Εργάζομαι στα Goody’s αλλά δεν έχω καμμία σχέση με τα hamburgers. Ασχολούμαι αποκλειστικά με τα Chicky’s.

Η Αριστέα Μπουγάτσου στην Ελευθεροτυπία, αποκάλυψε την σχέση του Ανδρέα Α. Παπανδρέου, αδελφού του πρωθυπουργού με την εταιρεία Unigestion.

H Unigestion σχετιζεται με την τράπεζα DEXIA, η οποία έχει εκτενή ενασχόληση με CDS αλλά πρωτοστάτησε και στα τοξικά ομόλογα της Lehman όπως είχαμε αποκαλύψει εδώ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: LEHMAN BROTHERS – ΕΛΛΗΝΙΚΑ CDS. Δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα…

Ο κύριος Ανδρέας Α. Παπανδρέου, παραδέχτηκε την συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία, την Unigestion, αρνήθηκε όμως οποιαδήποτε σχέση με CDS κλπ. Παραδέχτηκε μόνο την εμπλοκή του σε fund πράσινης ανάπτυξης (θα ασχοληθούμε αργότερα με αυτό).

Η Αριστέα Μπουγάτσου ανταπάντησε ρωτώντας μεταξύ άλλων εάν η εταιρεία Unigestion ασχολείται με CDS.

Είναι ένα εύλογο ερώτημα, πολύ δύσκολο να απαντηθεί από τον αδελφό του πρωθυπουργού.

