olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

ΝΕΟ ΕΤΟΣ, ΝΕΑ ΔΡΑΧΜΗ, ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ, Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Posted by olympiada στο Δεκέμβριος 29, 2011

του Δημητρίου Πλατή

 Το 2000 η Ελλάδα κατέβαλε συνολικά στην ΕΚΤ για την είσοδό της στο ευρώ περίπου 91 δις ευρώ, που αντιστοιχούν σε 103.000.000 ευρώ περίπου για συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, 1.271.000.000 ευρώ περίπου συμμετοχή στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ με δολάρια, γιεν και χρυσό στο 15% του ως άνω ποσού και 89,6 δις ευρώ που αντιστοιχεί στο 80% του ΑΕΠ του 1999 για το δυναμικό της ΕΚΤ από το οποίο λαμβάνουν χώρα οι πιστωτικές πράξεις μέσω του ευρωσυστήματος.

Το ευρώ αφαίρεσε με το συντελεστή 3,4075 ρευστότητα που αντιστοιχούσε στο 240% της κυκλοφορίας της δραχμής ένεκα της εισόδου του νέου νομίσματος από την αντικατάσταση των παλαιών προκαλώντας αύξηση των τιμών κατά 240% πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη – επιταγή για τη σταθερότητα των τιμών από την παρ. 1 του αρ. 22 του Συντάγματος και τη Συνθήκη της ΕΕ.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κουλούρι και το μικρό μπουκάλι του νερού. Με τη δραχμή το κουλούρι κόστιζε 50 δρχ. με το ευρώ 170 δρχ. (50 λεπτά) ήτοι αύξηση 240%, ομοίως δε και για το μπουκάλι με το νερό. Το ένα ευρώ εισήλθε με ισοτιμία 3,4075 δρχ. σε σχέση με το κατοστάρικο, με αποτέλεσμα το ένα κέρμα του ενός ευρώ να αντικαταστήσει ένα κατοστάρικο, αφαιρώντας από τη ρευστότητα – κυκλοφορία 240 δρχ., ήτοι δύο κατοστάρικα και δύο εικοσάδραχμα.

Με την ως άνω ενέργεια προκλήθηκε απώλεια – μείωση της αξίας του νέου νομίσματος από την υπερτίμησή του κατά 80%, ενώ αυξήθηκαν οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών αντίστοιχα από την αυτή μείωση της αξίας του νομίσματος, ενδεικτικά αναφέροντας ότι τα 382.500.000 κατοστάρικα που κυκλοφορούσαν το 2000, με τον συντελεστή 3,4075 θα έπρεπε να αντικατασταθούν από 125.000.000 κέρματα ευρώ περίπου, πράγμα που δεν έγινε διότι επειδή τα κέρματα της υποδιαίρεσης του ευρώ ήταν λίγα από την υπερτίμησή τους προκλήθηκε ρευστοποίηση των κερμάτων του ενός ευρώ, απόρροια του οποίου ήταν τέλη του 2002 να κυκλοφορούν 61.500.000 περίπου κέρματα ευρώ, στο 16% των τεμαχίων κερμάτων και χαρτονομισμάτων των 100 δρχ. που κυκλοφορούσαν.

Το ευρώ ως νέο νόμισμα προσδιορίσθηκε, σε σχέση με τη δραχμή με το συντελεστή 3,4075 ενώ ο σωστός συντελεστής ήταν ο 1,363 και ενώ δεν έπρεπε να εισέλθει ένα κύριο νόμισμα αλλά δύο κύρια νομίσματα. Εν προκειμένω ο φοίνικας στις 68,15 δραχμές με την υποδιαίρεσή του και το ευρώ στις 681,5 δραχμές. Συγκεκριμένα η σωστή νομισματική κυκλοφορία κερμάτων και χαρτονομισμάτων έχει ως εξής:

1 λεπτό (ή ένα μέρος ως ονοματοδοσία) στις 1,363 δρχ. ως κέρμα

μισή δεκάρα στις 6,815 δρχ. ως κέρμα

1 δεκάρα στις 13,63 δρχ. ως κέρμα

2 δεκάρες στις 27,26 δρχ. ως κέρμα

1 φοίνικας στις 68,15 δρχ. ως χαρτονόμισμα

2 φοίνικες ή

2 φοινίκια στις 136,3 δρχ. ως χαρτονόμισμα και κέρμα

5 φοίνικες ή

5 φοινίκια στις 340,75 δρχ. ως χαρτονόμισμα

10 φοίνικες ή

10 φοινίκια στις 681,5 δρχ. ως χαρτονόμισμα

1 ευρώ στις 681,5 δρχ. ως χαρτονόμισμα

50 φοίνικες ή

50 φοινίκια στις 3407,5 δρχ. ως χαρτονόμισμα

5 ευρώ στις 3407,5 δρχ. ως χαρτονόμισμα

10 ευρώ στις 6815 δρχ. ως χαρτονόμισμα

200 φοινίκια στις 13630 δρχ. ως χαρτονόμισμα

50 ευρώ στις 34075 δρχ. ως χαρτονόμισμα

100 ευρώ στις 68150 δρχ. ως χαρτονόμισμα και

250 ευρώ στις 170375 δρχ. ως χαρτονόμισμα.

Από τη Συνθήκη της ΕΕ προκύπτει η υποχρέωση για υιοθέτηση κοινού νομισματικού – πιστωτικού συστήματος στην ενιαία αγορά και όχι ενός απλά κοινού νομίσματος.

Εύλογα, ο φοίνικας θα χρησιμοποιείτο περισσότερο από τις χώρες του νότου και τις πιο μικρές οικονομίες στην ΕΕ ενώ το ευρώ από τις μεγαλύτερες χωρίς το ένα νόμισμα να αποκλείει το άλλο στην κυκλοφορία του.

Τα πλεονεκτήματα είναι αφενός μεν ότι το συγκεκριμένο νομισματικό σύστημα εισέρχεται με καθολική υποδιαίρεση αξίας και όχι με μετρική μεταφορά υπολοίπου αξίας ως έλαβε χώρα με το ευρώ στις 340,750 δρχ., αφετέρου δε η ενδιάμεση κυκλοφορία των δύο νομισμάτων περιορίζει την κυκλοφορία τους εξανεμίζοντας τις όποιες πληθωριστικές πιέσεις, διατηρώντας τη σταθερότητα των τιμών, των μισθών και των εισοδημάτων και κατ’ επέκταση της αξίας τους ως αναφέρεται στη Συνθήκη της ΕΕ και προσδιορίζεται στην παρ. 1 του αρ. 22 του Συντάγματος περί σταθερότητας των τιμών πλέον του γεγονότος ότι οι όποιες κερδοσκοπικές πιέσεις κατά του νέου νομισματικού – πιστωτικού συστήματος θα έπρεπε να λάβουν χώρα με διπλάσιο μέγεθος στη χρήση τους με οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό εργαλείο και μέσο για να επιτύχουν το σκοπό τους. Εκτός αυτού η εκ νέου μαθηματική αντίληψη για υποδιαίρεση του νομισματικού μεγέθους του φοίνικα με δύο υποδιαστολές δεν επιτρέπει την εύκολη μεταφορά των τιμών στα μεταξύ πεδία με αμελητέα επιβάρυνση του πληθωρισμού από τη διατομή της υποδιαίρεσης αυτού του νομισματικού συστήματος σε αντιδιαστολή με τα μεγάλα κενά που είχε το ευρώ από το συντελεστή 3,4075 και έτσι οι χώρες – κράτη μέλη της ευρωζώνης έχουν παραπλήσιες μειώσεις ρευστότητας.

Υπολογισμός του συντελεστή 1,363

Ένα κέρμα ευρώ αντικατέστησε ένα κατοστάρικο. Έτσι υπήρξε απώλεια – μείωση της αξίας κατά 0,7065298 αφού 100: 340,75 = 0,2934702. 1 – 0,2934702 = 0,7065298. Δεσμεύεται η απώλεια 0,7 της αξίας στη μονάδα και κρατείται το 0,0065298 (κρατούμενο 1).

Ομοίως δε 50 δρχ. : 170,375 δρχ. = 0,2934702.  1- 0,2934702= 0,7065298 και ούτω καθεξής.

Έτσι προκύπτει πρώτα ότι υφίστατο απώλεια κατά 70% της αξίας του το νέο νόμισμα.

Το 1 λεπτό αντιστοιχεί όχι σε 3,4075 δρχ. αλλά σε 3 δρχ.

Τα 2 λεπτά αντιστοιχούν όχι σε 6,815 δρχ. αλλά σε 6 δρχ.

Τα 3 λεπτά αντιστοιχούν όχι σε 10,2225 δρχ. ούτε σε 9 δρχ. αλλά σε 10 δρχ.

Έτσι στις 10 δρχ. υπήρξε στρογγυλοποίηση 1 δρχ. ενώ στις 340,750 δρχ. η στρογγυλοποίηση είναι 34,075 δρχ.  34,075 δρχ. είναι το 10% της αξίας ή το 0,1 της μονάδας του ευρώ. Έτσι η μείωση – απώλεια του νέου νομίσματος είναι της τάξης του 80‰ . Έτσι 340,750 : 5 = 68,15 δρχ. και 68,15 : 50 δρχ. = 1,363.

Υπολογισμός αρχής – εξαρχής του συντελεστή 1,363

Το κέρμα των 10 δρχ. υποδιαιρείται με συμπληρωματική υποδιαίρεση αξίας και όχι με ακριβή υποδιαίρεση αξίας στα κέρματα των 5 δρχ., των 2 δρχ. και της μίας δρχ. Έτσι το σύνολο της αξίας λογίζεται ως 18 δρχ. αφού 10 δρχ. + 5 δρχ. + 2 δρχ. + 1 δρχ. = 18 δρχ. ήτοι 80% ως αξία άνω της αξίας των 10 δρχ. Από τα παραπάνω υπολογίζεται η πραγματική αξία του δεκάδραχμου και του κάθε κέρματος της υποδιαίρεσης και στη συνέχεια προστίθεται στο δεκάδραχμο δια να υπολογιστεί η συνεισφορά της δραχμής στο νέο ευρωπαϊκό νομισματικό πιστωτικό σύστημα. Έτσι 10 δρχ. : 5 =  2 δρχ., 5 δρχ. : 5 = 1 δρχ., 2 δρχ. : 5 = 0,4 δρχ. και 1 δρχ. : 5 = 0,2 δρχ.. 2 δρχ. + 1 δρχ. + 0,4 δρχ. + 0,2 δρχ. = 3,6 δρχ.  10 δρχ. + 3,6 δρχ. = 13,6 δρχ. Έτσι ο συντελεστής ο αρχικός είναι 1,36 αφού 13,6 : 10 = 1,36.

