Η ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ “ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Αγαπητό ΟΛΥΜΠΙΑ,
με το παρόν επιθυμώ να γνωρίσω σε όλους τους αναγνώστες του Ιστολογίου σου αλλά και σε περισσότερους ακόμη αν είναι δυνατόν, αναφορικά με την εξέλιξη που είχε η μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσα από 24-12-2010 στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, για εσχάτη προδοσία εναντίον της κυβέρνησης και των βουλευτών που ψήφισαν το “μνημόνιο”.
Σύμφωνα με την διάταξη που μου επεδώθη την 17-10-2011, ο Εισαγελέας Εφετών Αθηνών με ένα ανεκδιήγητο και άνευ ουσίας και περιεχομένου σκεπτικό (επισυνάπτεται το σχετικό χειρόγραφο), ΑΠΕΡΡΙΨΕ από την 26/9/2011 την μηνυτήρια αναφορά μου και την έθεσε στο αρχείο.
Τα στοιχεία που συμπλήρωναν την δικογραφία αποτελούν μία ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη έρευνα, πραγματικό κόλαφο για τους κυβερνώντες και αυτούς που τους στήριξαν και τους στηρίζουν, οι οποίοι με τα όσα έπραξαν οδήγησαν την πατρίδα μας στα σημερινά αδιέξοδα. Μία έρευνα η οποία συνδέει τις τοποθετήσεις, αποφάσεις και πράξεις των πολιτικών προσώπων, διαχρονικά έως και σήμερα, μέσα από την παράθεση στοιχείων από δημοσιεύματα αλλά και τα πρακτικά της βουλής, με τις τακτικές του διεθνή παράγοντα (Δ.Ν.Τ. – Ε.Ε. οίκοι αξιολόγησης, επνδυτικές τράπεζες π.χ. Goldman Sachs) και τις συνέπειες που είχαν αυτές για την πατρίδα μας.
Για τους παραπάνω λόγους και εξ’ αιτίας του ότι η απόφαση του Αντεισαγγελέα Εφετών συγκρούεται κατ’ ουσίαν με τον Νόμο και βλάπτει την διερεύνηση της αλήθειας, απευθύνομαι στον Άρειο Πάγο ζητώντας του να περισώσει ότι μπορεί να περισωθεί από πληγέν κύρος της δικαιοσύνης.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ …

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κου ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 48 ΚΠΔ) ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΒΜ Γ2010/7723 λόγω ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΣ κατά Υπουργών κατ’ άρθρο 86 του Συντάγματος

Του Πέτρου Καραγιαννίδη του Γεωργίου, μηχανικού, κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Σαγγαρίου 2.

 

Κ Α Τ Α

Της με αριθμ 517/2011 από 26-9-2011 Διάταξης του κ. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Ιωάννη Κούτρα, με την οποία απέρριψε την 304/9.6.2011 προσφυγή μου (κατά της με αριθμ ΕΓ147-2011/315/32_/2011 από 11-4-2011 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με ΑΒΜ: Γ2010/7723/24-12-2010 μηνυτήρια αναφορά μου) για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 παρ 2 εδάφ. α (περιπτ. Σφετερισμού) καταλύοντας ή άλλως και αλλοιώνοντας ή άλλως και καταστώντας ανεργό πρόσκαιρα ή άλλως και διαρκώς το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται α) στη λαϊκή κυριαρχία ή άλλως β) σε θεμελιώδεις αρχές ή και θεσμούς του πολιτεύματος ως ορίζονται στο άρθρο 134α ΠΚ περιπτ στ΄ και η΄ και εδαφ β του ΠΚ) κατά: α) της ελληνικής κυβέρνησης η οποία υπέγραψε Διεθνή Σύμβαση, κατά παράβαση των άρθρων 28 παρ 2 και 36 παρ/φοι 2-3 του Συντάγματος, γνωστή ως ΜΝΗΜΟΝΙΟ, μη προσκομισθείσα και επικυρωθείσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και β) της πλειοψηφίας της Ελληνικής Βουλής που ψήφισε το καθ’ ολοκληρία αντισυνταγματικό νόμο 3845/6-5-2010 και τις συναφείς με αυτόν διατάξεις, κατά σφετερισμό της ιδιότητάς των ως οργάνων του Κράτους.

 

Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η ως άνω απορριπτική διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών είναι απολύτως απαράδεκτη και αντισυνταγματική και παράνομη αφού αφορά εγκλήματα Εσχάτης Προδοσίας μελών Κυβέρνησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με ενδεχόμενα τα στοιχεία ακόμη και της πολιτικής σκοπιμότητας της αρχειοθέτησης της δικογραφίας, και παρακαλώ όπως ανασύρετε εκ του αρχείου την μηνυτήρια αναφορά μας με ΑΒΜ Γ2010/7723 και σχετική δικογραφία και όπως διαβιβάσετε αυτήν αμελλητί σύμφωνα όπως ρητά και αυστηρά ορίζεται με το άρθρο 86 του Συντάγματος (αυστηρό Ελληνικό Σύνταγμα) στη Βουλή, διά τους εξής παρακάτω λόγους:

 

Ο κύριος Αντεισαγγελέας Εφετών,

 1. Αυθαιρέτως και Αντισυνταγματικά δεν έλαβε υπ’ όψιν του την υπ’ αριθ. 31838 εμπρόθεσμη από 14-7-2011 κατάθεση (1) υπομνήματος καθώς και (2) της σχετικής με αυτό από 27-7-2011 αιτήσεώς μας, σύμφωνα με το οποίο τον πληροφορούσαμε για την πορεία της μηνύσεως του ιατρού κ. Δημητρίου Αντωνίου (δικογραφία με ΑΒΜ: ΙΔ 2010/19473) σε υπόθεση παρόμοια με την δική μου (αφορά τα ίδια εγκλήματα μελών της Κυβέρνησης), και η οποία τελικώς υπεβλήθη στη Βουλή από τον Αξιότιμο Κο Κατσιρώδη Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αριθμ πρωτ. 3088/20-9-2011 και στο οποίο εζητείτο από τον κύριο Εισαγγελέα για το ενιαίο της κρίσεως να υποβάλλει αμελλητί στην Βουλή τη δικογραφία ή άλλως και την συσχέτισή της με αυτήν ανωτέρω που υπεβλήθη τελικώς στη Βουλή από τον Αξιότιμο Κο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την ρητή και αυστηρή διάταξη του άρθρου 86 §2 εδαφ β του αυστηρού και γραπτού Ελληνικού Συντάγματος που δεν επιδέχεται παρερμηνεία.
 2. Δεν εξέτασε τη βάσιμη καταγγελία της διευθύντριας της ελληνικής στατιστικής αρχής για σκόπιμη διόγκωση του ελλείμματος, ώστε να αναγκασθούμε να αποδεχθούμε το μνημόνιο ως τη λύση, παρά την έγκαιρη γνωστοποίηση της εξέλιξης αυτής με σχετική αίτησή μου.
 3. Δεν έπρεπε από ένα πολίτη να περιμένει να του ορίσει και αποδώσει την αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων της μηνύσεως – και που με όσα κατατίθενται στις εκατόν-εικοσιπέντε και πλέον σελίδες αυτής, στη ουσία συμβαίνει -, ενώ αυτό βρίσκεται στις αρμοδιότητες και στις Συνταγματικές ευθύνες του εισαγγελέα που διενεργεί τη έρευνα, αφού ρητά ορίζεται στο αυστηρό Σύνταγμα (άρθρο 86 παρ 2 εδαφ β) να διαβιβάσει αμελλητί τη δικογραφία στη Βουλή αφού στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης και ήδη άλλης σχετικής (επί της μηνύσεως του κ. Δημ Αντωνίου ως ανωτέρω του ετέθη εγκαίρως και τίμια υπόψη του κου Εισαγγελέα), προέκυπταν στοιχεία τα οποία σχετίζοντο με τα πρόσωπα Κυβέρνησης και τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Συντάγματος και η Βουλή είχε μόνο αυτή την αρμοδιότητα να ενεργήσει προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ή ανάκριση σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδαφ α του άρθρου 86 του αυστηρού και ρητού Ελληνικού Συντάγματος. Με την αρχειοθέτηση της μηνύσεως μου ο κ. Αντεισαγγελέας Εφετών αποστέρησε από την Βουλή, το αρμόδιο και θεσμικό Συνταγματικό Δικαστικό Όργανο, την ρητή και αυστηρή συνταγματική της αρμοδιότητά της, έστω και για προκαταρκτική εξέταση υπ’ αυτής που ρητά ορίζεται κατά το εδαφ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος. Δεν γίνεται ο μηνυτής να αναλάβει το ρόλο του Εισαγγελέα, αλλά ο Εισαγγελέας υποχρεούται να εφαρμόζει το αυστηρό και ρητό Ελληνικό Σύνταγμα (στην προκείμενη περίπτωση άρθρο 86 παρ 2 Συντ.) για το οποίο ορκίσθηκε να τηρεί, και όφειλε ο ανωτέρω Αντεισαγγελέας Εφετών να ενεργήσει σύμφωνα με το Σύνταγμα που έχει ανώτερη τυπική ισχύ από οιοδήποτε άλλο κανόνα δικαίου.
 4. Αγνοεί επιδεικτικά και προκλητικά (1) στοιχεία έρευνας. τα οποία συνδέουν διεθνή γεγονότα και πρακτικές τραπεζών και οίκων αξιολόγησης – οι οποίες προκάλεσαν την άσκηση δίωξης εναντίον αυτών – με τα γεγονότα της ελληνικής «κρίσης» και ερμηνεύουν, δίδουν απαντήσεις, φωτίζουν όλες εκείνες τις πλευρές που στοιχειοθετούν τις ενδείξεις αν όχι αποδείξεις οι οποίες μας έφεραν στην αποδοχή του μνημονίου, όπως και (2) κατατεθέντα -έως και (20-9-2011) πριν την απόφασή του – δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου.
 5. Υποβιβάζει μελέτες επιστημονικών φορέων και δημόσιες τοποθετήσεις καθηγητών συνταγματολόγων εκπεφρασμένες και δημοσιευμένες σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης.
 6. Αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες του (ισχυριζόμενος υποκριτικά και αντισυνταγματικά) ότι δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει, ως αρμοδίου οργάνου για τη διερεύνηση μιας υποθέσεως που ταλανίζει την ελληνικό λαό επί μακρό διάστημα, παραβλέποντας την υποχρέωσή του να σέβεται την κατά το άρθρο 52 του Συντάγματος λαϊκή κυριαρχία και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης στη ρητή και αυστηρή δικαστική-εισαγγελική- Συνταγματική αρμοδιότητα της Βουλής που ορίσθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος.

