Παντελής Οικονόμου: ελληνοποιήστε τη διοίκηση του ΟΤΕ τώρα!..

Σε επίκαιρη ερώτησή του που συζητήθηκε χθες στην Βουλή, ο Παντελής Οικονόμου ζήτησε την άμεση αντικατάσταση της διοίκησης του ΟΤΕ με πρόσωπα της επιλογής της ελληνικής κυβέρνησης.
Με την ερώτησή του, ο βουλευτής Α’ Αθήνας και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υπέδειξε συγκεκριμένο νόμιμο τρόπο με τον οποίο η αλλαγή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης και η συζήτηση που ακολούθησε έχουν ως εξής:

«Ως γνωστόν, με επιμονή της DEUTSCHE TELEKOM, παραμένει στη διοίκηση του ΟΤΕ ο υπόδικος κ. Βουρλούμης, ενώ η Κυβέρνηση έχει…

προτείνει άλλα πρόσωπα, ικανά να αναλάβουν τη διοίκηση του Οργανισμού. Ήδη, ο Οργανισμός αποχώρησε από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενδεχομένως για να αποφύγει τον επερχόμενο έλεγχο για την αταξία του αυτή.
Εξ άλλου, κατόπιν καταγγελίας του Συνδέσμου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επίκειται πιθανότατα η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για παράβαση του Κοινοτικού Δικαίου περί ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, καθ’ όσον αφορά την μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΤΕ στην DEUTSCHE TELEKOM, σύμφωνα με δηλώσεις του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρνιέ, δεν έχουν εφαρμοσθεί ορθά οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων και την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3461/2006, με το οποίο ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία 2004/25/ΕΚ, «σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλει αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου ή και άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας, τις οποίες κατέχει το υπόχρεο πρόσωπο».
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο Υπουργός Οικονομικών, εάν προτίθεται να ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της, προκειμένου να διορισθεί στον ΟΤΕ διοίκηση της εμπιστοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Οργανισμού υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.»
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε συνάδελφε, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας σχετικά με το διορισμό διοίκησης στον ΟΤΕ, θέλω να σχολιάσω αυτό το οποίο αναφέρεται στην εισαγωγική πρόταση, στο κείμενο της ερώτησής σας.
Σχετικά με την έξοδο του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού έλαβε τη σχετική απόφαση κρίνοντας ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της. Είναι γνωστό ότι ο όγκος των συναλλαγών της μετοχής του ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τρόπο που να καθίσταται δυσανάλογο το όφελος σε σχέση με τα έξοδα, κάτι το οποίο έχει συμβεί και με πολλές άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, που παλιότερα είχαν εισάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και οι οποίες, ήδη σήμερα, έχουν λάβει την απόφαση και έχουν αποχωρήσει από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Σ’ ό,τι αφορά το ερώτημά σας, όπως γνωρίζετε, το Ελληνικό Δημόσιο μαζί με τη ΔΕΚΑ και το ΙΚΑ κατέχουν το 20% των δικαιωμάτων ψήφου στον ΟΤΕ πλέον μίας μετοχής. Δεδομένου αυτού του ποσοστού και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη συμφωνία μετόχων για την εταιρική διακυβέρνηση – το άρθρο 4 του ν. 3676/2008 – το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να ορίσει πέντε από τα δέκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σ’ αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Οικονομικών ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου όρισε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου του 2010 ως νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Oργανισμού τα εξής: Το Βασίλη Φουρλή, επιχειρηματία, μέλος του ΣΕΒ, το