Στη στρογγυλοποίηση των 3 λεπτών δεν συμπεριλήφθηκε το ποσό των 0,2225 δρχ. και κατ’ επέκταση υπήρξε αφανής στρογγυλοποίηση που δημιουργεί με αέναο τρόπο πληθωριστικές πιέσεις. Έτσι θα πρέπει να εξακριβωθεί πόση είναι η απώλεια της αξίας του νέου νομίσματος του ευρώ έτσι ώστε να προστεθεί ως αριθμός στο νέο συντελεστή 1,36.

Έτσι 0,2225 : 3,4075 = 0,0652971. Το παραπάνω όμως είναι δεκαπλάσιο από το κρατούμενο 1 που είναι 0,0065298 και έτσι το 0,2225 θα πρέπει να υποδιαιρεθεί δια του 10. Έτσι 0,2225 : 10 = 0,02225.

Στις 10 δρχ. η απώλεια είναι 0,02225

Στις 13,6 δρχ.                          y;

y= 13,6 Χ 0,02225 = 0,3026

0,3026 : 10 = 0,03026

Έτσι 13,6 +0,03026= 13,63026.

13,63026 : 10 = 1,363026. Επειδή όμως κρατούνται τα τέσσερα πρώτα ψηφία όπως στο 3,4075 ο συντελεστής είναι ο 1,3630 ή 1,363.

Έτσι ο ένας φοίνικας σε κέρμα εισέρχεται στις 68,15 δρχ. αφού 50 δρχ. Χ 1,363 = 68,15 δρχ. Το κέρμα των πενήντα λεπτών καταργείται ένεκα του ενός φοίνικα και αποδεσμεύει ρευστότητα 102,225 δρχ. αφού 170,375 – 68,15 = 102,225 (κρατούμενο 2).

Το κέρμα και το χαρτονόμισμα με τους δύο φοίνικες εισέρχεται στις 136,3 δρχ. αφού 100 δρχ. Χ 1,363 = 136,3 δρχ.

Το κέρμα του ενός ευρώ καταργείται και αποδεσμεύει ρευστότητα 204,45 δρχ. αφού 340,750 – 136,3 = 204,45 δρχ. (κρατούμενο 3). Το κέρμα των 10 λεπτών καταργείται και αποδίδει ρευστότητα 34,075 δρχ. (κρατούμενο 4). Έτσι από τα κρατούμενα 2, 3, 4 δικαιολογείται η ύπαρξη του χαρτονομίσματος των 5 φοινίκων στη θέση του ενός ευρώ διότι 102,225 + 204,45 + 34,075 = 340,750.

Έτσι ως τώρα αποδείχθηκε η είσοδος του ενός φοίνικα σε κέρμα, των δύο φοινίκων σε κέρμα και χαρτονόμισμα και των πέντε φοινίκων σε χαρτονόμισμα.

Το κέρμα των 20 λεπτών καταργείται και αποδίδει ρευστότητα 68,15 δρχ. στην οποία εκδίδονται οι υποδιαιρέσεις του φοίνικα από τα κέρματα των 10 και 20 δρχ. στις 13,63 δρχ. και 27,26 δρχ. αντίστοιχα ήτοι μίας και δύο δεκάρων αντίστοιχα σύνολο 40,89 δρχ.

Το κέρμα των 5 λεπτών καταργείται ένεκα του κέρματος της μισής δεκάρας αποδίδοντας ρευστότητα 10,225 δρχ. αφού 17,0375 – 6,815 = 10,2225, ενώ καταργείται και το κέρμα των δύο λεπτών, κρατώντας το κέρμα του ενός λεπτού. Όντως 10,2225 + 10,2225 + 40,89 + 6,815 = 68,15 δρχ. Έτσι δικαιολογούνται τα κέρματα της μίας δεκάρας, των δύο δεκάρων αλλά και της μισής δεκάρας, ομοίως δε και αυτό του ενός λεπτού.

Στις 681,5 δρχ. εισέρχονται δύο χαρτονομίσματα ως ήδη αναφέρθηκε . αυτό με τους 10 φοίνικες αλλά και το νέο χαρτονόμισμα του ενός ευρώ.

Το κέρμα των δύο ευρώ στις 681,5 δρχ. μετατρέπεται στο χαρτονόμισμα των 10 φοινίκων, ενώ καταργείται το παλαιό χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, αποδίδοντας το νέο χαρτονόμισμα του ενός ευρώ.

Στις 681,5 δρχ. εισέρχονται και ο φοίνικας και το ευρώ διότι 3,4075 Χ 200 δρχ. = 681,5 δρχ. που δικαιολογούσε το κέρμα των δύο ευρώ και τώρα τον φοίνικα, ενώ το νέο χαρτονόμισμα του ενός ευρώ διότι 1,363 Χ 500 δρχ. = 681,5 δρχ. αφού 3,4075 Χ 500 δρχ. = 1703,75 δρχ. ήτοι 5 παλαιά ευρώ.

Η πλεονάζουσα ρευστότητα από την κατάργηση του παλαιού χαρτονομίσματος των 5 ευρώ δεν δεσμεύεται διότι αντιστοιχεί στην κυκλοφορία που απαιτούν τα νέα χαρτονομίσματα του ενός ευρώ και των 10 φοινίκων από συναλλαγή και ανταλλαγή στην περιοχή των 681,5 δρχ. έως 3407,5 δρχ. Με τη νέα ισοτιμία το παλαιό χαρτονόμισμα των 5 ευρώ θα αντιστοιχούσε σε 2,5 νέα ευρώ, η είσοδος του οποίου θα δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις μέχρι αυτό το πεδίο και όχι μόνο αφού το χαρτονόμισμα των 5 φοινίκων θα υφίστατο απώλεια της αξίας του πλέον του γεγονότος ότι η υποδιαίρεση δεν είναι δόκιμη. Με δεδομένο ότι στις 3407,5 δρχ. θα εισαχθεί το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, αντικαθιστώντας το παλαιό των 10 ευρώ, ένα προϊόν που κοστίζει 3 νέα ευρώ είτε θα πληρώνεται με το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, με ρέστα δύο χαρτονομίσματα του 1 ευρώ, ή θα πληρώνεται με 3 νέα χαρτονομίσματα του ενός ευρώ. Πιθανή είσοδος χαρτονομίσματος στα δύο ευρώ στις 1363 δρχ. θα δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις και απώλεια της αξίας του χρήματος τόσο στο νέο χαρτονόμισμα του ενός ευρώ όσο και στο νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, διότι η πλεονάζουσα ρευστότητα των χαρτονομισμάτων των 10 φοινίκων και 1 ευρώ στην ως άνω περιοχή των 681,5 δρχ. έως 3407,5 δρχ. δικαιολογεί την ισόρροπη κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων διατηρώντας την σταθερότητα των τιμών, χωρίς την ύπαρξη του χαρτονομίσματος των δύο ή των δυόμισι ευρώ  που θα δέσμευε ρευστότητα και θα μείωνε την κυκλοφορία του χρήματος με πληθωριστικές πιέσεις.

Το παλαιό χαρτονόμισμα των 10 ευρώ στις 3407,5 δρχ. μετατρέπεται στο νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ. Το παλαιό χαρτονόμισμα των 20 ευρώ στις 6815 δρχ. μετατρέπεται στο νέο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ. Το παλαιό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, καταργείται διότι στις 13630 δρχ. εισέρχεται το χαρτονόμισμα των διακοσίων (200) φοινίκων αποδίδοντας ρευστότητα 20445 δρχ. αφού 34075 – 13630 = 20445. Το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ καταργείται διότι ήδη υφίστατο στις 6815 δρχ. το νέο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ αποδίδοντας ρευστότητα 17037,5 δρχ. Έτσι 20445+ 17037 = 37482,5. Εάν διαιρεθεί το ποσό της ρευστότητας των 37482,5 δρχ. με το 340,750 αποδίδει 110 παλαιά ευρώ ή 50 νέα ευρώ και 50 φοίνικες ή 55 νέα ευρώ. Επειδή όμως ήδη υφίστατο το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ στις 3407,5 δρχ. εισέρχεται και το χαρτονόμισμα με τους 50 φοίνικες ενώ στη θέση των 100 παλαιών ευρώ εισέρχεται το νέο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ.

Ένας επιπλέον τρόπος που αποδεικνύει ότι το ευρώ απώλεσε το 80% της αξίας του προκύπτει και από τη διατομή της νομισματικής σύνθεσης της κυκλοφορίας από το πρώτο κέρμα μέχρι τον ένα φοίνικα και από τον ένα φοίνικα μέχρι τα διακόσια φοινίκια, ομοίως δε μέχρι το ένα ευρώ και από το ένα ευρώ μέχρι τα διακόσια ευρώ, αφού ο ένας φοίνικας αντιστοιχεί στο ένα ευρώ, διότι το ευρώ απώλεσε το 80% της αξίας του (340,750 : 5 = 68,15). Συγκεκριμένα το ένα λεπτό έπρεπε να εισέλθει στις 1,363 δρχ. διότι 1 δρχ. Χ 1,363 = 1,363 δρχ. και έτσι η μισή δεκάρα (ή 2 λεπτά αρχικά το 2002) θα έπρεπε να υποδιαιρείται σε 5 λεπτά που θα εκφράζονται από το κέρμα του ενός λεπτού στις 1,363 δρχ. Εν προκειμένω όμως το 1 λεπτό εισήλθε στις 3 δραχμές με περικοπή την υποδιαίρεση με αποτέλεσμα να απωλεστούν τα 4 λεπτά, τα οποία στα 100 λεπτά αντιστοιχούν στο 4% (στοιχείο 1). Κάτω του κέρματος του 1 ευρώ κυκλοφορούν τα κέρματα των 50 λεπτών, 20 λεπτών, 10 λεπτών, 5 λεπτών, 2 λεπτών και 1 λεπτού, τα οποία αθροιζόμενα αντιστοιχούν στα 88 λεπτά. Κάτω του ενός φοίνικα κυκλοφορούν τα κέρματα των 2 δεκάρων, της 1 δεκάρας, της μισής δεκάρας και του κέρματος του 1 μέρους στα οποία πέντε μέρη υποδιαιρείται η μισή δεκάρα. Δεδομένου ότι το 1 ευρώ ισούται με τον 1 φοίνικα, η 1 δεκάρα ισούται με 20 λεπτά και έτσι το άθροισμα των ως άνω κερμάτων του φοίνικα της υποδιαίρεσής του αντιστοιχεί στα 72 λεπτά, διότι 40 λεπτά + 20 λεπτά + 10 λεπτά + 2 λεπτά = 72 λεπτά, διότι το ένα μέρος αντιστοιχεί σε 2 λεπτά αφού η μισή δεκάρα αντιστοιχεί σε 10 λεπτά. Η διαφορά των 72  λεπτών από τα 88 λεπτά είναι 16 λεπτά που στα 100 λεπτά αντιστοιχεί στο 16% (στοιχείο 2). Κάτω του χαρτονομίσματος των 200 ευρώ κυκλοφορούν τα 100 ευρώ, τα 50 ευρώ, τα 20 ευρώ, τα 10 ευρώ, τα 5 ευρώ, τα 2 ευρώ και το 1 ευρώ, αθροιζόμενα τα οποία αντιστοιχούν στα 188 ευρώ. Κάτω του χαρτονομίσματος των 200 φοινίκων κυκλοφορούν τα 50 φοινίκια, τα 10 φοινίκια, τα 5 φοινίκια, τα 2 φοινίκια και ο 1 φοίνικας, αθροιζόμενα τα οποία αντιστοιχούν σε 68 φοινίκια ή 68 ευρώ, αφού το 1 ευρώ ισούται με τον 1 φοίνικα, εν προκειμένω 120 ευρώ λιγότερα μετά την αφαίρεση των 68 από τα 188. Τα 120 ευρώ αποτελούν το 60% (στοιχείο 3) των 200 ευρώ. Έτσι αθροίζοντας τα στοιχεία 1, 2 και 3 προκύπτει ότι το ευρώ υφίστατο απώλεια το 80% της αξίας του από τη διατομή στη νομισματική του σύνθεση σε σχέση με αυτή του φοίνικα, επαληθεύοντας με τρεις τρόπους την απώλεια του 80% της αξίας του, αφού 4% + 16% + 60% = 80%.