 

Αναλύοντας τα βήματα που ακολούθησε ο κύριος Αντεισαγγγελέας Εφετών,, βλέπουμε αρχικά να διαπιστώνει ότι η προσφυγή μου 304/9.6.2011 κατά της ΕΓ 147-2011/315/32Δ/2011/11.4.2011 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η από την 24.12/2011 (ΑΒΜ Γ2010/7723) μηνυτήρια αναφορά μου κατά της Ελληνικής Κυβερνήσεως και των μελών της Βουλής που ψήφισαν τον Ν. 3845/6.5.2010, ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως ενώπιον του γραμματέα της Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και περιέχει νόμιμο λόγο άσκησής της δηλαδή την λανθασμένη εκτίμηση (και την λανθασμένη νομική αξιολόγηση) των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν από την προκαταρκτική εξέταση.

……. Εικόνα 1 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

……….

Ο Εισαγγελέας Εφετών διαπιστώνει ότι πρόκειται για μήνυση και όχι για εγκληση όπως εσφαλμένα έκρινε αρχικά ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, διότι ο καταγγέλων δεν ήταν φορέας του ενννόμου αγαθού που προστατεύεται από την καταγγελθείσα πράξη ποινική διάταξη.

Και συνεχίζει συμπεραίνοντας ότι συντρέχουν όλες οι δικονομικές προϋποθέσεις ώστε η προσφυγή μου πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της (άρθρο 48 ΚΠΔ).

……. Εικόνα 2 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

…….

Στη συνέχεια ο κος Εισαγγελέας Εφετών ξεκινά με ένα επειδή το οποίο περιγράφει τους λόγους εκείνους στους οποίους στηρίχθηκε η απορριπτική της καταγγελίας του προφεύγοντος, εισαγγγελική διάταξη και σύμφωνα με την οποία η καταγγελία είναι ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, χωρίς να μας δικαιολογεί τελικά το αρχικό ΕΠΕΙΔΗ.

Στην ανάλυσή του αυτή ο Εισαγγελέας Εφετών συμπυκνώνει τους λόγους για τους οποίος ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών έκρινε την καταγγελία μήνυση κατά τον πρώτο, έγκληση κατά τον δεύτερο, ως «Ανεπίδεκτης Δικαστικής Εκτίμησης» και οι οποίοι είναι οι κατώθι:

Η μήνυση αποτελεί:

 • γενικότερη μομφή κατά του ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 • πολιτική κριτική και διαμαρτυρία

καταλογίζουσα συνταγματική εκτροπή ως εκ’ της διαδικασίας που τηρήθηκε για την ψήφιση του κυρωτικού νόμου Ν. 3845/2010 (6.5.2010) της συμβάσεως δανειακής διευκόλυνσης ούσα ΑΟΡΙΣΤΗ

 • ως μη προσδιορίζουσα τα κατ’ ιδίαν στοιχεία τέλεσης της αξιόποινης πράξεως της εσχάτης προδοσίας
 • τις συνθήκες διάπραξής της και το αποτέλεσμά της (αλοίωση ή κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος)
 • καθιστούσα ανέφικτη τη συναγωγή ακριβούς συμπεράσματος για τη θεμελείωση επαρκώς ποινικής ευθύνης κατά συγκεκριμένων υπαιτίων.

……. Εικόνα 3 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Εξηγεί ποιος διαπράττει εσχάτη προδοσία σύμφωνα με το 134.2 περ. α΄ β΄ του Π.Κ. και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η καταγγελία τέλεσης αξιόποινων πράξεων συνιστά μήνυση και όχι έγκληση, καθ’ όσον ο καταγγέλλων ιδιώτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν είναι φορέας του πιο πάνω προστατευόμενου εννόμου αγαθού και δεν μπορεί να θεωρηθεί «παθών» εκ του εγκλήματος.

…….. Εικόνα 4 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

……….

Ακολούθως ο Εισαγγελέας Εφετών ασχολείται με την ερμηνεία των όρων Επιχειρεί, κατάλυση, αλλοίωση, ανενεργό, σφετερισμός.

…….. Εικόνα 5

…….. Εικόνα 6 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

……..

Κατόπιν ο Εισαγγελέας Εφετών αντικρούει το επιχείρημα της προσφυγής μας, κατά την οποία ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών όφειλε να διαβιβάσει αμελλητί στη βουλή τη σχηματισθείσα δικογραφία για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 86.2 και του Ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών.

…….. Εικόνα 7 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

……..

Και υποστηρίζει ότι η αιτίαση αυτή δεν είναι ορθή διότι καθώς λέει, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 86.2 εδάφ. Β΄του συντάγματος, η υποχρέωση του ενεργούντοςπροκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή ανάκριση για διαβίβαση δικογραφιών στη βουλή προκειμένου αυτή να ασκήσει τα εκ του άρθρου 86 του Συντάγματος δικαιώματά της (για δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών), δημιουργείται μόνο εφ’ όσον από την ενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση κ.λ.π. προκύπτουν στοιχεία ικανά να θεμελειώσουν ποινική ευθύνη ή άξια λόγου πιθανολόγηση ποινικής ευθύνης Υπουργών.

Ας δούμε το άρθρο 86.2 τι λέει.

………. Εικόνα 8

………. Εικόνα 9 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………..

Και καταλήγει ο εξετάζων Αντεισαγγελέας Εφετών στο συμπέρασμα του ότι τα στοιχεία της σχηματισθείσας δικογραφίας είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούν δικαίωμα, ούτε υποχρέωση στον ενεργούντα την προκαταρκτική εξέταση Εισαγγελέα Πλημελειοδικών Αθηνών να τα διαβιβάσουν στη Βουλή ώστε να αποτελέσουν αφορμή για τη δίωξη Υπουργών. Σιωπά όμως ο κ. Αντεισαγγελέας και παραβλέπει ότι η Βουλή είχε και έχει μόνο αυτή την αρμοδιότητα να ενεργήσει προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ή ανάκριση σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδαφ. α του άρθρου 86 του αυστηρού και ρητού Ελληνικού Συντάγματος και αποστέρησε από την Βουλή, το αρμόδιο θεσμικό Συνταγματικό Δικαστικό Όργανο, την ρητή και αυστηρή συνταγματική αρμοδιότητά της, έστω και για προκαταρκτική εξέταση υπ’ αυτής που ρητά ορίζεται στο Σύνταγμα, κατά το εδαφ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος.