Και επειδή εμείς είμαστε για τα δύσκολα,

CDS Identifier Issuer Currency Debt Class Term Restructuring
C572ML6MUSDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Months Cumulative
C572ML6MUSDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Months Modified-Modified
C572ML6MUSDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Months Modified
C572ML6MUSDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Months Not Available
C572ML6MUSDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Months Excluding
C572ML01USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 1 Year Cumulative
C572ML01USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 1 Year Modified-Modified
C572ML01USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 1 Year Modified
C572ML01USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 1 Year Not Available
C572ML01USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 1 Year Excluding
C572ML02USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 2 Years Cumulative
C572ML02USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 2 Years Modified-Modified
C572ML02USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 2 Years Modified
C572ML02USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 2 Years Not Available
C572ML02USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 2 Years Excluding
C572ML03USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 3 Years Cumulative
C572ML03USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 3 Years Modified-Modified
C572ML03USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 3 Years Modified
C572ML03USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 3 Years Not Available
C572ML03USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 3 Years Excluding
C572ML04USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 4 Years Cumulative
C572ML04USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 4 Years Modified-Modified
C572ML04USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 4 Years Modified
C572ML04USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 4 Years Not Available
C572ML04USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 4 Years Excluding
C572ML05USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 5 Years Cumulative
C572ML05USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 5 Years Modified-Modified
C572ML05USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 5 Years Modified
C572ML05USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 5 Years Not Available
C572ML05USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 5 Years Excluding
C572ML06USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Years Cumulative
C572ML06USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Years Modified-Modified
C572ML06USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Years Modified
C572ML06USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Years Not Available
C572ML06USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Years Excluding
C572ML07USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 7 Years Cumulative
C572ML07USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 7 Years Modified-Modified
C572ML07USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 7 Years Modified
C572ML07USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 7 Years Not Available
C572ML07USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 7 Years Excluding
C572ML08USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 8 Years Cumulative
C572ML08USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 8 Years Modified-Modified
C572ML08USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 8 Years Modified
C572ML08USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 8 Years Not Available
C572ML08USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 8 Years Excluding
C572ML09USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 9 Years Cumulative
C572ML09USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 9 Years Modified-Modified
C572ML09USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 9 Years Modified
C572ML09USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 9 Years Not Available
C572ML09USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 9 Years Excluding
C572ML10USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 10 Years Cumulative
C572ML10USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 10 Years Modified-Modified
C572ML10USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 10 Years Modified
C572ML10USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 10 Years Not Available
C572ML10USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 10 Years Excluding
C572MI6MUSDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Months Cumulative
C572MI6MUSDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Months Modified-Modified
C572MI6MUSDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Months Modified
C572MI6MUSDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Months Not Available
C572MI6MUSDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Months Excluding
C572MI01USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 1 Year Cumulative
C572MI01USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 1 Year Modified-Modified
C572MI01USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 1 Year Modified
C572MI01USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 1 Year Not Available
C572MI01USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 1 Year Excluding
C572MI02USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 2 Years Cumulative
C572MI02USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 2 Years Modified-Modified
C572MI02USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 2 Years Modified
C572MI02USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 2 Years Not Available
C572MI02USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 2 Years Excluding
C572MI03USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 3 Years Cumulative
C572MI03USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 3 Years Modified-Modified
C572MI03USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 3 Years Modified
C572MI03USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 3 Years Not Available
C572MI03USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 3 Years Excluding
C572MI04USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 4 Years Cumulative
C572MI04USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 4 Years Modified-Modified
C572MI04USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 4 Years Modified
C572MI04USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 4 Years Not Available
C572MI04USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 4 Years Excluding
C572MI05USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 5 Years Cumulative
C572MI05USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 5 Years Modified-Modified
C572MI05USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 5 Years Modified
C572MI05USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 5 Years Not Available
C572MI05USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 5 Years Excluding
C572MI06USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Years Cumulative
C572MI06USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Years Modified-Modified
C572MI06USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Years Modified
C572MI06USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Years Not Available
C572MI06USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Years Excluding
C572MI07USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 7 Years Cumulative
C572MI07USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 7 Years Modified-Modified
C572MI07USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 7 Years Modified
C572MI07USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 7 Years Not Available
C572MI07USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 7 Years Excluding
C572MI08USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 8 Years Cumulative
C572MI08USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 8 Years Modified-Modified
C572MI08USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 8 Years Modified
C572MI08USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 8 Years Not Available
C572MI08USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 8 Years Excluding
C572MI09USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 9 Years Cumulative
C572MI09USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 9 Years Modified-Modified
C572MI09USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 9 Years Modified
C572MI09USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 9 Years Not Available
C572MI09USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 9 Years Excluding
C572MI10USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 10 Years Cumulative
C572MI10USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 10 Years Modified-Modified
C572MI10USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 10 Years Modified
C572MI10USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 10 Years Not Available
C572MI10USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 10 Years Excluding
C572MO6MUSDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Months Cumulative
C572MO6MUSDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Months Modified-Modified
C572MO6MUSDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Months Modified
C572MO6MUSDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Months Not Available
C572MO6MUSDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Months Excluding
C572MO01USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 1 Year Cumulative
C572MO01USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 1 Year Modified-Modified
C572MO01USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 1 Year Modified
C572MO01USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 1 Year Not Available
C572MO01USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 1 Year Excluding
C572MO02USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 2 Years Cumulative
C572MO02USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 2 Years Modified-Modified
C572MO02USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 2 Years Modified
C572MO02USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 2 Years Not Available
C572MO02USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 2 Years Excluding
C572MO03USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 3 Years Cumulative
C572MO03USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 3 Years Modified-Modified
C572MO03USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 3 Years Modified
C572MO03USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 3 Years Not Available
C572MO03USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 3 Years Excluding
C572MO04USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 4 Years Cumulative
C572MO04USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 4 Years Modified-Modified
C572MO04USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 4 Years Modified
C572MO04USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 4 Years Not Available
C572MO04USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 4 Years Excluding
C572MO05USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 5 Years Cumulative
C572MO05USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 5 Years Modified-Modified