Αυτή είναι η σωστή κυκλοφορία του χρήματος και το σωστό νομισματικό σύστημα για το 2002.

Παράλληλα θα έπρεπε να εισέλθουν σε κυκλοφορία και τα χαρτονομίσματα α) χρυσή δραχμή, β) πετρόδραχμο και γ) ήδραχμο.

Χρυσή δραχμή

(ή Εθνικό Νόμισμα με βάση τη χρυσή δραχμή)

Επειδή με την παρ. 1 του αρ. 5 τον ν. 2842/2000 ο επενδυτικός χρυσός συνδέθηκε με τον πληθωρισμό θα έπρεπε να υπήρχε η χρυσή δραχμή ως χαρτονόμισμα αντιστοιχίας δεδομένης ποσότητας χρυσού στην ΤτΕ έτσι ώστε η αύξηση της τιμής του χρυσού να αυξάνει την τιμή της χρυσής δραχμής αποκαθιστώντας τη μείωση της ρευστότητας από το συντελεστή 3,4075 κάτι που προβλέπεται και από τις οδηγίες 98/80 και 2006/112 (Κεφ. 5).

Πετρόδραχμο

Το πετρόδραχμο ως χαρτονόμισμα αντιστοιχεί σε ένα βαρέλι πετρελαίου εκφρασμένο σε δραχμές (ή χρυσές δραχμές) έτσι ώστε η άνοδος της τιμής του πετρελαίου από την εισαγωγή του ευρώ να οδηγήσει στην αύξηση της τιμής του πετρόδραχου για να μην υπάρχει απώλεια εισοδήματος.

Ήδραχμο

Το ήδραχμο ως χαρτονόμισμα αντιστοιχεί σε μια μονάδα (ή περισσότερες)   ηλεκτρικής ενέργειας εκφρασμένη σε δραχμές (ή χρυσές δραχμές) η αύξηση της οποίας θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του χαρτονομίσματος και τη μη απώλεια εισοδήματος για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και της ανάπτυξης.

Νέα δραχμή

Έτσι το νέο νομισματικό σύστημα της καινούριας δραχμής διαμορφώνεται με το συντελεστή 1,363 προσαρμοσμένο στην υποπενταπλάσια αρχική αξία του ευρώ και έτσι μια δραχμή αντιστοιχεί σε 10 ευρώ, ενώ ο ένας φοίνικας στο 1 ευρώ ως ακολούθως:

α)                                            1 μέρος σε κέρμα

επειδή το ευρώ απώλεσε το 80% της αξίας του το 1 μέρος θα ισούται με δύο λεπτά και θα υποδιαιρεί τη μισή δεκάρα σε 5 μέρη, αφού είσοδος του πρώτου κέρματος θα έπρεπε να εισέλθει στις 1,363 δρχ.

β)                                            μισή δεκάρα σε κέρμα

ομοίως η μισή δεκάρα θα αντιστοιχεί σε 10 λεπτά

γ)                                            1 δεκάρα σε κέρμα

αντίστοιχα η 1 δεκάρα θα ισούται με 20 λεπτά

δ)                                            δύο δεκάρες σε κέρμα

δύο δεκάρες θα αντιστοιχούν μετά την απώλεια της αξίας του ευρώ κατά 80% σε 40 λεπτά

ε)                                            1 φοίνικας σε κέρμα

ο ένας φοίνικας μετά την απώλεια της αξίας του ευρώ κατά 80% θα ισούται με ένα ευρώ

ζ)                                            2 φοίνικες σε κέρμα και χαρτονόμισμα

οι δύο φοίνικες αντιστοιχούν σε δύο ευρώ. Η παράλληλη κυκλοφορία κέρματος και χαρτονομίσματος αντιστοιχεί στο ότι η αρχική τιμή του φοίνικα ήταν 136,3 δρχ. και θα αντικαταστούσε το κατοστάρικο που κυκλοφορούσε σε κέρμα και χαρτονόμισμα

η)                                            5 φοίνικες σε χαρτονόμισμα

οι 5 φοίνικες αντιστοιχούν σε 5 ευρώ ομοίως που κυκλοφορεί σε χαρτονόμισμα

θ)                                            10 φοίνικες σε χαρτονόμισμα

οι 10 φοίνικες αντιστοιχούν στα 10 ευρώ

ι)                                            1 δραχμή ή 1 νέο ευρώ σε χαρτονόμισμα

η 1 δραχμή ή το 1 νέο ευρώ αντιστοιχούν στα 10 ευρώ

κ)                                            50 φοίνικες σε χαρτονόμισμα

οι 50 φοίνικες αντιστοιχούν στα 50 ευρώ εξαιτίας της απώλειας της αξίας του ευρώ κατά 80%

κα)                                            5 δραχμές ή 5 νέα ευρώ σε χαρτονόμισμα

οι 5 δραχμές ή τα 5 νέα ευρώ αντιστοιχούν στα 50 ευρώ

κβ)                                            10 δραχμές ή 10 νέα ευρώ σε χαρτονόμισμα

οι 10 δραχμές ή 10 νέα ευρώ αντιστοιχούν στα 100 ευρώ

κγ)                                            200 φοινίκια σε χαρτονόμισμα

τα 200 φοινίκια αντιστοιχούν στα 200 ευρώ μετά την απώλεια της αξίας του ευρώ κατά 80%

κδ)                                            50 δραχμές ή 50 νέα ευρώ σε χαρτονόμισμα

οι 50 δραχμές ή 50 νέα ευρώ αντιστοιχούν στα 500 ευρώ.

Η φορολόγηση της νομισματικής κυκλοφορίας κατά τις συναλλαγές σχετίζεται με τη διατομή της υποδιαίρεσης του νομισματικού συστήματος με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ να επιβάλλεται σε κατηγορίες αξίας από κατηγορίες προϊόντων που είναι σήμερα.

Έτσι μέχρι και αξία πώλησης τα 10 φοινίκια (ή 10 ευρώ, αφού 1 ευρώ θα ισούται με 1 φοίνικα και η μία δραχμή με 10 ευρώ) ο ΦΠΑ θα είναι 8%, μέχρι αξία πώλησης τα 200 φοινίκια ο ΦΠΑ θα είναι 21%, ενώ με αξία πώλησης άνω από τα 200 φοινίκια ο ΦΠΑ θα είναι 22%. Συγκεκριμένα το άθροισμα της υποδιαίρεσης στον ένα φοίνικα αντιστοιχεί σε 3,5 δεκάρες και ένα μέρος ή 36 μέρη. Ο ένας φοίνικας αντιστοιχεί στα 50 μέρη και έτσι η προστιθέμενη αξία αντιστοιχεί στα 14 μέρη ή 28%. Το άθροισμα της υποδιαίρεσης στα 10 φοινίκια αντιστοιχεί σε 8 φοίνικες και έτσι η προστιθέμενη αξία είναι 2 φοίνικες ή 20%. Δεδομένου ότι υφίστατο απορρόφηση της προστιθέμενης αξίας σε αυτό το εύρος της αναφοράς, ο ΦΠΑ θα αντιστοιχεί στο 8% από την αφαίρεση του 20% από το 28%, έως τα 10 ευρώ. Το άθροισμα της υποδιαίρεσης στη δραχμή μέχρι και τις 50 δραχμές που είναι το τερματικό χαρτονόμισμα, είναι 16 δρχ. (10+5+1) και έτσι η προστιθέμενη αξία είναι 68%. Το άθροισμα της υποδιαίρεσης από τα 10 φοινίκια μέχρι τα 200 φοινίκια, που είναι παράλληλο νόμισμα της δραχμής είναι 60 φοινίκια και η προστιθέμενη αξία είναι 140 φοινίκια ή 70%. Έτσι ο μέσος όρος είναι 69% από το οποίο αφαιρείται το 48% που είναι το άθροισμα της προστιθέμενης αξίας μέχρι τα 10 ευρώ με το ΦΠΑ να ορίζεται στο 21% αφού 69% – 48% = 21% μέχρι τα 200 φοινίκια (ή 200 ευρώ). Από τα 200 φοινίκια και άνω προστίθεται το 1% με το ΦΠΑ να προσδιορίζεται στα 22%.

Για αύξηση κατά 1% του ΦΠΑ πέρα από τα ανώτατα όρια υπάρχει μείωση της ρευστότητας της κυκλοφορίας και της αξίας του χρήματος κατά 2,1%, διότι ο ΦΠΑ είναι φόρος νομισματικής κυκλοφορίας κατά τη συναλλαγή. Λαμβάνοντας υπόψη τη διατομή της υποδιαίρεσης μέχρι τους 10 φοίνικες υπολογίζεται η απώλεια της ρευστότητας από την αύξηση του ΦΠΑ κατά 1%.

Διατομή

10φ

προστιθέμενη αξία

*

2 δεκάρες

1 δεκάρα

μισή δεκάρα

προστιθέμενη αξία

3/2 δεκάρας

Ποσοστό ΦΠΑ 1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Μείωση ρευστότητας

μισή δεκάρα

1/2 μισής δεκάρας

1/5 μισής δεκάρας

1/10 μισής δεκάρας

1/5 μισής δεκάρας

1/25 μισής δεκάρας

1/50 μισής δεκάρας

1/100 μισής δεκάρας

3/100 μισής δεκάρας

Έτσι:

1 +  1 2 1 +  1  1 +   1   +   3 =   100+50+40+10+4+2+1+3 = 210 = 2,1 μισές

       2      5    10   25     50    100   100                        100                     100         δεκάρες

ή 2,1% απώλεια της ρευστότητας και μείωση της αξίας του χρήματος.