……… Εικόνα 10 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Στη συνέχεια ο Εισαγγελέας Εφετών αναλύει το σκεπτικό με το οποίο ο προσφεύγων αιτιάται τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές μαζί με τα μέλη της κυβέρνησης, τέλεσαν το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, αφού, όπως λέει, ψήφισαν αντισυνταγματικώς, σφετεριζόμενοι την ιδιότητά τους ως όργανα του κράτους, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία και όχι με αυτή των 3/5 ήτοι 180 ψήφων τον Νόμο 3845/2010 (6.5.2010), επεχείρησαν συναυτουργικά να καταλύσουν ή να αλλοιώσουν ή να καταστήσουν ανενεργό το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία.

……… Εικόνα 11 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Συνεχίζει επισημαίνοντας ότι για όλα τα παραπάνω έχω παραθέσει τοποθετήσεις – όπως διατίνεται – «διαφόρων φορέων» (ΔΣΑ, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ), συναφή γνώμη καθηγητών νομικών σχολών, «παραπονούμενος» ότι δεν εξετάσθηκαν βουλευτές που δεν ψήφισαν το εν λόγω νόμο, καθώς και οι προαναφερόμενοι καθηγητές.

……… Εικόνα 12 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

.

ΟΜΩΣ … κατά τον κύριο Εισαγγελέα, όλα τα παραπάνω, είναι ΝΟΜΙΚΩΣ ΑΒΑΣΙΜΑ καθ’ όσον ήθελε υποτεθεί είτε

 • ουσιαστική αντισυνταγματικότητα (αντίθεση του περιεχομένου με συνταγματικές ρυθμίσεις θεμελειωδών δικαιωμάτων και αρχών)

τοπική αντισυνταγματικότητα (ασυμφωνία με το συνταγματικό προβλεπόμενο τόπο διαδικασία ψήφισής του «η οποία (όπως ισχυρίζεται) ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ από την δικαστική εξουσία, άρθρα 93.4 και 100.1 στοιχ. του Συντάγματος».

……… Εικόνα 13

……… Εικόνα 14

……… Εικόνα 15

……… Εικόνα 16 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Και τελικά ο κύριος Εισαγγελέας εφετών θεωρεί την καταγγελία – μήνυση ως μη στηριζόμενη στο νόμο και κατά συνέπεια η υπό κρίση προσφυγή να απορριφθεί ως ΝΟΜΙΚΑ ΑΒΑΣΙΜΗ, έχοντας υπ’ όψιν και το αρθρο 48 Κ.Π.Δ.

……… Εικόνα 17

……… Εικόνα 18

……… Εικόνα 19 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Η μήνυση δεν αποτελεί:

 • γενικότερη μομφή κατά του ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ

 • πολιτική κριτική και διαμαρτυρία

Η μηνυτήρια αναφορά παραθέτει τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ και αποδεικνύει τη μεθόδευση που ακολουθήθηκε για να φτάσουμε στη Συνταγματική εκτροπή,

 • μέσα από τους διαλόγους που διεξήχθησαν κατά την διαδικασία συζήτησης του 3845/2010, με αναλύσεις και επιχειρηματολογία επί των τοποθετήσεων των βουλευτών των κομμάτων, όπως αυτές εμφανίζονται μέσα από τα πρακτικά της βουλής – ΜΕΡΟΣ Α΄ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΝΥΣΕΩΣ.
 • μέσα από μία ιστορική αναδρομή στα γεγονότα της ιστορίας, όπως αυτά διαδραματίσθηκαν από το 1981 και μετά και τα οποία φανερώνουν πως όσα προηγήθησαν μας έφεραν στα σημερινά ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ και στην υποταγή μας σε ξένες δυνάμεις. Συνοψίζει και κατηγοριοποιεί το σύνολο των άρθρων τα οποία έχουν παραβιασθεί στην πορεία των γεγονότων εκτός των 28.2 και 28.3 – ΜΕΡΟΣ Β΄ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΝΥΣΕΩΣ.
 • μέσα από τον πιο ζωντανό τρόπο, με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού δημοσιογραφικής έρευνας ελλήνων και ξένων (δίδεται για διευκόλυνση και σε μορφή τυπωμένων φωτο-στιγμιοτύπων), μας εισαγάγει σε οικονομικούς όρους {όπως CDO (δομημένα χρεωστικά ομόλογα), CDS (ασφάλιστρα κινδύνου), “μόχλευση” κ.ά.} στον ρόλο που έπαιξαν μεγάλες επενδυτικές και άλλες τράπεζες και οίκοι αξιολόγησης στη διεθνή κρίση, στην εξαπάτηση των επενδυτών και την πρόκληση της οικονομικής κατάρρευσης στις ΗΠΑ και διεθνώς και πως συσχετίζονται αυτά με την ελληνική κρίση μέσα από γεγονότα. Τέλος τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν δικοί τους αχυράνθρωποι (πρώην ή και νυν υπάλληλοι της GoldmanSachs) τοποθετημένοι σε θέσεις κλειδιά της ελληνικής διοίκησης και της οικονομίας.
 • μέσα από μία ολοκληρωμένη τεκμηρίωση με παράθεση δημοσιευμάτων πρωτοσέλιδων εφημερίδων, αναρτήσεων ιστολογίων, εντύπων επιστημονικών φορέων όπως του ΔΣΑ, τοποθετήσεων καθηγητών όπως του κου Κασιμάτη, κ.λ.π.
 • επίσης με την συμπληρωματική κατάθεση (48601/20-9-2011) πολύ κρίσιμων και σημαντικών προσφάτων στοιχείων της επικαιρότητας (παράδοση αντιγράφων δημοσιευμάτων εφημερίδων), τα οποία προβάλλουν τις καταγγελίες της καθηγήτριας κας Ζωής Γεωργαντά μέλους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, περί σκόπιμης διόγκωσης του ελλείμματος στο 15,4% για να φέρουν το Δ.Ν.Τ. (εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ 17-9-2011) και το δημοσίευμα της εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 19-9-2011, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ Ανδρέας Γεωργίου. ήταν διπλός υπάλληλος (ταυτόχρονα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ και στο Δ.Ν.Τ.).

Κατά συνέπεια των προηγουμένων με την μηνυτήρια αναφορά μας, ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΟΡΙΣΤΗ, αλλά παραστατικά και ΟΥΣΑ πλήρως ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΑ, καταλογίζονται με στοιχεία (κατ΄ άρθρο 86 παρ 2 εδαφ β του Συντάγματος), συνταγματική εκτροπή και ποινικές ευθύνες, στην Κυβέρνηση και στα μέλη της Βουλής, που συνέπραξαν ως ανωτέρω με σφετερισμό της ιδιότητάς των.

 • σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και μέσα από τους ίδιους τους λόγους και τις πράξεις (ψήφοι) αυτών, όπως προβάλλονται στα πρακτικά της βουλής.
 • αλλά και σε εκείνα τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) τα οποία συνέβαλαν στον εκφοβισμό της κοινής γνώμης, στην παραπλάνηση και την κατασυκοφάντησή της, ασκώντας πάνω σε αυτή μία συνεχή ψυχολογική ή και άλλης μορφής βία μέσω εκβιαστικών διλημμάτων, λ.χ. δημοσιογράφοι και ΜΜΕ, παλαίμαχοι πολιτικοί και εκπρόσωποι φορέων, η επίτροπος της Ελλάδος στην Ε.Ε., με τις δηλώσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις τους «ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΑΛΛΗΣ ΛΥΣΕΩΣ», καθώς και οι πράξεις βίαιης καταστολής από πλευράς των οργάνων της τάξεως με τραυματισμούς ή και πρόκληση μονίμων σωματικών βλαβών σε πολίτες.

Αυτές οι αθλιότητες προκάλεσαν τη δραματική μείωση του βιοτικού μας επιπέδου και την αύξηση της ανέχειας η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων αυτοχειρίας των Ελλήνων πολιτών και στην καλύτερη των περιπτώσεων της επιδείνωσης της ψυχικής υγείας τους.

Οπότε εκ των τελευταίων προκύπτει και έγκλημα σε βάρος της ζωής ή της ψυχικής υγείας των πολιτών.

Συμπερασματικά, ο κύριος Εισαγγελέας Εφετών μετά όσα περιγράφονται παραπάνω όχι μόνο όφειλε αλλά υποχρεούτο να διαβιβάσει αμελλητί την δικογραφία στη βουλή για να συνυποβληθεί με την όμοια της μηνυτήρια αναφορά του κου Αντωνίου, λόγω των εξαιρετικά ΣΟΒΑΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ που εμπεριέχονται σε αυτή, ικανά να θεμελιώσουν ποινική ευθύνη ή άξια λόγου πιθανολόγηση ποινικής ευθύνης Υπουργών.

Επίσης με τη μηνυτήρια αναφοράς μας δεν εκδηλώνουμε κάποιο παράπονο, αλλά υπενθυμίζουμε το στοιχειώδες καθήκον που επιβάλλει η κοινή λογική, σε εκείνον που η μοίρα και το καθήκον τον έχει τάξει να φυλάει Θερμοπύλες, που δεν είναι άλλο από την προσήλωση στην διερεύνηση και διακρίβωση της αλήθειας.

Όσον αφορά την μη πρόσκληση προς εξέταση πολιτικών, όσο και αν αυτό θεωρείτο απαραίτητο, δεν ήταν το κρίσιμο, διότι το τι είπαν και ποιες είναι οι θέσεις τους στο συγκεκριμένο ζήτημα, φαίνεται από τα πρακτικά της ΡΙΕ΄ συζήτησης της βουλής, τα οποία έχουν συναφθεί στο παράρτημα Α’ του ογκώδη φακέλου περισσοτέρου των χιλίων-εκατό σελίδων. Και βεβαίως εδώ ΙΣΧΥΕΙ το ρηθέν …scripta manent.

Σε απόλυτη συμφωνία με τα προηγηθέντα ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΟΤΙ η καταγγελία – μηνυτήρια αναφορά μας είναι καθ’ όλα ΝΟΜΙΚΩΣ ΒΑΣΙΜΟΤΑΤΗ «ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ» σύμφωνα με τη διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

 • ουσιαστική αντισυνταγματικότητα (αντίθεση του περιεχομένου με αυστηρές συνταγματικές ρυθμίσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών)
 • τυπική αντισυνταγματικότητα (ασυμφωνία με το συνταγματικό προβλεπόμενο τρόπο διαδικασία ψήφισής του.

Και τα δύο αποτελούν εκπεφρασμένη ρητή ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής κυριαρχίας που θέσπισαν θεμελιώδεις αρχές στο ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 134 Α του ΠΚ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ στ και η. και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.

ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΝΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΘΕΥΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΘΗΚΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 86 ΠΑΡ 1-2 και 52 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Όταν δεν διασφαλίζεται το μείζον πώς είναι δυνατόν ο δικαστικός λειτουργός της πολιτείας – δικαιοσύνη να εγγυηθεί το έλασσον ;

……… Εικόνα 20 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Επίσης τα άρθρα 93.4 και 100.1 στοιχ. του Συντάγματος, σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογούν την υποκριτική αποφυγή ελέγχου από πλευράς του ενεργούντος εισαγγελέα, τόσο της τυπικής όσο και της ουσιαστικής αντισυνταγματικότητας ενός νόμου.

Επίσης κατά το άρθρο 62 του Συντάγματος, δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ που διαπράττεται και το οποίο είναι ΔΙΑΡΚΕΣ.

……… Εικόνα 21 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ,

σε συνδυασμό με όσα δημοσιεύονται προσφάτως σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, σχετικά με τοποθετήσεις ελλήνων και ξένων πολιτικών προσωπικοτήτων (π.χ. Μέρκελ κ.ά.), περί παράδοσης της εθνικής μας κυριαρχίας σε στελέχη ξένων οργανισμών και την μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργία επιτροπείας από αυτούς στη χώρα μας, προς εξασφάλιση των συμφερόντων διεθνών κερδοσκόπων, τοκογλύφων και απατεώνων

ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΟΠΩΣ

ΑΝΑΣΥΡΘΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 48 ΚΠΔ) Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΑΒΜ Γ2010/7723/24-12-2010 ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ λόγω ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΥ, κατά Υπουργών της Κυβέρνησης κλπ συμμετόχων και κατ’ άρθρο 86 του Συντάγματος να διαβιβασθεί αμελλητί στη Βουλή ως αρμοδίου μοναδικού Θεσμικού Συνταγματικού Δικαστικού Οργάνου να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ή ανάκριση ή να ασκήσει δίωξη και να συσχετισθεί στην ήδη υποβληθείσα στη Βουλή προκαταρκτική δικογραφία με ΑΒΜ : ΙΔ 2010/19473 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, επί μηνύσεως του ιατρού κ. Δημητρίου Αντωνίου παρόμοιας με την δική μου (αφορά τα ίδια εγκλήματα μελών της Κυβέρνησης), και η οποία τελικώς υπεβλήθη στη Βουλή από τον Αξιότιμο Κο Κατσιρώδη Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αριθμ πρωτ. 3088/20-9-2011.

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κου ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 48 ΚΠΔ) ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΒΜ Γ2010/7723 λόγω ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΣ κατά Υπουργών κατ’ άρθρο 86 του Συντάγματος

Του Πέτρου Καραγιαννίδη του Γεωργίου, μηχανικού, κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Σαγγαρίου 2.

 

Κ Α Τ Α

Της με αριθμ 517/2011 από 26-9-2011 Διάταξης του κ. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Ιωάννη Κούτρα, με την οποία απέρριψε την 304/9.6.2011 προσφυγή μου (κατά της με αριθμ ΕΓ147-2011/315/32_/2011 από 11-4-2011 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με ΑΒΜ: Γ2010/7723/24-12-2010 μηνυτήρια αναφορά μου) για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 παρ 2 εδάφ. α (περιπτ. Σφετερισμού) καταλύοντας ή άλλως και αλλοιώνοντας ή άλλως και καταστώντας ανεργό πρόσκαιρα ή άλλως και διαρκώς το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται α) στη λαϊκή κυριαρχία ή άλλως β) σε θεμελιώδεις αρχές ή και θεσμούς του πολιτεύματος ως ορίζονται στο άρθρο 134α ΠΚ περιπτ στ΄ και η΄ και εδαφ β του ΠΚ) κατά: α) της ελληνικής κυβέρνησης η οποία υπέγραψε Διεθνή Σύμβαση, κατά παράβαση των άρθρων 28 παρ 2 και 36 παρ/φοι 2-3 του Συντάγματος, γνωστή ως ΜΝΗΜΟΝΙΟ, μη προσκομισθείσα και επικυρωθείσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και β) της πλειοψηφίας της Ελληνικής Βουλής που ψήφισε το καθ’ ολοκληρία αντισυνταγματικό νόμο 3845/6-5-2010 και τις συναφείς με αυτόν διατάξεις, κατά σφετερισμό της ιδιότητάς των ως οργάνων του Κράτους.

 

Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η ως άνω απορριπτική διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών είναι απολύτως απαράδεκτη και αντισυνταγματική και παράνομη αφού αφορά εγκλήματα Εσχάτης Προδοσίας μελών Κυβέρνησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με ενδεχόμενα τα στοιχεία ακόμη και της πολιτικής σκοπιμότητας της αρχειοθέτησης της δικογραφίας, και παρακαλώ όπως ανασύρετε εκ του αρχείου την μηνυτήρια αναφορά μας με ΑΒΜ Γ2010/7723 και σχετική δικογραφία και όπως διαβιβάσετε αυτήν αμελλητί σύμφωνα όπως ρητά και αυστηρά ορίζεται με το άρθρο 86 του Συντάγματος (αυστηρό Ελληνικό Σύνταγμα) στη Βουλή, διά τους εξής παρακάτω λόγους:

 

Ο κύριος Αντεισαγγελέας Εφετών,

 • Αυθαιρέτως και Αντισυνταγματικά δεν έλαβε υπ’ όψιν του την υπ’ αριθ. 31838 εμπρόθεσμη από 14-7-2011 κατάθεση (1) υπομνήματος καθώς και (2) της σχετικής με αυτό από 27-7-2011 αιτήσεώς μας, σύμφωνα με το οποίο τον πληροφορούσαμε για την πορεία της μηνύσεως του ιατρού κ. Δημητρίου Αντωνίου (δικογραφία με ΑΒΜ: ΙΔ 2010/19473) σε υπόθεση παρόμοια με την δική μου (αφορά τα ίδια εγκλήματα μελών της Κυβέρνησης), και η οποία τελικώς υπεβλήθη στη Βουλή από τον Αξιότιμο Κο Κατσιρώδη Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αριθμ πρωτ. 3088/20-9-2011 και στο οποίο εζητείτο από τον κύριο Εισαγγελέα για το ενιαίο της κρίσεως να υποβάλλει αμελλητί στην Βουλή τη δικογραφία ή άλλως και την συσχέτισή της με αυτήν ανωτέρω που υπεβλήθη τελικώς στη Βουλή από τον Αξιότιμο Κο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την ρητή και αυστηρή διάταξη του άρθρου 86 §2 εδαφ β του αυστηρού και γραπτού Ελληνικού Συντάγματος που δεν επιδέχεται παρερμηνεία.
 • Δεν εξέτασε τη βάσιμη καταγγελία της διευθύντριας της ελληνικής στατιστικής αρχής για σκόπιμη διόγκωση του ελλείμματος, ώστε να αναγκασθούμε να αποδεχθούμε το μνημόνιο ως τη λύση, παρά την έγκαιρη γνωστοποίηση της εξέλιξης αυτής με σχετική αίτησή μου.
 • Δεν έπρεπε από ένα πολίτη να περιμένει να του ορίσει και αποδώσει την αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων της μηνύσεως – και που με όσα κατατίθενται στις εκατόν-εικοσιπέντε και πλέον σελίδες αυτής, στη ουσία συμβαίνει -, ενώ αυτό βρίσκεται στις αρμοδιότητες και στις Συνταγματικές ευθύνες του εισαγγελέα που διενεργεί τη έρευνα, αφού ρητά ορίζεται στο αυστηρό Σύνταγμα (άρθρο 86 παρ 2 εδαφ β) να διαβιβάσει αμελλητί τη δικογραφία στη Βουλή αφού στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης και ήδη άλλης σχετικής (επί της μηνύσεως του κ. Δημ Αντωνίου ως ανωτέρω του ετέθη εγκαίρως και τίμια υπόψη του κου Εισαγγελέα), προέκυπταν στοιχεία τα οποία σχετίζοντο με τα πρόσωπα Κυβέρνησης και τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Συντάγματος και η Βουλή είχε μόνο αυτή την αρμοδιότητα να ενεργήσει προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ή ανάκριση σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδαφ α του άρθρου 86 του αυστηρού και ρητού Ελληνικού Συντάγματος. Με την αρχειοθέτηση της μηνύσεως μου ο κ. Αντεισαγγελέας Εφετών αποστέρησε από την Βουλή, το αρμόδιο και θεσμικό Συνταγματικό Δικαστικό Όργανο, την ρητή και αυστηρή συνταγματική της αρμοδιότητά της, έστω και για προκαταρκτική εξέταση υπ’ αυτής που ρητά ορίζεται κατά το εδαφ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος. Δεν γίνεται ο μηνυτής να αναλάβει το ρόλο του Εισαγγελέα, αλλά ο Εισαγγελέας υποχρεούται να εφαρμόζει το αυστηρό και ρητό Ελληνικό Σύνταγμα (στην προκείμενη περίπτωση άρθρο 86 παρ 2 Συντ.) για το οποίο ορκίσθηκε να τηρεί, και όφειλε ο ανωτέρω Αντεισαγγελέας Εφετών να ενεργήσει σύμφωνα με το Σύνταγμα που έχει ανώτερη τυπική ισχύ από οιοδήποτε άλλο κανόνα δικαίου.
 • Αγνοεί επιδεικτικά και προκλητικά (1) στοιχεία έρευνας. τα οποία συνδέουν διεθνή γεγονότα και πρακτικές τραπεζών και οίκων αξιολόγησης – οι οποίες προκάλεσαν την άσκηση δίωξης εναντίον αυτών – με τα γεγονότα της ελληνικής «κρίσης» και ερμηνεύουν, δίδουν απαντήσεις, φωτίζουν όλες εκείνες τις πλευρές που στοιχειοθετούν τις ενδείξεις αν όχι αποδείξεις οι οποίες μας έφεραν στην αποδοχή του μνημονίου, όπως και (2) κατατεθέντα -έως και (20-9-2011) πριν την απόφασή του – δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου.
 • Υποβιβάζει μελέτες επιστημονικών φορέων και δημόσιες τοποθετήσεις καθηγητών συνταγματολόγων εκπεφρασμένες και δημοσιευμένες σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης.
 • Αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες του (ισχυριζόμενος υποκριτικά και αντισυνταγματικά) ότι δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει, ως αρμοδίου οργάνου για τη διερεύνηση μιας υποθέσεως που ταλανίζει την ελληνικό λαό επί μακρό διάστημα, παραβλέποντας την υποχρέωσή του να σέβεται την κατά το άρθρο 52 του Συντάγματος λαϊκή κυριαρχία και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης στη ρητή και αυστηρή δικαστική-εισαγγελική- Συνταγματική αρμοδιότητα της Βουλής που ορίσθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος.

 

Αναλύοντας τα βήματα που ακολούθησε ο κύριος Αντεισαγγγελέας Εφετών,, βλέπουμε αρχικά να διαπιστώνει ότι η προσφυγή μου 304/9.6.2011 κατά της ΕΓ 147-2011/315/32Δ/2011/11.4.2011 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η από την 24.12/2011 (ΑΒΜ Γ2010/7723) μηνυτήρια αναφορά μου κατά της Ελληνικής Κυβερνήσεως και των μελών της Βουλής που ψήφισαν τον Ν. 3845/6.5.2010, ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως ενώπιον του γραμματέα της Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και περιέχει νόμιμο λόγο άσκησής της δηλαδή την λανθασμένη εκτίμηση (και την λανθασμένη νομική αξιολόγηση) των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν από την προκαταρκτική εξέταση.

……. Εικόνα 1 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

……….

Ο Εισαγγελέας Εφετών διαπιστώνει ότι πρόκειται για μήνυση και όχι για εγκληση όπως εσφαλμένα έκρινε αρχικά ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, διότι ο καταγγέλων δεν ήταν φορέας του ενννόμου αγαθού που προστατεύεται από την καταγγελθείσα πράξη ποινική διάταξη.

Και συνεχίζει συμπεραίνοντας ότι συντρέχουν όλες οι δικονομικές προϋποθέσεις ώστε η προσφυγή μου πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της (άρθρο 48 ΚΠΔ).

……. Εικόνα 2 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

…….

Στη συνέχεια ο κος Εισαγγελέας Εφετών ξεκινά με ένα επειδή το οποίο περιγράφει τους λόγους εκείνους στους οποίους στηρίχθηκε η απορριπτική της καταγγελίας του προφεύγοντος, εισαγγγελική διάταξη και σύμφωνα με την οποία η καταγγελία είναι ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, χωρίς να μας δικαιολογεί τελικά το αρχικό ΕΠΕΙΔΗ.

Στην ανάλυσή του αυτή ο Εισαγγελέας Εφετών συμπυκνώνει τους λόγους για τους οποίος ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών έκρινε την καταγγελία μήνυση κατά τον πρώτο, έγκληση κατά τον δεύτερο, ως «Ανεπίδεκτης Δικαστικής Εκτίμησης» και οι οποίοι είναι οι κατώθι:

Η μήνυση αποτελεί:

 • γενικότερη μομφή κατά του ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 • πολιτική κριτική και διαμαρτυρία

καταλογίζουσα συνταγματική εκτροπή ως εκ’ της διαδικασίας που τηρήθηκε για την ψήφιση του κυρωτικού νόμου Ν. 3845/2010 (6.5.2010) της συμβάσεως δανειακής διευκόλυνσης ούσα ΑΟΡΙΣΤΗ

 • ως μη προσδιορίζουσα τα κατ’ ιδίαν στοιχεία τέλεσης της αξιόποινης πράξεως της εσχάτης προδοσίας
 • τις συνθήκες διάπραξής της και το αποτέλεσμά της (αλοίωση ή κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος)
 • καθιστούσα ανέφικτη τη συναγωγή ακριβούς συμπεράσματος για τη θεμελείωση επαρκώς ποινικής ευθύνης κατά συγκεκριμένων υπαιτίων.

……. Εικόνα 3 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Εξηγεί ποιος διαπράττει εσχάτη προδοσία σύμφωνα με το 134.2 περ. α΄ β΄ του Π.Κ. και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η καταγγελία τέλεσης αξιόποινων πράξεων συνιστά μήνυση και όχι έγκληση, καθ’ όσον ο καταγγέλλων ιδιώτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν είναι φορέας του πιο πάνω προστατευόμενου εννόμου αγαθού και δεν μπορεί να θεωρηθεί «παθών» εκ του εγκλήματος.

…….. Εικόνα 4 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

……….

Ακολούθως ο Εισαγγελέας Εφετών ασχολείται με την ερμηνεία των όρων Επιχειρεί, κατάλυση, αλλοίωση, ανενεργό, σφετερισμός.

…….. Εικόνα 5

…….. Εικόνα 6 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

……..

Κατόπιν ο Εισαγγελέας Εφετών αντικρούει το επιχείρημα της προσφυγής μας, κατά την οποία ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών όφειλε να διαβιβάσει αμελλητί στη βουλή τη σχηματισθείσα δικογραφία για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 86.2 και του Ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών.