Νίκο Καραμούζη, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της EFG EUROBANK και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Δημήτρη Τζουγανάτο, καθηγητή νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μιχάλη Μπλέτσα, καθηγητή πληροφορικής στο ΜΙΤ και το Στάθη Ανέστη, αναπληρωτή γραμματέα της ΓΣΕΕ. Η θητεία τους θα διαρκέσει μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το 2012. Για τον ορισμό Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ισχύουν επίσης όσα ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της συμφωνίας των μετόχων. Το Ελληνικό Δημόσιο βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με την DEUTSCHE TELECOM για τη δρομολογούμενη αλλαγή στη διοίκηση του ΟΤΕ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Λαμβάνω το λόγο με την υπόσχεση ότι η επόμενη ερώτηση θα έχει συντομότερο κείμενο, κύριε Πρόεδρε, για να μην ταλαιπωρώ ούτε εσάς στην ανάγνωση ούτε τον κ. Υπουργό στην απάντηση όταν είναι κλεισμένος ο λαιμός του.
Η απάντηση του κ. Υπουργού δίνει τροφή για ορισμένες σκέψεις. Θα υπενθυμίσω φυσικά κάτι που όλοι γνωρίζουμε, ότι δηλαδή οι τηλεπικοινωνίες, όπως άλλωστε και η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της διεθνούς υπόστασης της χώρας και κατά συνέπεια άπτονται αμέσως με τα όρια της εθνικής μας κυριαρχίας. Ορθώς λοιπόν προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ προέβλεπε ότι η πράξη διά της οποίας έγινε η είσοδος των Γερμανών αποτελούσε αντικείμενο ανατροπής από την κυβέρνηση που θα ερχόταν μετά τις εκλογές.
Στη σκέψη αυτή ασκήθηκε η κριτική ότι η σύμβαση με την DEUTSCHE TELECOM αποτελούσε μία νομικά μη ανατρέψιμη πράξη. Αυτή ήταν η κριτική που ακούστηκε. Με την επίκαιρη ερώτησή μου, σας υποδεικνύω ένα νόμιμο τρόπο για να αλλάξει η διοίκηση του ΟΤΕ με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και ταυτόχρονα προτείνω την αποκατάσταση της ευρωπαϊκής νομιμότητας, όπως ορίζεται από την οδηγία 2004 που έχει ενσωματωθεί και στο εθνικό μας δίκαιο. Έχουμε και σύμφωνη εκπεφρασμένη άποψη του αρμόδιου Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Θεωρώ ότι η μη άσκηση νομίμων δικαιωμάτων της χώρας μέσω της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα ήταν ακατανόητη. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σκέψης για τη συμπεριφορά μας απέναντι στους Γερμανούς στην DEUTSCHE TELECOM στον ΟΤΕ: δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν παραχωρούμε τίποτα και ασκούμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας.
Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο σκέψης, η «συμβιβαστική» λύση της δυαρχίας η οποία κυκλοφορεί τώρα τελευταία δεν είναι αποδεκτή, είναι κάτω από το όριο αποδοχής ενός κυρίαρχου κράτους. Γιατί να εκχωρήσουμε κάτι που νομίμως δικαιούμαστε, που είναι, αυτή τη στιγμή, η ανατροπή των δικαιωμάτων της DEUTSCHE TELECOM και ο ορισμός μίας διοίκησης από την Ελληνική Κυβέρνηση ;
Έχω την αίσθηση ότι αρκεί να γίνει μία γνήσια διαπραγμάτευση, όχι συζήτηση μεταξύ δήθεν φίλων, γιατί εδώ υπάρχουν εθνικά συμφέροντα και ελληνικά και γερμανικά. Μία γνήσια διαπραγμάτευση θα αποδείκνυε ότι η «επανελληνοποίηση» των τηλεπικοινωνιών είναι μάλλον πολύ πιο απλή απ’ ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα μπορούσε να αμφισβητήσει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τηλεπικοινωνίες στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Βεβαίως θα πρέπει κι εσείς να αναγνωρίσετε ότι η Κυβέρνηση αυτή από τη μέρα που έλαβε εντολή να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας προσπαθεί να διασφαλίσει με κάθε δυνατό τρόπο τα δημόσια συμφέροντα της χώρας. Όπως τόνισα και στην πρωτολογία μου, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι κατόπιν συνεννοήσεως με την DEUTSCHE TELECOM να συμφωνήσουμε για τη νέα διοίκηση του ΟΤΕ.»