C572MO05USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 5 Years Modified
C572MO05USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 5 Years Not Available
C572MO05USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 5 Years Excluding
C572MO06USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Years Cumulative
C572MO06USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Years Modified-Modified
C572MO06USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Years Modified
C572MO06USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Years Not Available
C572MO06USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Years Excluding
C572MO07USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 7 Years Cumulative
C572MO07USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 7 Years Modified-Modified
C572MO07USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 7 Years Modified
C572MO07USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 7 Years Not Available
C572MO07USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 7 Years Excluding
C572MO08USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 8 Years Cumulative
C572MO08USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 8 Years Modified-Modified
C572MO08USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 8 Years Modified
C572MO08USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 8 Years Not Available
C572MO08USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 8 Years Excluding
C572MO09USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 9 Years Cumulative
C572MO09USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 9 Years Modified-Modified
C572MO09USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 9 Years Modified
C572MO09USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 9 Years Not Available
C572MO09USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 9 Years Excluding
C572MO10USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 10 Years Cumulative
C572MO10USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 10 Years Modified-Modified
C572MO10USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 10 Years Modified
C572MO10USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 10 Years Not Available
C572MO10USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 10 Years Excluding
C572MN6MUSDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Months Cumulative
C572MN6MUSDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Months Modified-Modified
C572MN6MUSDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Months Modified
C572MN6MUSDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Months Not Available
C572MN6MUSDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Months Excluding
C572MN01USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 1 Year Cumulative
C572MN01USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 1 Year Modified-Modified
C572MN01USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 1 Year Modified
C572MN01USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 1 Year Not Available
C572MN01USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 1 Year Excluding
C572MN02USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 2 Years Cumulative
C572MN02USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 2 Years Modified-Modified
C572MN02USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 2 Years Modified
C572MN02USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 2 Years Not Available
C572MN02USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 2 Years Excluding
C572MN03USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 3 Years Cumulative
C572MN03USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 3 Years Modified-Modified
C572MN03USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 3 Years Modified
C572MN03USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 3 Years Not Available
C572MN03USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 3 Years Excluding
C572MN04USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 4 Years Cumulative
C572MN04USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 4 Years Modified-Modified
C572MN04USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 4 Years Modified
C572MN04USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 4 Years Not Available
C572MN04USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 4 Years Excluding
C572MN05USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 5 Years Cumulative
C572MN05USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 5 Years Modified-Modified
C572MN05USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 5 Years Modified
C572MN05USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 5 Years Not Available
C572MN05USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 5 Years Excluding
C572MN06USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Years Cumulative
C572MN06USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Years Modified-Modified
C572MN06USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Years Modified
C572MN06USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Years Not Available
C572MN06USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Years Excluding
C572MN07USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 7 Years Cumulative
C572MN07USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 7 Years Modified-Modified
C572MN07USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 7 Years Modified
C572MN07USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 7 Years Not Available
C572MN07USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 7 Years Excluding
C572MN08USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 8 Years Cumulative
C572MN08USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 8 Years Modified-Modified
C572MN08USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 8 Years Modified
C572MN08USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 8 Years Not Available
C572MN08USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 8 Years Excluding
C572MN09USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 9 Years Cumulative
C572MN09USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 9 Years Modified-Modified
C572MN09USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 9 Years Modified
C572MN09USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 9 Years Not Available
C572MN09USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 9 Years Excluding
C572MN10USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 10 Years Cumulative
C572MN10USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 10 Years Modified-Modified
C572MN10USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 10 Years Modified
C572MN10USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 10 Years Not Available
C572MN10USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 10 Years Excluding
C572MB6MUSDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Months Cumulative
C572MB6MUSDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Months Modified-Modified
C572MB6MUSDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Months Modified
C572MB6MUSDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Months Not Available
C572MB6MUSDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Months Excluding
C572MB01USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 1 Year Cumulative
C572MB01USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 1 Year Modified-Modified
C572MB01USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 1 Year Modified
C572MB01USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 1 Year Not Available
C572MB01USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 1 Year Excluding
C572MB02USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 2 Years Cumulative
C572MB02USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 2 Years Modified-Modified
C572MB02USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 2 Years Modified
C572MB02USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 2 Years Not Available
C572MB02USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 2 Years Excluding
C572MB03USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 3 Years Cumulative
C572MB03USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 3 Years Modified-Modified
C572MB03USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 3 Years Modified
C572MB03USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 3 Years Not Available
C572MB03USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 3 Years Excluding
C572MB04USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 4 Years Cumulative
C572MB04USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 4 Years Modified-Modified
C572MB04USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 4 Years Modified
C572MB04USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 4 Years Not Available
C572MB04USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 4 Years Excluding
C572MB05USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 5 Years Cumulative
C572MB05USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 5 Years Modified-Modified
C572MB05USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 5 Years Modified
C572MB05USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 5 Years Not Available
C572MB05USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 5 Years Excluding
C572MB06USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Years Cumulative
C572MB06USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Years Modified-Modified
C572MB06USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Years Modified
C572MB06USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Years Not Available
C572MB06USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Years Excluding
C572MB07USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 7 Years Cumulative
C572MB07USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 7 Years Modified-Modified
C572MB07USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 7 Years Modified
C572MB07USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 7 Years Not Available
C572MB07USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 7 Years Excluding
C572MB08USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 8 Years Cumulative
C572MB08USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 8 Years Modified-Modified
C572MB08USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 8 Years Modified
C572MB08USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 8 Years Not Available
C572MB08USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 8 Years Excluding
C572MB09USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 9 Years Cumulative
C572MB09USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 9 Years Modified-Modified
C572MB09USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 9 Years Modified
C572MB09USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 9 Years Not Available
C572MB09USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 9 Years Excluding
C572MB10USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 10 Years Cumulative
C572MB10USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 10 Years Modified-Modified
C572MB10USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 10 Years Modified
C572MB10USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 10 Years Not Available
C572MB10USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 10 Years Excluding

55 thoughts on “Εργάζομαι στα Goody’s αλλά δεν έχω καμμία σχέση με τα hamburgers. Ασχολούμαι αποκλειστικά με τα Chicky’s.”

 1. Να τους καταγγειλουν στη SEC !!!…. να αρνηθουν πληρωμη …. βασει Securities Act.

  Να τους καταγγειλουν EUROPOL…Να μπει μεσα με Ελληνα Εισσγγελεα και να ξεσκονισουν τα βιβλια και τις χρησεις απο 2007 !!!!!!!!!!!!!!!!.

  ΠΠ

  Like

   1. Θα έπρεπε να δείχνεις περισσοτερο σεβασμό
    στο Σαμαρα που σηκώνει σταυρό για να μας σώσει
    και δεν ξέρεις τι έχει κάνει στα παρασκήνια
    αλλά είπαμε όλοι στο ίδιο τσουβάλι

    Like

   2. Ενώ εσύ ξέρεις τι έχει κάνει στα παρασκήνια; Για να μας σώσει; Έχουμε σωθεί δηλαδή εμείς τώρα;

    Like

   3. Και δεν έγραψα Αξιωματική Αντιπολίτευση, αντιπολίτευση έγραψα, που στό ζήτημα των αποκαλύψεων Καμμένου και Μπουγάτσου κάνει τουμπεκί ψιλοκομένο και ως προς αυτό το ζήτημα που αρκεί για να ρίξει την κυβέρνηση είναι όλοι στο ίδιο τσουβάλι μέχρις ξεκάθαρης αποδείξεως του εναντίου!
    Και καλημέρα!

    Like

   4. και πως ξέρεις ότι κάνει τουμπεκι
    και οτι ολο το θεμα με τα CD και τα DVD
    δεν το ξεκίνησε αυτός;
    άντε τώρα να χουμε να λέμε

    Like

   5. Ποιά αντπολιτευση αγαπητέ Πετροβούβαλέ ???
    Ειναι πλέον πασιφανές ότι το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος αποτελέιται από “ΒΛΑΣΤΟΥΣ” ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΩΝ, και το μεγάλο τσούρμο των αληταράδων που τρέχουν δίπλα τους.
    Δεν υπάρχει τίποτε όρθιο, κατά συνέπεια δεν μπορούμε να λέμε για εισαγγελέα και λοιπους άλλους υποτήθετε “λειτουργούς” στην χ’ωρα αυτή που κάποτε την έλεγαν ΕΛΛΑΔΑ.
    Από διαπιστώσεις και προτάσεις καθημερινά διαβάζουμε ενα σωρό, από συγκεκριμένες λύσεις δεν έχω δει ακόμη καθώς επίσης και πρόσωπα σοβαρά να συντονίσουν την οποιαδήποτε κίνηση.
    Αυτά προς το παρόν.

    Like

   6. Astillais, μάλλον έχουμε χάσει τις έννοιες των λέξεων. Ακούω τον Καμμένο να καταγγέλει. Δεν ακούω τον Σαμαρά να λέει κουβέντα (ούτε καν στα κομματόσκυλά του που επιτίθενται τον Καμμένο).

    Δημήτρη, αυτή η χλαπάτσα που παριστάνει την αντιπολίτευση, κάθεται και απευθύνεται σε έναν προδότη που έχει καταλύσει το Σύνταγμα και έχει παραδώσει σε ξένες δυνάμεις τη χώρα σαν να είναι νόμιμος πρωθυπουργός. Αυτό και μόνο αρκεί.

    Like

   7. Πέτερ, αυτή που συνομιλείς δεν είμαι εγώ
    θα το καταλάβεις σε λίγο 😉
    αποδεικνύεται άλλη μια φορά αυτό που είχες πεί παληά
    (αν θυμάμαι καλά το ρεζουμέ)
    “πολλά φράγκα στην παραπληροφόρηση-παραπλάνηση-σύγχιση
    γιατί;”

    Like

   8. Astillais,

    Σεβασμό στον Σαμαρά γιατί;
    μήπως και στον Μιχελάκη;

    Να ρωτήσουμε και την γνώμη του Πάνου Καμμένου;

    Like

  1. ΠΠ υπαρχει περιπτωση να μπορεσει να το κανει αυτο καποιος ιδιωτης; Και αν ναι τι θα χρειαστει;

   Like

  2. Το διάβασες αυτό, ΠΠ;;;

   “Ο Βαρουφάκης κρίνει την ευρωπαϊκή συμφωνία”

   Το βράδυ της Πέμπτης ανακοινώθηκε μια ευρωπαϊκή συμφωνία που, ουσιαστικά, αφορά την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης χρέους. Μια συμφωνία που, αν είχε συμφωνηθεί περί τον Φεβρουάριο του 2010, θα αποτελούσε θετική εξέλιξη για την Ελλάδα και θα είχε καθυστερήσει πραγματικά την επέκτασή της στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή περιφέρεια.

   Τώρα όμως είναι πολύ αργά. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε, αν και περιέχει ένα σημαντικό βήμα (βλ. το άρθρο 8 παρακάτω), ήρθε πολύ αργά. Η Κρίση έχει εδώ και καιρό ξεφύγει από τα όρια του ελληνικού γίγνεσθαι, είναι συστημική και υπονομεύει όλη την ευρωζώνη.

   Ανάγνωση του υπολοίπου…
   http://gkdata.wordpress.com/2011/07/24/%CE%BF-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BC/

   Like

 2. Ναι καλα η αντιπολιτευση , το αλλο με τον Τοτο.
  Μονο ο Καμμενος μπορει και ο Τομπρας ως δικηγορος .

  Πανο,
  γυρνα εχει δουλεια, καλη και Ικαρια .

  Παιδες γιατι αυριο που ειναι η μερα γιορτης της Δημοκρατιας, επετειος κουτσουρεμενης δημοκρατιας, δεν συγκεντρωνομαστε στο Συνταγμα να το θυμηθουμε , πολλοι οχι τωρα εχουμε διακοπες.

  Like

 3. Αυτά είναι τα καμώματα του καλού καιρού. Να δω τώρα τι θα τα κάνουν τα cds! Αλλά που ξέρεις μπορεί να ‘χουν ξεμείνει από χαρτί τουαλέτας. Λέτε να κόψει την καλημέρα ο Αντρίκος στο Γιώργη;

  Like

   1. Υποπτεύομαι ότι θα πάνε σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες να δέσουν τον Μπένι με μάγια μπας και δουν καμιά προμήθεια στο μέλλον.

    Like

 4. να ρωτήσω ρε παιδιά, για να βεβαιωθώ ότι δεν έχω χάσει κάτι; τα στοιχεία τα οποία συνδέουν τον ΑΑΠ με τα CDS είναι οι σχέσεις της ΜΚΟ του με εταιρίες που τα εμπορεύονται; Αρκεί αυτό το στοιχείο για να μας οδηγήσει με βεβαιότητα στο ότι πράγματι εμπλέκεται ο ίδιος; Ευχαριστώ

  Like

  1. Είναι υπέραρκετό για να στηριχθεί κατηγορία εναντίον του και κυρίως εναντίον του προδότη. Και πέρα απ’ αυτό, είναι υπέραρκετό για να επιστραφεί στον προδότη η δυσφήμιση που μας έχει κάνει σε Εθνικό επίπεδο και να ξεφτιλιστεί διεθνώς σε σημείο ώστε να μη μπορεί να σταθεί πουθενά, ούτε αυτός, ούτε τα ψέματα με τα οποία έχει επιβληθεί κατοχή στην Ελλάδα.

   Like

   1. θεωρώ ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι πάνω στους οποίους μπορεί να στηριχτεί η κατηγορία ότι είναι προδότης, και σου πω την αλήθεια έχω βαρεθεί πλέον να ασχολούμαι με αυτή την αναζήτηση. Αυτό που πρέπει να βρούμε είναι ένα αδιάψευστο και ακράδαντο αποδεικτικό στοιχείο, τέτοιο που καμία ρητορεία δεν θα μπορεί να το ανασκευάσει. Μου έλυσες όμως την απορία και σε ευχαριστώ πολύ.

    http://posoakoma.wordpress.com/2011/07/22/lazycooking/#more-382

    Like

 5. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΪ – ΠΡΩΪ ΠΗΓΑΙΝΩ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ.
  Ε ΡΕ ΓΛΕΝΤΙΑ !
  ΠΑΝΟ, ΔΕ ΜΑΖΕΥΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΣΙΓΑ – ΣΙΓΑ ; ΕΣΕΝΑ ΘΑ ΚΑΛΕΣΕΙ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ !

  Like

  1. Ναστε καλα κ. Τομπρα, ναστε καλα.
   Πανο, γυρνα , παιδι μου ,
   και θα σας λαδωσω με βιολογικο λαδι και ελιες.
   Αλλους δυο τρεις ναχαμε και τους παιρναμε και τα σωβρακα, και τον αγωνιστη Πορτα-Πορτα καλεστε, για το καλο της πατριδας, θα σπασει την ανωνυμια του σε σας.

   ΠΠ μας, εγινες δικος μας, πια, μην περιμενεις να σε καλεσουν απο αλλου, εδω με τους ανεξαρτητους πολιτες, τους ελευθερους.

   Πανο φυγε
   θα σε κρεμασουν σε καμμια ανεμογεννητρια , η Μπιρμπιλω εχει υποσχεθει να το κανει ιπταμενο το νησι.

   Like

  2. Κυράκο, τον έχει καλέσει ήδη. Είπε και το όνομά του προχθές, αλλά δεν το θυμάμαι, τώρα.

   Αλλά εγώ άλλο θέλω να πω. Δείτε τις δυο φωτογραφίες της ανάρτησης, του Αντρίκου και του συναδέλφου του. Και πείτε μου, ΔΕΝ ΜΟΙΖΟΥΝ με τον σκατοψυχο φονιά του Όσλο;;; Ξανθοί, φαλακρίτσα, βλέμμα. Δείτε τον με την ποδιτσα των μασόνων, εδ’ω:

   “ΟΣΛΟ: 91 νεκροί – Ακροδεξιός, ζηλωτής χριστιανός* και μασόνος ο δράστης”

   http://gkdata.wordpress.com/2011/07/23/%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%BF-91-%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%83/

   Like

 6. ΟΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΗΔΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΔΙΝΑΝ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

  ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΘΑΝΕ Ο ΑΒΕΡΩΦ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ Σ΄ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΟΠΟ.

  ΑΝ ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΙΣΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΑ.

  Like

 7. Να ρωτήσω κάτι…τα CDS που παρουσιάζονται εδώ αφορούν ελληνικά ομόλογα ή ομόλογα άλλων χωρών; Έχει σημασία. Γιατί αν είναι ελληνικά θα πρέπει να οδηγηθεί κατευθείαν στον εισαγγελέα ολόκληρη η “αγία οικογένεια”.

  Like

 8. « Η ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζαιρη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθητζεν για να την ηξηλείψη. Η ρωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει».

  Like

 9. Παπανδρέου & CDS: Τι παίζει;?; (bonus track: “Τι είναι CDS”)

  Καμμένος- Olympia- antinews & “Ε” Vs Αντρίκος (τι όνομα!) Παπάντριου

  “CDS και Παπανδρέου“
  Της ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ

  http://gkdata.wordpress.com/2011/07/12/%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-olympia-antinews-%CE%B5-vs-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%80/

  Like

 10. Καλημέρα ,
  Σας διαβεβαιώ δέν κάθομαι κάνοντας διακοπές .
  Οι εισαγγελείς έχουν ήδη ένα μεγάλο πακέτο καταθέτει η Αριστέα στίς 26 καί μετά πάλι εγώ.
  Απαιτείται όμως νά προχωρήσουν τά αιτήματα δικαστικής συνδρομής όπως τά περιγράφω στήν ερώτηση στή Βουλή πού αντισυνταγματικά και φασιστικά αρνούνται νά απαντήσουν.
  Τά ίδια σχεδόν περιγράφονται καί στή μήνυση Τόμπρα Νούλα και καλύπτουν απόλυτα αυτό πού εύστοχα αναφέρει ο Πόρτα Πόρτα.
  Τελειώνω εδώ πού είμαι καί ένα βιβλίο πού έχει όλη τήν υπόθεση γιατί εκτός από τήν δικαιοσύνη ωφείλει νά γνωρίζει ο κάθε πολίτης.
  Τά στοιχεία πού έρχονται συνέχεια ιδιαίτερα από Έλληνες τής ομογένειας είναι συγκλονιστικά.
  Έχουν συγκροτήσει εκγληματική ομάδα διεθνή καί διακομματική μέ σκοπό να κερδίσουν αστρονομικά ποσά από τήν πτώχευση τής χώρας.
  Όλα δέ σέ περιτύλιγμα πράσινης ενέργειας.
  Η δικαιοσύνη έχει αρχίσει να ξεσκεπάζει τόν οχετό.
  Καί γιά νά μή μού πεί κανείς ότι μιλάω γιά διακομματική κομπίνα χωρίς στοιχεία δείτε μέ ποιόν συνεργάζεται το antriko καί στίς ΜΚΟ αλλά καί σέ εταιρείες Ελληνικές πού έγιναν από τράπεζα πού πούλησε CDS ενώ γνώριζε ότι θα………………….
  Μέ παρασύρετε Καλημέρα

  Like

  1. Γραφε , γραφε,
   καλημερουδια,
   αναρπαστο θα γινει το βιβλιο, και μην ξεχνας παντα εχει ο καιρος γυρισματα.
   δεν σε ελεγα οτι ειναι και δικοι σου , και αμα ψαξεις θα βρεις και αλλους.
   απο οικονομικα δεν σκαμπαζω, απο νομικα επισης, μονο με το μυαλο μου παντα λεω οτι δεν μπορει ο νομος να ειναι τοσο διεστραμενος, και παραλογος.
   Απο πολιτικη ομως λογω ηλικιας και γνωσεων καταστασεων και ανθρωπων, σε λεω προσεχε.

   Like

   1. Και μην ξεχνιομαστε σημερα η μερα
    αποκαταστασης της Δημοκρατιας.
    24 ιουλιου 1974.
    Σαν σημερα, νομιζαμε οτι οι ελπιδες και τα ονειρα μας θα γινοντουσαν πραγματικοτητα.
    σαν σημερα εκλαιγα στο Συνταγμα απο την χαρα μου,
    – σαν σημερα κλαιω για την καταντια μας.
    24 Ιουλιου 2011
    η μερα κατοχης της χωρας
    απο ΠΑΣΟΚ-ΔΝΤ-ΕΕ-Τραπεζες.

    Like

 11. Andipoliteusi kanei mono o Panos alla giati omws? As mou thumisei kapoios posa xrostaei h Nea Dhmokratia kai posa to Pasok? Mhpws ta noumera einai polu konda? Lew mhpws?

  Anexartisia olwn twn vouleutwn twra! xwris kommatismous kai davatzilikia. Mono etsi tha doume aspri mera

  Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s