Έτσι με αύξηση στο 9% του ΦΠΑ η μείωση της κυκλοφορίας του χρήματος είναι στο 10,1% με αποτέλεσμα να δεσμεύεται ρευστότητα από την υποδιαίρεση του ενός φοίνικα απόρροια του οποίου είναι να εξαλείφεται στη συνέχεια η υποδιαίρεσή του, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η δομή της διατομής με αλλαγή στις αξίες της υποδιαίρεσης κάτι παράτυπο και παράνομο που δεν ισχύει με το ΦΠΑ του 8% διότι υφίστατο η προστιθέμενη αξία από τις 4 δεκάρες που αντιστοιχεί στο 8%.

Καταβληθείσες αποζημιώσεις προς την Ελλάδα

Με την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη η Ελλάδα δικαιούται αποζημίωση  σύμφωνα με τα άρθρα 57-60 και 123-124 της ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης που αφορά:

i)                    την επιστροφή του ποσού των 91 δις ευρώ από την Ε.Κ.Τ. και όποιου άλλου ποσού διατέθηκε για την Ε.Κ.Τ.  προσαυξημένο κατά 80% πλέον των όποιων τόκων με επιστροφή και του χρυσού, στο σύνολό του το λιγότερο 200 δις ευρώ  και πλέον συμπεριλαμβανομένων και των τόκων

ii)                  το ποσό που αντιστοιχεί από το ποσοστό κατ’ έτος της πράξης εισφοράς ισοσταθμισμένου ισοζυγίου επί των εξαγωγών από το 2002 και εντεύθεν πλέον των όποιων τόκων που υπολογίστηκε ανωτέρω περίπου άνω των 170 δις ευρώ έως το 2008, καθόσον από την παρ. 3 του άρθρου 119 της Ενοποιημένης Απόδοσης της Συνθήκης καταβλήθηκε το ποσό των 91 δις ευρώ για τη συμμετοχή στην ευρωζώνη με αντάλλαγμα το ισοζύγιο πληρωμών. Η πράξη εισφοράς ισοσταθμισμένου ισοζυγίου προκρίνεται από τον τύπο εισαγωγές – εξαγωγές διά τις εισαγωγές επί 100%.

Το 2002 η Πρ. Εισ. Ισ. Ισ. ήταν 26247: 38304 Χ 100% = 68,52% – 18% ΦΠΑ = 50,52%, που αντιστοιχεί σε 19351,18 δις ευρώ.

Το 2003 ήταν 28292: 40299 Χ 100% = 70,2% – 18% = 52,2% που αντιστοιχεί σε 21038,17 δις ευρώ.

Το 2004 ήταν 30033: 42391 Χ 100%= 70,85% – 18% = 52,8% που αντιστοιχεί σε 22402,6 δις ευρώ.

Το 2005 ήταν 29896: 43942 Χ 100% = 68% – 19% = 49% που αντιστοιχεί σε 21547 δις ευρώ.

Το 2006 ήταν 34275: 50722 Χ 100% = 67,5% – 19% = 48,57% που αντιστοιχεί σε 24637,8 δις ευρώ.

Το 2007 ήταν 38497: 55720 Χ 100% = 69,1% -19% = 50,1% που αντιστοιχεί σε 27.915,72 δις ευρώ.

Το 2008 ήταν 43360 : 60740 Χ 100% = 71,38% – 19% = 52,38% που αντιστοιχεί σε 31819,4 δις ευρώ.

Το σύνολο επί της πράξης εισφοράς ισοσκελούς και ισοσταθμισμένου ισοζυγίου αντιστοιχεί από το 2002 έως σήμερα πάνω από 200 δις ευρώ.

iii) τη διαγραφή του δανεισμού ή με την απευθείας καταβολή των αντίστοιχων ποσών που αφορά τη δανειοδότηση από τις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης και των τραπεζών αυτών των 91 δις ευρώ προσαυξημένο κατά 80% στο σύνολό του άνω των 200 δις ευρώ πλέον των όποιων τόκων επί των 91 δις ευρώ και συγκεκριμένα για χρέος που υφίστατο προς:

α. την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)

β. τράπεζες της Ευρωζώνης

γ. χώρες της Ευρωζώνης

δ. τράπεζες της ΕΕ πλην Ευρωζώνης

ε. χώρες της ΕΕ πλην Ευρωζώνης και όποιων άλλων

και αυτό καθόσον στη συνέχεια θα υφίστατο συμψηφισμός των ποσών που διαγράφησαν με την ΕΚΤ και το ΕΤΧΣ ή με διαγραφή αντίστοιχου ποσού χρέους προς την ΕΚΤ και το ΕΤΧΣ ή με αποζημίωση από την ΕΚΤ και το ΕΤΧΣ για τις ανωτέρω κατηγορίες σε σχέση με την ΕΚΤ και το ΕΤΧΣ και την Ευρωζώνη.

Έτσι εάν ο Α (Ελλάδα) παραχωρήσει στον Β (Ε.Κ.Τ.) ένα ποσό και ο Β (Ε.Κ.Τ.) δανείσει στον Γ (ιδιωτικές τράπεζες) το ποσό του Α για να το δανείσει ο Γ με τη σειρά του στον Α τότε η επιστροφή του ποσού από τον Β στον Α συνοδεύεται με τη διαγραφή της οφειλής του Α προς τον Γ και αντίστοιχα του Γ προς τον Β ή τον όποιο συμψηφισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κατ’ ελάχιστον το ποσό της αποζημίωσης υπερβαίνει το ποσό των 600 δις ευρώ αθροιζόμενο:

i)                    από την επιστροφή των 200 δις ευρώ και πλέον από την ΕΚΤ

ii)                  από το επιπλέον ποσό που είναι αντίστοιχο της ανωτέρω επιστροφής άνω των 200 δις ευρώ για τη διαγραφή του χρέους και

iii)                από τα 200 δις ευρώ και πλέον από το έλλειμμα ισοζυγίου.

Ο Υπ. Εξωτερικών της Γερμανίας Βαλστβέρδε πρόσφατα ενώπιον του Έλληνα Υπ. Εξωτερικών υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη ήταν μια προσφορά, η ανταμοιβή της οποίας αντιστοιχεί στο ποσό τουλάχιστον των 600 δις ευρώ με την αποχώρησή της από αυτή και την επιστροφή στη νέα δραχμή.


* Αφού 8φ (5φ+2φ+1φ) + 2φ = 10φ

33 Σχόλια to “ΝΕΟ ΕΤΟΣ, ΝΕΑ ΔΡΑΧΜΗ, ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ, Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

 1. Ρε Ολυμπία αυτό δεν είναι άρθρο…
  Διδακτορική Διατριβή του Στίγκλιτζ μας έβαλες ?

  Αξιότιμε κύριε Πλατή το αποθηκεύω και θα το διαβάσω σε συνέχειες…
  Επιφυλλάσομαι για ερωτήσεις…
  Ευχαριστώ.

  Μου αρέσει!

 2. antart22 said

  Παρακαλώ πολύ μία μετάφραση/περίληψη του άρθρου…

  Μου αρέσει!

 3. Νίκος said

  Πραγματικά άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου!!!
  Μια τεράστια ανάλυση με ουσία μηδεν!

  Μου αρέσει!

 4. Crossover said

  Ο αρθρογραφος ειτε τα εχει μπερδεψει ειτε θελει να μπερδεψει τους αναγνωστες.

  «Το 2000 η Ελλάδα κατέβαλε συνολικά στην ΕΚΤ για την είσοδό της στο ευρώ περίπου 91 δις ευρώ, που αντιστοιχούν σε 103.000.000 ευρώ περίπου για συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, 1.271.000.000 ευρώ περίπου συμμετοχή στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ με δολάρια, γιεν και χρυσό στο 15% του ως άνω ποσού και 89,6 δις ευρώ που αντιστοιχεί στο 80% του ΑΕΠ του 1999 για το δυναμικό της ΕΚΤ από το οποίο λαμβάνουν χώρα οι πιστωτικές πράξεις μέσω του ευρωσυστήματος.»

  Αν ειναι δυνατον να εχει καταβαλει οποιαδηποτε χωρα το 80% του ΑΕΠ της αποκλειστικα για συμμετοχη στο ευρωσυστημα!Καταρχην αποκλειεται (η Ελλαδα τουλαχιστον) να ηταν σε θεση να μαζεψει το 80% του ΑΕΠ της.Αλλα ακομα κι αν το ειχε καταφερει αυτο σημαινει οτι θα εμενε ενα 20% του ΑΕΠ μονο για να διοχετευθει σε υγεια,παιδεια,ασφαλεια,κοινωνικες παροχες και αμοιβες δημοσιου.Aλλα και περα απο αυτο δεν καταλαβαινω σε τι χρησιμευει η συγκεκριμενη αναφορα στην εξεληξη του συλλογισμου παρακατω.

  «Το ευρώ αφαίρεσε με το συντελεστή 3,4075 ρευστότητα που αντιστοιχούσε στο 240% της κυκλοφορίας της δραχμής ένεκα της εισόδου του νέου νομίσματος από την αντικατάσταση των παλαιών προκαλώντας αύξηση των τιμών κατά 240% πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη – επιταγή για τη σταθερότητα των τιμών από την παρ. 1 του αρ. 22 του Συντάγματος και τη Συνθήκη της ΕΕ.»
  Αυτο θεωρητικα το βγαλε μονος του απο το μυαλο του ο αρθρογραφος,αλλα πρακτικα μιλαει συγκεκριμενα για αυξηση 240% διοτι για να αυξηθει το 1 ωστε να γινει 3,4 χρειαζεται να αυξηθει κατα 240%.Μαθηματικα αυτο ειναι «σωστο» αλλα ο αρθρογραφος ειτε δεν εχει ιδεα ειτε παριστανει οτι δεν εχει ιδεα απο την εννοια των ισοτιμιων μεταξυ νομισματων.Κι αυτο γιατι τη στιγμη που γινεται η μετατροπη απο το ενα νομισμα στο αλλο δεν υπαρχει καμια αυξομειωση στην ρευστοτητα.Αν η ισοτιμια ειναι 340.75 δρχ για καθε 1 ευρω τοτε τα παντα (τιμες,μισθοι κλπ) μετατρεπονται με την ιδια ακριβως σχεση.Κανεις δεν εχει περισσοτερα η λιγοτερα χρηματα.απο οτι πριν και τιποτα δεν ειναι λιγοτερο η περισσοτερο ακριβο απο οτι πριν.Το ιδιο ακριβως θα συνεβαινε και αν η ισοτιμια ηταν διαφορετικη…ειτε 1ευρω=340 δρχ ειτε 1ευρω=500δρχ ειτε 1ευρω=4 δραχμες.

