Χορτάσαμε από αξιοπιστία. Μήπως τώρα, να το πάρουμε αλλιώς;;

Ο κ. Βουβουζέλος ανακοίνωσε ότι :
«…οι υπεύθυνοι διεθνείς οργανισμοί (όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ) και όλες οι υπεύθυνες εθνικές ανεξάρτητες αρχές (όπως η Τράπεζα της Ελλάδος) γνωρίζουν με ποιο τρόπο καταρτίζονται, διασταυρώνονται και δημοσιοποιούνται εκθέσεις για την κατάσταση και τις προοπτικές των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών. Αυτήν τη γνώση, την εμπειρία και την υπευθυνότητα είναι προφανές ότι δεν τη διαθέτει ακόμη το Γραφείο Προϋπολογισμού».
Εγώ σκέπτομαι :
Οι εργαζόμενοι στο γραφείο προϋπολογισμού στην Βουλή είναι αναξιόπιστοι, συνεπώς αναξιόπιστη και η έκθεση που παρουσίασαν.
Η τρόϊκα είναι αξιόπιστη.
Το ΔΝΤ είναι αξιόπιστο.
Η ευρωπαϊκή ένωση είναι αξιόπιστη.
Η κυβέρνηση Βενιζέλου-Παπανδρέου είναι αξιόπιστη.  Αν είναι έτσι τα πράγματα, πως στο διάβολο γίνεται και ότι κάνουν οι αξιόπιστοι μας οδηγεί από το κακό στο χειρότερο και ότι λένε οι αναξιόπιστοι επαληθεύεται;  Τελικώς μπας και έχει δίκιο ο ιός της Μαργαρίτας που όταν λέει αξιόπουστοι, εννοεί τους αξιόπιστους; Τελικώς μήπως η αξιόπιστη τρόϊκα και τα άλλα αξιόπιστα φιλαράκια του Γιωργάκη, μέσα στην αξιοπιστία τους,  μας έκαναν μια αξιόπιστη αξιοπουστία;;
Τςςς

http://filotimia.blogspot.com/2011/09/blog-post_2667.html

10 thoughts on “Χορτάσαμε από αξιοπιστία. Μήπως τώρα, να το πάρουμε αλλιώς;;”

 1. ΕΓΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ?
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΤΣΕΠΑΚΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ η ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΤΣΕΠΑΚΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ?
  Σάββα – Μπαλφούσια Στέλλα
  Ερευνήτρια Α’ Βαθμίδας

  E-mail: stbalf@kepe.gr

  Τηλ: 210-3676 435

  Fax: 210-3630122, 210-3611136

  Διεύθυνση: Αμερικής 11, Αθήνα 106 72

  Ερευνητική Περιοχή: Μακροοικονομική
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μακροοικονομετρικά Υποδείγματα, Οικονομική Συγκυρία, Κόστος και Παραγωγικότητα, Ενεργειακή πολιτική
  Τρέχουσα Έρευνα:

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Σπουδές
  Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο του York, U.K (1986).
  Πτυχίο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, (1974).
  Διακρίσεις και υποτροφίες
  Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (1970 – 1974).
  Υποτροφία του ΚΕΠΕ για μεταπτυχιακές σπουδές (1977 – 1981).
  Επαγγελματική εμπειρία
  Ερευνητής, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
  2003- : Ερευνητής (Α βαθμίδας), Συντονιστής τομέα Μακροοικονομικής Ανάλυσης
  1996-03 : Μακροοικονομική Ανάλυση, Μακροοικονομικά Υποδείγματα και Προβλέψεις
  1988-95 : Διάρθρωση Κόστους και Παραγωγής στη Βιομηχανία
  1982-87 : Θέματα Ενεργειακής Πολιτικής
  Βοηθός ερευνών, ΚΕΠΕ, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών (1975-1977).
  Επισκέπτης ερευνητής, Πανεπιστήμιο Southampton, (1991–1992).
  Επισκέπτης καθηγητής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (1987-1988).
  Ερευνητικό Έργο
  Κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία (με διαδικασία κρίσης)
  “Productivity growth in the Greek Business sector” (2004). Εις Essays in Economic Analysis , Th. Lianos eds., Athens, KEPE, Papazisis.
  “Resource allocation effects of the 1992 CAP reform on the Greek Economy: an AGE approach”, (1998). Εις Policy Simulation in the European Union” Fossati, A and Hutton J. London: Routledge. (Co-authored with: Roberto de Santis.)
  “A Dynamic Input Demand Model for the Aggregate Greek Manufacturing Industry.” (1994). Εις Assays in Honour of Konstantine Drakatos, G. Alogoskoufis, T. Kollintzas, G. Provopoulos, Athens: Papazisis.
  “Cost and Productivity in Electricity Generation In Greece” (1994). Εις Proceedings of the 2nd European Congress on Economics and Management of Energy in Industry, ECEME, Portugal 1994.
  Βιβλία / Μονογραφίες (με διαδικασία κρίσης)
  Theoretical and Empirical Issues in Estimating Industrial Demand for Energy (1986). Ph.D. thesis, University of York, UK.
  Europe and the International Economic Environment in 2005: Recent Developments and Outlook (2006). Σειρά Εκθέσεις, 45. Αθήνα: ΚΕΠΕ. (Συνσυγγραφείς E. Athanasiou, St. Karagiannis, A. Tsouma).
  Ενέργεια (1991). Σειρά Εκθέσεις για το Πρόγραμμα 1988-92, 21. Κεφάλαιο “Ενεργειακές τιμές και φόροι.” Αθήνα: ΚΕΠΕ. Υπεύθυνος μελέτης Α. Διαβολίτσης.
  Συμμετοχές σε εργασίες του ΚΕΠΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
  Οικονομετρική ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας, (2007). Συντονιστής της Μελέτης. Συγγραφή των κεφαλαίων «Εισαγωγή» (σελ. 4-9), «Οι μεσοχρόνιες τάσεις στις εμπορικές συναλλαγές και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων» (σελ. 12-24), «Το θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο» (σελ. 21-24) και «Συμπεράσματα» (σελ. 59-62), Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
  Διάρθρωση του Εμπορίου, Συγκριτικά Πλεονεκτήματα και Ανταγωνιστικότητα. (2007). Συντονιστής της Μελέτης. Συγγραφή των κεφαλαίων που αφορούν στο διεθνές περιβάλλον, την μεθοδολογική προσέγγιση και την ανάλυση των εμπορικών ροών σε επίπεδο μονοψήφιων κατηγοριών. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
  Οι Μακροοικονομικές Επιπτώσεις του Εθνικού Στρατηγικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) (2006): Συντονιστής της μελέτης. Συγγραφή των κεφαλαίων «Σύνοψη και συμπεράσματα» (σελ. 4-9), «Εισαγωγή» (σελ. 10-14), «Εγχώρια ζήτηση και εξωτερικός τομέας» (σελ. 15-18), «Μακροοικονομικές ανισορροπίες και τα αίτια της εμμονής τους» (σελ. 30-36), «Η Πορεία των Μακροχρόνιων Παραγόντων Προώθησης της Ανάπτυξης και Εμπειρική Διερεύνησή τους», σε συνεργασία με Ε. Αθανασίου, (σελ. 37-57), «Οι προοπτικές για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και ο ρόλος του ΕΣΠΑ στην Αναπτυξιακή Διαδικασία» (σελ. 58-63) «Μακροοικονομικές εκτιμήσεις των επιδράσεων του ΕΣΠΑ» (σελ. 64-80). Αθήνα: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
  Επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Πολιτικών της ΕΕ στην Ελλάδα 1989-2006. (2005). Συντονιστής της μελέτης. Συγγραφή των κεφαλαίων «Σύνοψη συμπερασμάτων και προτάσεων», «Οι διαρθρωτικές πολιτικές της ΕΕ, η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική και ο ρόλος των ΚΠΣ» (σελ. 2-14), Μακροοικονομικές επιδράσεις» (σελ. 15-22). Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
  Το εμπορικό Ισοζύγιο της Ελλάδας: Προβλήματα και προοπτικές (2002), Έκθεση για τον Υπουργό Οικονομικών. Αθήνα: ΥΠΟΙΟ.
  Οικονομικές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (2001). Συντονιστής της μελέτης. Συγγραφή των κεφαλαίων 1-5 (σελ. 1-48), 6 (σελ. 49-68), (συν-συγγραφέας Λ. Ζάραγγας), και 9 (σελ. 112-114). Αθήνα: ΥΠΟΙΟ.
  Εκτιμήσεις των Βασικών Εθνικολογιστικών Μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, (1998). Κεφάλαιο για τις Επενδύσεις. Ομαδική εργασία με συντονιστή Ι. Σιδηρόπουλο. Αθήνα: ΥΠΟΙΟ.
  Πολιτική Δημοσίου Χρέους (1996). Συντονιστής και συντάκτης της μελέτης. Αθήνα: ΥΠΟΙΟ.
  Το μισθολογικό καθεστώς των εργαζομένων στη ΔΕΗ (1987). Έκθεση για τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα: ΥΠΕΘΟ.
  Εκτιμήσεις για τη Ζήτηση και Προσφορά Ενέργειας στην περίοδο 1986‑1990 (1986). Έκθεση για τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Αθήνα: ΥΠΕΘΟ. (Από κοινού με Α. Διαβολίτση.)
  Συμμετοχές σε εργασίες του ΚΕΠΕ για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  “Data and Model Validation for Greece. Working Paper No XX.” (1997). In E3ME: An Energy-Environment Model for Europe: Project supported by the Commission of the European Communities, with the participation of several European organizations.
  “The Methodology of Cost assessment” (1994). In “CATALYST: Final Techno-economic Report”. RACE Project No 2074. Submitted to the European Commission. (Coordinated by Th. Terrovitis.)
  Δημοσιεύσεις σε Περιοδικές Εκδόσεις του ΚΕΠΕ
  «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παγκόσμια Οικονομία» (2006), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 11.
  «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παγκόσμια Οικονομία» (2005), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 10.
  «Η Πρόοδος των Διαρθρωτικών Αλλαγών και οι Προκλήσεις του Νέου Οικονομικού Περιβάλλοντος» (2005), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 9.
  «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παγκόσμια Οικονομία» (2004-2005), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 5 έως και 8.
  «Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα» (2004-2006), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχη 5 έως και 11 (σε συνεργασία με ομάδα ερευνητών).
  «Οι πρόσφατες Εξελίξεις στις Διεθνείς τιμές του πετρελαίου και η Ελληνική αγορά ενέργειας» (2004), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 6.
  «Θέματα αναπτυξιακής πολιτικής» (2004), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 5 (κεφ 3.1, 3.2).
  «Η δημοσιονομική πολιτική σε μακροχρόνια προοπτική» (2003), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 4.
  «Θέματα Οικονομικής πολιτικής» (2003), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 3.
  «Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια Οικονομία» (2003-2004), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχη 2,3,4,5.
  «Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα» (2001-2003), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχη 1,2,3,4.
  Άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις
  «Συγκριτική Ανάλυση των Παραγόντων που συνέβαλαν πρόσφατα στην Ανάπτυξη στην Ιρλανδία και την Ελλάδα» (2006), σε συνεργασία με Η. Πολεμαρχάκι. Στο Πηγές Ανάπτυξης: Μπορεί η Ελλάδα να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιρλανδίας; Αθήνα: Εκδόσεις Κέρκυρα. Book review for “Globalization, Growth and Poverty: A world Bank policy research report” (2004) South -Eastern Europe Journal of Economics, vol. 2 No 1, 111-117.
  “Current Situation and New Needs: The user’s perspective.” (2001), European Commission, Eurostat, Proceedings of the Eleventh seminar of CEIS on short term EU economic indicators.
  “Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Παραγωγικότητα” (1995). Τεχνικά.
  Εργασίες για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euren (αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.euren-network.eu)
  “European enlargement: a challenge for the Greek industry” (2008). In Industry – An ambition for Europe, Edited by Alain Henriot, EUREN-Studies, 2, pages 61-73.
  “Methodological issues in estimating potential output” (2008). in Potential growth in Europe: How to measure it and how to boost it, Edited by Alain Henriot, EUREN-Studies, 1, 2008 pages 11-21.
  “Slowing of the global economy”, EUREN-News No 3/ 2008.
  “Financial turmoil will take its toll”, EUREN-News, No 1/ 2008, Editorial.
  “Public finances in a better condition but sustainability not yet achieved”, EUREN-News, No 4/ 2007, Editorial.
  “Greece: Contractionary stance in 2008”, EUREN-News, No 4/ 2007.
  “Monetary policy in the Euro-area” , EUREN-News, No 3/ 2007.
  “International Economy”, EUREN-News, No 1/ 2007.
  Εργασίες για το Project Link
  “Country Report :Greece” (2000-2008). Εργασίες αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.chass.utoronto.ca/link , Economic Forecast Reports prepared by participants.
  Συμμετοχές σε Εκθέσεις, και Προγράμματα Ανάπτυξης
  “Εκτίμηση των Μακροοικονομικών επιδράσεων του τρίτου ΚΠΣ.” (2003). Έκθεση Ενδιάμεσης αξιολόγησης του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών- διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, Σύμβουλος Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, Κεφ 3.2. Αθήνα: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
  “Μακροοικονομικές Επιδράσεις του Δευτέρου Κοινοτικού πλαισίου στήριξης” (1999). Κεφάλαιο 1, Έκθεση για την Αξιολόγηση του Β ΚΠΣ, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών- διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ. Αθήνα: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
  “Ενεργειακές τιμές και φόροι.” (1991) Πρόγραμμα 1988-92, Αθήνα: ΚΕΠΕ.
  Εργασίες προς συζήτηση
  The economic Impact of CAP reform on the Greek Economy: Investigating the effects of inflexible structures (1999). Σειρά Εργασίες για συζήτηση, 70. Αθήνα: KEΠE.
  Cost and Productivity in Electricity Generation In Greece (1995). Σειρά Εργασίες για συζήτηση, 41. Αθήνα: ΚΕΠΕ.
  Ordering Equilibria by Output or Technology in a Non‑linear Pricing Context (1993). Σειρά Εργασίες για συζήτηση, 20. Αθήνα: ΚΕΠΕ.
  “Demand for Electric Energy in the Presence of a two‑ block Declining Price Schedule” (1993). Σειρά Εργασίες για συζήτηση, 19. Αθήνα: ΚΕΠΕ.
  Παρουσιάσεις σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις
  “European enlargement: a challenge for the Greek industry” EUREN Meeting, Coe-Rexecode, Παρίσι, Γαλλία (Ιούνιος 2008).
  “ΑIECE General Report”, σε συνεργασία με τους E. Athanasiou, St. Karagiannis, A. Tsouma. Autumn meeting of the Association of European Conjuncture Institutes (AIECE), Βρυξέλλες, Βέλγιο, (Νοέμβριος 2005).
  “Recent Developments and Prospects for the Greek Economy”. Reports for the AIECE, congress, 1996- 1999 and 2001-2008.
  «Οι οικονομικές επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας» (2003), Συνέδριο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, με θέμα Ολυμπιακοί Αγώνες και Διεθνείς Σχέσεις: Παραδοσιακή Εξωτερική Πολιτική και Πολυμερής Διπλωματία, Αθήνα, Ιούλιος 2003.
  “A dynamic analysis of Greece’s external trade”, σε συνεργασία με L. Zaragga. IAES conference Athens, Μάρτιος 2001.
  “The Supply side of KEPE Macroeconometric model”: Fall meeting of LINK Project, Αθήνα, Νοέμβριος 1999.
  “Measuring core inflation for Greece”, σε συνεργασία με L. Zaragga.: Fall meeting of LINK Project, Αθήνα, Νοέμβριος 1999.
  “Greek Labour Market : Recent Developments and Policy Issues”. Autumn meeting of the Association of European Conjecture Institutes (AIECE), Βρυξέλλες, Βέλγιο, Οκτώβριος 1996.
  “Resource allocation effects of the 1992 CAP reform on the Greek Economy: an AGE approach”, University of Barcelona, Conference on AGE modelling for Policy Simulation Βαρκελώνη, Ισπανία, Μάιος 1996.
  “Cost and Productivity in Electricity Generation In Greece”, 2nd European Congress on Economics and Management of Energy in Industry. Estoril, Portugal, April 1994.
  “Προβλήματα Εκτίμησης της Ενεργειακής Ζήτησης στην Ελλάδα.” Συνέδριο για Ενέργεια και Τεχνολογία, Υπουργείο Ενέργειας, Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αθήνα 1985.
  Εργασίες σε εξέλιξη
  Το μακροοικονομικό υπόδειγμα του ΚΕΠΕ.
  Μονοπωλιακή δύναμη και οικονομίες κλίμακας σε επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας.
  Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία.
  Συναφείς δραστηριότητες
  Κρίσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά
  Οικονομικές Εξελίξεις, ΚΕΠΕ.
  Υπεύθυνος Έκδοσης 2005-06 Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής 2004-05
  Οικονομικά, ΚΕΠΕ.
  Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής
  Euren-News http://www.euren-network.eu
  Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής
  Κρίσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά
  Economic Journal 1988, 1989, 1992, 1993.
  International Economic review 1993.
  Οικονομικά, 1997, 1998.
  South–Eastern Europe Journal of Economics 2004.
  Άλλες Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες
  Συμμετοχή στη διοργάνωση διεθνών Συνεδρίω
  Σύνοδος της AIECE, Αθήνα, Μάιος 2002.
  Σύνοδος του Project LINK, Αθήνα, Νοέμβριος 1999.
  Συνέδριο EAAE- “Αίτια και επιπτώσεις Αγροτικών δομών”, Ελβετία, Ιανουάριος 2006.
  Euren-Network, Αθήνα, Ιούνιος 2007

  Like

 2. “Αξιοπιστη…”
  χμ….
  ο κ. Πρωθυπουργος εξεφρασε αλιοως την εννοια αυτη.

  ΑξοΠουστη!

  Like

 3. Ίσως κάνω λάθος αλλά από τότε που ο κος Βενιζέλος ανέλαβε το υποικ έχει κάνει του
  κόσμου τις “αστοχίες” με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο.
  Σωρεία λαθών ακολουθούν τα πρώτα του βήματα στην οικονομία. Συνεπώς
  πρέπει να είναι πολύ φειδωλός στις επικρίσεις του για υφισταμένους του!!!!!!

  Like

  1. και γιατί να είναι “φειδωλός στις επικρίσεις” του;

   Μήπως (υπό το παρόν θεσμικό και νομικό καθεστώς) δικαιούται ή έστω τολμάει να τον ελέγξει κανείς;

   Μήπως δεν φρόντισε με την αλλαγή στο Σύνταγμα και τον ν. περί ευθύνης υπουργών, που τα δύο φιλαράκια ΠαΣοΚ-ΝΔ νομοθέτησαν μαζί κι αγαπημένα, να μην μπορεί κανείς να τον ψέξει; Κι αυτόν και όλους τους άλλους ομοίους του;

   Τι έχουμε;
   Δημοκρατία;

   (θα έχουμε την χαρά να ξαναπάρουμε σύντομα γεύση του πως εννοούν την δημοκρατία οι έγκριτοι σοσιαλιστές συνταγματολόγοι, αγωνιστές του Πολυτεχνείου και νυν υπουργοί προσταστίας του πολίτη και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, το Σάββατο, στις 3 Σεπτεμβρίου)

   Ασε που οτι λάθος και να κάνει ένας τέτοιος, μέχρι να κινηθούν οι διαδικασίες, θα έχει παραγραφεί.

   Θραξ Αναρμόδιος

   ΥΓ. Το γραφείο προϋπολογισμού της βουλής το κάνανε γιατί τους είχε γανώσει τα αυτιά με την γκρίνια του ο Σύριζα νομίζω. Και στο οποίο γραφείο διορίσανε δικά τους παιδιά φαντάζομαι (εκτός κιαν διόρισαν και τίποτε Συριζαίους, δεν το γνωρίζω). Αλλά τώρα που δεν τους έκαναν την χάρη “τα δικά τους παιδιά” και τους στεναχώρεσαν, θυμήθηκαν πως αυτούς που διόρισαν ΔΕΝ είνα λαμπροί επιστήμονες και “υπεύθυνοι” και “εμπειροι”…
   ΥΓ2. Αμα δεν είναι υπεύθυνοι και έμπειροι όπως ρητορικά αφήνεις να εννοήσουμε Βενιζέλε επί των Οικονομικών αυτοί του γραφείου προϋπολογισμού της βουλής, τότε τι το θέλατε αυτό το γραφείο και το φτιάξατε και το στελεχώσατε ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ; Για να τους βολέψετε να παίρνουν μισθό; Σας το ζητήσαμε εμείς; Αφού οτι θέλετε κάνετε. Μπορούμε εμείς οι “ανίδεοι” να σας υποδείξουμε τι θα κάνετε, έτσι που μαγειρέψατε το πολίτευμα;
   ΥΓ2 (α). Αμα δεν σας χρειάζεται αυτό το γραφείο, ε πάει στο διάλο, κλείστε το. Να γλυτώσετε και κάνα έξοδο να μη σας μαλώνει και η τρόϊκα η νοικοκυρά. Πότε σας χρειάζονται τα γραφεία και πότε είναι υπεύθυνα και έμπειρα; Μόνο άμα συμφωνούνε με αυτά που κάνετε; Ε ρίχτε τους κάνα αντι-ασφυξιογόνο να δεις για πότε συμφωνάνε μαζί σας…
   ΥΓ3. Κι ο λαός που δεν συμφωνεί μ’ αυτά που (του) κάνετε (θα το μαθες αυτό το νέο, δεν μπορεί να μη στο πανε ακόμα) κι αυτός δεν είναι υπεύθυνος και έμπειρος; Και ποιος είναι υπεύθυνος Βενιζέλε των Οικονομικών; Εσύ; Απέναντι σε τι; Εμ, φρόντισες και νομοθέτησες γιατί θέλεις να ΜΗΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εσύ νομοθέτησες την ανευθυνότητά σου. Οχι εγώ. Εμένα ούτε που με ρώτησες. Εσύ ο υπεύθυνος και ο έμπειρος νομοθέτησες τα σκαπουλαρίσματα και τις παραγραφές. Οχι εγώ. Εγώ και οι όμοιοί μου πληρώνουμε οτι μας λέτε και πάμε φαντάρια… Τώρα δεν έχουμε σάλιο. Ούτε για στριφτό (το τσιγάρο το κόψαμε εκεί που το πήγες)
   ΥΓ4. Αμα θες να είναι οι άλλοι υπεύθυνοι να είσαι κι εσύ Βενιζέλε Οικονομικών. Κι όχι να κοιτάς να τη σκαπουλάρεις.
   ΥΓ5. Αμα είναι για την δικιά σας την ευθύνη ΠαΣοΚ και ΝΔ μια χαρά και το Σύνταγμα μαγειρεύετε, μια χαρά και νόμους περί ευθύνης υπουργών φτιάχνετε, ώστε να την σκαπουλάρετε…
   ΥΓ7. Τελειώνει ο χρόνος σου. Κι έρχεται η ώρα των ευθυνών. Των αληθινών ευθυνών. Οχι γιαλαντζί. Ούτε ρητορείες…

   Like

 4. αφου δεν εχει ιδεα απο πραγματικη πολιτικη

  παπατζης ειναι που πρωτη φορα ελαβε σοβαρο ποστο

  Like

 5. Η παρρησία και η εμπειρία ανθρώπων σαν του κ. Θεοδωράκη είναι απαραίτητα για τον Ελληνικό λαό στην προσπάθεια αναζήτησης πολιτικής λύσης, ώστε να βγούμε από το σημερινό αδιέξοδο.

  Πολύτιμη είναι η συνεισφορά και άλλων ανθρώπων της γενιάς του όπως του κ. Γλέζου αλλά επίσης σημαντική και η προσπάθεια νεοτέρων που προσπαθούν να χτυπήσουν το τείχος του δικομματισμού.

  Σχετικά με τα όσα αναφέρονται για τον ΣΥΡΙΖΑ εξ όσων γνωρίζω, τα μέλη του ήταν πάντα στην πλατεία, χωρίς κομματικά σύμβολα όπως ήταν η απαίτηση των αγανακτισμένων.

  Επίσης άνθρωποι σαν τον κ. Καμένο ή τον κ. Νούλα που η δράση τους αναδεικνύεται από τον ιστότοπο (με φυσικό χώρο τη Νέα Δημοκρατία) μπορεί να μας κάνουν σοφότερους, όμως δεν ξέρουμε με ποια πολιτική πιστεύουν ότι θα αλλάξει η κατάσταση στην Ελληνική οικονομία. Με τις καταγγελίες μόνο και την αλλαγή προσώπων στην πολιτική σκηνή, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

  Μακάρι να τα βρουν μεταξύ τους όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες ώστε να νικηθεί ο μεγάλος αντίπαλος που είναι η πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή και την οποία υιοθετεί και η Νέα Δημοκρατία.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s