…….. Εικόνα 7 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

……..

Και υποστηρίζει ότι η αιτίαση αυτή δεν είναι ορθή διότι καθώς λέει, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 86.2 εδάφ. Β΄του συντάγματος, η υποχρέωση του ενεργούντοςπροκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή ανάκριση για διαβίβαση δικογραφιών στη βουλή προκειμένου αυτή να ασκήσει τα εκ του άρθρου 86 του Συντάγματος δικαιώματά της (για δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών), δημιουργείται μόνο εφ’ όσον από την ενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση κ.λ.π. προκύπτουν στοιχεία ικανά να θεμελειώσουν ποινική ευθύνη ή άξια λόγου πιθανολόγηση ποινικής ευθύνης Υπουργών.

Ας δούμε το άρθρο 86.2 τι λέει.

………. Εικόνα 8

………. Εικόνα 9 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………..

Και καταλήγει ο εξετάζων Αντεισαγγελέας Εφετών στο συμπέρασμα του ότι τα στοιχεία της σχηματισθείσας δικογραφίας είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούν δικαίωμα, ούτε υποχρέωση στον ενεργούντα την προκαταρκτική εξέταση Εισαγγελέα Πλημελειοδικών Αθηνών να τα διαβιβάσουν στη Βουλή ώστε να αποτελέσουν αφορμή για τη δίωξη Υπουργών. Σιωπά όμως ο κ. Αντεισαγγελέας και παραβλέπει ότι η Βουλή είχε και έχει μόνο αυτή την αρμοδιότητα να ενεργήσει προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ή ανάκριση σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδαφ. α του άρθρου 86 του αυστηρού και ρητού Ελληνικού Συντάγματος και αποστέρησε από την Βουλή, το αρμόδιο θεσμικό Συνταγματικό Δικαστικό Όργανο, την ρητή και αυστηρή συνταγματική αρμοδιότητά της, έστω και για προκαταρκτική εξέταση υπ’ αυτής που ρητά ορίζεται στο Σύνταγμα, κατά το εδαφ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος.

……… Εικόνα 10 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Στη συνέχεια ο Εισαγγελέας Εφετών αναλύει το σκεπτικό με το οποίο ο προσφεύγων αιτιάται τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές μαζί με τα μέλη της κυβέρνησης, τέλεσαν το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, αφού, όπως λέει, ψήφισαν αντισυνταγματικώς, σφετεριζόμενοι την ιδιότητά τους ως όργανα του κράτους, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία και όχι με αυτή των 3/5 ήτοι 180 ψήφων τον Νόμο 3845/2010 (6.5.2010), επεχείρησαν συναυτουργικά να καταλύσουν ή να αλλοιώσουν ή να καταστήσουν ανενεργό το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία.

……… Εικόνα 11 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Συνεχίζει επισημαίνοντας ότι για όλα τα παραπάνω έχω παραθέσει τοποθετήσεις – όπως διατίνεται – «διαφόρων φορέων» (ΔΣΑ, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ), συναφή γνώμη καθηγητών νομικών σχολών, «παραπονούμενος» ότι δεν εξετάσθηκαν βουλευτές που δεν ψήφισαν το εν λόγω νόμο, καθώς και οι προαναφερόμενοι καθηγητές.

……… Εικόνα 12 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

.

ΟΜΩΣ … κατά τον κύριο Εισαγγελέα, όλα τα παραπάνω, είναι ΝΟΜΙΚΩΣ ΑΒΑΣΙΜΑ καθ’ όσον ήθελε υποτεθεί είτε

 • ουσιαστική αντισυνταγματικότητα (αντίθεση του περιεχομένου με συνταγματικές ρυθμίσεις θεμελειωδών δικαιωμάτων και αρχών)

τοπική αντισυνταγματικότητα (ασυμφωνία με το συνταγματικό προβλεπόμενο τόπο διαδικασία ψήφισής του «η οποία (όπως ισχυρίζεται) ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ από την δικαστική εξουσία, άρθρα 93.4 και 100.1 στοιχ. του Συντάγματος».

……… Εικόνα 13

……… Εικόνα 14

……… Εικόνα 15

……… Εικόνα 16 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Και τελικά ο κύριος Εισαγγελέας εφετών θεωρεί την καταγγελία – μήνυση ως μη στηριζόμενη στο νόμο και κατά συνέπεια η υπό κρίση προσφυγή να απορριφθεί ως ΝΟΜΙΚΑ ΑΒΑΣΙΜΗ, έχοντας υπ’ όψιν και το αρθρο 48 Κ.Π.Δ.

……… Εικόνα 17

……… Εικόνα 18

……… Εικόνα 19 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Η μήνυση δεν αποτελεί:

 • γενικότερη μομφή κατά του ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ

 • πολιτική κριτική και διαμαρτυρία

Η μηνυτήρια αναφορά παραθέτει τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ και αποδεικνύει τη μεθόδευση που ακολουθήθηκε για να φτάσουμε στη Συνταγματική εκτροπή,

 • μέσα από τους διαλόγους που διεξήχθησαν κατά την διαδικασία συζήτησης του 3845/2010, με αναλύσεις και επιχειρηματολογία επί των τοποθετήσεων των βουλευτών των κομμάτων, όπως αυτές εμφανίζονται μέσα από τα πρακτικά της βουλής – ΜΕΡΟΣ Α΄ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΝΥΣΕΩΣ.
 • μέσα από μία ιστορική αναδρομή στα γεγονότα της ιστορίας, όπως αυτά διαδραματίσθηκαν από το 1981 και μετά και τα οποία φανερώνουν πως όσα προηγήθησαν μας έφεραν στα σημερινά ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ και στην υποταγή μας σε ξένες δυνάμεις. Συνοψίζει και κατηγοριοποιεί το σύνολο των άρθρων τα οποία έχουν παραβιασθεί στην πορεία των γεγονότων εκτός των 28.2 και 28.3 – ΜΕΡΟΣ Β΄ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΝΥΣΕΩΣ.
 • μέσα από τον πιο ζωντανό τρόπο, με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού δημοσιογραφικής έρευνας ελλήνων και ξένων (δίδεται για διευκόλυνση και σε μορφή τυπωμένων φωτο-στιγμιοτύπων), μας εισαγάγει σε οικονομικούς όρους {όπως CDO (δομημένα χρεωστικά ομόλογα), CDS (ασφάλιστρα κινδύνου), “μόχλευση” κ.ά.} στον ρόλο που έπαιξαν μεγάλες επενδυτικές και άλλες τράπεζες και οίκοι αξιολόγησης στη διεθνή κρίση, στην εξαπάτηση των επενδυτών και την πρόκληση της οικονομικής κατάρρευσης στις ΗΠΑ και διεθνώς και πως συσχετίζονται αυτά με την ελληνική κρίση μέσα από γεγονότα. Τέλος τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν δικοί τους αχυράνθρωποι (πρώην ή και νυν υπάλληλοι της GoldmanSachs) τοποθετημένοι σε θέσεις κλειδιά της ελληνικής διοίκησης και της οικονομίας.
 • μέσα από μία ολοκληρωμένη τεκμηρίωση με παράθεση δημοσιευμάτων πρωτοσέλιδων εφημερίδων, αναρτήσεων ιστολογίων, εντύπων επιστημονικών φορέων όπως του ΔΣΑ, τοποθετήσεων καθηγητών όπως του κου Κασιμάτη, κ.λ.π.
 • επίσης με την συμπληρωματική κατάθεση (48601/20-9-2011) πολύ κρίσιμων και σημαντικών προσφάτων στοιχείων της επικαιρότητας (παράδοση αντιγράφων δημοσιευμάτων εφημερίδων), τα οποία προβάλλουν τις καταγγελίες της καθηγήτριας κας Ζωής Γεωργαντά μέλους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, περί σκόπιμης διόγκωσης του ελλείμματος στο 15,4% για να φέρουν το Δ.Ν.Τ. (εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ 17-9-2011) και το δημοσίευμα της εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 19-9-2011, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ Ανδρέας Γεωργίου. ήταν διπλός υπάλληλος (ταυτόχρονα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ και στο Δ.Ν.Τ.).

Κατά συνέπεια των προηγουμένων με την μηνυτήρια αναφορά μας, ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΟΡΙΣΤΗ, αλλά παραστατικά και ΟΥΣΑ πλήρως ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΑ, καταλογίζονται με στοιχεία (κατ΄ άρθρο 86 παρ 2 εδαφ β του Συντάγματος), συνταγματική εκτροπή και ποινικές ευθύνες, στην Κυβέρνηση και στα μέλη της Βουλής, που συνέπραξαν ως ανωτέρω με σφετερισμό της ιδιότητάς των.

 • σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και μέσα από τους ίδιους τους λόγους και τις πράξεις (ψήφοι) αυτών, όπως προβάλλονται στα πρακτικά της βουλής.
 • αλλά και σε εκείνα τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) τα οποία συνέβαλαν στον εκφοβισμό της κοινής γνώμης, στην παραπλάνηση και την κατασυκοφάντησή της, ασκώντας πάνω σε αυτή μία συνεχή ψυχολογική ή και άλλης μορφής βία μέσω εκβιαστικών διλημμάτων, λ.χ. δημοσιογράφοι και ΜΜΕ, παλαίμαχοι πολιτικοί και εκπρόσωποι φορέων, η επίτροπος της Ελλάδος στην Ε.Ε., με τις δηλώσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις τους «ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΑΛΛΗΣ ΛΥΣΕΩΣ», καθώς και οι πράξεις βίαιης καταστολής από πλευράς των οργάνων της τάξεως με τραυματισμούς ή και πρόκληση μονίμων σωματικών βλαβών σε πολίτες.

Αυτές οι αθλιότητες προκάλεσαν τη δραματική μείωση του βιοτικού μας επιπέδου και την αύξηση της ανέχειας η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων αυτοχειρίας των Ελλήνων πολιτών και στην καλύτερη των περιπτώσεων της επιδείνωσης της ψυχικής υγείας τους.

Οπότε εκ των τελευταίων προκύπτει και έγκλημα σε βάρος της ζωής ή της ψυχικής υγείας των πολιτών.

Συμπερασματικά, ο κύριος Εισαγγελέας Εφετών μετά όσα περιγράφονται παραπάνω όχι μόνο όφειλε αλλά υποχρεούτο να διαβιβάσει αμελλητί την δικογραφία στη βουλή για να συνυποβληθεί με την όμοια της μηνυτήρια αναφορά του κου Αντωνίου, λόγω των εξαιρετικά ΣΟΒΑΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ που εμπεριέχονται σε αυτή, ικανά να θεμελιώσουν ποινική ευθύνη ή άξια λόγου πιθανολόγηση ποινικής ευθύνης Υπουργών.

Επίσης με τη μηνυτήρια αναφοράς μας δεν εκδηλώνουμε κάποιο παράπονο, αλλά υπενθυμίζουμε το στοιχειώδες καθήκον που επιβάλλει η κοινή λογική, σε εκείνον που η μοίρα και το καθήκον τον έχει τάξει να φυλάει Θερμοπύλες, που δεν είναι άλλο από την προσήλωση στην διερεύνηση και διακρίβωση της αλήθειας.

Όσον αφορά την μη πρόσκληση προς εξέταση πολιτικών, όσο και αν αυτό θεωρείτο απαραίτητο, δεν ήταν το κρίσιμο, διότι το τι είπαν και ποιες είναι οι θέσεις τους στο συγκεκριμένο ζήτημα, φαίνεται από τα πρακτικά της ΡΙΕ΄ συζήτησης της βουλής, τα οποία έχουν συναφθεί στο παράρτημα Α’ του ογκώδη φακέλου περισσοτέρου των χιλίων-εκατό σελίδων. Και βεβαίως εδώ ΙΣΧΥΕΙ το ρηθέν …scripta manent.

Σε απόλυτη συμφωνία με τα προηγηθέντα ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΟΤΙ η καταγγελία – μηνυτήρια αναφορά μας είναι καθ’ όλα ΝΟΜΙΚΩΣ ΒΑΣΙΜΟΤΑΤΗ «ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ» σύμφωνα με τη διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

 • ουσιαστική αντισυνταγματικότητα (αντίθεση του περιεχομένου με αυστηρές συνταγματικές ρυθμίσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών)
 • τυπική αντισυνταγματικότητα (ασυμφωνία με το συνταγματικό προβλεπόμενο τρόπο διαδικασία ψήφισής του.

Και τα δύο αποτελούν εκπεφρασμένη ρητή ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής κυριαρχίας που θέσπισαν θεμελιώδεις αρχές στο ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 134 Α του ΠΚ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ στ και η. και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.

ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΝΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΘΕΥΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΘΗΚΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 86 ΠΑΡ 1-2 και 52 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Όταν δεν διασφαλίζεται το μείζον πώς είναι δυνατόν ο δικαστικός λειτουργός της πολιτείας – δικαιοσύνη να εγγυηθεί το έλασσον ;

……… Εικόνα 20 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

Επίσης τα άρθρα 93.4 και 100.1 στοιχ. του Συντάγματος, σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογούν την υποκριτική αποφυγή ελέγχου από πλευράς του ενεργούντος εισαγγελέα, τόσο της τυπικής όσο και της ουσιαστικής αντισυνταγματικότητας ενός νόμου.

Επίσης κατά το άρθρο 62 του Συντάγματος, δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ που διαπράττεται και το οποίο είναι ΔΙΑΡΚΕΣ.

……… Εικόνα 21 (από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,tif)

………

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ,

σε συνδυασμό με όσα δημοσιεύονται προσφάτως σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, σχετικά με τοποθετήσεις ελλήνων και ξένων πολιτικών προσωπικοτήτων (π.χ. Μέρκελ κ.ά.), περί παράδοσης της εθνικής μας κυριαρχίας σε στελέχη ξένων οργανισμών και την μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργία επιτροπείας από αυτούς στη χώρα μας, προς εξασφάλιση των συμφερόντων διεθνών κερδοσκόπων, τοκογλύφων και απατεώνων

ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΟΠΩΣ

ΑΝΑΣΥΡΘΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 48 ΚΠΔ) Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΑΒΜ Γ2010/7723/24-12-2010 ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ λόγω ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΥ, κατά Υπουργών της Κυβέρνησης κλπ συμμετόχων και κατ’ άρθρο 86 του Συντάγματος να διαβιβασθεί αμελλητί στη Βουλή ως αρμοδίου μοναδικού Θεσμικού Συνταγματικού Δικαστικού Οργάνου να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ή ανάκριση ή να ασκήσει δίωξη και να συσχετισθεί στην ήδη υποβληθείσα στη Βουλή προκαταρκτική δικογραφία με ΑΒΜ : ΙΔ 2010/19473 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, επί μηνύσεως του ιατρού κ. Δημητρίου Αντωνίου παρόμοιας με την δική μου (αφορά τα ίδια εγκλήματα μελών της Κυβέρνησης), και η οποία τελικώς υπεβλήθη στη Βουλή από τον Αξιότιμο Κο Κατσιρώδη Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αριθμ πρωτ. 3088/20-9-2011.

 

17 thoughts on “Η ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ “ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ”

 1. Ο αντιεισαγγελέας εφετών πρέπει να είναι κάτι σαν την Καπαμά που συνάντησε ο κος Αντωνίου. Και μάλλον είναι απ’ αυτους που είπαν “μάλιστα κύριε” στις υποδείξεις των Τρωει-κανών να απορρίπτουν τις προσφυγές των πολιτών.
  Υπάρχει όμως δεδικασμένο. Αυτό του Δημήτρη Αντωνίου.
  Αφού η δική του μύνηση έγινε δεκτή από τον Αρειο Πάγο πρέπει να γίνει και η δική σας.

  Επίσης πιστέυω ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να μηνυθεί η eurostat η Γκολτνμαν σακς ο Σημίτης και πολλοί άλλοι.

  Αναρωτιέμαι αν είχατε δικηγόρο ή πήγατε μόνος όπως ο κος Αντωνίου.

  Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.
  ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟ ΘΕΛΕΙ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ.
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, που κανονικά θα έπρεπε να έχει κυρήξει πόλεμο και να τους σκίζει νομικά όπου σταθούν.

  Αν κύριοι δικηγόροι είστε τόσο ανίκανοι να ανταποκριθήτε σε μια στιγμή που η χώρα σας χρειάζεται τότε γιατί να υπάρχετε;

  Like

  1. ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΟΤΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΚΛΙΚΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΑ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΔΙΑΤΥΠΩΣΑΝ ΟΛΕΣ`ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ ΒΕΒΑΙΑ! (ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΧΥΛΟ ΑΖΗΜΩΤΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΑΘΑΙΝΩ!)
   ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ΤΟΥΣ… ΕΝΟΧΛΗΣΕ ΤΟ “ΑΝΟΙΓΜΑ” ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ! ΦΕΥ! ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ !!!

   Like

  2. Σοφία, δεν όλοι οι δικηγόροι ίδιοι. Ξεχνάς τον αγωνιστή δικηγόρο Γιώργο Νούλα που μήνυσε τους διεθνείς κερδοσκόπους! Η μήνυσή του είναι τόσο σοβαρή που απασχόλησε και τους Ιταλούς Εισαγγελείς.

