olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

 • Untitled-1
  • 401,632,021 επισκέψεις
 • Τελευταίο Σχόλιο

  Το 87% από αυτά που… on Το 87% από αυτά που μας προβλη…

 • Page Ranking Tool

  ΑΡΧΕΙΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-NEWSLETTER του olympia.gr

 • Follow olympia.gr on WordPress.com
 • εισάγετε το ηλ. ταχυδρομείο

  Join 124,442 other followers

 • Archives

Αγωγές κατά του Μνημονίου κατέθεσαν όλες οι δικαστικές Ενώσεις

Posted by arch on January 13, 2013

Αγωγές κατά του Μνημονίου κατέθεσαν όλες οι δικαστικές ΕνώσειςΌλες οι δικαστικές ενώσεις και 602 δικαστές από όλο το φάσμα της Δικαιοσύνης προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να κριθεί αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το Μνημόνιο ΙΙΙ (Ν. 4093/2012) κατά το σκέλος εκείνο που μειώνει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 τις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και ρυθμίζει τμηματικά τον τρόπο επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» στο Δημόσιο.


Με βάση αυτές τις αποφάσεις, προβλέπεται η τμηματική επιστροφή των επιπλέον πόσων που έλαβαν από την 1.8.2012 μέχρι 31.12.2012, λόγω της αναδρομικής μείωσης των αποδοχών και των συντάξεών των δικαστών και εισαγγελέων.

Τόσο οι δικαστικές Ενώσεις, όσο και οι δικαστές, ζητούν παράλληλα να ακυρωθεί η από 14.11.2012 απόφαση του υπουργού Οικονομικών που προβλέπει την επιστροφή «των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων» που προκύπτουν από την εφαρμογή του Μνημονίου ΙΙΙ (αναδρομική μείωση αποδοχών και συντάξεων).

Ως προς το Μνημονίο ΙΙΙ ζητούν να ακυρωθεί η υποπαράγραφος Γ1, που αφορά στις μισθολογικές διατάξεις των απασχολουμένων στον δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν οι Ενώσεις: 1) Δικαστών και Εισαγγελέων, 2) Εισαγγελέων Ελλάδος, 3) Διοικητικών Δικαστών, 4) Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 5) Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Επίσης, προσέφυγαν ατομικά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ι. Γράβαρης, Όλγα Παπαδοπούλου, Φραντζέσκα Γιαννακού, Β. Γκρέστους και Ν. Νικολάκης), 595 δικαστές και εισαγγελείς όλων των βαθμών ομαδικά, αλλά και δύο που προσέφυγαν ανεξάρτητα.

Κατ΄ αρχάς, επισημαίνεται στις ομαδικές αυτές προσφυγές ότι οι δικαστές και οι εισαγγελείς δεν προσέφυγαν στο Μισθοδικείο, γιατί έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι στο Μισθοδικείο υπάγονται μόνο ατομικές μισθολογικές, συνταξιοδοτικές και φορολογικές υποθέσεις δικαστών και η προσφυγή του αφορά «ακυρωτική διαφορά» που υπάγεται στη δικαιοδοσία του ΣτΕ.

Υποστηρίζεται ότι οι περικοπές των αποδοχών και των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών παραβιάζουν τα άρθρα 26, 87 και 88 του Συντάγματος, καθώς και το δικαίωμά τους στην περιουσία, όπως αυτό κατοχυρώνεται με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Στην έννοια της περιουσίας, όπως είναι γνωστό, περιλαμβάνονται τόσο οι αποδοχές, όσο και οι συντάξεις.

Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, πρέπει να είναι ισότιμες με τις αποδοχές των άλλων δύο λειτουργιών (νομοθετικής και εκτελεστικής). Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι οι αποδοχές των πρόεδρων των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας ανέρχονται το έτος 2013 στα 3.756 ευρώ, ενώ των βουλευτών οι καθαρές αποδοχές ανέρχονται στα 6.568 ευρώ. Επιπρόσθετα, οι βουλευτές έχουν επιπλέον παροχές, όπως είναι τηλέφωνα, κ.λπ.

