Κατατέθηκε ως επερώτηση στο κοινοβούλιο η υπόθεση των CDS. Καμμένος, Δημαράς, Βελόπουλος έγραψαν ιστορία.

https://olympiada.files.wordpress.com/2011/10/25ce25a025ce259125ce259d25ce259f25ce25a3.jpg?w=300Διαβάστε την , είναι σαφέστατη και ζητά συγκεκριμένα πράγματα. Εάν δεν δοθούν, αυτόματα αποδέχονται τις κατηγορίες.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των brokers με στοίχημα την κατάρρευση της χώρας

Στις 26/5/2011 κατέθεσα Ερώτηση-Αίτηση Κατάθεσης εγγράφων με θέμα «Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των Brokers με στοίχημα την κατάρρευση της χώρας » και ουδέποτε έλαβα απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.

Επανήλθα στις 05/08/2011 με βάση το άρθρο 134 παρ.2 του Κανονισμού της Βουλής , με Επερώτηση για το ίδιο θέμα, αλλά παραδόξως απορρίφθηκε κατά παράβαση του κανονισμού.

Επανέρχομαι σήμερα για τρίτη φορά και απαιτώ να μη συνεχιστεί η λογοκρισία για ένα κορυφαίο εθνικό και πολιτικό ζήτημα που αγγίζει τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Το 2009 το ταχυδρομικό ταμιευτήριο αγοράζει τα επίμαχα CDS , τα οποία στη συνέχεια ακολουθούν μια πορεία γεμάτη από πλήθος ερωτηματικών που ταυτίζονται με τις αποκαλύψεις για την προσχεδιασμένη είσοδο της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Τρόικα.

Την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξύφαινε εν κρυπτω με το Διοικητή του ΔΝΤ , Ντομινίκ Στρος Καν – όπως ο ίδιος παραδέχτηκε στο κανάλι canal+ – το σχέδιο παράδοσης και υποταγής της χώρας ,η διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προχώρησε στην πώληση των CDS, ενώ η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών γνώριζε το τί θα επακολουθούσε.

Είναι προφανές ότι κάποιοι κύκλοι κερδοσκοπικοί γνωρίζουν τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης και έτρεξαν να τοποθετηθούν έγκαιρα πριν τη δημοσιοποίηση των κυβερνητικών επιλογών , οι οποίες εκτίναξαν τα spreads και κατά συνέπεια δημιούργησαν τεράστια υπερκέρδη σε αυτούς που αγόρασαν τα CDS.

Σήμερα οι κερδοσκόποι και οι Brokers τους επιχειρούν να παρουσιάσουν το μεγαλύτερο σκάνδαλο της ιστορίας του τόπου ως σενάριο συνομωσίας και επιστημονικής φαντασίας.

Η παραχώρηση της Εθνικής κυριαρχίας με τα ενυπόθηκα δάνεια  είναι υπαρκτή και η αναζήτηση και αποκάλυψη της αλήθειας αποτελεί εθνική υπόθεση και εθνικό καθήκον.

 

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κύριος  Υπουργός των Οικονομικών  :

 

Επειδή για το θέμα αυτό εκκρεμεί και δικαστική έρευνα μετά από μηνυτήρια αναφορά πολιτών ζητάμε να κατατεθούν  στη Βουλή των Ελλήνων τα κάτωθι :

1. Αντίγραφα Συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο και Ατομικά Στοιχεία ταυτοποίησης των εκπροσώπων και των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών τους, στην Ελλάδα και στις χώρες όπου έχουν την έδρα τους, των Βασικών Διαπραγματευτών (Prime Dealers) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, από Ιανουάριο 2009 μέχρι και σήμερα.

 

 

2. Αντίγραφα όλων των συμβάσεων CDSπου έχουν συναφθεί από Ελληνικές Τράπεζες, αρχής γενομένης από το ΤΤ, Επενδυτικά Κεφάλαια και επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, με ειδική αναφορά στα στοιχεία των εκπροσώπων και των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών των αντισυμβαλλομένων σε πράξεις αγοράς και πώλησης, με ειδική μνεία στις συναλλαγές που αφορούν ΓυμνάCDS.

