Βρε κοίτα κάτι συμπτώσεις . . . Η πρώτη αρπαγή της δημόσια περιουσίας σε βιβλίο με χορηγό το ΤΤ!

Με αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα “Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία”. 192 σελίδες περιγράφουν την πρώτη αρπαγή της δημόσιας περιουσίας. Κάτω δεξιά με στη ..φωτό με το κίτρινο χρώμα, “ο χορηγός”.

8 thoughts on “Βρε κοίτα κάτι συμπτώσεις . . . Η πρώτη αρπαγή της δημόσια περιουσίας σε βιβλίο με χορηγό το ΤΤ!”

 1. «Η πλουτολογική επιστήμη εξηκρίβωσε προ πολλού εκ τίνων στοιχείων συνίσταται ο υπό των μεγάλων πλην τιμίων τραπεζιτών και εμπόρων συσσωρευθείς πλούτος. Κατά τας ακριβεστέρας αναλύσεις, τα τάλαντα των Στεφάνοβικ, Ροδοκανάκη, Σίνα, Ράλλη και των τοιούτων συνίστανται εξ ίσων περίπου δόσεων φιλοπονίας, φειδούς, αγχινοίας και τύχης. Υποβαλόντες και ημείς εκ περιεργείας εις τοιαύτην χημικήν ανάλυσιν μίαν λίραν του στρατηλάτου, εύρομεν αυτήν απαρτιζομένην εκ των ακολούθων στοιχείων:

  Δάκρυον ορφανού 0,02

  Στεναγμοί χήρας 0,01

  Πείνα συνταξιούχου 0,01

  Εύνοια Τούρκου 0,03

  Ελαστικότης κώδικος 0,05

  Νωθρότης εισαγγελέως 0,03

  Ευήθεια μετόχου 0,85».

  Like

 2. Η έκδοση αυτή
  απλά …διαφημίζει τη σχετική σειρά!
  Προσεχώς …η ιστορία ΤΤ-CDS! 😉

  Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s