Επίσης, υπογραμμίζεται στις προσφυγές ότι το Σύνταγμα προβλέπει πως ο νομοθέτης υποχρεούται να παρέχει στον δικαστή, αφενός μεν αποδοχές, επαρκείς και ανάλογες του λειτουργήματός του, αφετέρου τις κατάλληλες συνθήκες και υποδομές, ώστε αυτός να είναι σε θέση να επιτελεί «το δικαιοδοτικό του έργο» στο υψηλό επίπεδο που επιτάσσουν το Σύνταγμα και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Στην πραγματικότητα όμως, αυτό δεν συμβαίνει, σημειώνουν οι δικαστικοί λειτουργοί, καθώς η Πολιτεία αδυνατεί να προσφέρει στους δικαστές την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε «διατηρεί πρόσφορες συνθήκες ομαλής και ορθολογικής άσκησης του δικαιοδοτικού τους έργου».

Για τον λόγο αυτόν, συνεχίζουν στις προσφυγές τους οι δικαστικές Ενώσεις, η Πολιτεία από το 1997 έχει χορηγήσει στους δικαστές ειδικά επιδόματα (αντισταθμιστικό επίδομα, πάγια αποζημίωση, κλπ).

Έτσι, οι αποδοχές των δικαστών μπορούν να περικοπούν μόνο εφόσον αυτό επιβάλλεται από την ανάγκη αντιμετώπισης εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών και δημοσιονομικών συνθηκών και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, μετά από αιτιολογημένο αποκλεισμό άλλων εναλλακτικών λύσεων, αναφέρουν οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης.

Επίσης, προσθέτουν ότι το Μνημόνιο ΙΙΙ επιβάλλει μειώσεις στις αποδοχές των δικαστών, σε τέτοιο ύψος που ανατρέπουν το καθεστώς οικονομικής ασφάλειας που πρέπει αυτοί να απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με συνέπεια αυτό να αντίκειται ευθέως στα άρθρα 26, 87 και 88 παράγραφος 2 του Συντάγματος».

Επαναλαμβάνουν ότι οι περικοπές στις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών ανέρχονται στο 44%, ενώ το νέο μισθολόγιο των δικαστών συντάχθηκε κατά αντισυνταγματικό τρόπο, αφού έχει ενταχθεί σε άσχετο νόμο που ρυθμίζει και άλλα θέματα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος έπρεπε να ρυθμιστεί με ειδικό νόμο.

Οι Ενώσεις τονίζουν ότι η πρόβλεψη του Μνημονίου ΙΙΙ για πεντάμηνη αναδρομικότητα στις περικοπές των αποδοχών των δικαστών παραβιάζει και την ΕΣΔΑ καθώς οι πλήρεις αποδοχές που έλαβαν από 1.8.-31.12.2012 αποτελούν δεδουλευμένες αποδοχές και παράλληλα ανεπίστρεπτο μέρος της περιουσίας των δικαστών. Δηλαδή οι δικαστές αναγκάζονται να επιστρέψουν αμοιβές που είναι «καρπός της εργασίας τους».

Σε άλλο σημείο των προσφυγών τους επισημαίνουν ότι οι αποδοχές της επίμαχης περιόδου (1.8.-31.12.2012) που έλαβαν, αποτελεί «κτηθείσα περιουσία η οποία προστατεύεται από την ΕΣΔΑ» που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με το Νομοθετικό Διάταγμα 53/1974 και αυτό πλέον (Ν.Δ.) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής νομοθεσίας.

Εξάλλου, αναφέρουν ότι με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου εξαιρέθηκαν από το ενιαίο μισθολόγιο ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ), το επιστημονικό προσωπικό της ειδικής νομικής υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καλλιτεχνικό προσωπικό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, κλπ.

Οι εξαιρέσεις όμως αυτές, σύμφωνα με τις Ενώσεις, επιφέρουν χαρακτηριστική δυσμενή μεταχείριση των δικαστών, έναντι άλλων κατηγοριών του ειδικού μισθολογίου, ενώ την ίδια στιγμή καταδεικνύουν ολοφάνερα ότι τα μέλη τους (οι δικαστές και οι εισαγγελείς) υπέστησαν διακριτική και άνιση μεταχείριση στη μισθολογική τους κατάσταση.

Πηγή: Real.gr

16 Responses to “Αγωγές κατά του Μνημονίου κατέθεσαν όλες οι δικαστικές Ενώσεις”

 1. romios said

  Κοίτα κάτι ευαισθησίες.
  Αυτοί δεν είναι που έβγαλαν συνταγματική την κατακρεούργηση των αποδοχών των Ελλήνων και την καταδίκη ενός ολόκληρου λαού σε φτώχεια;

  Like

  • Θρακιώτης said

   Οι ίδιοι δεν ήταν που αποφάσισαν ότι το χαράτσι είναι νόμιμο;;;
   Πως να εμπιστευθείς αυτήν, ειδικά αυτήν, την δικαιοσύνη, με αυτούς τους δικαστάς;; που λένε σήμερα άσπρο και αύριο μαύρο;;
   Τι να πει κανείς.
   Μόνο για την πάρτη τους κοιτάνε. 100 μύρια θα πάρουν οι δικαστές αναδρομικά.
   Και μετά κάνουν αγωγές, τέλοσπάντων!!!!!!!!!!!!

   Like

 2. Thallassa said

  ΑΝ δικαιωθουνε ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ , ειναι αυτονοητο οτι το μνημονιο 3 τιναζεται στον αερα , αφου θα αφορα και τους υπολοιπους πολιτες

  Like

 3. ELLIN said

  κατά το σκέλος εκείνο που μειώνει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 τις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και ρυθμίζει τμηματικά τον τρόπο επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» στο Δημ………………………….. ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΑΝ ……. ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

  ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ Ο ΕΛΛΗΝΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ .
  ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ . ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΣΙΓΑΝ !!!!!

  Like

 4. Enzo said

  Και εγώ το σκέφτομαι για την έκτακτη εισφορά .

  Like

 5. Ώστε έτσι κύριοι Δικαστές…….2,5 χρόνια που ρημάζουν τις συντάξεις και τους μισθούς των υπολοίπων τα κρίνατε όλα…συνταγματικά,
  τώρα που σαν έβαλαν χέρι , σας πόνεσε.!!!!
  Και μετά λέμε γιατι στην Διαφθορά είμαστε οι π΄ρωτοι στην ΕΕ……αφού η δικαιοσύνη είναι θέοτυφλη.

  Like

 6. Deneb said

  Είναι θλιβερό να βλέπεις τους πιστούς υπηρέτες των κατακτητών και των εδώ δοσιλόγων τους, να αντιδρούν μόνο και μόνο επειδή τους μειώνουν τους μισθούς.
  Γι’ αυτό το λόγο ήταν έτοιμοι να οργανωθούν και να κάνουν ομαδικές προσφυγές, ενώ θα έπρεπε να έχουν οργανωθεί και να έχουν κατέβει από την έδρα από την εποχή του πρώτου μνημονίου που παρέδωσε την εθνική κυριαρχία, εμποδίζοντας έτσι τη δοσίλογη εξουσία να επιβάλει τη θέλησή της.
  Αντί να προστατεύσουν το έθνος τους που υποτίθεται υπηρετούν, επέλεξαν να υπηρετήσουν τη κατοχή και απλά να διαμαρτύρονται για τις δικές τους περικοπές.
  Ομως τι να περιμένει ένα έθνος από τους κατ’ επίφαση ιερείς της Θεάς Θέμιδος, όταν η κάστα τους ήταν αυτή που νομιμοποίησε με τον πλέον επίσημο τρόπο την κατοχή των Γερμανών στο Β.Π.Π καθώς και τη χούντα των συνταγματαρχών την οποία υπηρέτησε σαν πιστό σκυλί.
  Ελπίζω κάποτε ο Ελληνικός Λαός να καταλάβει πως δεν γίνεται απονομή δικαιοσύνης από δικαστές διορισμένους αλλά από τον ίδιο τον Λαό με κλήρωση, ώστε να πετάξει αυτά τα εγωιστικά και μισάνθρωπα μιάσματα μαζί με τους δοσίλογους πολιτικούς προϊσταμένους τους στη θάλασσα και να πάρει την τύχη του στα χέρια του.