 

 

3. Αντίγραφα Συμβάσεων CDSπου έχουν διαπραγματευθεί με τη διαμεσολάβηση Τραπεζικών Ιδρυμάτων και εταιρειών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου που λειτουργούν στην Ελλάδα, με ειδική αναφορά των στοιχείων ταυτοποίησης των πελατών των ανωτέρω, φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και αυτών των αντισυμβαλλομένων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους ή τη νομική τους μορφή.

Οι ανωτέρω φορείς έχουν υποχρέωση να ελέγχουν και να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία ταυτοποίησης πελατών και αντισυμβαλλομένων, φυσικών και νομικών προσώπων, στα πλαίσια των διατάξεων περί ελέγχου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

4. Στοιχεία αλλοδαπών Τραπεζών και εταιρειών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου στις οποίες συμμετέχουν Ελληνικές Τράπεζες, Επενδυτικά Κεφάλαια, Χρηματιστηριακές Εταιρείες κλπ., με ειδική αναφορά σε αυτές που έχουν ως εταιρικό σκοπό τους την έκδοση, διαπραγμάτευση κα διαμεσολάβηση στην αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, με ειδική αναφορά στα CDS.

 

 

5. Στοιχεία συμβάσεων καλυμμένων και γυμνών CDS επί ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που διαπραγματεύτηκαν στο εξωτερικό, με ειδική αναφορά στα στοιχεία εκκαθάρισης των αντιστοίχων συναλλαγών.

 

 

6. Επίσημα στοιχεία ερευνών Αλλοδαπών & Κοινοτικών Αρχών, σχετικά με την υποτιμητική κερδοσκοπία κατά των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που πραγματοποιήθηκε με τις ύποπτες συναλλαγές CDS.

 

7. Επίσημα στοιχεία της ειδικής αντιμονοπωλιακής έρευνας που πραγματοποίησε πρόσφατα η Κομισιόν, σχετικά με την αγορά τωνCDS, ως προς την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ελέγχου και χειραγώγησης της αγοράς, με ειδική αναφορά στα στοιχεία που αφορούν καλυμμένα και γυμνά CDS επί Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στις Τράπεζες JPMORGAN, BANKOF AMERICA,MERILL LYNCH,CITIGROUP,COMMERZBANK,CREDIT SUISSE,DEUTSCHEBANK, GOLDMANSACHS, HSBC,MORGANSTANLEY, RBS,UBS, CREDITAGRICOLE καιSOCIETEGENERALE καθώς στην εταιρεία MARKIT ΛΟΝΔΙΝΟΥ, τον κορυφαίο πάροχο εμπιστευτικών πληροφοριών στην αγορά CDS, στην οποία συμμετέχουν οι περισσότερες από τις ανωτέρω Τράπεζες.

 

8. Αντίγραφα όλων των συμβάσεων, συναλλαγών και εκκαθαρίσεων θέσεων Καλυμμένων και Ακάλυπτων Ανοικτών Πωλήσεων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, από το μήνα Οκτώβριο 2009 μέχρι το μήνα Απρίλιο 2010, με ειδική αναφορά στις συναλλαγές αγοράς και πώλησης οι οποίες εκκαθαρίστηκαν εκπρόθεσμα, με τη διαδικασία της ανακύκλωσης (recycling), μετά την παρέλευση της 1ηςημέρας του διαστήματος Τ+3, καθώς και στα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων, φυσικών και νομικών προσώπων, των εκπροσώπων και των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών τους.

 

 

9.Να γνωστοποιηθεί ποιές Ελληνικές Τράπεζες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας διατηρούν κωδικό στον ISDA και με ποιους κωδικούς ISDA έγιναν οι συναλλαγές πωλήσεως των επίμαχων CDS του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

                                                                                             

                                                                                           Ο Ερωτώντες Βουλευτές

 

 

 

11 /10/ 2011                                                                   ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 

                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

 

    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

86 σκέψεις σχετικά με το “Κατατέθηκε ως επερώτηση στο κοινοβούλιο η υπόθεση των CDS. Καμμένος, Δημαράς, Βελόπουλος έγραψαν ιστορία.”