  «Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κουλούρι και το μικρό μπουκάλι του νερού. Με τη δραχμή το κουλούρι κόστιζε 50 δρχ. με το ευρώ 170 δρχ. (50 λεπτά) ήτοι αύξηση 240%, ομοίως δε και για το μπουκάλι με το νερό. Το ένα ευρώ εισήλθε με ισοτιμία 3,4075 δρχ. σε σχέση με το κατοστάρικο, με αποτέλεσμα το ένα κέρμα του ενός ευρώ να αντικαταστήσει ένα κατοστάρικο, αφαιρώντας από τη ρευστότητα – κυκλοφορία 240 δρχ., ήτοι δύο κατοστάρικα και δύο εικοσάδραχμα.»
  Δεν φταιει η ισοτιμια για αυτο.Οι «εξυπνοι» εμποροι φταινε και η «αγνοια» των πολιτων την οποια εκμεταλλευθικαν οι εμποροι.Επειδη ο κοσμος ειχε συνηθισει να θεωρει «σοβαρα» ποσα,αυτα που ηταν (χονδρικα) απο 500 χρηματικες μοναδες και πανω (500 δρχ) το να δωσει 1 χρηματικη μοναδα (1 ευρω) για κατι που κοστιζε πριν 200 χρηματικες μοναδες (200 δρχ) ενδεχομενως να του φαινοταν ακομη και συμφερον.
  Αλλωστε αν η αυξηση της τιμης του κουλουριου (που οντως ηταν 240% οχι ομως λογω ισοτιμιας οπως ειπαμε) ηταν αναλογη για ολα τα προιοντα τοτε θα μιλουσαμε για πληθωρισμο 240%…ας ειμαστε σοβαροι λοιπον.Αν μη τι αλλο η Ελλαδα απο την εποχη του Μααστριχτ και μετα,ως αποτελεσμα της προσπαθειας συγκλισης «απολαυσε» διαχρονικα χαμηλοτερα επιπεδα πληθωρισμου απ οτι στο παρελθον.

  «Το ευρώ ως νέο νόμισμα προσδιορίσθηκε, σε σχέση με τη δραχμή με το συντελεστή 3,4075 ενώ ο σωστός συντελεστής ήταν ο 1,363»
  Αυτο παλι απο που προκυπτει;Μαλιστα με την προηγουμενη συλλογιστικη του αρθρογραφου ακομη και αν η ισοτιμια ηταν 1Ε=1,363 δρχ θα ειχαμε παλι αυτο που ο ιδιος αποκαλει «μειωση ρευστοτητας» της ταξης του 36,3%.Στην πραγματικοτητα φυσικα παλι δε θα αλλαζε τιποτα (για μας μεσα στην Ελλαδα).

  Η μονη περιπτωση για να μην υπηρχε αυτη η (στο μυαλο του αρθογραφου μονο) μειωση ρευστοτητας θα ηταν αν η ισοτιμια ηταν 1Ε=1δρχ.Αυτο παλι δε θα αλλαζε τιποτα για μας στην Ελλαδα.Το κουλουρι θα κοστιζε 50Ε και ο μισθος ενως Δ.Υ. θα ηταν 250.000Ευρω (θεωροντας οτι με δραχμες επαιρνε παλι 250.000).Για φαντασου….εκει που οι Γαλλοι οι Γερμανοι και λοιποι πληρωνονται με 2 και 3 χιλιαδες Ευρω το μηνα οι Ελληνες θα πληρωνοταν με 250.000 Ευρω το μηνα…και ο Γαλλος τουριστας που θα ερχοταν στην Ελλαδα θα επρεπε να πληρωσει 50 Ευρω για ενα κουλουρι.Εδω λοιπον φαινεται η αναγκη υπαρξης μιας (λογικης) ισοτιμιας.Η δραχμη (αρα και η Ελληνικη οικονομια) ειχε καποια συγκεκριμενη σχεση με τα νομισματα των αλλων χωρων πριν το ευρω.Αυτη η συσχετιση ΣΑΦΩΣ και θα επρεπε να συνεχισει να υπαρχει και μετα την εισοδο στο Ευρω…το οτι χρησιμοποιουμε το ιδιο νομισμα δε σημαινε οτι εχουμε και την ιδια αγοραστικη δυναμη.Μαλιστα αν λεμε οτι το ευρω κατεστρεψε τον παραγωγικο μας ιστο διοτι τα προιοντα μας ακριβιναν…φανταστειτε τι θα γινοταν αν η ισοτιμια ηταν ακομη χαμηλοτερη…το παραδειγμα με το κουλουρι να κοστιζει 50 ευρω νομιζω οτι τα λεει ολα.

  Τα υπολοιπα που λεει δε χρειαζονται περαιτερω αναλυση αφου στηριζονται στις λανθασμενες (σε βαθμο χαζομαρας) παραδοχες που ανελυσα πριν.

  Μου αρέσει!

  • kostas said

   Αν η ισοτιμια ειναι 340.75 δρχ για καθε 1 ευρω τοτε τα παντα (τιμες,μισθοι κλπ) μετατρεπονται με την ιδια ακριβως σχεση.Κανεις δεν εχει περισσοτερα η λιγοτερα χρηματα.απο οτι πριν και τιποτα δεν ειναι λιγοτερο η περισσοτερο ακριβο απο οτι πριν

   δεν ειναι ακριβως ετσι οπως τα λες.. οι τιμες στο σουπερ μαρκετ δεν ανεβηκαν λογω κερδοσκοπιας καποιων επιτηδειων αλλα γιατι σε μια ενοποιημενη αγορα επρεπε να υπαρχει κ μια σχετικη συγκλιση τιμων. το καλαθι της νοικοκυρας η αληθεια ειναι οτι πηγε στα υψη-ακριβως με την ισιτιμια που δινει ο αρθρογραφος-
   απο την αλλη μερια ομως υπηρχαν προιοντα υψηλης τεχνολογιας που εγιναν προσιτα στο μεσο ελληνα ενω πριν ηταν απλησιαστα. με λιγα λογια δηλαδη απο την εισοδο μας στο ευρω, οπως προεκυψαν οι αναλογιες τιμων-μισθων, ζημιωθηκε ο φτωχος, ο μεροκαματιαρης, του οποιου η αγοραστικη δυναμη μειωθηκε(μιας κ δεν ενδιαφεροταν να αγορασει καγιεν, αλλα ψωμι για τα παιδια του). με την εξοδο απο το ευρω παλι ο φτωχος θα ζημιωθει. γιατι καθε μεγαλη αλλαγη αποφασιζεται απο τους πλουτοκρατες οι οποιοι παντα φροντιζουν να επωφελουνται καθοδηγωντας τους πολιτικους τους υπηρετες στην κατευθυνση που τους βολευει.

   Μου αρέσει!

   • Crossover said

    H συγκλιση τιμων ουσιαστικα προκυπτει απο τις διαφορετικες ισοτιμιες με τις οποιες εισηλθαν στο ευρω οι χωρες.Αλλωστε σε μια ελευθερη αγορα οπως υποτειθεται οτι εχουμε το κρατος δεν επεμβαινει με αμεσο τροπο στην διαμορφωση των τιμων και συνεπως οι τιμες δεν αυξηθικαν μετα απο εντολη του κρατους ουτε με οδηγια απο την ΕΕ.

    Στα αλλα που λες συμφωνω αλλα νομιζω οτι μεγαλυτερο προβλημα δημιουργησε το οτι τα δικα μας προιοντα εγιναν ακριβοτερα λογω του Ευρω και απο τη στιγμη που δεν ηταν υψηλης τεχνολογιας ουτε βιομηχανικα στο μεγαλυτερο ποσοστο τους,φυσικο ηταν να μειωθει η ζητηση και ετσι διογκοθικε το εμπορικο μας ελλειμα.Το ιδιο εγινε και με τον τουρισμο μας που απο τη μια εγινε ακριβοτερος και απο την αλλη δεν βελτιωσε την ποιοητα του σε αναλογο βαθμο με αποτελεσμα γειτονικες χωρες οπως η Τουρκια να παρουν κομματι απο την πιτα μας.

    Μου αρέσει!

 5. καθαρση said

  ΠΡΟΣ Crossover: Tα 91 δις τα αναφερει η ΕΚΤ. ΕΒΓΑΛΕΣ Κατι κακο ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΠΑΡΕΛΕΙΨΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ,να μεταφερεις την κυκλοφορια των ΚΕΡΜΑΤΩΝ του ευρω και των 100δρχ που ανατρεπει την εμφαινουσα κακια σου.

  Μου αρέσει!

 6. Crossover said

  Συγνωμη ειλικρινα αν εξελαβες κατι ως κακο, το μονο που με ενοχλησε ειναι οτι ειδαμε μια «ερευνα» χωρις πηγες χωρις τπτ και υπαρχει κοσμος που οτι διαβαζει το καταπινει οπως του το δινουν και αυτο ειναι που δε κανει καλο.
  Για να δουμε τα κατοσταρικα λοιπον.Α και μια ερωτηση.Τι ακριβως εννοεις «που δεν ειναι αναλυση;».Ειπα εγω οτι ειναι αναλυση;Παντως και το παραπανω κειμενο αν ειναι αναλυση καλο θα ηταν να παρουσιαζε καποιες πηγες…θα ηταν πολυ χρησιμο κατι τετοιο.Ακομη και τωρα αυτο που μου αναφερεις για την ΕΚΤ θα επρεπε να συνοδευτει απο την πηγη.Μπορεις να μου δωσεις καποιο συνδεσμο να δω τι ακριβως αναφερει η ΕΚΤ; Γιατι καποια πραγματα χρειαζονται απλα κοινη λογικη (Το να δινεται το 80% του ΑΕΠ για ενα μονο πραγμα ειναι εξωφρενικο).

  Στο θεμα μας:»Με την ως άνω ενέργεια προκλήθηκε απώλεια – μείωση της αξίας του νέου νομίσματος από την υπερτίμησή του κατά 80%, ενώ αυξήθηκαν οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών αντίστοιχα από την αυτή μείωση της αξίας του νομίσματος,»
  Μειωση αξιας νομισματος και υπερτιμηση του…απλως δε νοειται.Οταν ενα νομισμα χανει την αξια του,υποτιμαται και οχι το αντιστροφο.