  Like

 7. velos said

  ΕΛΛΗΝΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ …φωτια στον καναπέ τώρα ΕΜΕΙΣ έχουμε τον λόγο, να διώξουμε τους ΨΕΥΤΕΣ – ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ – που έκλεψαν την ψήφο όσων την έκλεψαν,
  για να συνεχίσουν δοτοί επιτετραμμένοι… την διάλυση ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ***αν ξανά ..προσπαθήσεις να φιμώσεις…. κάηκες..
  είμαστε παντού τα ακούμε και τα βλέπουμε όλα…θα το μετανιώσεις, μην προσπαθείς να βουλώσεις την φωνή …θα ΕΧΕΙΣ αποτέλεσμα …να γίνουν όλα κώλος .δεν είναι ΟΛΟΙ ΝΕΝΕΚΟΙ

  Like

 8. dimitrt said

  Η αγελαδα στερεψε κυριοι δικαστες λεφτα που δεν υπαρχουν δεν δινονται και φοροι που δεν μπορουν να πληρωθουν δεν θα πληρωθουν.Οπου και να στραφειται αν η ικανοτητα τουλαου να δωσει ειναι 0 απο που θα τα παρετε?? Αν δεν προστατευσετε τον λαο και δεν βαλετε και αυτον στον αγωνα τοτε θα μεινετε μονοι σας ,ολοι καθεστε στο ιδιο κλαδι αν σπασει δεν σωζετε κανενας, η πατριδα βρισκεται σε τραγικο αδιεξοδο και η εξωτερικη πολιτικη ασκειται με επικινδυνο τροπο βλεπε ΑΟΖ , δεν ειστε οι μονοι αδικημενοι ,χωρις αξιομαχο στρατο και πολιτες που τα γραφουν ΟΛΑ στα αρχ…α τπους αφανιζεται η ΠΑΤΡΙΔΑ, Ξυπνηστε και σταθειται στο υψος των περιστασεων.

  Like

 9. ΔΡΑΚΟΣ said

  Άντε στο διάολο καθίκια! Μονο την πάρτη σας μπάσταρδοι!

  Κάτι τέτοιες στιγμές είναι που σκέφτομαι το ενδεχόμενο το μνημόνιο να είναι καλό για ορισμένα πράγματα.

  Like

 10. ΜΑΧΗΤΗΣ said

  Νωρις …ξυπνησανε τα ..μορφωμενο……

  Δεν εχουν καταλαβει απο..πειρα…

  οτι θα παρουν αποφαση μετα των ..εορτων?

  Ο χρονος που ηθελαν οι κλικες …πλησιαζει…..

  Αρκει να μπει το τσιπ…….

  Like

 11. konstantinosomegas said

  κ εκει που περιμεναμε να ξεσηκωθουν οι ανεργοι κ οι πεινασμενοι κ να ριξουν την κυβερνηση των δωσιλογων……….ξεσηκωνονται οι ….δυσμενως μεταχειριζομενοι του δημοσιου
  το τερας που γεννησαν κ εθρεψαν τοσα χρονια, θελει να φαει κ το φαι τελειωσε… τι γινεται τωρα? ..τρωει τους γονεις του?

  Like

 12. κοπροσκυλο said

  Αυτοι οι <> δικαζουν……….Θαυμαστε τους.

  Like

 13. Ak 12 said

  Αγωγες = Πορδες ………. με τις πορδες δεν κερδιζετε ο αγωνας

  Like

 14. ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ. ΧΕΙΛΟΥΔΑΚΗΔΕΣ
  ΘΑ ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ..ΩΣ ΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΠΟΥ ΦΑΓΑΤΕ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΣΑΣ ΛΑΜΟΓΙΑ.. ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΕΝ ΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.
  ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΡΑΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.

  Γ@ΜΩ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ !!!!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: