Διαβάστε από τη μία το άρθρο του βήματος και από την άλλη την ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤτΕ!!

Για να καταλάβετε ποιοί μας “ενημερώνουν”…

Αυξηση 16,1% των εξαγωγών το Μάιο

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσιάζει μείωση 21,6% σε ετήσια βάση

Συνεχίστηκε και το Μάιο η καλή πορεία των εξαγωγών. Οπως ανακοίνωσε η Στατιστική υπηρεσία η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 16,1% ενώ παράλληλα μειώνονται οι εισαγωγές.
Η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.347 εκατ. ευρώ (1.940 εκατ. δολάρια) έναντι 1.161 εκατ. ευρώ (1.463 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 16,1%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.732 εκατ. ευρώ (3.908 εκατ. δολάρια) έναντι 2.925 εκατ. ευρώ (3.665 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,6%.

 

Μειώνεται το έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, το Μάιο 2011 ανήλθε σε 1.384 εκατ. ευρώ (1.968 εκατ. δολάρια) έναντι 1.764 εκατ. ευρώ (2.202 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 21,6%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2011 ανήλθε στο ποσό των 13.523 εκατ. ευρώ (18.822 εκατ. δολάρια) έναντι 16.038 εκατ. ευρώ (21.607,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 15,7%
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2011 ανήλθε σε 7.219 εκατ. ευρώ (9.983 εκατ. δολάρια) έναντι 10.452 εκατ. ευρώ (14.065 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 30,9%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2011 ανήλθε στο ποσό των 6.303 εκατ. ευρώ (8.839 εκατ. δολάρια) έναντι 5.585 εκατ. ευρώ (7.542 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 12,9%.

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=412535&h1=true

——————————————————-

 

22/07/2011 – Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάιος 2011

Το Μάιο του 2011 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1.998 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 308 εκατ. ευρώ το οποίο είχε καταγραφεί τον Μάιο του 2010 (λόγω του υψηλού επιπέδου των μεταβιβάσεων από την ΕΕ το μήνα εκείνο του 2010).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή, δεδομένου ότι η βελτίωση του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων αντισταθμίστηκε από την άνοδο των καθαρών πληρωμών κυρίως για καύσιμα και δευτερευόντως για αγορές πλοίων. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν με υψηλό ρυθμό (20,3%) το Μάιο του 2011, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή (αυξήθηκαν κατά 1,6%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 42 εκατ. ευρώ λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για “λοιπές” υπηρεσίες και της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 9,8% το Μάιο. Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) μειώθηκαν κατά 22,6%, καθώς οι ακαθάριστες εισπράξεις περιορίστηκαν κατά 10,1%, ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές αυξήθηκαν κατά 3,3%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 170 εκατ. ευρώ λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη κατά 162 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 137 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2.036 εκατ. ευρώ το Μάιο 2010, κυρίως επειδή καταγράφηκαν καθαρές πληρωμές του τομέα της γενικής κυβέρνησης ύψους 129 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών εισπράξεων ύψους 2.022 εκατ. ευρώ το Μάιο 2010. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα δελτία τύπου, το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους εισέρρευσε ήδη το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που αφορούν τις τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης για ολόκληρο το 2011. (Υπενθυμίζεται ότι οι ακαθάριστες τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) καθώς και τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς την ΕΕ περιλαμβάνουν τις αποδόσεις-πληρωμές της Ελλάδος στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό.)

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2011 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 586 εκατ. ευρώ ή κατά 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 και διαμορφώθηκε σε 11,7 δισεκ. ευρώ.Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων κατά 2,0 δισεκ. ευρώ και τη μικρή άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μεγάλη αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων και τη μικρή μείωση του πλεονάσματος τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Ειδικότερα, το συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 874 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός πλοίων και καυσίμων κατά 1,8 δισεκ. ευρώ και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 230 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 1,2 δισεκ. ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 17,4%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 8,9%.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 79 εκατ. ευρώ αντανακλά τη μείωση των καθαρών πληρωμών για “λοιπές” υπηρεσίες και τη μικρή άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) μειώθηκαν κατά 9,9% και οι αντίστοιχες πληρωμές κατά 9,4%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να περιοριστούν κατά 291 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 5,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 3,0%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες να αυξηθούν κατά 64 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της “έρευνας συνόρων” της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 11,8%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 316 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, σχεδόν αποκλειστικά επειδή οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,2%.

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1.066 εκατ. ευρώ, δηλ. κατά 51 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο ότι καταγράφηκε έλλειμμα 133 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο των λοιπών τομέων (κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) έναντι πλεονάσματος 29 εκατ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2010. Αντίθετα, οι καθαρές μεταβιβαστικές εισπράξεις του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) αυξήθηκαν κατά 111 εκατ. ευρώ.

http://www.bankofgreece.gr/

5 thoughts on “Διαβάστε από τη μία το άρθρο του βήματος και από την άλλη την ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤτΕ!!”

  1. Διαβάζει κανείς εφημερίδες για ενημέρωση; Μάλλον για το DVD τις αγοράζει. Άρα, κίνδυνος παραπληροφόρησης δεν υπάρχει.

    Like

  2. Θα μεινω στο ελλειμμα ισοζυγιου πληρωμων το πενταμηνο Ιανουαριος-Μαιος = 11,7 δις ευρω!!!
    Τι ειχες παντελακη μου…

    Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s