12 thoughts on “Παντελής Οικονόμου: ελληνοποιήστε τη διοίκηση του ΟΤΕ τώρα!..”

 1. Αυτός ο Σαχινίδης είναι απίστευτος…..
  Εαν ζούσε στην Κατοχή θα φορούσε κουκούλα,,,,,,,,

  Like

 2. Ευτυχώς, η Σχιζοφρένεια δέν είναι κολλητική !
  Άρα, μπορούμε (ακόμη) νά διαβάζουμε τό Olympia, ακινδύνως!!

  Ρέ σείς, άν κάτι καλό, κάλλιστο, έκανε η Ν.Δ., περί ής κόπτεσθε,
  είναι πού απήλλαξε τήν οικουμένη, τόν πλανήτη, από τά σαπρόφυτα τύπου ΟΤΕ (κρατικού) καί Ολυμπιακής (κρατικής).

  Ρέ σείς, δέν θυμάστε ότι ο ΟΤΕ ήταν εκείνο τό παραμάγαζο, άντρο διαφθοράς,
  όπου ο Αλογοσκούφης παρέπεμπε εκείνον τόν φουκαρά ψιλοπαράσιτο εργολαβίσκο, πού τού είχε εκτυπώσει /διανείμει τό προεκλογικό υλικό καί μετά τόν είχε φεσώσει τόν φουκαρά ο μπαταχτσής Αλογοσκούφης μέ κάμποσες χιλιάδες €,
  τόν παρέπεμπε λοιπόν, γιά νά τού δώσει ο ΟΤΕ τού εργολαβίσκου καμμιά μαϊμού δουλειά, άχρηστη, ανύπαρκτη, κι’έτσι νά “αποπληρωθεί” τό χρέος τού Υπουργού ?????

  Δέν τά θυμάστε ? Δέν τά ξέρετε ?

  Καί σήμερα μού προβάλλετε τίς κρατικοσοσιαλιστικές φαντασιώσεις τού Παντελή, γνήσιου εκπροσώπου τής σοβιετικής λαογλύφτικης αναχρονιστικής τάσης τού πιό παμπάλαιου βρωμο-Πασόκ, ο οποίος Κος Παντελής, ξαναβγάζει απ’τόν σκουπιδοντενεκέ ό,τι αντιδραστικώτερο γέννησε η σοβιετία τήν περασμένη εκατονταετία :

  ” ….οι τηλεπικοινωνίες, όπως άλλωστε και η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της διεθνούς υπόστασης της χώρας και κατά συνέπεια άπτονται αμέσως με τα όρια της εθνικής μας κυριαρχίας..” καί μπλά μπλά μπλά ….

  Τήν είδαμε, ρέ σείς, τήν κατάντια τής εθνικής μας κυριαρχίας, πού απ’τό μπατιριμένο ραμολιμέντο μαγαζίδιο “Ελλάς”, ακόμα καί τόν Καραγκιόζη αρνούνται νά μάς αφήσουν, η διεθνής κοινή γνώμη καί οι άνθρωποι παγκοσμίως.

  Μάς θεωρεί γύφτους καί κατσαπλιάδες όόόόόλη η ανθρωπότητα,?
  λάθος κάνει ????

  Καί Σείς, ρέ σείς, κόπτεσθε δήθεν υπέρ τής εθνικής οντότητος τού ΟΤΕ, τήν οποίαν έτρωσε η γερμανοτσολιάδικη (τρομάρα σας),Deutsche Telecom ?

  Ρέ σείς εγκληματίες,,,,,
  εκεί μέσα εκκολάπτοντο όόόόλες οι διαπλοκές καί οι πονηροδουλειές πού τρέφουνε ακόμα καί σήμερα όλα τά παράσιτα τού ελληνικού δημόσιου βίου, καί τά δισσέγγονά τους μέ τίς βίλλες στίς Ουρουγουάες (Ωραίο!!!).

  Αποφασίστε επί τέλους, τί σάς γίνεται (άν δύνασθε, βεβαίως, πού πολύ αμφιβάλλω), διότι μπορεί μέν η Σχιζοφρένεια νά μήν είναι κολλητική, (γιά τούς αναγνώστες),
  αλλά ο ανεξέλεγκτος φανατισμός, κουφαίνει !!!!!
  (Τίίίίίί, δέν ακούσατε, είπατε ???)

  Like

  1. Σκασίλα μας η ΝΔ. Χέρι χέρι πάνε τα λαμόγια φίλε μου. Ο ένας κάνει κάτι κι ό άλλος δήθεν τον καταγγέλει και χαλά τον κόσμο κι όταν έρθει στη θέση του πρώτου συνεχίζει το έργο του που το κατηγορούσε και το κάνει ακόμα χειρότερο. Τι να κάνουμε όμως, να μη βλέπεουμε τα εξώφθαλμα. Νομίζεις ότι κατηγορούμε το καημένο το ΠΑΣΟΚ για να κάνουμε αβάντα στην έτερη καημένη τη ΝΔ;
   Το έχω ξαναπεί κι αλλού ότι έχουν περάσει πολλά αίσχη απ’ αυτή τη χώρα αλλά αυτό εδώ είναι μακράν το χειρότερο. Αποδομεί τόσο απροκάλυπτα με τέτοια απίστευτη ταχύτητα και με τόση αδιαφορία για τη λαϊκή κατακραυγή που είναι απίστευτο.
   Εσύ δεν το βλέπεις;
   Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα. Στάχτη να γίνουν. Η Ελλάδα μ’ ενδιαφέρει. Το κοινό καλό όλων μας με ενδιαφέρει. Η ευημερία, η ασφάλεια, το μέλλον μας.

   Like

 3. Όλα καλά και όλα ωραία καλά μου παιδιά. Και εγώ μαζί σας.

  Μήπως όμως έχει ξεχάσει κάτι? Μήπως έχετε χάσει επεισόδια και όταν ο ΓΑΠ έδινε τα κλειδιά στου κράτους στην ΕΕ και την “Τρόϊκα” εσείς παρακολουθούσατε με αγωνία τις προβλέψεις του χταποδιού? Μήπως έχετε χάσει και το ωραίο γεγονός της υπερψήφισης του νόμου που δίνει το δικαίωμα “εκπροσώπησης” της χώρας στο δικό του υποχείριο που λέγεται Υπ. Οικονομικών?

  Για να παραφράσω και τον αείμνηστο Αυλωνίτη….(προφέρεται με βαριά και “γεμάτη” φωνή)….”Ρε που ζείτε”?

  Like

 4. ΕΞΩ απο τη ΕΕ .Ειναι η μονη λυση για να παρουμε τα πανω μας .Δειτε η φουκαριαρα η κυπρος τι επαθε
  ΟΧΙ μονο απο την ευρωζωνη αλλα και εξω απο την ΕΕ.
  ΟΛΑ ΤΑ κρατη της ΕΕ χρωστουνε σ’αυτους που την διοικουνε ΓΙΑΤΙ?ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ?ΠΩΣ ΕΦΤΑΣΑΝ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ? Μα καλα ΚΑΝΕΝΑΣ δεν αναρωτιεται?

  Like

 5. AnyparktOs,
  λές:Μάς θεωρεί γύφτους καί κατσαπλιάδες όόόόόλη η ανθρωπότητα,?
  λάθος κάνει ????
  Για να το λές πανα να πεί πως την ξέρεις όλη την ανθρωπότητα και μάλιστα όόόόόλη.
  Τώρα πως τα βάζουν με γυφτους και κατσαπλιάδες,δεν γνωρίζω.Ίσως εσύ κάτι ξέρεις.
  Έτσι εξηγείται.Άντε μπρε ΕΣΥ και ο ΘΕΟΣ.Τώρα αν την ξέρουν(όόόλη την ανθρωπότητα) κι άλλοι βγάλτε άκρη μεταξύ σας.Δεν μπαίνω στα προσωπικά σας και καλά κάνω.

  Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s