδαζει¨.Σ’αυτο το πλαισιο,
    οσο και να κανω κι εγω τον εξυπνο,γνωστικα,δεν με χωριζει τιποτε απο ‘σενα.
    Νταξ,επεδειξα ολιγην επιθετικοτητα,ενεκα της οργης που μου επροξενηθη απο του,ως ανω,κακεντρεχου ψευδοδοκιμίου,η οποία κατεληξεν εις το εν γενει τσουβαλιασμα ολων εις εναν τορβαν.

    *σπουδαζω την Ζωη…

    Μου αρέσει!

  3. Είναι κακό να διαφωνούμε για να διαφωνούμε. Ωστόσο καταλαβαίνω… το ζόρι σου.

   Καταρχάς, «αγαπητέ», ό,τι γράφεις σχετικά με το πότε έγινε η συνειδητοποίηση της εθνικιστικής αρχής συμφωνεί με τις απόψεις του «εβραιοτσέχου» Gellner. Η Γαλλική Επανάσταση ως αποτέλεσμα του Διαφωτισμού (17ος αιώνας) σηματοδότησε τη γέννηση του καπιταλιστικού συστήματος και την έναρξη της νεωτερικότητας, δηλ. της βιομηχανικής εποχής που είχε ως συνέπεια την συνειδητοποίηση της ιδέας (δηλ. του αφηρημένου σχήματος) του «εθνικισμού». Αυτό γράφουμε σε αυτό το κείμενο που, δυστυχώς, δεν κατάφερες να το καταλάβεις.

   Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να παρακολουθήσω το συλλογισμό σου. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι είσαι λάτρης του γερμανικού εγωιστικού εθνικισμού με τον οποίο προσωπικά ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΘΕΤΑ, ως Έλληνας και Ορθόδοξος Χριστιανός (… τα διαπιστευτήριά μου).

   Οι Γερμανοί, «αγαπητέ» (που μας εφιστάς κιόλας την προσοχή, τρομάρα σου), στην παρούσα φάση (όπως συνέβη και στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο), ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ!

   Όπως δεν είσαι κι εσύ. Διότι οι Έλληνες δεν έχουν φίλους ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ… ούτε φιλοναζιστές!

   Μου αρέσει!

  4. Θα’λεγα υποδειγματικα ασυναρτητος τυπος.Μα λεω να καταπιαστω με τις φοβιες σου κι ας μας καταλαβουν αυτοι που θα μας διαβασουν.
   Λοιπον,εισαι Ελληνας.Πρωτη ψευδης ή και φανταστικη δηλωσις,εκτος βεβαιως,της περιπτωσεως οπου εννοειται Ελληνικοτης η τυπικη πολιτογραφησις.
   Αντεπιχειρημα επι του δηλωθεντος:οι Ελληνες ποτε δεν ειχαν φοβιες ουτε φθονησαν ποτε Λαον τινα.Παντα δε εδοξαζαν τους εχθρους τους,οτι οσον ηρωϊκοτερος ο εχθρος τοσο μεγαλυτέρα η Νικη.
   Εισαι λες Χριστιανος και μαλιστα Ορθοδοξος.Ψευδος δευτερον.
   Συμπεριφερεσαι και ¨αρθρογραφεις¨ως το χειριστον των υποκειμενων της ¨πραγματειας¨σου,ητοι τον Προτεσταντικον Εθνικσοσιαλιστην,εμβληματικο φοβικο κοινωνιολογικο τυπο,υποχονδριον και πρωκτικον εκκαθαριστη του παντός απο τα ¨μιασματα¨,που στην προκείμενη περιπτωση τυγχανει να ειναι ενας ολοκληρος λαος.Ο Γερμανικος.Αρα ποσο ¨Γερμανος¨εισαι εσυ μικρουλη ναζιστακο;Μηπως αυτος ειναι ο ρατσισμος,Ορθοδοξε υβριστη της Πιστεως σου;
   Τελος παντων συνεχιζουμε.
   Τριτο απροκαλυπτο ψευδος.Εσεις ο ιδιος,περιωνυμε,αναγραφετε στο ¨δοκιμιο μισους¨σας για την ελευση του εθνικισμου τα λογια του Geller επακριβως γραφων:¨απο την «βιομηχανική επανάσταση» και μετά.¨
   Εκ των υστερων μας λετε για τον 17ο αιωνα,ενω ολοι γνωριζουμε πως η βιομηχανικη επανασταση ελαβε χωρα κατα τον 19ο.
   Σας κατηγορω λοιπον για κουτοπονηρο,αφου ψευδεστε παρ’ολη την ανηρτημενη γνωμη σας,ελπιζοντας πως κανεις δεν θα ανατρεξει σ’αυτην.
   Δεν χρειαζεται να παρακολουθησεις τιποτε.
   Η απαριθμησις των ¨άν¨που παραθετω,δεν ειναι διακοσμητικη.Βοηθα τον αναγνωστη να αντιληφθει εαν υφιστανται οι αναγκαιες και απαραιτητες συνθηκες για να υπαρξει το τερατουργημα με το οποιο τον φοβιζεις,δηλαδη μια Νεοεθνικοσοσιαλιστικη Γερμανια,καταστροφεας ο,τι πιο ομορφου πολιτισμικα εχει καταφερει ο Ανθρωπος,δυναστης και διαλύτης των παντων.
   Οσοι εχουν σωας τας φρενας καταλαβαν.Σας μενουν κυριε,μονον οι διπολικοι.
   Παρ’ολη την εμπαθεια σου,ηλπιζα πως θ’απαντουσες με επιχειρηματα. Διαβαζοντας την απροετοιμαστη και πανικοβλητη απαντηση σου,καταλαβα πως εκανα λαθος.Οτι εγω βεβαια,ειμαι ο ρατσιστης αγαπητε,ηταν μια εκπληξη.
   Εσυ χαρακτηριζεις εναν ολοκληρο λαο εχθρους,ανιστορητε φασιστα.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ!ουρλιαζεις.Κι ο ρατσιστης ειμαι εγω.
   Ποσο σε λυπαμαι.Οπως λυπαμαι τους μεχρι δακρυων αντισημιτες που βλεπω γυρω μου.Τι φοβος Θεε μου.Πως αντεχετε πανικοβλητα ανθρωπακια να πιστευετε σ’ολη σας την ζωη πως καποιοι ¨αλλοι¨απεργαζονται το κακο σας;Πως εσεις οι ¨περιωνυμοι¨,οι πρωτοι,εκθρονιζεστε απο υπανθρωπους που σας ζηλευουν την ¨κουλτουρα¨(αναθεμα και να’ξερες τι σημαινει αυτο)και γι’αυτο θελουν να σας αφανισουν.
   Ή ανεπαρκεστατος λοιπον φιλε μου,ή ενας ακομη ημιμαθης χωριατοφασιστας.

   Μου αρέσει!

   1. Εδω που τα λεμε,λεω να παω για υπνο καθοτι αυριο δυσκολη μερα στη δουλεια.Κι εσυ αν θες μη το διαβαζεις.Αστο να παει το ευλογημενο.Ετσι κι αλλιως τζαμπα λογια.

    Μου αρέσει!

   2. Αναμφίβολα έχεις προβλήματα (σοβαρά όμως) αντιλήψεως του γραπτού λόγου. Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να είσαι επαγγελματίας διαστροφέας, ωστόσο δεν θα αποφύγεις την απάντησή μου (αν και σε αυτό ελπίζεις).

    Καταρχάς, γνωρίζω ότι είμαι κατ’ όνομα έλληνας και κατ’ όνομα χριστιανός, όμως το καλό είναι ότι γνωρίζω την αιτία για τούτη την κατάντια μου. Έτσι έχω περιθώρια να βελτιωθώ και ως έλληνας και ως χριστιανός. Ελπίζω η βελτίωσης να είναι ζητούμε και για εσένα.

    Κατόπιν, όταν κατακρίνονται οι επιθετικές εθνικιστικές πολιτικές ενός κράτους-έθνους με αναφορά μόνο στο όνομά του, αυτό που εννοείται (μέσα μυαλό των γνωστικών ανθρώπων) είναι ότι αποδοκιμάζεται η εκάστοτε εθνικιστική εξουσία ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ που εκμεταλλεύεται αυτόν το λαό, με θεωρίες και μεθόδους που σίγουρα γνωρίζεις, όντας λάτρης των ναζί (δεν βλέπω να σε πειράζει που σε ταυτίζω με αυτούς – μάλλον θα το θεωρείς τιμή σου, έτσι δεν είναι? )

    ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ στην παρούσα φάση όπως δεν ήταν ούτε στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο (έτσι το γράφω στο σχόλιό μου παραπάνω, αλλά προφανώς δεν σου αρέσει η σύνδεση που κάνω με τον 2ο ΠΠ – δεν πειράζει πιες ξύδι και θα σου περάσει…).

    Το τι έπρατταν οι έλληνες με τους εχθρούς τους είναι γνωστό από την Ιστορία, μαθήματα πάνω σε αυτό δεν δέχομαι από νεοναζιστές!

    Το αν φοβάμαι ή όχι δεν είσαι σε θέση να το διαπιστώσεις από τα γραπτά μου. Θα το διαπιστώσεις μόνον αν τύχει να συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο…

    Καλόν ύπνο ναζιστάκο(!)

    Μου αρέσει!

  5. Σαν κι εσενα εχω συναντησει πολλους.Βεβαια,παντα αναρωριεμαι τί ειναι αυτο που γενναει τοση ασυναρτησια;Να ειναι η ανωνυμια του διαδικτυου;Να’ναι η ψευδαισθηση γνωσης που σου δινει η προβαση σε τοσες πληροφοριες;Να ειναι η μεγαλομανια του καθενος;Ο,τι και να ειναι παντως να γνωριζεις πως στην ζωη,ακομη και σ’αυτην την διαδικτυακη,παντα θα βρισκεται καποιος να κανει σκονη τα αρρωστα γεννηματα του μυαλου σου.Ετσι ειναι τα πραγματα.
   Σου προτεινω,εαν σε παιρνει ηλικιακα,και αφου βλεπω οτι εχεις ξεραθει στην ξαπλα,να επενδυσεις στην γνωση σπουδαζοντας σε κανα ΤΕΙ,μπας και βελτιωθεις και γεμισεις τον χρονο σου με κατι εποικοδομητικο.
   Παντως μετα την πολεμικη μου στο ¨πονημα¨σου διαβλεπω μια διαθεση αυτοδιορθωσης.Κατι ειναι κι αυτο.Οσο για τους ναζι,και στις δυο Ακαδημαϊκες μου ενασχολησεις,απετελεσαν πεδιο μελετης,λογω της πλανητικου μεγεθους διαστροφης της πραγματικοτητος που εμφυσησαν στην Υποκειμενη Μαζα,την οποια αργοτερα χρησιμοποιησαν για να αιματοκυλισουν ολοκληρη την
   ανθρωποτητα.
   Το ιδιο ησχοληθην και μετα των Κομμουνιστων,βεβαιως,βεβαιως,και ιδιαιτερως μετα της εξελιξεως του εθνικισμου στην σκεψη και πραξη του Βλαδιμηρου Ιλιτς(ανταλλαγη επιστολων του μετα των Πολωνων Σοσιαλδημοκρατων π.χ.),
   εως τον εθνικομπολσεβικισμο της περιοδου του Μεγαλου Πατριωτικου Πολεμου του Ιωσηφ Βησσαριονοβιτς και της Ροντινας του.Μ’αυτους λοιπον,
   ασχοληθηκα,με σενα δεν ξερω πως ασχοληθηκα.Τι να πεις,αβυσσος η ψυχη.
   Παντως το οτι εισαι κλασσικη περιπτωση φοβικου,το αποδεικνυει ο εμετος που εγραψες για απαντηση στην κλινικη επισημανση μου:
   ¨Θα το διαπιστώσεις μόνον αν τύχει να συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο…¨.
   Ξερεις,καημενε,εισαι τοσο προβλεψιμος που κατανταει μονοτονο.Εαν συναντιομασταν,απλα,θα αλλαζες δρομο απο μακρυα,θα πηγαινες σπιτι και θα’κλαιγες μπροστα στον καθρεφτη σου.Τιποτε δεν θα’κανες.Οπως τιποτε δεν κανεις,απ’οτι καταλαβα γενικως.
   Τελος παντων,μ’αρεσει να με αντιγραφουν στους χαρακτηρισμους.Ειναι ενδειξη πως εγιναν αντιληπτοι δια της διαισθησεως.Αυτο μου φτανει.
   Αντε τωρα να κανουμε και κανα transaction,γιατι αρκετη πολυτιμη ωρα σου
   αφιερωσα.Τime is money.
   Κι αλλη φορα να μην γραφεις χαζομαρες.Μπορει να σε βρει κανενας πιο γνωστικος και να σου γκρεμισει ο,τι εχτιζες στο μυαλο’ς απο μικρος.

   Μου αρέσει!

 3. «Δικερως»,

  Νομίζω ότι πλέον περνάμε στη σφαίρα της γελοιότητας, αλλά δεν με πειράζει• δεν το φοβάμαι το παιχνίδι κι ας είναι… εκτός έδρας.

  Γράφεις: «time is money». Αυτό μου αρκεί για να καταλάβω με πόσο «πνευματικό» ον έχω να κάνω. Εγώ σε αυτό το θέσφατο πάντα αντικαθιστούσα τη λέξη «money» με τη λέξη «hay» (σανός). Πριν πας λοιπόν για βοσκή (ή έστω όταν επιστρέψεις από αυτή), διάβασε τα παρακάτω:

  1. Για την κουλτούρα της ανωνυμίας ή της ψευδωνυμίας στο Διαδίκτυο δεν έχω σκοπό να σου κάνω διάλεξη τώρα, θα γράψω εν ευθέτω χρόνω. Προς το παρόν θα παρακολουθώ απλά τις απόψεις (δηλ. την καραμέλα) των άσχετων ή νεοφερμένων στον κυβερνοχώρο σαν και του λόγου σου.

  2. Με κατηγορείς (δυνητικά) για μεγαλομανία, όταν εσύ ήδη καταφεύγεις στην επίδειξη των «ακαδημαϊκών σου ενασχολήσεων» προκειμένου να περιτυλίξεις με κύρος την ανερμάτιστη γνώση σου, που μόνον επιστημονική δεν είναι. Με άλλα λόγια, πτυχιούχος μπορεί να είσαι, όμως γνωσιούχος δεν είσαι, δυστυχώς!

  3. Θα μπορούσα να σου γράψω μια πραγματεία για το έθνος και τον εθνικισμό. Παρουσιάζοντας όλες τις θεωρήσεις της καταγωγής του (π.χ. αρχαϊκή, μοντερνιστική κτλ.) και όλους τους θεωρητικούς για την κάθε θεώρηση (π.χ. van den Berghe, Clifford Geertz, Ernest Gellner, Hobsbawm, Benedict Anderson, Ernest Renan, Kerl Dautsch κτλ), άλλα η «επιστημονική» σου ιδιοφυΐα και ιδιορρυθμία θαρρώ ότι πάλι θα επέρριπτε τις μισές από τις πηγές μου: με το άκρως «επιστημονικό» κριτήριο ότι της καταγωγής (τους περισσότερους θα τους έβγαζες «εβραιοκάτι»)… Οπότε τζάμπα ο κόπος. Πάντως ο σκοπός αυτού του ακατανόητου (πρόσεξε: όχι δυσνόητου) σε εσένα κειμένου δεν ήταν να ορίσει τον εθνικισμό. Ίσως μετά από δεκαριά αναγνώσεις να το καταλάβεις.

  Τώρα μπορείς να κάνεις όσα «transaction» θέλεις… και αν κουραστεί το ένα σου χέρι, από το πολύ «transaction», άλλαξε χέρι και συνέχυσε… Μόνο κάτσε μακριά από το πληκτρολόγιο, γιατί αυτό το μέσο δεν ενδείκνυται για… αυτοϊκανοποίηση.

  Καλό «transaction», ακαδημαϊκάρα!

  Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s