Γιατί η υποτιθέμενη «Τρόικα» απαιτεί η ΔΕΗ να πουλήσει το 40% των Λιγνιτικών Μονάδων και των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της.

Τεύχος 48

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Η

Αποκλειστικός σκοπός των επιδιώξεων της «Τρόικας» είναι να παραδοθεί η ΔΕΗ σε ιδιώτες για να κερδοσκοπήσουν μέσω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Καμία απολύτως σχέση και πουθενά στο Μνημόνιο δεν υπάρχει αναφορά για πωλήσεις Μονάδων της ΔΕΗ. Το θέμα των πωλήσεων Μονάδων τίθεται από «συγκεκριμένους κύκλους» μέσα από την ίδια τη χώρα εδώ και καιρό, από ιδιώτες που εποφθαλμιούν τον πλούτο που δημιούργησε η ΔΕΗ και θέλουν να τον αποκτήσουν για να κερδοσκοπούν μέσω των λογαριασμών 7.500.000 καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η όποια πώληση Μονάδων της ΔΕΗ καμία απολύτως επίπτωση και σχέση δεν έχει με το Δημόσιο Χρέος της χώρας. Η ΔΕΗ αναπτύσσεται συνεχώς μόνη της και στηρίζεται στις δικές της οικονομικές δυνάμεις. Η πιστοληπτική της ικανότητα είναι πολύ υψηλή και πάντοτε προσέλκυε τις τράπεζες που ποτέ δεν είχαν πρόβλημα με τη ΔΕΗ.

Τα έσοδα που μπορεί να προκύψουν από την πώληση της Μονάδων της, θα εμφανισθούν ως «έκτακτα κέρδη» που μπορεί να διανεμηθούν στο σύνολό τους ή εν μέρει στους Μετόχους, από τους οποίους το Δημόσιο κατέχει το 51% και οι ιδιώτες το 49%.

Τα έκτακτα κέρδη που θα προκύψουν από την πώληση Μονάδων της μπορεί να αποφέρουν κάποιο οικονομικό όφελος στο Δημόσιο, αλλά στα επόμενα χρόνια θα μειωθούν κατακόρυφα τα συνολικά ετήσια μερίσματα που θα εισπράττει το Δημόσιο ως βασικός μέτοχος της ΔΕΗ.

Η σημαντική μείωση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ – εάν γίνει αποδεκτή η απαίτηση της «Τρόικα» – θα αποστερήσει από τους οικιακούς καταναλωτές και τις ελληνικές επιχειρήσεις την «ασπίδα προστασίας» που παρέχει η ΔΕΗ σε περιόδους ενεργειακών και οικονομικών κρίσεων.

Η πώληση του 40% των λιγνιτικών Μονάδων και των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ δεν θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό για να πέσουν οι τιμές του ρεύματος, γιατί οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ είναι από τις χαμηλότερες μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χαμηλότερες μεταξύ και των 15 χωρών της ευρωζώνης.

Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ γίνεται με κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια. Είναι ενδεικτικό των διαθέσεων των «ανταγωνιστών» της, ότι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, που έχουν θεσπισθεί για να στηρίζουν τους πολύτεκνους και τους νησιώτες των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Η επιδιωκόμενη πώληση λιγνιτικών Μονάδων αποβλέπει στο να περάσουν αυτές σε ιδιώτες, που θα μπορούν, έτσι, να αυξήσουν την χονδρική τιμή και τελικά τη λιανική τιμή ρεύματος προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Έτσι, οι σημερινοί ή άλλοι «ανταγωνιστές» της ΔΕΗ συντονισμένα θα μπορούν να εναρμονίζουν τις προσφερόμενες στη χονδρεμπορική αγορά τιμές των λιγνιτικών Μονάδων – που σήμερα δεν διαθέτουν – με αυτές των Μονάδων φυσικού αερίου που ελέγχουν ή με τις τιμές των εισαγομένων από αυτούς τιμών ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας τα κέρδη τους σε βάρος των τελικών καταναλωτών.

Στρατηγικός στόχος των «ανταγωνιστών» της ΔΕΗ είναι να ελέγξουν τους υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της, επειδή σήμερα με τις χαμηλές τιμές τους – λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων – δεν μπορούν οι «ανταγωνιστές» να θέσουν σε λειτουργία τις Μονάδες φυσικού αερίου που διαθέτουν.

Ήδη, οι « ανταγωνιστές » της ΔΕΗ έχουν αποδυθεί σε μια πολύπλευρη προσπάθεια επηρεασμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για να αυξηθούν οι τιμές των προσφερομένων για ηλεκτροπαραγωγή νερών της ΔΕΗ, προκειμένου να αυξηθεί η χονδρική τιμή – δηλαδή η Οριακή Τιμή Συστήματος – και να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Η «Τρόικα» και οι «ανταγωνιστές» της ΔΕΗ αδιαφορούν εάν τα νερά που συγκεντρώνει στους ταμιευτήρες της έχουν πολλαπλό σκοπό, όπως: διαχείριση νερών για αρδεύσιμες αγροτικές εκτάσεις, υδροδοτήσεις αστικών κέντρων, ικανοποίηση περιβαλλοντικών υποχρεώσεων κλπ.

Εάν πουληθούν υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ σε ιδιώτες το επόμενο βήμα θα είναι αυτοί να αρχίσουν να πουλάνε νερά σε αγρότες και υδροδοτούμενους καταναλωτές, ενώ σήμερα η ΔΕΗ τους παρέχει άφθονα νερά δωρεάν – ενισχύοντας άμεσα τα εισοδήματα των αγροτών και την αγοραστική δύναμη των κατοίκων υδροδοτούμενων πόλεων (Θεσσαλονίκης κλπ).

Η πώληση Μονάδων της ΔΕΗ θα ανατρέψει κάθε προσπάθεια της χώρας να πραγματοποιήσει το δικό της Ενεργειακό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό, που μόνο η ΔΕΗ μπορεί να πραγματοποιήσει σε όφελος της Ελληνικής Κοινωνίας και Εθνικής Οικονομίας.

Απολύσεις εργαζομένων της ΔΕΗ θα είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής ξεπουλήματος λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών Μονάδων της ΔΕΗ, με αρνητικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες. Χιλιάδες οικογένειες θα πληγούν ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, αφού ιδιωτικοποίηση λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ θα έχει αρνητικές συνέπειες για όλους εκείνους που άμεσα ή έμμεσα αντλούν εισοδήματα από τις λιγνιτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ.

Θα ακυρωθούν στην πράξη οι νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω ΑΣΕΠ, αφού οι ιδιώτες θα προσλαμβάνουν όσους εργαζόμενους θέλουν με τους όρους τους .

Η συρρίκνωση της ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) θα προκαλέσει τεράστιες δυσκολίες και στη συνέχιση της λειτουργίας των θερμικών Σταθμών της στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Κρήτη, Ρόδος, Μυτιλήνη κλπ), επειδή αυτοί οι Σταθμοί δουλεύουν με ζημίες. Η κατακόρυφη εκτίναξη των τιμών του ρεύματος στα νησιά θα είναι η αναπόφευκτη συνέπεια της υιοθέτησης των απαιτήσεων της «Τρόικας».

Η πώληση Μονάδων της ΔΕΗ σε περίοδο ύφεσης και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα πλήξει ιδιαίτερα τα φτωχά στρώματα, καθώς η άνοδος των τιμών του ρεύματος θα τα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη «ενεργειακή ένδεια».

Σήμερα η ΔΕΗ στηρίζει ενεργά τη «μεγάλη βιομηχανία» με τις χαμηλές τιμές ρεύματος που τους προσφέρει. Μια αύξηση των τιμών του βιομηχανικού ρεύματος θα αποτελέσει καίριο πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων ελληνικών βιομηχανιών (όσων έχουν απομείνει).

Η ΔΕΗ πραγματοποιεί πάρα πολλούς διακανονισμούς στους πελάτες της που έχουν δυσκολίες. Η πώληση Μονάδων της για να αυξηθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα προκαλέσει «ασφυξία» σε οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις με οικονομικές δυσκολίες.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα γίνει «φτωχότερη» και θα περιθωριοποιηθεί ακόμη περισσότερο εάν χαθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού και της χρηματιστηριακής αξίας της ΔΕΗ, της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας.

Το Δημόσιο – εάν δεχθεί να πουληθούν Μονάδες της ΔΕΗ – θα πουλήσει τα «χρυσαφικά» του που έχει στον τομέα της Ενέργειας, από τα ελάχιστα «χρυσαφικά» που του έχουν απομείνει. Εξήντα ολόκληρα χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΗ, το 1950, που προσέφερε και εξακολουθεί να προσφέρει ένα ανυπολόγιστο κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο, σήμερα, το 2010, με πρόσχημα το Μνημόνιο, «κάποιοι» προσπαθούν να αμαυρώσουν όλο αυτό το έργο για να το προσφέρουν στο βωμό του Κέρδους.

Καλούμε τα μέλη μας αλλά και όλους τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ σε συστράτευση υπό την καθοδήγηση της ομοσπονδίας μας .

Είναι η ιστορικότερη μάχη που θα δοθεί και όλοι αυτοί που κρύβονται πίσω από τους τίτλους « Τρόικα » και « Μνημόνιο » θα έχουν την ευθύνη για ότι θα γίνει.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΠΜΤΕ

Ομάδα Νέων Εφοριακών

22 σκέψεις σχετικά με το “Γιατί η υποτιθέμενη «Τρόικα» απαιτεί η ΔΕΗ να πουλήσει το 40% των Λιγνιτικών Μονάδων και των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της.”

 1. ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΤΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Η ΔΕΗ.
  Ο ΟΛΟΓΟΣ, ΚΑΠΟΤΕ ΟΤΑΝ ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΩΗ ΤΩΝ ΔΕΚΟ, Η ΔΕΗ ΕΙΧΕ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΙΤΑΛΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Η ΔΕΗ ΘΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ.
  ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ «ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ» ΛΟΓΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ, ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΗ ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ.
  ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΦΟΥ ΕΝΑΣ ΤΟΣΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΘΑ ΡΙΞΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ.

  Μου αρέσει!

 2. Σιγά – σιγά αποκαλύπτονται τα σχέδια των διαμορφωτών της κοινής γνώμης -ΜΜΕ. Έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου να μας πείσουν ότι αυτό θα ωφελήσει την ανάπτυξη της χώρας… Στόχος ους δεν είναι οι μονάδες…Βασικός στόχος είναι τα δίκτυα…Τα δίκτυα θέλουν να ελέγχουν (όπως ακριβώς κάνουν πλέον με τις τηλεπικοινωνίες, τους δρόμους, την ακτοπλοΐα. Αλλά τα δίκτυα της ΔΕΗ (όπως και του ΟΤΕ και τα οδικά) έχουν γίνει με δικά μας χρήματα….
  Πρέπει όλοι να αντισταθούμε σε αυτό το ξεπούλημα….

  Μου αρέσει!

  1. Έτσι Αλκίνοε τεχνολογικής και τέχνης και λογικής
   γιατί κάποιοι ΤΕΕ με αρχηγό Αλ(α)βάνο ‘εμαθαν μόνο να απαξιώνουν και να κλείνονται σε ΤΣΜΕΔΟ κονσερβοκούτια. και ΕΜΠχορηγίες και επιβεβλημένες εισφορές για τα ταμεία τους που τις πληρώνει με το ζόρι κάθε Έλληνας που θέλει νάναι νόμιμος . Σταματάω.

   Μου αρέσει!

   1. Astillais,

    Δεν είναι έτσι όπως τα περιγράφεις….

    Και επειδή είμαι Διπλωματούχος Μηχανικός ΕΜΠ δεν κλεινόμαστε σε κονσερβοκούτια και ούτε απαξιώνουμε άλλους κλάδους….

    Απλά όπως είπε και η υπουργός παιδείας με αφορμή την κατάργηση της βάσης του 10 δεν μπορείς με ισοβαρή θέματα να κρίνεις την εισαγωγή στο ΑΕΙ και ΤΕΙ που είναι διαφορετικού επιπέδου…Στα πολυτεχνεία της χώρας γίνεται αξιόλογοι δουλειά και βγαίνουν αξιόλογοι μηχανικοί…Και τα ΤΕΙ έγιναν ΑΤΕΙ σε ένα βράδυ με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς καμιά αξιολόγηση…

    Το ΤΕΕ είναι τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στα τεχνικά ζητήματα. Και τις εισφορές δεν τις πληρώνει κάθε έλληνας για να είναι νόμιμος, τις πληρώνει γιατί πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στα τεχνικά έργα και τις μελέτες. Και να σου θυμίσω πως στο ΤΕΕ μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες σε περίπτωση που έχουν πρόβλημα με κακοτεχνίες και άλλα τεχνικά ζητήματα και να ορισθεί πραγματογνώμονας, η έκθεση του οποίου και επιστημονικά άρτια είναι και δεν αμφισβητείται και γίνεται δεκτή από τα δικαστήρια.

    Μην τα ισοπεδώνουμε όλα διότι εξ’ αιτίας αυτής της ισοπέδωσης φτάσαμε στην σημερινή κατάσταση.

    Μου αρέσει!

   2. Afroditi , επί της ουσίας
    για το ΤΕΕ το ΤΣΜΕΔΕ το ΕΜΠ τις πολυτεχνικές σχολές και τα σχετικά
    επειδή θεωρώ το θέμα αρκούντως ευμεγέθες,
    θεωρώ ότι δεν είναι της παρούσης.
    Όπότε μπορεί να περιμένει.
    εκτός και κάποιος (όχι εγώ) το ανοίξει.

    Μου αρέσει!

   3. Όντως δεν είναι της παρούσης να μιλήσουμε για αυτό τώρα…

    Όντως το θέμα είναι όχι απλά σοβαρό…κρίσιμο…Και όχι μόνο για το ΕΜΠ, το ΤΕΕ και του μηχανικούς, αλλά για γιατρούς δικηγόρους, συμβολαιογράφους, φαρμακοποιούς…Και δεν εννοώ το άνοιγμα το επαγγελμάτων…Εννοώ αυτούς που συστηματικά από το 1981 προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το επίπεδο μόρφωσης μας και να εξαφανίσουν τις αρχές και τις αξίες μας…Και ευτυχώς μέσα στα πανεπιστήμια μας υπάρχουν ακόμα καθηγητές που αντιστέκονται…Και πολύ από αυτούς είναι ΝΕΟΙ…

    Και η δρομολογούμενη εκποίηση της ΔΕΗ μέρος του σχεδίου είναι…

    Διότι επιδιώκουν να μας αφανίσουν ως έθνος και να κλέψουν τον πλούτο της Χώρας μας είτε σε έμψυχο δυναμικό, είτε σε πηγές ενέργειας…

    Μου αρέσει!

 3. Ένας απ τους κύριους λόγους για τους οποίους το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και η ΕΕ απαιτούν να πουληθούν οι λιγνιτικές μονάδες και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ, είναι οτι επιδιώκουν να πάρουν στα χέρια τους τις κομβικές πρωτογενείς βιομηχανικές μονάδες της χώρας.-οπως και τις τηλεπικοινωνίες. Κατ’ αυτό τον τρόπο μια χώρα γίνεται κυριολεκτικά μπανανία,υποτελής, ανίκανη να έχει αυτονομία και εθνική υπόστσαση.

  Κατά δεύτερο να κερδοσκοπίσουν οι καπιταλιστικοί αρουραίοι. Και φυσικά, η τρόικα έχει προαποφασίσει -με το αζημίωτο-ποιοί θα είναι αυτοί που θα αγοράσουν μισοτιμής τις παραγωγικές μονάδες. Η μαφία είναι ενταγμένη πια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι νέοι υπηρέτες της, τα σοσιαλφασιστικά καθίκια!

  Μου αρέσει!

 4. επιβεβαιώθηκα πολύ γρήγηγορα…

  «Σύμφωνα με πληροφορίες του «S10», γνωστός μεγαλοκατασκευαστής που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει δραστηριότητες στην ενέργεια και διατηρεί στενές επιχειρηματικές σχέσεις με μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα, είναι από τους πρώτους επιχειρηματίες που κινήθηκαν, πριν ακόμη ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς, και στράφηκε σε ευρωπαϊκούς γίγαντες για να δημιουργήσει συμμαχία, με στόχο την εξαγορά μονάδων της ΔΕΗ.»

  Μου αρέσει!

   1. Διάβασα προσεκτικά το δελτίο τύπου του ΤΕΕ και εξοργίστηκα ακόμα περισσότερο με τα φούμαρα που μας πουλάνε.Συμφωνώ, σαν έλλογο ον, ότι πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία η εκποίηση της ΔΕΗ.Ακόμα κι αν μάφηναν μήνες χωρίς φως, θα το υπέμενα. Οπως είμουνα με τους φορτηγατζήδες, έτσι τώρα θα υπερασπιστώ την ΔΕΗ μας. Τη δική μας ΔΕΗ.

    Μου αρέσει!

 5. Αγαπητοι κυριοι ειμαι ενας απλος Ελληνας εργαζομενος,και θα ηθελα
  να σας κανω μια ερωτηση οσον αφορα την απελευθερωση της ενεργειας
  της ΔΕΗ.Οπως αντιλαμβανομαι απελευθερωση σημαινει να μπορει και αλλος εκτος της ΔΕΗ να παραγη ηλεκρτισμο και να τον πουλαει στους
  καταναλωτες(πελατες), με δικο του δυκτυο,υποδομεςκτλ.Εαν αυτο ειναι
  σωστο. Τι δουλεια εχει η πωληση του 40 τοις εκατο της ΔΕΗ με αυτο,
  Δεν ειδα κανενα δημοσιογραφο να κανει την ερωτηση αυτη πουθενα,»αξιος»ο μισθος τους,οι συνδικαλιστες και οιειδημονες να μην
  συρωνται στις δημοσιες συζητησεις στα καναλια,ραδια,εφημεριδες κτλ,
  απο την ψευτικη προπαγανδα της κυβερνησης και των καθε ειδους καθεστωτικων συμφερωντων ντοπιων και ξενων.Ολοι οι αληθινοι ελληνες να αντισταθουμε στην καταστροφικη λαιλαπα που παρασυρει
  οχι μονο το βιωτικο επιπεδο του ελληνικου λαου αλλα και της ληστειας της περιουσιας του επιχειρησεις ορυκτο πλουτο…κτλ.
  ελεος.

  Μου αρέσει!

  1. ΟΛΩΝ Η ΑΠΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΕ ΜΟΥ,ΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ; ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ.ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΦΑΝΕ ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΑΤΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΟΥΝ ΑΣΧΗΜΑ.

   Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s