  «ενδεικτικά αναφέροντας ότι τα 382.500.000 κατοστάρικα που κυκλοφορούσαν το 2000, με τον συντελεστή 3,4075 θα έπρεπε να αντικατασταθούν από 125.000.000 κέρματα ευρώ περίπου,»
  Εστω οτι κυκλοφορουσαν 382.500.000 ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ.Που και αυτο απαιτει παραθεση πηγων.Αυτος ο αριθμος τι ακριβως αντιπροσωπευει σε Δραχμες; 382.500.000 χ 100 = 38 δισεκατομυρια,250 εκατομυρια Δραχμες.Αν το μετατρεψουμε σε ευρω με βαση τη γνωστη ισοτιμια θα εχουμε: 112.252.384 δηλαδη 112 εκατομυρια 252 χιλιαδες 384 Ευρω.Που σημαινει οτι αντιστοιχος αριθμος κερματων του 1 Ευρω θα επρεπε να κυκλοφορει.Το αρθρο μας λεει οτι κυκλοφορουσαν 61 εκατομυρια κερματα περιπου ητοι τα μισα απ οτι θα «επρεπε» να κυκλοφορουν.Εξυπακουεται οτι και γι αυτο τον ισχυρισμο οι πηγες ειναι απαραιτητες.Παρολα αυτα θα θεσω ενα πιο πρακτικο ζητημα.Υπηρχε κανενας που πηγε στην τραπεζα να μετατρεψει τις δραχμες του σε ευρω και ενω πηγε πχ 1 εκατομυριο δραχμες,αντι να παρει απο την τραπεζα περιπου 3000 ευρω να πηρε 1500 ? Γιατι για να κυκλοφορει η μιση της πραγματικης αξιας μεσα στην οικονομια,σημαινει οτι αυτο συναιβει.Μια αλλη λογικη εξηγηση ειναι οτι κυκλοφορησαν 61 εκατομυρια 2ευρα,κατι που δικαιολογει να κυκλοφορουν τα μισα τεμαχια.

  Ελπιζω να σε καλυψα.Παρολα αυτα για να τα λεμε ολα,δε θα επρεπε να μας ενδιαφερει ποσα κατοσταρικα κυκλοφορουσαν και ποσα μονοευρα.Θα πρεπει να δουμε ποια ηταν η ποσοτητα χρηματος που κυκλοφορουσε επι Δραχμης (Δεικτης M0) και ποια ηταν η ποσοτητα που κυκλοφορουσε μετα την εισαγωγη του Ευρω (Δεικτης M0).Προφανως εξυπακουεται οτι τα στοιχεια θα πρεπει να ειναι απο τις «τελευταιες» μερες της Δραχμης και απο τις «πρωτες» μερες του ευρω γιατι διαφορετικα τα συμπερασματα δε θα εχουν νοημα αφου η ποσοτητα χρηματος πχ το 2005 προφανως δεν ηταν ιδια με το 99.Ταυτοχρονα αν δεν οδηγηθουμε σε λογικα συμπερασματα θα πρεπει να προσθεσουμε και τον Δεικτη ΜΒ που αντιστοιχει στα ποσα που ειναι κατετεθειμενα σε τραπεζες μιας και η αποταμιευση δεν ειναι παντα στα ιδια επιπεδα.

  Μου αρέσει!

 7. Crossover said

  http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82%20%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E.pdf

  Στην σελιδα 16 μπορεις να δεις οτι η προβλεψη εκανε λογο για 117 εκατομυρια κερματα του 1 ευρω.

  Μου αρέσει!

 8. καθαρση said

  προς crossover:στη σελιδα 94 της ετησιας εκθεσης της ΕΚΤ για το 2000 αναφερεται το ποσο των 89,6 δις ευρω.τα παραπονα σου στο ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗ ΝΔ.ο αριθμος των κερματων του ενος ευρω για την 31/12/2002 παρατιθεται απο τους νομισματοσυλλεκτες και οχι απο την ΤτΕ.Τα ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ ΤΟ 2000 απο την ΤτΕ.Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ αναφερει το 2000 με το 2002. το 240% ειναι αυτονοητο.Το ΕΥΡΩ ΕΙΣΗΛΘΕ υπερτιμιμενο,αυξησε τις τιμες και εχασε την αξια του.εαν ηθελες ακριβη αντιστοιχια τοτε το ενα λεπτο το 2000 θα επρεπε να ισουται με μια δραχμη και τοτε το ενα ευρω με 100 δρχ και οχι 1Ε=1ΔΡΧ ΟΠΩΣ εγραψες. το 1λ=1,363δρχ αποδεικνυεται.Το 1Ε=1,363ΔΡΧ ΟΧΙ. οι λανθασμενες παραδοχες γινινται απο σενα. ψαξτο και μην ενευριζεσαι. Επειδη το ευρω εχασε την αξια του και τη κυκλοφορια του μειωνονται οι μισθοι και υποτιμαται η οικονομια σημερα με το 3,4075 ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ειπε και ο ΓΙΟΥΝΓΚΕΡ<> προφανως απο τη παρακαταθηκη που υπηρχε στην ΕΚΤ..οι χωρες της ερωζωνης ειχαν διαφορετικη μειωση ρευστοτητας.ο αρθρογραφος αναφερει δυο οδηγιες στις οποιες αναφερεται οτι ο χρυσος πωλειται 80% παραπανω σε σχεση με τον ελευθερο χρυσο που δεν ειναι τυχαιο. εαν εχεις καποια προταση για την επιλυση της νομισματικης κρισης και το δανεισμο καταθεσε το.τουλαχιστον παραδεχεσαι οτι ο πληθωρισμος δεν ηταν 2% αλλα 240%.πηγαινες με 5000δρχ το 2000 λαικη και γεμιζες γαι μια εβδομαδα ενω τωρα με 15 ευρω δεν φτανουν .

  Μου αρέσει!

 9. καθαρση said

  Oπως ειπε ο Γιουνγκερ…… ολοι ξεραμε τι γινοταν με την Ελλαδα αλλα δεν μιλουσε κανενας, γιατι Γαλλια και Γερμανια κερδιζαν τεραστια πασα απο τις εξαγωγες τους.

  Μου αρέσει!

 10. καθαρση said

  τεραστια ποσα απο τις εξαγωγες τους

  Μου αρέσει!

 11. καθαρση said

  αλλο πραγμα η αξια ,αλλο πραγμα τα τεμαχια.αλλο πραγμα 10000000 καταναλωτες να μοιραζονται 382.500.000 κατοσταρικα και αλλο πραγμα 61.500.000 τεμαχια ευρω και ουτω καθεξης.

  Μου αρέσει!

 12. Crossover said

  :»στη σελιδα 94 της ετησιας εκθεσης της ΕΚΤ για το 2000 αναφερεται το ποσο των 89,6 δις ευρω.»
  Μα δεν διαφωνω με το ποσο.Αμφιβολιες για το τι γραφει ακριβως η εκθεση εχω.Και ξαναζηταω για αλλη μια φορα αν εχεις καποιο συνδεσμο ωστε να μπορεσω να ενημερωθω ο ιδιος για το θεμα.Καμ μαλιστα στην περιπτωση που αναφερεται οτι ΤτΕ κατεβαλε το οποιοδηποτε ποσο ειναι εντελως διαφορετικο απο το να ανεφερει οτι το Ελληνικο Δημοσιο κατεβαλε το ποσο.

  «ο αριθμος των κερματων του ενος ευρω για την 31/12/2002 παρατιθεται απο τους νομισματοσυλλεκτες και οχι απο την ΤτΕ.Τα ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ ΤΟ 2000 απο την ΤτΕ.»
  Πραγματικα δεν καταλαβαινω γιατι ο αριθμος των κερματων ευρω παρατιθενται απο τους νομισματοσυλλεκτες και οχι απο την ΤτΕ οταν ο συνδεσμος που παρεθεσα ειναι στη σελιδα της ΤτΕ και ειναι επισημη εκθεση.

  Στο θεμα της ισοτιμιας ομολογω οτι με εχεις μπερδεψει ετσι οπως τα γραφεις.

  Το αν το Ευρω εχασε την αξια του δε θα το πουμε εγω η εσυ αλλα οι ισοτιμιες.Το ευρω ηδη απο την εισαγωγη του ειχε κερδισει αξια σε σχεση με το δολλαριο και πριν ξεσπασει μαλιστα η κριση ηταν σε επιπεδα του 1,6$ κατι που εκανε πολυ φθηνα για εμας τα εισαγωμενα προιοντα.Αντιθετα εκανε πολυ ακριβα τα δικα μας προιοντα και εκει εδραζεται σε ενα βαθμο το προβλημα του εμπορικου μας ελλειματος.
  Τωρα για το θεμα του πληθωρισμου αν δεν αρκουν πρακτικα παραδειγματα οπως οτι οι τιμες αυτοκινητων,σπιτιων κλπ δεν αυξηθικαν 240% τοτε σε παρακαλω κανε τον κοπο και δες την πορεια του πληθωρισμου της Ελλαδας πριν το 90 και συγκρινε τη με την πορεια του πληθωρισμου μετα την εφαρμογη του Μααστριχτ και κυριως μετα την εισοδο στο Ευρω.Το οτι ΤΩΡΑ εχουμε πληθωρισμο ειναι αλλο θεμα (που και παλι 240% πληθωρισμο δεν εχουμε).240% Πληθωρισμο δεν ξερω αν ειχε ακομα και η Τουρκια που το νομισμα της ξεφτυλιστικε τοσο που οι αξιες ειδων καθημερινης χρησης αποτιμοταν σε εκατομυρια.

  Οσο για την ισοτιμια επειδη ειλικρινα προσπαθω αλλα δεν μπορω να σε καταλαβω,αυτο που λες ειναι οτι: οι 100 δρχ αντικατασταθικαν με 1 Ευρω;Αν ναι, δηλαδη για καθε 100 δραχμες που πηγες στην τραπεζα πηρες 1 ευρω ;

  Πραγματικα ειμαι περιεργος να καταλαβω τον συλλογισμο της ισοτιμιας.Ωστοσο η (οποιαδηποτε) ισοτιμια δε καθοριζεται αναλογα με τα «θελω» του καθενος.Δεν υπαρχει «σωστη» ισοτιμια οπως γραφτικε παραπανω.Οι ισοτιμιες καθοριζονται απο την αναγκη για πληρωμες σε εκαστωτε νομισμα αρα χονδρικα στο τι ζητηση εχει το καθε νομισμα σε σχεση με ολα τα αλλα.Φυσικα υπαρχουν διαφοροι τροποι για να κρατιεται καποιο νομισμα ψηλα (η χαμηλα) ομως σε καθε περιπτωση απο την ισοτιμια εξαρτωνται ολα οπως και αν εχει επιτευχθει αυτη.

  Μου αρέσει!

 13. Crossover said

  Κι αλλο πραγμα να μετραμε μονο τα κατοσταρικα κι αλλο πραγμα το τι χρημα κυκλοφορει σε οποιαδηποτε μορφη (χαρτονομισμα,κερμα,καρτες).Επισης ειναι θεοτρελλο απο τη μια να ισχυριζεσαι υψηλο πληθωρισμο και απο την αλλη μειωση ρευστοτητας (σε οικονομια που βρισκεται σε φυσιολογικη κατασταση).Αυτο που συμβαινει τωρα ειναι αλλο πραγμα (στασιμοπληθωρισμος)Ο ορος πιστωτικη επεκταση σου λεει κατι; Το να υπαρχει πιστωτικη επεκταση χωρις αυξηση ρευστοτητας δεν γινεται.Το να υπαρχει αναπτυξη χωρις πιστωτικη επεκταση επισης δε γινεται.Ακομα κι απο αυτη την πλευρα να το δεις ειναι αδυνατον να υπηρχε μειωση της νομισματικης βασης.

  Μου αρέσει!

 14. Crossover said

  Βρηκα την εκθεση της ΕΚΤ στην οποια αναφερεσαι.Λεει: «Η υιοθέτηση του ευρώ από την Ελλάδα
  αντικατοπτρίστηκε επίσης στην προσθήκη των
  ελληνικών περιουσιακών στοιχείων (δηλ.
  αυτών που είτε βρίσκονται στην Ελλάδα είτε
  ήταν αρχικά εκφρασµένα σε δραχµές) στον
  κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που
  γίνονται αποδεκτά ως ασφάλειες για τις
  πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος»
  Απο τη στιγμη που μιλαμε για ασφαλειες,τα συγκεκριμενα περιουσιακα στοιχεια δεν «καταβληθισαν» με την κλασσικη εννοια.Αυτη την εννοια εχουν εξαλλου οι ασφαλειες.Ενεργοποιουνται υπο προυποθεσεις,διαφορετικα παραμενουν στα χερια της Ελλαδας.Προκειται για το λεγομενο collateral εαν δεν κανω λαθος.

  Μου αρέσει!

 15. καθαρση said

  Προς Crossover: Η προπαγανδα σου ειναι απιστευτη.Απο τη μια δεν εχεις διαβασει το αρθρο οπως λες και απο την αλλη αναπτυσεις θεωριες απαξιωσης με την δηθεν ασχετοσυνη σου.Στην αρχη διαφωνουσες με το ποσο, επειδη δεν το ηξερες.Στην Ευρωζωνη δεν μπηκαμε τζαμπα.Οι δραχμες δεν ειναι εγγυησεις.Για το υπολοιπο που λες οτι ειναι εγγυησεις κοπηκε χρημα-ευρω και επιστρεφεται ως αποζημιωση οπως αναφερεται στο τελος του αρθρου.Μαλλον πουλας τρελλα και χωρις να διαβασεις το αρθρο.εσυ μπερδευεις και παραπλανεις και οχι εγω, οταν σχολιασες οτι η μονη περιπτωση για να μην υπηρχε μειωση ρευστοτητας επρεπε 1Ε=1δρχ.εσυ το ειπες, οχι εγω . Με το αρθρο 5 του 2842 συνδεθηκε ο επενδυτικος χρυσος με το πληθωρισμο ενω με το αρθρο 36 του 2836 ο επενδυτικος χρυσος μπορουσε να αποτιμηθει 80% παραπανω απο τον ελευθερο χρυσο, οση δηλαδη αξια απωλεσε το ευρω.Συγκρινες το ευρω με το δολλαριο και οχι με το χρυσο και το πετρελαιο.Το πετρελαιο το 1999-2000 ειχε 10δολ το βαρελι και τωρα 80 με 90.Ο χρυσος τον Ιανουαριο του 2000 ηταν γυρω στα 250 δολ η ουγγια τωρα γυρω στα 1700.ΤΟ ΕΥΡΩ κατεστρεψε την Ελλαδα.και αν ειναι ετσι οπως τα λες γιατι η Ελλαδα να εισελθει με τον 3,4075 και η Γερμανια με τον 1,95583; Το 240% ηταν αναγκαστικη προσαρμογη εξαιτιας του συντελεστη.Το ευρω αντικατεστησε με το 3,4075 το κατοσταρικο.Τα μεγεθη που επικαλεισαι ειναι αποτελεσμα πολιτικης και προσδιορισμος νομισματικης κυκλοφοριας εκ των προτερων. Τι νοημα θα ειχαν τοτε οι διαφορετικοι συντελεστες; Η ΤτΕ ΔΙΝΕΙ στοιχεια για τις αρχικες εκτιμησεις-προβλεψεις στα κερματα του ευρω και οχι για το τι κυκλοφορουσε τελος του 2002 η τα αλλα ετη εξαιτιας της μεγαλης μειωσης..Για κυκλοφοριες δες greekeurocollector.wordpress.com./2011/03/10/ελλαδα-κυκλοφοριες-κερματων-ευρω-απο/ . πηγαινε για ταβλι καλυτερα.με τα ζαρια ισως τα καταφερεις.

  Μου αρέσει!

 16. Crossover said

  Eπειδη δεν εχει νοημα μια κουβεντα που αλλα λεω εγω και αλλα μου λες εσυ ειναι το τελευταιο που λεω.Καταρχην με το ποσο δεν διαφωνουσα,διαφωνουσα με το οτι αποκλειεται να ΠΛΗΡΩΣΕ η Ελλαδα οπως και οποιαδηποτε αλλη χωρα το 80% του ΑΕΠ της για συμμετοχη στο Ευρωσυστημα.Και το οτι αυτα τα 90δις ειναι ασφαλειες σημαινει οτι η Ελλαδα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕ.
  «Η υιοθέτηση του ευρώ από την Ελλάδα
  αντικατοπτρίστηκε επίσης στην προσθήκη των
  ελληνικών περιουσιακών στοιχείων (δηλ.
  αυτών που είτε βρίσκονται στην Ελλάδα είτε
  ήταν αρχικά εκφρασµένα σε δραχµές) στον
  κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που
  γίνονται αποδεκτά ως ασφάλειες για τις
  πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος»
  «Τα ελληνικά
  περιουσιακά στοιχεία πρόσθεσαν συνολικά
  89,6 δισεκ. ευρώ στο συνολικό ύψος των
  περιουσιακών στοιχείων που γίνονται
  αποδεκτά για τις πιστωτικές πράξεις του
  Ευρωσυστήµατος.»
  Aυτα τα λεει η ΕΚΤ δε τα λεω εγω.

  Κανεις δεν διαφωνει οτι το Ευρω επεσε σε σχεση με τον χρυσο η το πετρελαιο.Το ιδιο εγινε και με το δολλαριο και με ολα τα νομισματα.Το οτι υπηρξε και υπαρχει απαξιωση νομισματων σε σχεση με χρυσο και πετρελαιο δε σημαινει οτι και με την Δραχμη δε θα γινοταν το ιδιο.Ποσο μαλλον οταν το δολλαριο ειναι το νομισμα στο οποιο πωλειται το πετρελαιο αρα η απαξιωση του δολλαριου και μονο σε σχεση με το πετρελαιο παιζει μεγαλο ρολο.

  Οσον αφορα τα κερματα ακομα κι αν δεχθουμε οτι η ΕΚΤ επεσε τοσο λαθος στις εκτιμησεις της ωστε απο τον αριθμο που προεβλεπε να κυκλοφορει ο μισος,εγω σου ξαναειπα οτι πρεπει να δεις συνολικα τι χρημα κυκλοφορησε το 2002 και μονο αν αυτο δεν αντιστοιχει στις δραχμες που κυκλοφορουσαν πριν την εισαγωγη του Ευρω θα εχει βαση αυτο που συζηταμε.

  Οσον αφορα την ισοτιμια ψαξε να βρεις με ποιον τροπο υπολογιστηκε το ECU που ειναι το Ευρω με αλλο ονομα μιας και 1ECU=1Euρω.Το ΕCU (και αρα το Ευρω) ειναι ενα καλαθι νομισματων,στο οποιο καθε νομισμα «συμμετεχει» ΠΡΟΦΑΝΩΣ με διαφορετικη βαρυτητα και μεσα σε αυτο το καλαθι προσμετρονται και οι ισοτιμιες των συμμετεχοντων νομισματων ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.Απο κει και περα μονο την ισοτιμια Δραχμης-Μαρκου να κοιταξεις ειναι ευκολο να καταλαβεις πως προεκυψε το 340,75.

  Και κατι ακομα, οταν συγκρινεις νομισματα,δεν γινεται να συγκρινεις απο την μια πολλαπλασια της μοναδας νομισματος (1,345δρχ) και απο την αλλη υποδιαιρεσεις του αλλου νομισματος (0,01 Ευρω) χωρις να κανεις μετατροπη.Ειτε θα συγκρινεις υποδιαιρεσεις δραχμης με υποδιαιρεσεις ευρω ειτε Ευρω με Δραχμες.Γι αυτο και ειπα 1Ε=1δρχ.

  Και τελος δεν κανω καμια προπαγανδα.Παγια αποψη μου ειναι οτι η Ελλαδα δεν επρεπε να μπει στο Ευρω.Και το ιδιο θα πιστευα για οποιαδηποτε ισοτιμια υπηρχε, γιατι δεν εντοπιζω εκει το προβλημα της τωρινης καταστασης.Αυτα.

  Μου αρέσει!

 17. Crossover said

  http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/MonetaryPolicyEurosystem/titles/default.aspx

  Oι ασφαλειες δεν εχουν να κανουν ΚΑΝ με το Ελληνικο Δημοσιο….και παρολα αυτα εξακολουθει να προκειται για ασφαλειες και οχι για πληρωμη.

  Μου αρέσει!

 18. καθαρση said

  προς crossover: Οποτε ανοιγει συζητηση για το ελλειμα ισοζυγιου σε σχεση με τους συντελεστες ελλαδας -γερμανιας ολοι τα ριχνουν στο δολλαριο. Η βαση της μετατροπης στα νομισματα αναφερεται στο αρθρο.Συμμετοχη στο δυναμικο της ΕΚΤ σημαινει απωλεια απο δεσμευση περιουσιακων στοιχειων που επιστρεφονται σε ευρω επικαιροποιημενα με την εξοδο απο το ευρω.Εαν ειναι οπως τα λες γιατι δεν εδωσαν τα 70 δις στα ασφαλιστικα ταμεια; Τα ποσα αυτα δεν μπορουν να μεινουν στην ΕΚΤ.Οι δραχμες τοτε τι ειναι;Ασφαλειες; Για τις αντιστοιχιες κερματων δραχμης και ευρω αναφερει το αρθρο.Για την ισοτιμια του συντελεστη 3,4075 παλι αποδεικνυεται στο αρθρο.Απλα με το συντελεστη 1,363 και το νομισματικο συστημα που προκυπτει σχεδον οι χωρες της Ευρωζωνης εχουν την ιδια μειωση ρευστοτητας. Δες τι σημαινει ασφαλεια στην ΕΚΤ.Σ’ αυτη τη περιπτωση τα 110 δισ που πηραν οι ελληνικες τραπεζες , τα πηραν τζαμπα;

  Μου αρέσει!