  1. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ

   Αυτό ας είναι η αφετηρία μιας ΝΕΑΣ πολιτικής
   κίνησης, αφήνοντας πίσω σας την σήψη την
   σαπίλα, την αδιαφάνεια και τον παλαιοκομματισμό.

   Αυτές της ιστορικές στιγμές που ζει η Πατρίδα μας,
   δώστε μας την δυνατότητα να πειστούμε ότι:
   ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ
   και κόρακας κοράκου βγάζει μάτι.

   Μου αρέσει!

   1. Θέλει να πει ο Κυριάκος ότι παρασύρθηκε και ψήφισε το Μνημόνιο, επειδή αγνοούσε τα περί CDS κ.λπ., αλλά τώρα που τα πληροφορήθηκε εκτελεί το καθήκον του.

    Μου αρέσει!

   2. Μπραβο και στον Βελοπουλο μπραβο και στους αλλους. και ας μην ξεχναμε την επερωτηση του καμενου που εκανε γαργαρα ο Αντωνακης και την ανεδειξε ο καρατζαφερης του ΛΑΟΣ!!!!

    Μου αρέσει!

  1. Πέτερ, πως κάνεις έτσι
   Ότι γράφει δεν ξεγράφει
   Έλεγχο υποστηρικτών θα κάνεις;
   Όταν ο Πάνος λέει
   όστις θέλει οπίσω μου ελθείν
   ποιός έχει δικαίωμα να του το αρνηθεί;
   Το γιατί το κάνει ο καθένας είναι δικός του λόγος
   Σε νοιάζει πως λέγεται;
   Μνημονεύω τον Παπαφλέσσα

   Μου αρέσει!

   1. Βεβαίως αγαπητή μου θα κάνω έλεγχο υποστηρικτών. Μετά το έγκλημα, ουδείς εκ των εγκληματιών δύναται να παριστάνει τον αθώο. Δύναται μόνο να μετανοήσει, να ομολογήσει και να αποδεχθεί την δίκαιη τιμωρία του, άντε και με ελαφρυντικά.

    Μου αρέσει!

   2. Πετροβούβαλε έχουμε φτάσει σε σημείο να σεληνιαζόμαστε όταν κάνουν το αυτονόητο.
    Το αυτονόητο ρε παιδί μου.
    Είναι απίστευτο (μιά μέρα πριν από την πρώτη επερώτηση του Καμμένου, στις 25/5/10, η ΝΔ μαζί με το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ είχαν υπερψηφίσει τροποποίηση του νόμου 3213/03 που καταργούσε τα άρθρα 4-7 που αφορούν τα αδικήματα ποινική διαδικασία και επιστροφή διασπαθισθέντων χρημάτων του δημοσίου από πολιτικούς δημόσιους λειτουργούς και δικαστές. Κατήργησαν άρθρα που περιγράφουν ποινικό αδίκημα, κατήργησαν το ποινικό αδίκημα. Ό,τι έχει κλαπει θα το χαρούν! Αμνηστεύθηκαν!
    Το ΛΑΟΣ ψήφισε να λεηλατηθεί η χώρα…
    Προσωπικά δεν συγκινούμαι από τίποτε πλέον.

    Μου αρέσει!

  2. Άστο Πετροβούβαλε,τώρα είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση.Όσοι συνταχθούν με τον Πάνο είναι το καλύτερο.Έχουμε να κάνουμε με 200 περίπου προδότες μέσα στο Ελληνικό κοινοβούλιο,άρα όσοι αντιδρούν στους αρχηγούς των προδοτικών κομμάτων είναι ευπρόσδεχτοι.Τώρα κινδυνεύει η πατρίδα,κινδυνεύει το μέλλον των παιδιών μας και το δικό μας.Καλή και σωστή η κριτική σου όμως χρειζόμαστε ομοψυχία και πόλεμο εναντίον των δωσίλογων.

   Μου αρέσει!

   1. Ναι Γιώργο, κάθε αρχή και δύσκολή μετά από δύο χρόνια ρημαδιού τώρα είναι η αρχή… τους άλλους τους κόβει το βρακί τους και δεν μπορούσαν. Την ώρα της κάλπης που θα φροντίσουμε να μην τους ξανακόψει, θα τα πούμε.

    Μου αρέσει!

 1. Πάνο αν και γνωρίζω την απάντηση… Τους βουλευτές της ΝΔ τους ενημέρωσες για την επερώτηση; Που είναι οι υπογραφές τους γιατί μου φαίνεται δεν τις είδα στο κείμενο…

  Μου αρέσει!

  1. Αυτό δεν το υπέγραψαν καλέ μου κάποιε, τον εφαρμοστικό ήξεραν να τον ψηφίσουν κατ’ άρθρο… Την επερώτηση όχι βέβαια, γιατί προφανώς δεν είναι μέσα στον στόχο πολιτικής που επιθυμούν οι «δανειστές» και με τον οποίον συμφωνεί και το κόμμα… (ο Σαμαράς τα είπε στην επίσημη ομιλία του στην ΚΕ του κόμματος, όχι εγώ).

   Μου αρέσει!

 2. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ,
  ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΙΑΦΩΝΕΙ .
  ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ.
  Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΘΕΛΕΙ ΜΕΤΩΠΟ . ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΕΥΕΙ.
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ . ΛΙΓΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ .

  Μου αρέσει!

   1. Φαίη, σωστή, αλλά μετά την λαίλαπα που έχουμε υποστεί, κανείς δεν αθωώνεται, εκτός αν «κελαϊδήσει» κι απλώς ελαφρύνει την θέση του…
    Υπάρχουν διαβαθμίσεις στην επιμέτρηση των ποινών…

    Μου αρέσει!

   2. Πάνο, αμοιβαία τα αισθήματα, απλώς ξεκαθαρίζω πως για εμένα αυτοί που ψήφισαν το μνημόνιο έχουν εγκληματίσει κατά του Έθνους και δεν απαλλάσονται στον αιώνα τον άπαντα.
    Φαίη, άντε και τον ρωτήσαμε, τι περιμένεις να απαντήσει; Η ψήφιση του μνημονίου είναι πράξη εσχάτης προδοσίας!

    Μου αρέσει!

   3. Πέτρο,
    ωραία και εμείς μετά θα τον ρωτήσουμε, και γιατί το ψήφισες;
    και μετά θα ρωτήσουμε και γιατί υπογράφεις στην επερώτηση του κ Καμμένου;
    οι πράξεις σου αλληλοσυγκρούονται θες να μας ΚΕΛΑΙΔΗΣΕΙΣ λίγο παραπάνω;

    Μου αρέσει!

   4. Θέλει πολλά α@#$%!α αυτό το κελάιδημα Φαίη και οι προδότες δεν έχουν απ’ αυτά. Μόνο υπό την απειλή εκτέλεσης… κι αυτά τα ηλίθια καθαρματα το μόνο που αισθάνονται πως απειλείται είναι οι βουλευτικές τους αποζημιώσεις.

    Μου αρέσει!

   5. Πολύ καλά έκανε και ψήφισε το μνημόνιο ο Βελοπουλος τότε! Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του Γεωργιαδη με κρυστάλλινοι λογική να το εξηγεί !! αλλά τα τούβλα ντουβου-ντουβου!!!!! Πραγματικια αντρίκεια θέση όλων του ΛΑΟΣ και κακά τα ψέματα μέχρι πρότινος στο θέμα φωνή βοώντος εν τη έρημο ο Καμένος

    Μου αρέσει!

  1. Πάνο, στην κατάσταση που είμαστε σήμερα, ο σιωπών δοκεί συναινείν…Κόλαση πρέπει να γίνεται…Χάος…Επίθεση χωρός έλεος…Ο χρόνος πια τρέχει…
   Και όποιος φοβάται να βάλει υπογραφή, γιατί απλώς δεν διαφωνεί…

   Μου αρέσει!

  2. Κύριε Καμμένε,

   μόλις βρείτε λίγη ώρα, ρίξτε μια ματιά και σε αυτά εδώ τα διαχρονικά (από το 2001!!!) και διακομματικά «πλυντήρια». ΑΞΙΖΕΙ τον κόπο:

   ΕΚΡΗΞΗ Γλυφάδας: Ο «βαρόνος της ΚΟΚΑΪΝΗΣ», το «Πάμε Στοίχημα» της IΝΤΡΑΛΟΤ των ΚΟΚΑΛΗ – ΣΑΛΟΝΙΚΗ και το «πλυντήριο» στον OΠAΠ (Ε, ρε, γλέντια!)

   Πώς συνδέονται ο βαρόνος της κοκαΐνης, Αγγελόπουλος, και η σύζυγος του Σαλονίκη, κ. Μαρμαρά

   by Aristea Mpougatsou,
   since 27- 10- 2005,
   (Έλα, Αλέκο, από πότε; ΠΌΤΕΕΕΕΕ;;;)

   Η υπόθεση του 46χρονου «βαρόνου της κοκαΐνης» Αλέξανδρου Αγγελόπουλου κρύβεται πίσω από την ισχυρή έκρηξη βόμβας, τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Γλυφάδα; Η βόμβα με περίπου δέκα κιλά εκρηκτικών που τοποθετήθηκε έξω από κατάστημα ρούχων σχετίζεται με το ξέπλυμα χρήματος από τη διακίνηση δεκάδων τόνων κοκαΐνης που αποκαλύφθηκε το 2004 με πρωταγωνιστή τον συγκεκριμένο επιχειρηματία που είχε διατελέσει και Πρόεδρος της ΠΑΕ Νέων Πόρων στην Πιερία…

   Ανάγνωση του υπολοίπου… http://gkdata.wordpress.com/2011/10/12/%CE%AD%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BF-%C2%AB%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%90%CE%BD/

   Μου αρέσει!

  3. Πάνο,

   δεν κολάει μέσα στην επερώτηση και το θέμα της ΕΛΣΤΑΤ που χάθηκε;

   Νομίζω ότι είναι συναφές και πρέπει να είναι στο πλαίσιο της διάσυρσης της Ελλάδας.

   Μου αρέσει!

  4. Καλησπέρα Πάνο μας, ο δρόμος του θάρρους, της εντιμότητας και του κοστους έχει πολλή μοναξιά.. γνωστά είναι αυτά τα πράγματα στον καθένα μας, δεν πέσαμε απο τα σύννεφα
   Ας έχεις εμάς τουλάχιστον μαζί σου γιατι μας ανοίγεις τα μάτια όλον αυτό τον καιρό με τις προσωπικές σου άοκνες προσπάθειες και γίνεσαι ο δικός μας άνθρωπος, η φωνή που αναζητάμε να μας εκφράσει. Σε ευχαριστούμε Πάνο, οι πολλοί είμαστε εμείς που είμαστε χιλιάδες και θα είμαστε δίπλα σου.-

   Μου αρέσει!

  5. Κύριε Καμμένο με το καλό να έρθει η κόρη σου μετά από τρεις γιους.
   Θα δεις μεγάλη διαφορά στην οικογένεια από τον ερχομό ενός θυληκού!
   Ξέρω τι σου λέω γιατί έχω δύο μετά από ένα γιο.
   Σου εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά σου.
   Αν και έχουμε ιδεολογικές διαφορές για την Πατρίδα τα ξεχνώ και τα καταπίνω για το καλό Της.
   Ξεβράκωσε τις βδέλλες.

   Μου αρέσει!

 3. ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ και ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ.. διοτι θ ακουσουμε διαφορα…. !!

  Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ…!! ΕΣΤΩ και ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ !….

  ΘΑ συνεχισω ΞΑΝΑΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ.. οτι η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ και η ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΑΡΣ ΗΠΑ..SEC…. θα ταρακουνησει και τα νερα περαν του Ατλαντικου…

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ στη SEC…!!! ( καλο θα ειναι να παρετε και το ΒΙΝΤΕΟ Ντομινικ!! ΟΛΟΚΛΗΡΟ = ΣΤΕΙΛΤΕ ΕΝΑ ΕΞΩΔΙΚΟ στο CANAL+ και ΣΤΟΝ ΑΛΦΑ=RTL… ΑΥΡΙΟ ΠΡΩΙ..

  να ερθει να δεσει…

  και παλι ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !

  ΠΠ

  Μου αρέσει!

   1. Εχω στειλει σε κοινο γνωστο μας εδω και 2 ωρες ( πριν την αναρτηση )… (ο οποιος και με ενημερωσε για την ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ σας/μας/ολων μας )… αρκετα στοιχεια σχετικα με SEC…!

    Φανταζομαι αυριο θα σας τα επικοινωνησει. Του ειπα και την αποψη μου ΠΡΑΚΤΙΚΑ.. και Νομικα… οπως τα εχω γραψει κ εδω… ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ και στην κινηση για το ΒΙΝΤΕΟ και το εξωδικο…

    Οπως βλεπεις – αν και αφανως – δουλευουμε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ… χωρις πολλα πολλα…. χωρις «φθορες» !!…

    Ευχομαι και ειμαι σιγουρος για τα καλυτερα.

    ΠΠ

    Μου αρέσει!

   2. Απαντησα.. ( αλλα δεν βγηκε ) αλλα για να μην τα ξαναγραφω και βγουν διπλα…

    απο το απογευμα εχω ασχοληθει προσωπικα ( μολις με ενημερωσε για την ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ )… και εχω επικοινωνησει με κοινο γνωστο στον οποιος εχω στειλει εδω και 2 -3 ωρες ακρετατ στοιχεια σχετικα με SEC.

    δουλευουμε αθορυβα ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ !!! ΜΟΝΟ … και για τη ΣΗΜΑΙΑ που μας την ντροπιασαν οι ΠΡΟΔΟΤΕΣ.-

    ΠΠ

    Μου αρέσει!

 4. Μπράβο Πάνο Καμμένε και Ιωάννη Δημαρά και Κυριάκο Βελόπουλε για να δούμε θα έχουν το σθένος να απαντήσουν?
  Το θέμα ειναι να συμμετέχει και άλλος κόσμος και όχι μόνο 3 βουλευτές
  Το ζήτημα με το CDS πρέπει να στείλει πολλούς στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ…
  Πάνο κυνηγησέτο εγώ δεν ειμαι ΝΔ αλλά ειμαι μαζί σου σε αυτό το θέμα

  Μου αρέσει!

 5. Πάνο

  είσαι ο μονος από τους τρεις που είπε ΟΧΙ στο κατοχικό μνημόνιο.

  Γράφεις ιστορία. Ευγε και πάλι !

  Σε περιμένουμε δημόσιο κατήγορο στο δικαστήριο που θα στηθεί μετά τον απαγχονισμό των δοσιλόγων γερμανοτσολιάδων , για να δει μήπως αδικήθηκαν από τη λαϊκή κρίση.

  Μου αρέσει!

  1. Είπε ΟΧΙ… για διαδικαστικούς λόγους.
   Δεν συμφωνείτε. αγαπητέ;

   – Χωρίς να διαφωνώ με την παράταξή μου, σας λέω ότι από τούδε και στο εξής όσο το Προεδρείο παραβιάζει τον Κανονισμό και φιμώνει τη φωνή των Βουλευτών, όσο η προβοκάτσια εκτός του Κοινοβουλίου συνεχίζεται εντός του Κοινοβουλίου, εγώ προσωπικά δεν θα συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Αποχωρώ, κύριε Πρόεδρε.
   – Θα ψηφίσετε;
   – Θα ψηφίσω. Ψηφίζω «ΟΧΙ» σε όλα και «ΟΧΙ» σε κάθε νομοσχέδιο που θα συζητείται με παραβίαση του Κανονισμού, χάρη στη δική σας πρωτοβουλία παραβίασης του Κανονισμού και φιμώσεως των Ελλήνων Βουλευτών.

   Μου αρέσει!

   1. Ασφαλίτη

    Οι «διαδικαστικοί» λόγοι προβλήθηκαν από τον Πάνο Καμμένο ως εύπεπτη από τη ΝΔ πρόφαση , για την διαφοροποίηση του εν σχέσει προς την επίσημη στάση του κομματος.

    Η απομόνωση του .ολο αυτο το διάστημα από τον Τόνυ Αντονυ, την ώρα μάλιστα που έχει τομέαρχες τον Κούλη και τον μπρονζέ Αρούλη, αποδεικνύει του λόγου το αληθές….

    Μου αρέσει!

   2. αποδεικνύει του λόγου το αληθές….

    Απόδειξη. Λόγος. Αλήθεια.
    Τι έχεις στα χέρια απόλα αυτά; Μόνο λόγο.
    Κι αυτό θα παραμείνει. Δεν υπάρχει συνέχεια.
    Ο χρόνος που εξαγοράστηκε τελειώνει σύντομα.

    Μου αρέσει!

 6. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι που βλέπω το Βελόπουλο να παίρνει εμπράκτως τέτοια θέση. Χαίρομαι και για το Δημαρά. Ελπίζω κι άλλοι. ΘΑ ΤΟ ΛΕΜΕ ΠΑΝΤΟΥ αφού τα ΜΜΕ μας πολεμούν. Μπράβο ακι στον ΠΠ. Μακάρι να ήμουν κι εγώ σε θέση να κάνω κάτι παραπάνω… Για να δούμε πως θα το θάψουν όλοι αυτοί οι δημοκράτες… Η Κανέλλη πού είναι βρε παιδιά. Στα σκληρά ακολουθεί τη χρυσή γραμμή Παπαρήγα; (μόδα είναι θα περάσει! – για τους αγανακτισμένους)

  Μου αρέσει!

 7. Εδω θα δούμε ποιά κόμματα και ποιοί βουλευτές έχουν εθνική συνείδηση. Ποιοί αξίζουν και ποιοί μας λένε ψέμματα. Δεν είναι και οι 300 λαμόγιά άχρηστοι και ανίκανοι. Υπάρχουν και άνθρωποι πολύ υψηλού μορφωτικού επιπέδου, πατριώτες με τεράστιες προσφορές στην Ελλάδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί, που προσπαθούν να κάνουν το καλό για τον τόπο τους, δέχονται πόλεμο με τόνους λάσπης απο τα ΜΜΕ. Λάσπη για την δουλεία τους, της προσωπική τους ζωή και την οικογένεια τους. Δέχονται απειλές από αδίστακτους τύπους παρακυκλωμάτων και πρέπει όσοι θέλουμε μια καλύτερη Ελλάδα να τους στηρίξουμε έμπρακτα με όποιο τρόπο μπορούμε ανεξάρτητα πολιτικών θέσεων. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι με αυτήν την κίνηση στοχοποιούνται κυριολεκτικά για να κάνουν το σωστό για την χώρα τους. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε όλοι μας είναι αν γνωρίζουμε ανθρώπους που διαχειρίζονται sites, να μπει το παραπάνω σαν πρώτο θέμα. Εγώ προσωπικά θα το βάλω σε ένα που γνωρίζω και επίσης προωθήστε το μέσω email και εκτυπώστε όλοι το παραπάνω και διαδώστε το! Να το μάθει όλη ελλάδα και να παρακολουθεί την εξέλιξή του.

  Μου αρέσει!

  1. Απλά να παραθέσω μια αρνητική συγκυρία: τις επόμενες 2 μέρες όλα τα ΜΜΕ απεργούν. Αυτό σημαίνει ότι ένα σωρό θέματα θα θαφτούν απολύτως (όχι ότι θα αναδεικνύονταν σε αντίθετη περίπτωση βέβαια…).

   Μου αρέσει!

  1. Και το ακόμα πιο κρίσιμο ερώτημα είναι τι συνέπειες θα έχουν αν δεν απαντήσουν (εννοώ με στοιχεία και όχι αερολογίες). Δυστυχώς δε νομίζω ότι στα πλαίσια της παράλυτης δημοκρατίας μας μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό.

   Μου αρέσει!

 8. Μετα απο μερικά Jin tonic επιτέλους διαβάζω κάτι το ευχαριστω που σου ανεβάζει την διάθεση .
  Αν ζήσω την διάλυση του ΠΑΣΟΚ και τον διωγμό των παπαντρεσκου δεν θα θέλησω τίποτα άλλο στην ζωη μου. Θα είμαι γεμάτος και χορτατος

  Μου αρέσει!

 9. Τα μπράβο περιττεύουν επειδή αυτή είναι η αποστολή των βουλευτών και όχι των βΟλευτών. Αλλά να μην ελπιζουν και να μην ελπίζουμε ότι θα λάβουμε απάντηση. Τον βρήκαν τον Διευθυντή της ΤτΕ που έκανε το Τ3 σε Τ10;

  Μου αρέσει!

 10. ευγε πανο.μην κολατε πουθενα.οι ενοχοι στον τοιχο κ μετα στον φουρνο.να μην μηνει ουτε η σταχτη τους σ αυτον τον τοπο που τον προδοσαν κ τον ρημαξαν.δεν μας εχει μηνει αλλο κουραγιο να συνχωρουμε.φτανει.!να κατηγορηθουν για εσχατη προδοσια κ να ενεργοποιηθει η θανατικη ποινη. να μην υπαρξει ελεος για αυτους.

  Μου αρέσει!

 11. Πάνο Καμμένε μην ορωδείς προ ουδενός. Κάντα όλα ίσωμα, η αγανάκτηση για την ατιμωρησία και το γεγονός οτι οι προδότες είναι ακόμα στην κυβέρνηση της Πατρίδας έχει χτυπήσει κόκκινο. Εχτές ήμουν σε μια συνέλευση γιατρών όπου έξω από τα δόντια και ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων η κουβέντα ήταν μόνο μία: Αυτή η κυβέρνηση πρέπει παση Θυσία να πέσει. Πλέον τα λόγια είναι περιττά ,τώρα μόνο πράξεις. Όσο για το κόμμα πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα: Οι εξωραϊσμένες κουβέντες τελείωσαν, και με τον αστυφύλακα και με το χωροφύλακα τελείωσε, τα μπερδεμένα μισόλογα και οι πολιτικές ντρίμπλες τελείωσαν, ο ντιντιδισμός τελείωσε. Από εδώ και στο εξής μόνο λόγια σταράτα και ενέργειες αληθινές και ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΕΧΕΙ!! Οποιος δε μπορεί σπίτι του. Και μια κουβέντα για τον πρόεδρο: Πάνο πες του Αντώνη ότι ο Πατριωτισμός ξεκινά πρώτα από την καρδιά και μετά πηγαίνει στο μυαλό. Οταν ξεκινάει από το μυαλό σχεδόν ποτέ δε φτάνει στην καρδιά και τότε δεν είναι πατριωτισμός αλλά πολιτικαντισμός. Αυτά….

  Μου αρέσει!

 12. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Δυστυχώς αποτελούν την
  μειοψηφία του Κοινοβουλίου μας μαζί με την
  κυρία Σακοράφα τον κύριο Μπογιόπουλο την κυρία
  Κανέλλη τον κύριο Οικονόμου Β και τον κύριο
  Κουρουπλή.
  Όταν γίνουν πλειοψηφία τότε η πατρίδα μας θα
  μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Το
  πρόβλημα είμαστε εμείς.
  Είμαστε υπήκοοι όπως αναφέρουν τα διαβατήρια
  μας.
  Όταν γίνουμε πολίτες με ότι αυτό συνεπάγεται
  τότε θα μπορούμε να κατηγορούμε τους
  πολιτικούς που εκλέξαμε.
  Μέχρι σήμερα εκλέγαμε σαν υπήκοοι αυτούς που
  τα μέσα ενημέρωσης – αποβλάκωσης με τους
  μεγαλοδημοσιογράφους μας τάιζαν. Δείτε τις
  δηλώσεις του Φ. Κρανιδιώτη για τους
  Δημοσιογράφους στο
  http://diaforos.blogspot.com/2011/10/vs.html

  Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s