   Like

  3. ” … Αφού η δική του μύνηση έγινε δεκτή από τον Αρειο Πάγο πρέπει να γίνει και η δική σας.”

   Όντως ένα από τα επιχειρήματά μου ήταν και αυτό. Μπορείς όμως να δεις στη λεπτομέρεία τους όσα ισχυρίζομαι στην αίτηση ανάσυρσης που υπέβαλα στον Άρειο Πάγο.

   “… Επίσης πιστέυω ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να μηνυθεί η eurostat η Γκολτνμαν σακς ο Σημίτης και πολλοί άλλοι.”

   Η μήνυσή μου αναφέρει επι λεξί “ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ …. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ή ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ και ΆΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
   ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΕΧΘΕΣΤΕΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ,”

   Like

  1. Μηπωσ πρεπει να συνυπογραψουμε ολοι μαζι αυτη την μηνυση αντι να μενουμε αδιαφοροι;

   Σπυροσ

   Like

 2. ΚΑΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ???ΑΠΟ ΠΟΤΕ???.Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΕΡΤΣΕΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΖΩΊΔΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ.

  Like

 3. άντε πάλι οι γραφικοί με την “εσχάτη προδοσία”. δεν βάζετε μυαλό με τίποτε, ε;

  Like

 4. Την καλλίτερη περιγραφή για το δικαστικό κύκλωμα την είχε κάνει ο Σταμούλος (θυμάστε Σταμουλοκολλάδες…)!!!

  Like

  1. ναι φιλε μου! θυμαμαι γιατι ειχα μεινει ..ξυλαγγουρο μπροστα στην τηλεοραση!
   Εκει , απεναντι απο τον τοτε ..αλλοιωτικο και νεαρο ..Πανο καμμενο!
   Καταλαβες πανο μου μια απο τις αιτιες που στην αρχη σου τα εχωσα …Αγριως?
   ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!
   ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΡΠΙΟΣ!
   ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ!
   θυμαμαι σαν ..χθες τη σκηνη!
   Ειχες απεναντι εναν ..Μεγιστο!
   Ενα αγνο. Αγωνιστη , μεροκαματιαρικο παιδι που του ειχαν στερησει το ψωμι του χωρις να φταιει!
   Ενα αριστερο συνδικαλιστη που τα εσοπασε τοτε με το ΚΚΕ , οταν του ειπαν να κατσει …φρονιμα!
   Μην θιχτειτε εσεις οι …φιλοι που πριν ειχατε συμαχησει!
   Αβροτητες το ΚΚΕ!
   Το επαναστατιοκο για το ψωμι του..εργατη?
   ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΑΜΟΥΛΟ!
   Σας λιανισε καθε μερα την Κυβερνηση Μητσο….
   με καθημερινες πορειες και συγκρουσεις επι …16 μηνες!
   και ετοιμαστοικε να συγκρουστει με το πασοκ …που καθυστερουσε!
   και κερδισε την ΔΟΥΛΕΙΑ του με την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥ!
   Ασχετα αν πηρε απο την πλατη του …ποντους ο ..σιωπηλος και αβουλος πασοκος ..Κολλας…

   θυμαμαι εκεινη τη σκηνη στην τηλεοραση που εμεινα και εγω
   και …εσυ (!)
   και ολη η ..ελλαδα αφωνοι!
   μουδιασμενοι!

   ΟΤΑΝ επικαλεστηκες τους δικαστες …που εσεις τοτε διαταζατε!
   να κανουν συλληψεις !
   Και τις εκαναν!

   ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ειπε!
   Και μουδιασαμε ΟΛΟΙ, με την κακια του …απρεπη….λεξη!

   και ..ΒΓΑΛΑΤΕ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ!
   ΚΡΥΒΟΤΑΝ , ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ , ΠΕΘΑΝΕ , ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΛΟ ΑΛΛΑ ..ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙ!

   ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕ ΜΑΓΚΙΑ! ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ!
   ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ!

   ΔΕΝ Μπορουσε λοιπον ., φιλε μου μια και το Θυμισες ενα παληκαρι, ΕΝΑΝ ΜΑΧΗΤΗ ,
   να μην γραψει τον Υμνο του Ενας αλλος ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ!

   ελπιζω να καταλαβαινεις…
   οπως και ο Πανος τα σφαλματα της νιοτης….

   Σταμουλος-καμενος.
   καποτε ΜΟΝΟΜΑΧΗΣΑΝ.
   ΚΑΠΟΤΕ ΑΝΗΚΑΝ ΨΥΧΗ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ.
   ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΚΑΝΑΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ!

   ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ , ΜΑΧΗΤΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ!

   ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΜΠΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ!

   Like

 5. καποιοι δικηγοροι ειναι μονο στα καναλια για την αναλυση της προδοσιας λες και ειναι στηλη σε τηλεοπτικη εκπομπη. ο συνταγματολογος και ο νομικος ειναι απαραιτητος σε παπαδακη, αυτια, καμπουρακη… μονο στην μελετη δεν τον εχουμε δει ακομα… αλλα και αλλα δεν ειχαμε δει και πλεον τα ειδαμε(ολα).

  Like

 6. Μπράβο στο κουράγιο σου πατριώτη, καλή συνέχεια,
  οι Θεοί να σε δίνουν φώτιση και δύναμη!

  Like

 7. Αν λοιπον μετα απο αυτο,
  υπαρχει κατοικος εντος της ελλαδιτσας
  που να πιστευει οτι ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΣΟΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ,
  οτι εχουμε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ…
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΦΙΜΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ!

  ΑΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ!
  ΑΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΞΕΡΑΜΕ ΣΑΝ ΕΛΛΑΣ.

  ΑΡΑ …σηκωνει μια ..επαναστασουλα για να ΞΑΝΑΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ!

  και μετα …πολλες απολογιες…
  πολλα πτυχια στην πυρα…
  πολλοι αχρηστοι δειλοι στην ανεργια….
  Γιατι καποιοι…επρεπε να δουλευουν!
  να εκτελουν οπωες πρεπει και ειναι υποχρεωμενοι και ..Ορκισμενοι να δουλευουν, συμφωνα με το Συνταγμα…
  πολλες απολογιες….πολλες οι αμαρτιες…για τις ..καρεκλιτσες!

  Δημοσιος υπαλληλος δεν ειναι απλος ο καθε ..ελληνας.
  Πρεπει να ειναι ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΑΣ!
  μια σαν Ελληνας
  και δευτερη γιατι εκπροσωπει το Κρατος των Ελληνων!
  πληρωνεται απο το Λαο του Κρατους των Ελληνων!

  Like

 8. MASONS ZIONISM GLOBALIZATION are, using crime, controlling World wide the High Court of Justice INCLUDE HAGUE HUMAN RIGHT GENOCIDE CRIMES with many non corrupted members of law application security, Judges believe in Justice and duties victims of their HERETICAL LAWS and assure THE JUSTICE WORLD WIDE GLOBAL CORRUPTION NOT BE INTERRUPTED BY USING TERRORISTS OR ORGANIZED MERCENARIES UNOFFICIAL ARMY AND POLICE PRIVATE SECURITY, DESTRUCTIBLE THE SOCIAL DEMOCRATIC MILITARY WORK OUT SYSTEM ON APPLICATION OF PARLIAMENTARY, BASED ON RELIGION AND TRADITION OFFICIAL LAWS OF EACH NATION+++

  Like

 9. Κύριε Καραγιαννίδη.
  Αν ήθελες να κάνεις μηνυτήρια αναφορά στο πράγματι διεφθαρμένο πολιτικό
  προσωπικό της μεταπολίτευσης που δεν θα απέρριπτετο από κανένα δικαστήριο,
  θα έπρεπε να την περιορίσης στο έξής μία δημοκραστική εκτροπή η οποία υφίσται
  διαχρονικά εδώ και 37 χρόνια:
  ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ
  Αυτό είναι το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο διεπράχθησαν όλα τα πολιτικά εγκλήματα.

  Like

 10. Αυτού του είδους οι μηνύσεις δεν έχουν την παραμικρή τύχη. Εσχάτη προδοσία υπάρχει, αλλά δεν στοιχειοθτετείται με τον τρόπο που προσπαθούν διάφοροι. μόνον υπουργοί μπορούν να διωχθούν και όχι βουλευτές. διάβασα την αίτηση στον Άρειο Πάγο, η οποία δεν προβλέπεται στον νόμο ως διαδικαστική πράξη, αλλά δεν βλέπω τις απορριπτικές διατάξεις των δύο εισαγγελέων και την ίδια τη μήνυση/έγκληση. .

  Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s