 19. Crossover said

  http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/MonetaryPolicyEurosystem/titles/institutionslist.aspx
  Σε αυτο τον συνδεσμο μπορεις να δεις τι θεωρει η ΕΚΤ Αντισυμβαλλομενα μερη.Λιγο πολυ ετσι ονομαζει τις τραπεζες.Στον ιδιο συνδεσμο λεει: «Οι αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος μπορούν να χρησιμοποιούν αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία σε διασυνοριακή βάση.»
  Τα 90δις λοιπον περιουσιακα στοιχεια ειναι περιουσιακα στοιχεια που βρισκονται στην κατοχη των τραπεζων και που οι ιδιες πρεπει να παρασχουν ως ασφαλειες για πραξεις παροχης ρευστοτητας.Για παραδειγμα ως περιουσιακα στοιχεια οριζονται και τα ομολογα του Ελληνικου Δημοσιου που εχουν αγορασει οι τραπεζες.Γι αυτο αν θυμασαι η ΕΚΤ πριν απο 2 χρονια δηλωσε οτι θα κανει αποδεκτα τα Ελληνικα Ομολογα ως ασφαλειες,ωστε να παρασχει ρευστοτητα σε τραπεζες παρολο που με βαση τους κανονισμους αν η αξιολογηση των ομολογων επεφτε απο ενα επιπεδο και κατω δε θα μπορουσε να τα δεχεται.Αρα τα 90 δις,αφορουν το Ελληνικο δημοσιο στο βαθμο που οριζει η συμμετοχη του στο μετοχικο κεφαλαιο των εκαστωτε τραπεζων και δεν ειναι το Δημοσιο καθε αυτο που κατεβαλε 90δις και αν η Ελλαδα φυγει απο την Ευρωζωνη θα του επιστραφει οποιοδηποτε επικαιροποιημενο ποσο των 90 δις.Στις τραπεζες επιστρεφονται οι ασφαλειες.Για τα 103εκ και το αλλο 1δις που αναφερεται δε ξερω περι τινως προκειται αλλα δεν ειναι κατι που μου φαινεται παραλογο.
  Αυτο που μου φανηκε εξ αρχης παραλογο ειναι το κρατος να βαζει το 80% του ΑΕΠ του για κατι τετοιο.

  Εγω δεν εμπλεξα το δολλαριο στο θεμα των ισοτιμιων.Το μονο που ειπα ειναι οτι η απαξιωση των νομισματων ειναι συνολικο φαινομενο (ειδικα σε περιοδους κρισεων τα νομισματα θεωρουνται λιγοτερο ασφαλη) και οπωσδηποτε δε θα το αποφευγαμε ουτε με τη Δραχμη,ωστοσο σε νομισματικο επιπεδο το Ευρω δεν εχασε την αξια του αν το συγκρινεις με τα υπολοιπα σημαντικα νομισματα.Αυτο ειναι ολο.Αλλωστε ειτε ετσι ειτε αλλιως οι εισαγωγες-εξαγωγες απαιτουν χρηση νομισματων και οχι βαρελιων πετρελαιου,που μαλιστα μια αυξηση στη τιμη του πετρελαιου επιρεαζει ολους το ιδιο (στο βαθμο που η καθε κοινωνια εξαρταται απο το πετρελαιο και τα παραγωγα του).

  Κοιτα για τους υπολογισμους του αρθρου δεν ειπα τιποτα.Οι υπολογισμοι μαθηματικως προφανως ειναι σωστοι.Ξεκινουν ομως απο την παραδοχη οτι το 1Ε αντικατεστησε τις 100δρχ και αυτο εξακολουθω να μην μπορω να το καταλαβω απο οποια οπτικη και να το δω.
  Απο την οπτικη οτι για καθε 100δρχ που αλλαξα στην τραπεζα πηρα 1ευρω προφανως και δεν ισχυει και αλλωστε αν ισχυε θα ημουν πλουσιοτερος κατα 70λεπτα για καθε 100δρχ που θα ανταλλαζα.
  Απο την οπτικη οτι το 1Ε αντικατεστησε τις 100δρχ σε επιπεδο τιμων μονο και οχι σε μισθους,επειδη οι 50δρχ στο μπουκαλι νερο εγιναν 50λεπτα και αρα οι 100δρχ εγιναν 100 λεπτα (=1 Ευρω) παλι διαφωνω γιατι υπαρχουν ενα καρο προιοντα που δεν αυξηθικαν 240% κι αυτο αποδεικνυεται τοσο εμπειρικα απο τον καθενα οσο κι απο τα δεδομενα.Οπου και να ψαξεις τοσο για τα επιπεδα του πληθωρισμου οσο και για τον δεικτη τιμων καταναλωτη αυξηση 240% δεν προκειται να βρεις πουθενα.Ενα αυτοκινητο που σε δρχ κοστιζε 4εκατομυρια σε ευρω θα κοστιζει περιπου 8800.Με αυξηση 240% θα επρεπε να κοστιζει 21000 περιπου.Ξερεις πολλα αυτοκινητα να κοστιζουν τοσο αν δεν ειναι Mercedes,BMW κλπ ;

  Οσον αφορα τις ισοτιμιες δεν καταλαβαινω πως ειναι δυνατον να μπουν ολες οι χωρες με την ιδια ισοτιμια.Ακομα κι αν δεχθω οτι η Ελλαδα επρεπε να μπει με ισοτιμια 136,3 αυτο πρεπει να αντικατοπτριζεται (και να αποδεικνυεται) στην πορεια της ισοτιμιας Δρχ/ΕCU και αργοτερα Δρχ/Ευρω,κατι που δεν φαινεται πουθενα.Κι αυτο το λεω γιατι κανεις δεν ειπε αυθαιρετα οτι η ισοτιμια θα ειναι 1/340,75.Η αξια του ECU και του Ευρω υπολογιστηκε με βαση τη συμμετοχη του ΑΕΠ καθε χωρας στο συνολικο ΑΕΠ της ζωνης και με βαση τα διμερη εμπορικα ισοζυγια μεταξυ των χωρων που συμμετεχουν σε αυτο.Με αυτο τον τροπο οπως ειναι λογικο καθε χωρα ειχε διαφορετικη ισοτιμια με το ενιαιο νομισμα και ταυτοχρονα μεσα στο ιδιο το νομισμα αντικατοπτριζοταν οι ισοτιμιες των χωρων μεταξυ τους.Αν εμπαιναν ολοι με την ιδια ισοτιμια αυτο θα σημαινει οτι ολα τα νομισματα ειχαν ιδια αξια κατι που προφανως και δεν ισχυει.

  Μου αρέσει!

 20. Crossover said

  Διορθωση: Ενα αυτοκινητο που κοστιζε 8800 με αυξηση 240% θα κοστιζε σχεδον 30000

  Μου αρέσει!

 21. καθαρση said

  ΠΡΟΣ Crossover:Η δεν καταλαβαινεις τι λες και τι σου γινεται η το πιο πιθανο να κανεις μια απιστευτη προπαγανδα σε βαρος της Ελλαδας .Εαν δεν συμμετειχε η Ελλαδα η ΕΚΤ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΕΙΟΝ 91 δις ευρω. Η συσταση του περιουσιακου δυναμικου της ΕΚΤ ΔΙΕΦΕΡΕΙ ξεκαθαρα απο αυτα που λες για να εξισωσεις τη συμμετοχη με ταν ασφαλεια αφου αυτα τα λεφτα θα τα ειχε ουτως η αλλως εαν η Ελλαδα δεν εμπαινε στην ευρωζωνη. Η υφισταμενη παρακαταθηκη στην ΕΚΤ οσο και να μη σου αρεσει επιστρεφεται.Δεν γινεται να δινουμε 91 δις και φευγοντας να τα χρωσταμε κιολας.ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.Μπερδευεις προπαγανδιστικα τα 2011 με το 2000. Ο καλαθος ΤΟΥ ECU ειναι το προβλημα σου και οχι οι διαφορες στη ρευστοτητα εξαιτιας του ευρω; Το αρθρο αναφερει μειωσεις ρευστοτητας.Αλλο το ενα και αλλο το αλλο.Ολες οι τιμες προσαρμοστηκαν ειτε στη μειωση της ρευστοτητας, ειτε στη μειωση της αξιας του ευρω.ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ. Τα 91 δις ειναι της ΕΚΤ ΚΑΙ ΟΧΙ καποιας τραπεζας οπως υποστηριζεις.

  Μου αρέσει!

 22. Crossover said

  Ρε φιλε δε θα με τρελλανεις,πιο πανω σου ποσταρα τι ανεφερε η ιδια η ΕΚΤ για τις ασφαλειες των 90 δις,δε τα λεω εγω.Δε το συνεχιζω.Λες και δεν τονισα οτι ημουν κατα του Ευρω.Καληνυχτα

  Μου αρέσει!

 23. […] […]

  Μου αρέσει!

 24. καθαρση said

  ΠΡΟΣ CROSSOVER: H EKT βεβαιωνει οτι προστεθηκαν- καταβληθηκαν-δραχμες αναποσπαστα το 2000 επι του ποσου των 89,6 δις.Εαν ΦΥΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΙΔΗ εχει καταργηθει η δραχμη τα ποσα επιστρεφονται σε ευρω αναποσπαστα με τα 89,6 δις προσαρμοσμενα με τοκους.Εαν γινει αυτο που λες η θα φυγουμε και θα χρωσταμε τα λεφτα μας η δεν θα παρουμε τιποτα.Τα λεφτα επιστρεφονται.Η τιμη των αυτοκινητων αυξηθηκε ομοιως ,για λογους ανταγωνισμου ομως μερος της μεταφερθηκε στα ανταλλακτικα και τη συντηρηση αφου οι τιμες των μεταλλων που χρησιμοποιουν απο τα τελη του ΄90 αυξηθηκαν.

  Μου αρέσει!

 25. καθαρση said

  και διαγραφεται αντιστοιχο ποσο ..

  Μου αρέσει!

 26. καθαρση said

  η υιοθετηση του ευρω….

  Μου αρέσει!

 27. […] […]

  Μου αρέσει!

 28. καθαρση said

  Η ΕΚΤ λεει αντικατοπρισθηκαν και προστεθηκαν αρα καταβληθηκαν. Απαγορευοταν το 2000 η Ελλαδα να δανειστει απο την ΕΚΤ,ενω τα 89,6 δις ηταν για το ευρωσυστημα ως υποχρεωση της Ελλαδας απο την υιοθετηση του ευρω.

  Μου αρέσει!

 29. joan said

  ισοτιμια ευρω με νεα δραχμη σε περιπτωση αποχωρησης απο την Ε.Ε.

  Μου αρέσει!

 30. […] 2φ* […]

  Μου αρέσει!

 31. […] 2φ* […]

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: